K10 - Flexjob & Førtidspension
 

Gå tilbage   K10 - Flexjob & Førtidspension > Politik og Samfundsdebat > Skal kommuner ikke overholde loven?

Forum Kategorier Forum Regler Om K10 og Info om Cookies Hjælp til Forum Brug

Skal kommuner ikke overholde loven? En af vores bruger phhmw føre en sej og lang kamp for at få gjort noget ved at kommunerne ikke overholder Retssikkerhedsloven § 3 stk.2. Følg hans kamp her kom evt med spørgsmål til phhmw

Svar
 
Emne Værktøjer Visningsmetode
Gammel 24-05-2018, 13:27   #641
phhmw
Jeg bor her på K10
 
Tilmeldingsdato: 08-12 2005
Lokation: Dragør Danmark
Indlæg: 8.557
Styrke: 24
phhmw er fast beboer på K10phhmw er fast beboer på K10phhmw er fast beboer på K10
Gribskov kommune, fornuftig embedskvinde. Svar #3

Kære Peter Hansen

Tak for din mail med mange gode pointer, som jeg vil videregive til kommunens ledelse.

Sagsbehandlingstiden for bilsager er ikke offentliggjort på kommunens hjemmeside. Den oplyste sagsbehandlingstid er den aktuelt faktiske sagsbehandlingstid for den type sager.


Med venlig hilsen

XXXXX XXXXXX
Specialkonsulent, cand. jur.
Center for Social og Sundhed


For første gang i 13 år har jeg kommunikeret med en kommunal jurist der er både behagelig og professionel og erkender, at noget er galt. Tak, for det.

Jeg afventer Gribskov kommune reaktion på Retssikkerhedslovens §3 stk.2.

Hilsen Peter
phhmw er ikke logget ind   Besvar med citat
Gammel 29-05-2018, 17:50   #642
phhmw
Jeg bor her på K10
 
Tilmeldingsdato: 08-12 2005
Lokation: Dragør Danmark
Indlæg: 8.557
Styrke: 24
phhmw er fast beboer på K10phhmw er fast beboer på K10phhmw er fast beboer på K10
Realistiske sagsbehandlingsfrister

Ombudsmanden:

https://www.ombudsmanden.dk/find/udt...sager/2015-10/

Overholdelse og revision af sagsbehandlingsfrister

I den forbindelse udtalte han bl.a., at formålet med retssikkerhedslovens krav om fastsættelse af generelle frister er, at borgerne skal kunne vide, hvilket niveau de kan forvente med hensyn til sagsbehandlingstid, at fristerne skal være realistiske, og at der derfor må gælde en forpligtelse til at revidere fristerne, når det viser sig, at kommunen – eventuelt efter ændring af arbejdsrutiner og arbejdsgange − ikke over en vis periode kan få rettet op på overholdelsesprocenten.


phhmw

...... som er 80 - 90% så kommunerne har en stor del elastik for at overholde en normal arbejdsgang.

En del kommuner fejlfortolker og oplyser borgerne at fristerne kun skal overholdes i 80 - 90% hvilket er noget vrøvl.

Folketinget vedtager ikke love der kun skal overholdes 80 - 90 %

Men hvis en kommunes overholdelse af egne vedtagne frister kommer UNDER de ca 80 - 90% overholdelse SKAL fristerne revideres, så de bliver realistiske.

Hilsen Peter

Bilag

http://www.sociale-rettigheder.dk/forum/post5272.html

Sagsbehandligsfrister - hurtighedsprincippet - ankestyrelsen, klage

EKSEMPEL på misfortolkning Udbetaling Danmark.

https://www.kl.dk/ImageVaultFiles/id...tober_2015.PDF

Da sagsbehandlingsfristen svarer til den tid, der i praksis går med at håndtere 80 til 90 pct. af de forskellige typer sager, orienterer vi ligeledes om den gennemsnitlige sagsbehandlingstid.
Sagsbehandlingsfristerne og de gennemsnitlige sagsbehandlingstider er offentliggjort på bor- ger.dk og virk.dk.

