K10 - Flexjob & Førtidspension
 

Gå tilbage   K10 - Flexjob & Førtidspension > Alt det andet > Den nyttige viden vi alle har

Forum Kategorier Forum Regler Om K10 og Info om Cookies Hjælp til Forum Brug

Vigtige Meddelelser

Den nyttige viden vi alle har Her kan du sætte link tips og andet ind, som andre i din situation kan have nytte af at vide

Svar
 
Emne Værktøjer Visningsmetode
Gammel 22-04-2018, 18:44   #41
phhmw
Jeg bor her på K10
 
Tilmeldingsdato: 08-12 2005
Lokation: Dragør Danmark
Indlæg: 8.291
Styrke: 23
phhmw er fast beboer på K10phhmw er fast beboer på K10phhmw er fast beboer på K10
Behandlingsmuligheder i forhold til hvad?

Ja - det er altid et godt spørgsmål. Er der egentlig behandlingsmuligheder og i forhold til hvad?

Jeg har berørt emnet før. Særligt omkring inddragelse af lægelige dokumenter. I dagens JURABOOST får du dog et overblik over hvordan behandlingsmuligheder skal fortolkes ind i de forskellige sagsområder.

Jeg er partsrepræsentant i en del sager, hvor behandlingsmuligheder er et afgørende element. FANØ-Sagen, som er blevet en sag for offentligheden, er ingen undtagelse.

Jeg modtog for ca en uge siden et brev fra Esbjerg Kommune, hvor det fremgår, at de påtænker et fornyet afslag på førtidspension. Begrundelsen er, at behandlingsmulighederne ikke er udtømte.......

...... Og de har fuldstændig ret. Behandlingsmulighederne er ikke udtømte. Marie-Louise fra Fanø er sengeliggende 24/7. Hun er afhængig af pleje alle døgnets 24 timer. Hun modtager behandling hver eneste dag - og man afventer i øvrigt et bo- og behandlingshjem. Hun er desværre så alvorlig ramt af sin sygdom, at læger, speciallæger og internationale eksperter har skrevet, at kun 6 % som er ramt af samme lidelse i samme grad kan forvente remission. Det vil sige, at den eneste mulighed er pleje - pt. hos forældrene og i fremtiden på et bo- og behandlingstilbud, når et sådan findes langt ude i fremtiden, som lægerne anfører.

Kommunen har derfor ret. Der er behandlingsmuligheder - dog ikke behandlingsmuligheder med betydning for arbejdsevnen. Og lige præcis her er det afgørende at kunne skelne. Hvad er det egentlig vi forstår ved behandlingsmuligheder?

Jeg kender ingen alvorlig syge mennesker, der ikke modtager behandling. Det er vel en del af sygdomshistorikken og virkeligheden for alvorligt syge, at de netop er i kontakt med behandlingssystemet i bred forstand? Selv har jeg ét familiemedlem, som modtager førtidspension på grund af svær sygdom. Han har igennem mange år været i behandling og skal være det resten af sit liv. Giver det ham en arbejdsevne tilbage? Nej - det handler om behandling af en funktionsevne og ikke mindst livskvalitet.

Derfor......
..... er det ekstrem vigtigt, at myndighederne inddrager lægelige erklæringer og udtalelser i korrekt kontekst holdt op imod det materielle område de har kompetence til. På social- og sundhedsområdet skal behandlingsmuligheder vurderes i forhold til et funktionsniveau og på beskæftigelsesområdet derimod en arbejdsevne. At der foreligger behandlingsmuligheder har således ikke nødvendigvis betydning for en arbejdsevne, men måske for hjælp eller pleje i forhold til funktionsniveauet.

Alvorlig syge mennesker fastholdes i systemet, hvis myndighederne ikke formår at forholde sig til hvilken betydning behandlingsmulighederne i virkeligheden har.

Tjek op på din sag:
- Hvilke behandlingsmuligheder kan der peges på i din sag?
- Er det behandlingsmuligheder, der vil kunne fremme din arbejdsevne? Eller vil behandlingen udelukkende have betydning for dit funktionsniveau og livskvalitet?
- Hvad er det konkret behandlingen kan og gør? Altså er der tale om en decideret funktionsforskel eller blot en stabilisering af din tilstand.

