K10 - Flexjob & Førtidspension
 

Gå tilbage   K10 - Flexjob & Førtidspension > Alt det andet > Den nyttige viden vi alle har

Forum Kategorier Forum Regler Om K10 og Info om Cookies Hjælp til Forum Brug

Vigtige Meddelelser

Den nyttige viden vi alle har Her kan du sætte link tips og andet ind, som andre i din situation kan have nytte af at vide

Svar
 
Emne Værktøjer Visningsmetode
Gammel 10-03-2018, 16:10   #11
phhmw
Jeg bor her på K10
 
Tilmeldingsdato: 08-12 2005
Lokation: Dragør Danmark
Indlæg: 8.345
Styrke: 23
phhmw er fast beboer på K10phhmw er fast beboer på K10phhmw er fast beboer på K10
Ferie med ressourceforløbsydelse

Hvis du modtager ressourceforløbsydelse under jobafklaringsforløb har du ret til ferie, når du har modtaget ressourceforløbsydelse i 12 sammenhængende måneder.

Hvor meget ferie?

Efter 12 sammenhængende måneder med ressourceforløbsydelse i et jobafklaringsforløb (eller i et ressourceforløb) har du ret til op til 5 ugers ferie med udbetaling af ressourceforløbsydelse.

Der er ikke tale om en egentlig optjening af ferie, som ved ordinært arbejde. Det betyder, at du ikke senere kan få udbetalt ressourceforløbsydelsen under afholdelse af ferie i et ansættelsesforhold.
Du kan således heller ikke få erstatningsferie, hvis du bliver syg, når ferien begynder eller under ferien.

Hvordan kan du afholde ferien?

Din ferie kan afholdes som enkelte dage og ugevis. Her gælder at flere uger af gangen også er muligt. Du bestemmer hvor din ferie skal afholdes og ferieophold i udlandet er således også en mulighed. Den samlede ferie kan dog højst udgøre fem uger.

Hvem aftaler du ferie med?

Det er en betingelse for at du kan afholde ferien, at du har indgået aftale med din bopælskommune om feriens placering. Dette gælder også for personer i ressourceforløb med udbetaling af ressourceforløbsydelse.
Kommunen skal ved aftalens indgåelse tage hensyn
til dine øvrige forhold, herunder særligt placering af den
øvrige families ferie.

Ferie skal således kunne aftales og afholdes medmindre den ønskede periode i væsentlig grad modvirker det ressourceforløb, der er tilrettelagt.

Planlagte aktiviteter og aktiviteter, der allerede er iværksat og som fx ikke tåler afbrydelse eller hvis ferie modvirker en egentlig afklaring kan betyde, at din ferie skal placeres anderledes. Det skal dog bemærkes, at ved familie forstås i denne sammenhæng, at der er tale om ægtefælle/samlever og egne eller ægtefælles/samlevers hjemmeboende børn under 18 år, som der skal tages hensyn til, når ferien skal planægges og afholdes.

Hvad hvis du og kommunen ikke er enige?

Hvis du og kommunen ikke kan blive enige om, hvornår din ferie skal afholdes, træffer kommunen afgørelse. Bemærk at der er tale om en afgørelse, som du vil have mulighed for at indbringe for Ankestyrelsen efter de almindelige klageregler.

Hilsen Peter

Kilde.
https://mailchi.mp/fed1ba0ccd8e/jura...b?e=5a24302447
phhmw er ikke logget ind   Besvar med citat
Gammel 10-03-2018, 16:16   #12
phhmw
Jeg bor her på K10
 
Tilmeldingsdato: 08-12 2005
Lokation: Dragør Danmark
Indlæg: 8.345
Styrke: 23
phhmw er fast beboer på K10phhmw er fast beboer på K10phhmw er fast beboer på K10
Skal du raskmelde dig, når du ikke er rask?

Jeg har i denne uge været i kontakt med flere, der pt får opringninger fra deres jobcenter med beskeden om at de skal raskmelde sig, selvom de ikke er raske. Begrundelsen er at det blot er nemmere og andre så varetager afklaringen.