Sidst redigeret af phhmw; 29-05-2018 kl. 19:37.
phhmw er ikke logget ind   Besvar med citat
Gammel 07-06-2018, 22:43   #643
phhmw
Jeg bor her på K10
 
Tilmeldingsdato: 08-12 2005
Lokation: Dragør Danmark
Indlæg: 8.557
Styrke: 24
phhmw er fast beboer på K10phhmw er fast beboer på K10phhmw er fast beboer på K10
Lovligt at ’pulje’ anmodninger om aktindsigt, men frister gælder stadig

Folketingets Ombudsmand:

http://www.ombudsmanden.dk/find/nyhe...om_aktindsigt/

Når en myndighed modtager flere aktindsigtsanmodninger om det samme emne, er det lovligt at behandle anmodningerne samlet for at spare ressourcer. Men offentlighedslovens tidsfrister skal stadig overholdes i forhold til hver enkelt journalist eller borger.

Offentlighedslovens sagsbehandlingsfrister og de målsætninger for sagsbehandlingstiderne, som er fastsat i lovens forarbejder, kan ikke udskydes med henvisning til, at ressourcemæssige grunde tilsiger samlet behandling af flere aktindsigtsanmodninger.

Sagsbehandlingen skal i videst muligt omfang tilrettelægges sådan, at de mindst omfattende aktindsigtsanmodninger kan afsluttes hurtigst muligt, og sådan at der om muligt løbende tages stilling til delmængder af en samlet anmodning.

Myndigheden kan godt udvide en anmodning og udlevere mere materiale, end der oprindelig er anmodet om, hvis det på forhånd er aftalt med den aktindsigtssøgende.


https://www.offentlighedsportalen.dk/dokument/200137

I forbindelse med en konkret sag rejst af Folketingets Ombudsmand har Justitsministeriet taget stilling til en række spørgsmål om samlet behandling af flere anmodninger om aktindsigt.

Spørgsmålet om samlet behandling af aktindsigtsanmodninger opstår eksempelvis i tilfælde, hvor der – typisk på baggrund af medieomtale af en konkret sag – indgives en række anmodninger fra (normalt) journalister om aktindsigt i samme emne.

Justitsministeriets overvejelser i den anledning fremgår af vedlagte udtalelse til Folketingets Ombudsmand.

http://www.ombudsmanden.dk/find/udta.../2018-19/pdf1/

Hilsen Peter
phhmw er ikke logget ind   Besvar med citat
Gammel 08-06-2018, 12:17   #644
phhmw
Jeg bor her på K10
 
Tilmeldingsdato: 08-12 2005
Lokation: Dragør Danmark
Indlæg: 8.557
Styrke: 24
phhmw er fast beboer på K10phhmw er fast beboer på K10phhmw er fast beboer på K10
Nu skal kommunerne oplyse om sagsbehandlingsfrister

phhmw

Nå da da!

Det har de skulle siden juli 1998, hvor Folketinget vedtog Retssikkerhedsloven, herunder § 3 stk.2, men hvor embedmænd har overtaget magten til at bruge alle midler til at misfortolke, hvad Folketinget ønsker.

I dag SKAL der vedtages og offentliggøres sagsbehandlingsfrister, inden for ALLE områder, hvor der falder en kommunal afgørelse og de SKAL offentliggøres på kommunens hjemmeside.

Og nu også ved HJEMVISTE sociale sager fra Ankestyrelsen som desværre er store i antal.

https://www.spastikerforeningen.dk/n...dlingsfrister/

Fra den 1. juli 2018 er det slut med at vente i uvished på, at kommunen får behandlet en afgørelse, som er blevet hjemvist af Ankestyrelsen.

Folketinget har vedtaget et lovforslag om frister for behandlingen af hjemviste sager. Det betyder, at kommunerne nu skal oplyse, hvornår en sag, der er blevet hjemvist af Ankestyrelsen, er færdigbehandlet.

Sagsbehandlingsfristerne gælder fra det øjeblik, kommunen får sagen tilbage fra Ankestyrelsen, og fristerne skal fremgå af kommunens hjemmeside.

Hvis fristen ikke kan overholdes i en konkret sag, skal borgeren have skriftlig besked om, hvornår afgørelsen kommer.


Lov.
https://www.retsinformation.dk/Forms...aspx?id=201494

Sagsbehandlingsfrister for hjemviste sager, pligt til tydelig offentliggørelse af sagsbehandlingsfrister på kommunens hjemmeside og pligt til at behandle danmarkskortet over omgørelsesprocenter på et møde i kommunalbestyrelsen

Danmarkskortet.
http://socialministeriet.dk/nyheder/...ocialomraadet/

Klik og se, hvor mange klagesager der er fejl i, når borgerne klager over kommunernes afgørelse efter serviceloven bredt og på børnehandicapområdet specifikt.

phhmw.