PS: Hvis du har lyst, kan du læse mere om FANØ-Sagen på sociale-rettigheders Facebookside eller på Esbjerg ugeavis, som dækker hele forløbet.

Fanø-sagen.

https://ugeavisen.dk/esbjerg/Fanoe-s...artikel/346744

Hilsen Peter

Kilde.

https://mailchi.mp/2608a0adb985/jura...d?e=5a24302447
phhmw er ikke logget ind   Besvar med citat
Gammel 22-04-2018, 22:07   #42
phhmw
Jeg bor her på K10
 
Tilmeldingsdato: 08-12 2005
Lokation: Dragør Danmark
Indlæg: 8.291
Styrke: 23
phhmw er fast beboer på K10phhmw er fast beboer på K10phhmw er fast beboer på K10
Førtidspension bør læses.

https://www.laanekassen.dk/foertidspension/

OPDATERET 6/4-2018

Førtidspension

Førtidspension er en dansk ordning for personer, der ikke har mulighed for at varetage et arbejde. I modsætning til folkepension, har førtidspension intet med alder at gøre, men er beregnet for syge og handikappede, som på permanent basis er udelukket fra arbejdsmarkedet af den ene eller den anden årsag.

Hilsen Peter
phhmw er ikke logget ind   Besvar med citat
Gammel 29-04-2018, 21:59   #43
phhmw
Jeg bor her på K10
 
Tilmeldingsdato: 08-12 2005
Lokation: Dragør Danmark
Indlæg: 8.291
Styrke: 23
phhmw er fast beboer på K10phhmw er fast beboer på K10phhmw er fast beboer på K10
Kender du forskellen på jobafklaringsforløb og ressourceforløb? Her et hurtig overbli

Jobafklaringsforløb

Hvem kan visiteres til jobafklaringsforløb?


Kun sygedagpengemodtagere og KUN sygedagpengemodtagere. Hermed menes personer der er i målgruppe for sygedagpenge og enten:
- Modtager sygedagpenge, men ikke opfylder kriterierne for forlængelse - eller
- Personer, der sygemeldes og ville have haft ret til sygedagpenge ved første fraværsdag, men er omfattet af tidsbegrænsningen. (Sygedagpenge kan normalvis kun udbetales i 22 uger indenfor de seneste 9 kalendermåneder, med mindre forlængelsesmulighederne er opfyldt.)

Det er således en betingelse for visitering og efterfølgende deltagelse i jobafklaringforløbet, at du er uarbejdsdygtig i sygedagpengelovens forstand.

Hvad er tidsrammen for et jobafklaringsforløb?

Op til 2 år. Et jobafklaringsforløb kan have en varighed på maksimalt 2 år. Du kan dog have ret til et nyt jobafklaringsforløb, hvis du fortsat er uarbejdsdygtig på grund af egen sygdom og der ligeledes er en realistisk forventning om, at du vil kunne vende tilbage til arbejde.
Inden du visiteres til et jobafklaringsforløb skal din sag forelægges i kommunens rehabiliteringsteam.

Hvad er indholdet af et jobafklaringsforløb?

I et jobafklaringsforløb skal du sikres et tværfagligt og helhedsorienteret indhold. Her kan der etableres forløb efter beskæftigelsesloven, sundhedsloven og serviceloven. Forløbet skal tilpasses dig og din situation, hvilket betyder, at der ikke nødvendigvis er indsatser efter flere lovgivninger.

Hvad modtager du af ydelse i et jobafklaringsforløb?

Du modtager ressourceforløbsydelse, når du er visiteret til et jobafklaringsforløb. Ydelsen udbetales uafhængig af din ægtefælles formue og indtægter og ligeledes uafhængig af din formue. Har du skattepligtige indtægter vil kommunen dog foretage modregning.
Denne ressourceforløbsydelse udbetales ikke efter samme bestemmelser, som til personer i et ressourceforløb.

Ressourceforløb

Hvem kan visiteres til et ressourceforløb?