Skulle der herefter, undtagelsesvis, findes embedmænd, politikere eller borgere der endnu ikke har forstået Folketingets love, står jeg til rådighed, til at forklare nærmere eller fortolke for selv den stædigste, som er imod retssikkerhed for den svage borger.

Hilsen Peter

224.809
phhmw er ikke logget ind   Besvar med citat
Gammel 23-06-2018, 16:14   #645
phhmw
Jeg bor her på K10
 
Tilmeldingsdato: 08-12 2005
Lokation: Dragør Danmark
Indlæg: 8.557
Styrke: 24
phhmw er fast beboer på K10phhmw er fast beboer på K10phhmw er fast beboer på K10
Vallensbæk kommune, forpligtende samarbejde med Ishøj kommune

Kære Juridisk afd Vallensbæk kommune.

VEDR.: Kommunalbestyrelsens pligt til at vedtage og offentliggøre sagsbehandlingsfrister, på kommunens hjemmeside, inden for alle områder, hvor der falder en kommunal afgørelse.

Jeg har i forbindelse med hjælp til en borger forsøgt at finde de nævnte frister, uden succes. Men dog fundet følgende frister:

https://www.vallensbaek.dk/kommunen/...handlingstider

I mit tilfælde ønsker jeg at finde ansøgning til invalidebil iht Servicelovens § 114 samt gen-ansøgning/udskiftning efter de nye regler med mulighed for hver 8.år.

Udover dette ønsker jeg en sagsbehandlingstid til afgørelsen normalt skal falde for Servicelovens § 94 https://danskelove.dk/serviceloven/94 samt hjælpemidler iht § 112 & 113.

Jeg har forgæves forsøgt at finde en oversigt over samtlige sagsbehandlingsfrister iht § 3 stk.2 men skulle alle fristerne findes andetsted håber jeg at I kan henvise mig dertil.

Viser det sig, at der kun er vedtaget og offentliggjort de nævnte frister, må man konkluderer, at de offentliggjorte frister er yderst mangelfulde og i strid med lovgivningen. Der henvises ofte til Ishøj kommune, som vi har forpligtende samarbejde med, men trods dette skal vi på vores egen hjemmeside have offentliggjort vores egne sagsbehandlingsfrister, ref “Lov om forpligtende samarbejde

"Ansvaret for varetagelsen af de kommunale opgaver, som er omfattet af bestemmelsen, vil uanset delegation i henhold til dette lovforslags § 2, stk. 1, påhvile den delegerende kommunalbestyrelse. Denne kommunalbestyrelse kan således fastsætte overordnede retningslinier for opgavevaretagelsen, som den bemyndigede kommunalbestyrelse er forpligtet til at følge, jf. herved bemærkningerne til § 2, stk. 1.


Til stk. 1
Til § 2


Når den bemyndigede kommunalbestyrelse i et forpligtende kommunalt samarbejde udøver opgaverne på vegne de delegerende kommunalbestyrelser, er den forpligtet til at overholde den lovgivning, der gælder for opgavevaretagelsen. Dette omfatter både materielle regler for indholdet af opgavevaretagelsen og processuelle regler for sagsbehandlingen inden for det pågældende opgaveområde, herunder eksempelvis sagsbehandlingsregler i lov om retssikkerhed og administration på det sociale område i sager, for hvilke denne lov gælder. Det gælder også generel materiel lovgivning, herunder eksempelvis almindelige forvaltningsretlige grundsætninger om saglighed, og generelle sagsbehandlingsregler i f.eks. forvaltningsloven og lov om offentlighed i forvaltningen.

Som følge af, at den delegerende kommunalbestyrelse bevarer ansvaret for afgørelserne, har den delegerende kommunalbestyrelse adgang til at fastsætte overordnede retningslinier for opgavevaretagelsen, som den bemyndigede kommunalbestyrelse er forpligtet til at følge. Retningslinierne for behandlingen af sager inden for de enkelte opgaveområder vil således ikke nødvendigvis være ens for de forskellige kommuner i et samarbejde, uanset at én kommune som følge af delegationen varetager udøvelsen af opgaverne for alle kommunerne på det pågældende opgaveområde.

Svar fra ministerie via DUKH

Juristen har nu talt med ministeriet.