Alle - i princippet alle. Du skal dog opfylde kriterierne for at blive visiteret til et ressourceforløb, men i modsætning til jobafklaringsforløb skal du ikke være en bestemt målgruppe (altså sygemeldt) for at blive visiteret til et ressourceforløb.
For at blive omfattet af målgruppen til ressourceforløb skal du:
- Være over eller under 40 år og have komplekse problemer ud over ledighed, som ikke har kunne løses igennem almindelig afklaring
- Have modtaget offentlig forsørgelse igennem en længerevarende periode og have deltaget i forløb uden at det har bragt dig tættere på arbejdsmarkedet
- At du har brug for en længerevarende tværfaglig indsats før der kan fastsættes et beskæftigelsesmål.

Vær opmærksom på at personer med massiv funktionsnedsættelse og hvor det på det foreliggende grundlag er formålsløst at iværksætte et ressourceforløb, er fritaget for visitering og deltagelse. Det fremgår allerede af gældende lovgivning - men vil blive yderligere præciseret med lovændringen pr. 01. juni 2018.

Hvad er tidsrammen for et ressourceforløb?

Der kan visiteres til et ressourceforløb imellem 1-5 år. Forud for visitering til et ressourceforløb skal din sag have været forelagt kommunens rehabiliteringsteam. Der kan visiteres til et nyt ressourceforløb ved ophør af det første, hvilket dog også kræver forelæggelse i kommunens rehabiliteringsteam. Personer over 40 år har dog ikke pligt til at tage imod mere end ét ressourceforløb. Heller ikke selvom forløbet har haft en normering under 5 år.
Det er ikke en forudsætning for visitering til fleksjob eller førtidspension, at du har deltaget i et ressourceforløb. Det kan dog være vejen derhen.

Hvad er indholdet af et ressourceforløb?

Et ressourceforløb skal tværfaglig sammensættes med indhold fra beskæftigelsesloven, sundhedsloven og serviceloven så det matcher dig og dine behov.
At du bliver visiteret til et ressourceforløb betyder ikke nødvendigvis, at du deltager i et forløb. Styrelsen for arbejdsmarked og rekruttering har i 2015/2016 iværksat en undersøgelse, som dokumenterede at kun 1 ud af 10 personer, der er visiteret til et ressourceforløb rent faktisk deltager i et ressourceforløb. Du skal derfor være opmærksom på indholdet, så tiden bruges konstruktivt og sikrer dig afklaring i din sag.

Hvad modtager du af ydelse i et ressourceforløb?

Når du visiteres til et ressourceforløb modtager du ressourceforløbsydelse. Bemærk igen, at denne ydelse ikke udbetales efter samme bestemmelser, som ressourceforløbsydelsen til personer i et jobafklaringsforløb.
Udbetaling sker uden hensyn til din ægtefælles indtægt- og formueforhold og ligeledes uden hensyn til din formue. Dog modregnes de skattepligtige indtægter, som du måtte have. Har du fx indtægter/løntimer i forbindelse med dit ressourceforløb skal du være opmærksom på den lempelige modregning - ligesom du skal være opmærksom på, at løntimer kan føre dig direkte videre til bevilling af et fastholdelsesfleksjob.

Håber ovenstående har givet dig et hurtig overblik over forskellen på jobafklaringsforløb og ressourceforløb.

Hilsen Peter.

Kilde.

https://mailchi.mp/2fb560535917/jura...b?e=5a24302447
phhmw er ikke logget ind   Besvar med citat
Gammel 20-05-2018, 21:05   #44
phhmw
Jeg bor her på K10
 
Tilmeldingsdato: 08-12 2005
Lokation: Dragør Danmark
Indlæg: 8.291
Styrke: 23
phhmw er fast beboer på K10phhmw er fast beboer på K10phhmw er fast beboer på K10
Kommunen kan ikke stoppe dine sygedagpenge, når.......

Når du modtager sygedagpenge på grund af egen sygdom er du at betragte som uarbejdsdygtig i sygedagpengelovens forstand.