Svaret er at kommune A skal anvende kommune B´s sagsbehandlingsfrister, når kommune A behandler sager vedrørende kommune B´s borgere.
Det fremgår af forslaget til lov om forpligtende kommunale samarbejder (LBK nr. 50 af 15.1.10)
- https://www.retsinformation.dk/Forms...aspx?id=126091

Med venlig hilsen

Peter

Bilag

https://www.spastikerforeningen.dk/n...dlingsfrister/
phhmw er ikke logget ind   Besvar med citat
Gammel 02-07-2018, 11:30   #646
phhmw
Jeg bor her på K10
 
Tilmeldingsdato: 08-12 2005
Lokation: Dragør Danmark
Indlæg: 8.557
Styrke: 24
phhmw er fast beboer på K10phhmw er fast beboer på K10phhmw er fast beboer på K10
Vi synger lige melodien een gang til:

https://www.youtube.com/watch?v=2uK-kyXmcgA

Ombudsmanden efterlyser reelle og varige forbedringer i Justitsministeriets svartider i sager om aktindsigt

http://www.ombudsmanden.dk/find/nyhe...om_aktindsigt/

Journalister og andre, der søger om aktindsigt i Justitsministeriet, må i mange tilfælde vente alt for længe på svar. I 2017 var næsten hver 10. sag mere end 100 arbejdsdage undervejs. Heraf strakte flere sig over mere end 200 arbejdsdage.

Problemstillingen har været aktuel i flere år, og derfor udtrykker Folketingets Ombudsmand nu alvorlig bekymring over for Justitsministeriet. Samtidig beder han ministeriet om en redegørelse, der konkret viser, hvordan ministeriet får løst problemet.

”Hurtig behandling af sager om aktindsigt handler ikke kun om at overholde nogle formelle regler. Det handler også om at understøtte hele offentlighedslovens formål. Når en journalist må vente lang tid på svar i en aktuel sag, kan det i en række tilfælde mere eller mindre være det samme som at få afslag,” siger ombudsmand Jørgen Steen Sørensen. Han peger på, at nogle af de sager i undersøgelsen, der har ligget længst, bl.a. har drejet sig om spørgsmål af betydelig offentlig interesse. F.eks. etablering af ny politiskole, udsendelse af afviste asylansøgere og forhold vedrørende terror.


Hilsen Peter
phhmw er ikke logget ind   Besvar med citat
Gammel 05-07-2018, 22:24   #647
phhmw
Jeg bor her på K10
 
Tilmeldingsdato: 08-12 2005
Lokation: Dragør Danmark
Indlæg: 8.557
Styrke: 24
phhmw er fast beboer på K10phhmw er fast beboer på K10phhmw er fast beboer på K10
§ 3 stk.2 af kommunalbestyrelsen

Da Udbetaling Danmark blev oprettet overtog de flere af kommunernes tidligere områder. Sikkert fornuftigt i sin helhed.

Men de områder, som Udbetaling Danmark overtog fra kommuneren skulle der iht Retssikkerhedslovens §3 stk.2 af de enkelte kommunalbestyrelser, vedtages og offentliggøres sociale sagsbehandlingstider inden for alle områder, hvor der faldt en kommunal afgørelse og dermed en ankevejledning.

Altså et politisk vedtaget serviceniveau, som sagsbehandlere og embedsmænd normalt skulle afslutte inden fristens udløb.

Da Udbetaling Danmark blev oprettet bestod bestyrelsen ( som kommunernes kommunalbestyrelse) af politikere, som havde det ansvar at vedtage og offentlige sagsbehandlingsfrister.

I dag er bestyrelsen af Udbetaling Danmark en blandet sammensætning af politisk udpegede politiker og en stor del ansatte professionelle.

Udbetaling Danmarks bestyrelse:

https://www.atp.dk/atp-som-administr...rks-bestyrelse

Udbetaling Danmarks bestyrelse

Udbetaling Danmark ledes af en bestyrelse og en direktør.

Bestyrelsen for Udbetaling Danmark består af en formand og ni bestyrelsesmedlemmer.

Beskæftigelsesministeren udpeger alle ti medlemmer. Det sker på baggrund af følgende indstillinger:

KL indstiller formanden og fem medlemmer
Beskæftigelsesministeriet indstiller tre medlemmer
Finansministeriet indstiller et medlem
Medlemmer af Udbetaling Danmarks bestyrelse:

Formand:
Overborgmester, Frank Jensen, Socialdemokratiet, København

Bestyrelsesmedlemmer:
Medlem: Borgmester Peter Sørensen, Socialdemokratiet, Horsens
Medlem: Borgmester Morten Slotved, Konservative Folkeparti, Hørsholm
Medlem: Borgmester Steen Vindum, Venstre, Silkeborg
Medlem: Byrådsmedlem Ida Skov, Enhedslisten, Frederikshavn
Medlem: Byrådsmedlem Johannes Poulsen, Radikale Venstre, Herning
Medlem: Direktør i DMI, Marianne Thyrring
Medlem: Direktør i Styrelsen for IT og Læring, Thomas Fredenslund
Medlem: Direktør for Økonomi, Teknologi og Medieproduktion i DR, Nikolas Lyhne-Knudsen
Medlem: Indehaver af Combi Service, Birgit Aaby


SPØRGSMÅL.

Hvordan kan udpegede, ansatte civile medlemmer i bestyrelsen være med til at vedtage og offentliggøre Udbetaling Danmarks sagsbehandlingsfrister alias Udbetaling Danmarks serviceniveau, som tidligere var krævet skulle være politikere?

Er retssikkerheden for borgerne derved devalueret?

Er de civile medlemmer af Udbetaling Danmark inhabile, når serviceniveauet skal vedtaget og politisk godkendes?

Har de den fornødne viden om Retssikkerhedsloven herunder § 3 stk.2?

De nuværende sagsbehandlingsfrister, både i kommunerne og Udbetaling Danmark findes der ingen klagemuligheder for.

De offentliggjorte sagsbehandlingsfrister i Udbetaling Danmark skal være realistiske ellers skal de revideres.

Udbetaling Danmark og retssikkerhed

Folketinget.

https://www.ft.dk/samling/20111/lovf.../8/1093195.pdf

Udbetaling Danmarks pligt til at sikre medvirken mv.

Udbetaling Danmark vil få de samme forpligtelser i sagsbehandlingen på sine sagsområder, som kommunerne har i dag over for borgeren og skal afgøre sagerne efter reglerne i forvaltningsloven og lov om retssikkerhed og admini- stration på det sociale område.

Det foreslås fx at Udbetaling Danmark er forpligtet til at behandle spørgsmål om hjælp så hurtigt som muligt. Udbetaling Danmark får pligt til at fastsætte frister for sagsbehandlingen i forhold til de forskellige ydelsesområder, der fremover skal varetages af Udbetaling Danmark.


Bilag

http://www.k10.dk/showpost.php?p=356374&postcount=2

http://www.k10.dk/showpost.php?p=321448&postcount=20

Det er nu bekræftet, at Udbetaling Danmark er underlagt Retssikkerhedslovens § 3 stk.2 i ansøgningssager. Bemærk venligst her, at travlhed heller ikke for Udbetaling Danmark må bruges, som begrundelse for ikke at overholde sagsbehandlingsfristen.

I kontrolsager har Udbetaling Danmark servicefrister, som fastsættes af embedsmænd og her kan begrundelsen godt være travlhed for udsættelse for en afgørelse på en anonym anmeldelse og dermed en afgørelse.


http://www.k10.dk/showthread.php?t=31419

https://www.regeringen.dk/media/4333...-2018-2021.pdf

"[I]Endelig afsættes der midler til bistand til borgere, der ikke selv er i stand til at klage, og til afholdelse af en retssikkerhedskonference, ligesom der indføres en pligt for kommunerne til at offentliggøre deres sagsbehandlingstider på kommunens hjemmeside[/I]."

phhmw

Som du kan se, kan din retssikkerhed være som at gå på kviksand. Man skal holde tungen lige i munden og forsøge at forstå lovgivningen og hvad Folketinget ønsker.

Hilsen Peter

228.127

Sidst redigeret af phhmw; 05-07-2018 kl. 22:33.
phhmw er ikke logget ind   Besvar med citat
Gammel 14-07-2018, 22:13   #648
phhmw
Jeg bor her på K10
 
Tilmeldingsdato: 08-12 2005
Lokation: Dragør Danmark
Indlæg: 8.557
Styrke: 24
phhmw er fast beboer på K10phhmw er fast beboer på K10phhmw er fast beboer på K10
Agurketid for journalister og politikere.