Udgangspunktet er, at man som sygemeldt kan modtage sygedagpenge i op til 22 uger. Senest 2 uger før udbetaling af sygedagpenge når denne varighed, er kommunen forpligtet til at forholde sig til dine muligheder for forlængelse af sygedagpenge eller afklaring til andre forsørgelsesgrundlag. Kommunen skal i øvrigt løbende vurdere på, hvorvidt du fortsat er uarbejdsdygtig - helt eller delvis.

Der findes i alt 7 forlængelsesmuligheder, som kommunen skal forholde sig til i forbindelse med de 22 uger. Også kaldet revurderingstidspunktet. I dette BOOST fokuserer vi på én af forlængelsesmulighederne. Nemlig den om lægefaglige vurderinger.

Hvad siger loven om forlængelse af sygedagpenge på baggrund af lægefaglige vurderinger?
Det skal indledningsvist bemærkes, at kommunen skal forlænge sygedagpengene, hvis en af de 7 forlængelsesmuligheder er opfyldte.

Af lov om sygedagpenge § 27, stk. 1, nr. 3, fremgår det, at der kan ske forlængelse af sygedagpenge, når den sygemeldte er under eller venter på lægebehandling, og den pågældende efter en lægelig vurdering skønnes at ville kunne genoptage erhvervsmæssig beskæftigelse inden for 134 uger regnet fra revurderingstidspunktet.

phhmw

Her bør du læse denne tråd om lægernes ansvar over for dig og her kræver du at lægen skriver det samme, som lægen siger til dig:
http://www.k10.dk/showthread.php?t=30893

Vejledningen til sygedagpengeloven definerer yderligere, at det er en betingelse for at forlænge sygedagpengeudbetalingen efter § 27, stk. 1, nr. 3, at der efter en lægelig vurdering er en sikker forventning om, at den sygemeldte kan genoptage erhvervsmæssig beskæftigelse inden for 134 uger fra revurderingstidspunktet. Og det vil altid bero på en konkret vurdering af omstændighederne i den enkelte sag, om en sådan forventning er til stede.

Er der således iværksat behandling eller afventes behandling - og vil denne behandlingsplan ud fra et lægefagligt skøn betyde, at den sygemeldte kan genoptage beskæftigelse indenfor de 134 uger, skal kommunen altså sikre forlængelse af sygedagpengene.

Det skal bemærkes at ordet behandling gælder i bred forstand. Ankestyrelsen har i den forbindelse taget stilling til, at fysioterapeutisk behandling på baggrund af lægehenvisning også er at betragte som behandling.

k10`s Sygedagpengestop:
http://www.k10.dk/index.php?pageid=sygedagpengestop

Når du kommer ud for, at kommunen raskmelder dig, så er det IKKE i lægefaglig forstand men i sygedagpengelovens forstand, hvor sygedagpenge kun er en midlertidig ydelse, med 7 forlængelsemuligheder.

Brug ikke vrede, når du bliver "raskmeldt" trods du stadig er , måske alvorlig syg men accepter bare, at således er loven sammensat og det er ren juristeri. Men du skal kende og forstå reglerne.

Tag det roligt og betragt det som et skakspil, hvor du også har nogle muligheder for et godt træk.

Men ingen kan "spille skak" uden at have fuld aktindsigt ved alle. Du skal vide og forstå alt, hvad andre skriver om dig. Det er meget vigtigt:

Aktindsigt
https://www.k10.dk/showpost.php?p=361701&postcount=13

Hilsen Peter

Kilde.:

https://mailchi.mp/2ad6b25845f0/jura...r?e=5a24302447
phhmw er ikke logget ind   Besvar med citat
Gammel 28-05-2018, 15:06   #45
phhmw
Jeg bor her på K10
 
Tilmeldingsdato: 08-12 2005
Lokation: Dragør Danmark
Indlæg: 8.291
Styrke: 23
phhmw er fast beboer på K10phhmw er fast beboer på K10phhmw er fast beboer på K10
Hvornår skal kommunen forlænge dine sygedagpenge?

Du kan modtage sygedagpenge i op til 22 uger, hvis du opfylder beskæftigelseskravet og er uarbejdsdygtig på grund af egen sygdom. Du kan også efter 22 uger modtage sygedagpenge, hvis du opfylder én af de 7 forlængelsesmuligheder.

I dette BOOST fokuserer vi på den forlængelsesmulighed, der skal benyttes, hvis det er nødvendigt at iværksætte virksomhedspraktik eller afklarende foranstaltninger for at afklare din arbejdsevne.

Hvad siger loven om forlængelse af sygedagpenge, når det er nødvendigt at afklare din arbejdsevne?

Af lov om sygedagpenge § 27, stk. 1, nr. 2, fremgår det, at der skal ske forlængelse af sygedagpenge, når det anses "nødvendigt at gennemføre virksomhedspraktik eller andre afklarende foranstaltninger med henblik på at klarlægge den sygemeldtes arbejdsevne, således at sygedagpengeperioden forlænges i op til 69 uger"

Ankestyrelsen har i flere sammenhænge taget stilling til, hvordan sygedagpenge skal forlænges, når der fortsat er uarbejdsdygtighed - en uarbejdsdygtighed, der kræver afklaring af arbejdsevnen. Der må i den forbindelse ikke være tale om så uklart et lægeligt grundlag, at det dermed vil være usikkert om en afklaring af arbejdsevnen vil kunne finde sted indenfor 69 uger.

Foreligger der til gengæld lægefagligt dokumentation, der vil kunne anvendes til en afklaring af hvordan arbejdsevnen er nedsat eller i givet fald kan afklares, vil der skulle forlænges. Det er således ikke et krav, at kommunen med denne forlængelsesbestemmelse har gjort sig nærmere overvejelser om ressourceforløb, fleksjob eller førtidspension, men derimod et krav, at der med sandsynlighed vil kunne ske bred afklaring via virksomhedspraktik eller andre afklarende foranstaltninger indenfor 69 uger.

Afklaring af den helbredsmæssige situation sammenholdt med afklaring af arbejdsevnen er tilstrækkeligt grundlag for at forlænge efter § 27, stk. 1 nr. 2.

Denne forlængelsesbestemmelse kan således benyttes til afklaring tilbage til det ordinære arbejdsmarked eller raskmelding til fx A-kassen. Afklaringen kan også resultere i en nærmere belysning til fx fleksjob eller førtidspension.

De 69 uger forløber fra afgørelsestidspunktet. Det vil sige fra det tidspunkt, hvor kommunen træffer afgørelsen. Er dine sygedagpenge eksempelvis tidligere blevet bragt til ophør og du i den forbindelse har indgivet en klage, som Ankestyrelsen har hjemsendt til fornyet behandling fordi du ikke kunne raskmeldes, forløber de 69 uger fra afgørelsestidspunktet - det nye afgørelsestidspunkt.

k10: Sygedagpengestop.
http://www.k10.dk/index.php?pageid=sygedagpengestop

Hilsen Peter

Kilde.
https://mailchi.mp/377847280cb2/jura...s?e=5a24302447
phhmw er ikke logget ind   Besvar med citat
Gammel 04-06-2018, 07:42   #46
phhmw
Jeg bor her på K10
 
Tilmeldingsdato: 08-12 2005
Lokation: Dragør Danmark
Indlæg: 8.291
Styrke: 23
phhmw er fast beboer på K10phhmw er fast beboer på K10phhmw er fast beboer på K10
...........hvordan lovgivningen skal fortolkes!

Hvorfor skriver jeg det? Fordi det kan få katastrofale konsekvenser for det enkelte menneske, såfremt vi ikke gør os umage med at forstå og fortolke lovgivningen.

Det kræver en vilje og en lyst til at hjælpe mennesker videre. En lyst til at være faglig stolt og bevidst om, at der ikke længere kan være tale om socialfaglige vurderinger på beskæftigelsesområdet. Lovgivningen har udviklet sig detaljeorienteret og kræver en socialjuridisk vurdering.

Vi må hjælpe hinanden med at udvikle os i samme retning, som lovgivningen. Vi skal følge med uanset om vi er fagperson eller borger. Hvorfor? Fordi det enten handler om faglig stolthed - eller fra borgerperspektiv eget liv og fremtid.