Pressen beskriver nu på 13de år, hvordan kommunernes embedsmænd, gør som det passer dem. Hvad Folketinget vedtager af love med efterfølgende skærpelser af Retssikkerhedslovens § 3 stk.2. Loven vedtager i 1998, skærpet 2009, 2 x i 2018 samt nye frister for Ankestyrelsens hjemsendelse af sociale sager.

Pressen beskriver de urimelige og ulovlige forhold og enkelte folketingspolitikere knurre lidt, stiller spørgsmål til ministeren og bla bla bla.

Embedsmænd fortsætter med at gøre, som det passer kommunernes budget.

Dette vanvid vil fortsætte lige så lang tid der ikke findes en konsekvens for kommunerne. Logik for små burhøns.


https://www.dr.dk/nyheder/regionale/...-og-mangel-paa

Børnehandicap er ét stort rod i flere kommuner: ”Det er sjusk og mangel på respekt”
Alt for lange sagsbehandlingstider, ingen kontrol af egne mål og brud på loven er kendetegnet ved børnehandicapområdet i flere kommuner.

phhmw

Jeg har skrevet til redaktionen DR-Syd:

Kære Dr-Syd med medarbejdere.

VEDR.: Journalisters magt.

Tak, for artiklen
https://www.dr.dk/nyheder/regionale/...-og-mangel-paa omhandlende een sag ud af mange, som beskriver embedsmænds magt til at tilsidesætte Folketingets love.

Fordelen for de forskellige redaktioner med disse tilbagevendende ulovligheder, med store konsekvenser for familier og børn, er at journalisterne til stadighed har noget at skrive om. I agurketiden særdeleshed, kan redaktionerne altid skrive lidt om kommunale ulovligheder.

Men er tiden inde til at redaktioner og enkelte journalister gør brug af deres naturlige magt og virkelig sætter sig ind i problemstillingen?

Stiller sig selv spørgsmålet HVORFOR?

Jeg kan hjælpe lidt på vej.

Fordi de kommunale embedsmænd, forvaltningschefer, kommunaldirektører har en naturlig økonomisk personlig interesse for overholdelse af kommunens budget. De er i de fleste tilfælde åremålsansatte med bonus etc og skal bruge et godt CV da de skal videre i det kommunale, regionale og statslige system, med gode anbefalinger. De er i høj kurs, disse embedsmænd, hvis de med fast hånd kan dokumenterer, at overholde deres eget fastsatte budget

Et budget, som de selv er med til at leverer til politikerne. Derfor vasker den ene hånd den anden og derved bliver kommunens budget vægtet som 1ste prioritet, samtidig med at der ikke findes KONSEKVENSER af bevidste ulovligheder.

Ankestyrelsens Tilsyn der er sat i Verden til at overvåge om kommunerne overholder dansk socialrådgivning har sanktionsmuligheder, hvis en kommunalbestyrelse, med borgmesteren i spidsen ikke overholder loven.

Disse sanktionsmuligheder er aldrig brugt i sociale sager. Hvorfor skal Tilsynet have den sanktionsmulighed, hvis de aldrig gør brug af den?

Redaktionen kan ikke fremvise een eneste kommune, som overholder Folketingets vedtagne Retssikkerhedslov, her § 3 stk.2.

Ikke een eneste af de 98 kommuner overholder Folketingets love desangående.

Det ønsker embedsmænd ikke.

Derfor skal der her lyde en opfordring til redaktioner og journalister til at sætte sig præcist ind i loven og konsekvensen af samme. Magten til at ændre ulovligheder til lovligheder ligger hos pressen, ikke borgerne.

Vi har gennem 13 år forsøgt, uden succes, dog enkelte skærpelser af Retssikkerhedslovens § 3 stk.2 er det dog blevet til, men det får ikke embedsmænd eller kommunalpolitikerne til at overholde loven.

Med venlig hilsen

Peter


Dokumentation med Bilag:

13 års kamp imod kommunernes ulovligheder:

http://www.k10.dk/showthread.php?p=35616#post35616

Sidste skærpelse af loven med virkning pr 1.juli 2018:

Læs indlæg
# 644 her:

http://www.k10.dk/showthread.php?t=5664&page=65

228.852

Sidst redigeret af phhmw; 14-07-2018 kl. 22:23.
phhmw er ikke logget ind   Besvar med citat
Gammel 15-07-2018, 13:04   #649
Kio
Skal snart betale husleje på K10
 
Kios avatar
 
Tilmeldingsdato: 04-02 2009
Lokation: København
Alder: 54
Indlæg: 714
Styrke: 10
Kio er ny på vejen
Skal bl.a. sendes til nedenstående...

måske nogen af dem vil tage denne problematik om retssikkerhed over for borgerne seriøst...