Et relevant eksempel på, hvorfor det er vigtigt at gøre sig umage, er Fanø-Sagen. Jeg har som juridisk partsrepræsentant modtaget Ankestyrelsens afgørelse. Esbjerg Kommune får massiv kritik af deres sagsbehandling og afgørelsen om afslag på førtidspension er erklæret ugyldig. Hvorfor kunne vi ikke bare have samarbejdet om en realistisk løsning med hjemmel i lov???????

Tjek de relevante punkter fra Ankestyrelsens afgørelse her - bemærk venligst at punkterne har generel betydning for sagsbehandling i jobcentrene og kan dermed danne præcedens.

Ankestyrelsen rejser på baggrund af vores klage massive kritikpunkter af Esbjerg Kommunes sagsbehandling. Ankestyrelsen har således fulgt vores klagepunkter og fastslår følgende:

✔️ Ankestyrelsen erklærer Esbjerg Kommunes afgørelse for UGYLIG.

✔️ Der rejses kritik af kommunen fordi de ikke retteligt har rejst sagen om førtidspension.

✔️ Der rejses kritik af kommunens afvisning af, at få sagen forelagt rehabiliteringsteamet. Ankestyrelsen er ikke enige i, at det er utvivlsomt at Marie-Louise ikke opfylder betingelserne for førtidspension.

✔️ Ankestyrelsen bemærker endvidere at kommunen har anvendt egen lægekonsulent, hvilket ikke har været muligt siden 1. juli 2013, hvor lægelige oplysninger alene kan indhentes fra sundhedskoordinator i regionens kliniske funktion. Ankestyrelsen slår fast, at lægekonsulenters vurderinger således ikke må indgå i sagerne.

✔️ Ankestyrelsen suger al juridisk beskedenhed ud af mig og konstaterer allerede nu, at Marie-Louise ikke er omfattet af førtidspension med genvurdering, som var vores subsidiære krav.
En førtidspension med genvurdering kan der alene træffes afgørelse om i sager, hvor der foreligger et uforudsigeligt forløb. Det er ikke tilfældet her, hvor behandlingsmulighederne er dokumenteret udtømte, skriver Ankestyrelsen. Der henvises i den forbindelse til præcedens med sager om uforudsigelighed.

✔️ Ankestyrelsen inddrager samtlige lægelige oplysninger, som vi selv har fremskaffet. Oplysninger som Esbjerg Kommune ellers har afvist at inddrage og ydermere afvist af egen drift at indhente andet sagsdokumentation. Ankestyrelsen påpeger i den forbindelse at det er kommunen, der har pligt til at indhente dokumenter og belyse sagen tilstrækkelig.

❗️Konklusion: Esbjerg Kommunes afgørelse er erklæret ugyldig og sagen skal nu behandles på rettelig vis❗️

Ankestyrelsens afgørelse kan få afgørende betydning i andre lignende sager.

Hilsen Peter

Kilde:

https://mailchi.mp/81eb5ab6f07b/jura...t?e=5a24302447
phhmw er ikke logget ind   Besvar med citat
Gammel 18-06-2018, 10:16   #47
phhmw
Jeg bor her på K10
 
Tilmeldingsdato: 08-12 2005
Lokation: Dragør Danmark
Indlæg: 8.291
Styrke: 23
phhmw er fast beboer på K10phhmw er fast beboer på K10phhmw er fast beboer på K10
Hvad er det egentlig der er blevet ændret med den nye lovpræcisering forhold til føp

Lovforslaget som vedtaget ved 3. behandling den 24. maj 2018 og trådte i kraft den 01. juni indeholder 2 præciseringsdele vedrørende ressourceforløb og førtidspension.

Hensigten har således været at præcisere hvornår der kan visiteres til ressourceforløb og hvornår førtidspension uden forudgående deltagelse i et ressourceforløb kan blive aktuel

Med præciseringerne har lovgiver et ønske om ikke blot at signalere en mulig praksisændring men forventer en konkret praksisændring, hvor flere, der ikke kan arbejde nu visiteres til førtidspension.