Godt skrevet Peter...

Medier og journalister:
redaktionen@eb.dk, 1929@bt.dk, christian.jensen@pol.dk, jacob.nybroe@jp.dk, poul.madsen@eb.dk, moes@berlingske.dk, tj@berlingske.dk, jonr@berlingskemedia.dk, mkk@weekendavisen.dk, moen@tv2lorry.dk, redaktion@tv2lorry.dk, nyhedsredaktionen@radio24syv.dk, trier@radio24syv.dk, nyhedsvaerter@radio24syv.dk, some@radio24syv.dk, ak24syv@radio24syv.dk
.
__________________
Mvh Kim Osbøl
FB gruppe: Jobcenter Lærkevej JKI
Youtube kanal: Jobcenter Lærkevej JKI
Forløb siden 5 april 2017 på K10: KLIK
Mit Forløb siden 25 nov 2011 med JC København: KLIK
Kio er ikke logget ind   Besvar med citat
Gammel 16-07-2018, 22:27   #650
phhmw
Jeg bor her på K10
 
Tilmeldingsdato: 08-12 2005
Lokation: Dragør Danmark
Indlæg: 8.557
Styrke: 24
phhmw er fast beboer på K10phhmw er fast beboer på K10phhmw er fast beboer på K10
Klagefrister Du skal klage inden for en særlig frist.

https://ast.dk/for-borgere-med-en-kl...r/klagefrister

Klagefrister

Du skal klage inden for en særlig frist.
Du kan se fristen for at klage i brevet med din afgørelse.


Vi skal vide, hvordan myndigheden har sendt dig brevet, når vi skal beregne en klagefrist. Det har altså betydning, om du har fået afgørelsen som digital eller fysisk post.

Myndigheden har sendt brevet med afgørelsen med almindelig post

Hvis afgørelsen er sendt med almindelig post, går Ankestyrelsen ud fra, at du får brevet 6 hverdage senere.

Myndigheden har sendt brevet med afgørelsen med Quickpost

Hvis afgørelsen er sendt med Quickpost (der står Q på kuverten), går Ankestyrelsen ud fra, at du får brevet to dage efter, at det er sendt. Det er altså det samme, som breve, der hidtil er sendt med A-post.

Digital post

Vi går ud fra, at du får afgørelsen samme dag, hvis myndigheden har sendt den digitalt – for eksempel til din eBoks.

Hvis du oplyser, at det digitale brev først er kommet til din digitale postkasse senere, undersøger vi det. Det kan nemlig have betydning for, om din klage er modtaget i rette tid.

Vi undersøger det ved at bede myndigheden dokumentere de digitale registreringer for brevet.

Det kan du også læse om i Ankestyrelsens principafgørelse 26-16 om digital post - systembevis - kommet frem

Principafgørelse 26-16
https://www.retsinformation.dk/Forms...aspx?id=181838

Særligt om digitale breve fra Arbejdsmarkedets Erhvervssikring (før Arbejdsskadestyrelsen)

Det er anderledes i sager, hvor Arbejdsmarkedets Erhvervssikring har sendt et digitalt brev med afgørelsen.

Vi går ud fra, at du får afgørelsen dagen efter dateringen, hvis den er sendt til eBoks. Er datoen på afgørelsen en fredag, går vi ud fra, at du har fået den om mandagen.

Er afgørelsen sendt digital på anden måde end via eBoks, går vi ud fra, at afgørelsen er kommet frem samme dag, som den er dateret.

Dispensationsmuligheder

Ankestyrelsen kan se bort fra, at klagefristen er overskredet. Det gør vi, hvis der er en særlig grund til, at du ikke kunne nå at klage inden for fristen. En særlig grund kan være alvorlig sygdom i hele perioden eller omkring klagefristens udløb, bortrejse, hospitalsindlæggelse eller andre hindringer, som ikke skyldes dine forhold. Det er dig, der skal vise dokumentation for, at der har været en særlig grund til, at klagefristen ikke er overholdt.

Justitsministeriet vejledning

Vi følger Justitsministeriets vejledning om beregning af klagefrister.

Se vejledningen

https://www.retsinformation.dk/Forms...aspx?id=202265

phhmw

Husk, du har selv et ansvar for ikke at miste din ankemulighed.