Du får i dette JURABOOST det konkrete overblik over, hvor de enkelte præciseringer har fået lovhjemmel. Bemærk venligt at præciseringerne ikke er af omfattende karakter, men må ud fra lovgivers formål forventes, at få afgørende betydning for mange personer.

Reglerne om ressourceforløb:
Hvad stod der i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats § 68a, stk. 1 og 2 før 01. juni 2018?
§ 68 a. Personer under 40 år, der har komplekse problemer ud over ledighed, der ikke har kunnet løses gennem en indsats efter denne lov eller efter lov om aktiv socialpolitik, og som kræver et helhedsorienteret forløb med en kombination af indsats efter denne lov og sociale eller sundhedsmæssige indsatser, skal tilbydes et ressourceforløb, jf. dog stk. 2. Det er endvidere en betingelse, at personen

1) har modtaget længerevarende offentlig forsørgelse,

2) har deltaget i tilbud efter denne lov eller revalidering efter kapitel 6 i lov om aktiv socialpolitik uden at have øget tilknytningen til arbejdsmarkedet, eller

3) at kommunen vurderer, at der er behov for en længerevarende indsats, før der kan fastsættes et konkret beskæftigelsesmål.

Stk. 2. Personer, hvor det som følge af svær sygdom eller på grund af betydelige funktionsnedsættelser er åbenbart formålsløst at forsøge at udvikle deres arbejdsevne i et ressourceforløb, er undtaget fra stk. 1.

Hvad står der i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats § 68a, stk. 2 efter den 01. juni 2018? (stk. 1 er uden ændringer, og stk. 2 ændret som nedenfor)
Stk. 2. Ressourceforløb er relevant, når der er et udviklingsperspektiv i forhold til personens arbejdsevne. Er det dokumenteret, eller er det på grund af særlige forhold helt åbenbart, at arbejdsevnen ikke kan forbedres ved deltagelse i et ressourceforløb, skal et ressourceforløb ikke iværksættes.

Reglerne om førtidspension:
I lov om social pension ændres 2 bestemmelser, hvor ordet "RELEVANT" indsættes. Således ændres ordlyden i § 16, stk 2 og § 18 stk. 1 til følgende:
I § 16, stk. 2, efter ordet forbedres indsættes: "ved deltagelse i relevante jobafklaringsforløb, ressourceforløb eller aktiverings-, revaliderings-, behandlingsmæssige eller andre foranstaltninger".

I § 18, stk. 1, indsættes efter sætningen ved deltagelse i: "relevante".

Hvordan forholder du dig?

Lovændringerne betyder ikke at kriterierne for tilkendelse af førtidspension ændres. Arbejdsevnen skal fortsat være nedsat til det ubetydelige i ethvert erhverv.

Grænsen mellem fleksjob og førtidspension og kriterierne i den forbindelse ændres således ikke. Det er derfor fortsat min anbefaling, at du efterspørger konkrete præciseringer om, hvordan der processuelt arbejdes med sagsprogression, belysning af den realistiske arbejdsevne og sondringen imellem fleksjob og førtidspension i din bopælskommune og i rehabiliteringsteamet.

Det kan være afgørende for processen, at der tages konkret stilling til, hvad der arbejdes hen imod og hvilken belysning, der er nødvendig for at få afklaret din arbejdsevne.

Hilsen Peter

Kilde.

https://mailchi.mp/534f915e9939/jura...s?e=5a24302447
phhmw er ikke logget ind   Besvar med citat
Svar

Emne Værktøjer
Visningsmetode

Regler for indlæg
Du må ikke lave nye tråde
Du må ikke besvare indlæg
Du må ikke vedhæfte filer
Du må ikke redigere dine indlæg

BB code er Til
Smilies er Til
[IMG]kode er Til
HTML-kode er Fra

Gå til forum
Alt tidssætning er GMT +2. Klokken er nu 13:03.


Lavet i vBulletin® Version 3.8.10
Copyright ©2000 - 2018, Jelsoft Enterprises Ltd.
Copyright © www.k10.dk
Indholdet på K10 - Flexjob & Førtidspension må ikke kopieres eller gengives andre
steder uden først at have indhentet tilladelse til det fra ejeren af K10 - Flexjob & Førtidspension