Hvis du modtager en afgørelse med almindelig post, skal du gemme konvolutten med poststempel, som bevis for, hvornår du har modtaget afgørelsen.

Fordi, en del kommuner daterer en afgørelse men afsender først afgørelsen senere, hvorved du mister nogle dage af de 28 dage du har til at anke en afgørelse, efter modtagelsen af afgørelsen.

Smart lille trick, som kommunerne bruger, for at afkorte din ankefrist

Folketingets Ombudsmand kræver, at breve som er dateret skal afsendes samme døgn, som de er dateret.

http://www.ombudsmanden.dk/find/nyhe...ring_af_breve/

Stol på dig selv, kend reglerne og stol aldrig på kommunen.

Hilsen Peter

Bilag

https://ugebreveta4.s3.amazonaws.com...rgercenter.PDF

3.3 Whistleblowers specifikke oplysninger i indberetningen
Whistleblower nævner i sin indberetning, at det drejer sig om færdigbe- handlede ansøgninger om tabt arbejdsfortjeneste og merudgifter til børn og voksne med handicap, jf. servicelovens §§ 41, 42 og 100.
Der er i henhold til retssikkerhedslovens § 3, stk. 2, fastsat sagsbehand- lingsfrister på henholdsvis 8 uger (§§ 41 og 42) og 10 uger (§ 100) for behandling af disse ansøgninger i Socialforvaltningen. Fristerne er fast- sat, så de svarer til den tid, der generelt går med at behandle 80-90 % af den pågældende type sag. Fristerne er godkendt af Socialudvalget.

Whistlebloweren oplyser følgende i sin indberetning:
1. At det i Borgercenter Handicap ledelsesmæssigt er besluttet at fore- tage en hård styring af hvilke afgørelser, der må sendes ud i ugens løb.

2. At sagsbehandlerne skal spørge afdelingslederne om lov til at afsende fristoverskredne afgørelser til borgerne, men at sagsbehandlerne godt må afsende fristoverholdte afgørelser til borgerne uden at spørge om lov.
3. At der er en tæt topstyring fra afdelingslederne, ikke om hvilke speci- fikke sager, der sendes, men hvorvidt de er fristoverholdte eller frist- overskredne.
4. At den nye måde at sagsbehandle på sker for at nå tilnærmelsesvis fordelingen 80 % fristoverholdte afgørelser og 20 % fristoverskredne afgørelser på ugebasis.
5. At der er færdigbehandlede afgørelser, der ligger klar til udsendelse i ugevis for at undgå, at procentdelen af fristoverskredne afgørelser overstiger 20 % på ugebasis.
6. At det har den konsekvens, at borgerne oplever lang sagsbehand- lingstid, selv om deres sag i praksis er klar til afsendelse.


phhmw

Hvem bestemmer her i Danmark?

Embedsmænd eller politikerne? S.U.

Sidst redigeret af phhmw; 16-07-2018 kl. 22:36.
phhmw er ikke logget ind   Besvar med citat
Svar

Emne Værktøjer
Visningsmetode

Regler for indlæg
Du må ikke lave nye tråde
Du må ikke besvare indlæg
Du må ikke vedhæfte filer
Du må ikke redigere dine indlæg

BB code er Til
Smilies er Til
[IMG]kode er Til
HTML-kode er Fra

Gå til forum

Lignende emner
Emner Emnet er startet af Forum Svar Sidste indlæg
Fejl i statusrapport Daffodill Hjælpemidler til handicappede 4 08-10-2010 00:08
statusrapport/ journalnotater mor2 Spørgsmål ang fleksjob 2 01-03-2010 00:52
svarfrister CHNEVIDE Alt det andet 3 25-08-2009 16:54
Statusrapport egen læge! iben Spørgsmål ang fleksjob 1 17-11-2008 11:54
Vedr.Statusrapport fra kommunen mus0025 Din historie 5 16-10-2008 18:17
Alt tidssætning er GMT +2. Klokken er nu 19:27.


Lavet i vBulletin® Version 3.8.10
Copyright ©2000 - 2018, Jelsoft Enterprises Ltd.
Copyright © www.k10.dk
Indholdet på K10 - Flexjob & Førtidspension må ikke kopieres eller gengives andre
steder uden først at have indhentet tilladelse til det fra ejeren af K10 - Flexjob & Førtidspension