Spørgsmålet til mig er derfor. "Hvorfor ringer kommunen og siger jeg skal raskmelde mig eller siger jeg skal skrive under på et raskmeldingsdokument til samtaler"?

Fordi....... Hvis du selv aktivt raskmelder dig, så sparer kommunen på partshøring, afgørelserne og dermed klager. Ligesom din sygedagpengesag så automatisk er afsluttet - også selvom du stadig er syg.

Hvilke sager kan der være tale om? Her kommer ét konkret eksempel:

....Den sygemeldte håndværker, der har ødelagt ryggen i forbindelse med arbejde. Der foreligger lægefaglig dokumentation for, at pgl ikke kan varetage hårdt fysisk belastende arbejde og lidelsen har medført et generelt funktionsevnetab. Kommunen ringer til den sygemeldte og vejleder om, hvordan der digitalt skal ske raskmelding og hvordan afklaring i A-kassen eller i en kontanthjælpsafdeling fx kan iværksættes fremadrettet. Der rådgives således ikke om, hvilke forpligtelser sygedagpengeafdelingen har i henhold til sygedagpengeloven vedrørende udbetalinger, indhentelse af oplysninger, forløb og tværfagligt samarbejde - Og den sygemeldte efterlades med et indtryk af, at dette er fremgangsmåden og gældende ret.

Et opmærksomhedspunkt...........

En kommune skal ikke misinformere eller vildlede dig til at tro, at der blot skal sættes et digitalt kryds for den videre afklaring, hvorefter det viser sig, at du mister retten til sygedagpenge og afklaring. Er du rask eller arbejdsdygtig i et andet erhverv end det du kommer fra og kan stille dig bredt til rådighed for arbejdsmarkedet er du naturligvis anderledes forpligtet. Er du uarbejdsdygtig i forhold til det brede arbejdsmarked og har brug for behandling, nærmere afklaring af mistet arbejdsevne eller brug for kompensation, skal du omvendt ikke raskmelde dig, men bør forvente et samarbejde med dit jobcenter efter gældende regler.

Hvad gør du?

Hvis du modtager en opringning om ovenstående eller til et møde bliver anmodet om at skrive under på en raskmelding skal du kun skrive under, hvis du er rask til at arbejde eller til at stå til rådighed for arbejde. Hvis ikke, skal du anmode kommunen om en skriftlig vurdering af din uarbejdsdygtighed, en partshøring og såfremt kommunen af egen drift vil bringe din udbetaling til ophør skal du efterfølgende modtage en skriftlig afgørelse med en klagevejledning.

Hilsen Peter

Kilde.
https://mailchi.mp/b85b6a4ebba1/nyt-...7?e=5a24302447
phhmw er ikke logget ind   Besvar med citat
Gammel 10-03-2018, 21:06   #13
phhmw
Jeg bor her på K10
 
Tilmeldingsdato: 08-12 2005
Lokation: Dragør Danmark
Indlæg: 8.345
Styrke: 23
phhmw er fast beboer på K10phhmw er fast beboer på K10phhmw er fast beboer på K10
I dette JURABOOST får du simple trin til at gøre status i din sag.

1) Føler du, at du cykler i ring? At der bliver indhentet oplysninger, iværksat arbejdsprøvning eller forløb, men der sker ikke noget? De oplysninger der bliver indhentet til din sag bliver ikke brugt til noget? Altså ingen fremdrift ingen afgørelse i din sag? Hvis ja, så er det tid til at gøre status. En kommune/forvaltning skal ikke blot indhente oplysninger for oplysningernes skyld. Oplysningerne skal benyttes progressivt og har altid til formål at sikre en afgørelse. Og her menes afgørelse i forhold til både forsørgelsesgrundlaget og indsatser. Gør derfor status - hvad ligger der af dokumenter i din sag og hvad skal de konkret bruges til? Hvad er dit mål og hvad er kommunes? Snakker i samme sprog?

2) Anmod eller ansøg, så du selv efterspørger afgørelserne efter de forvaltningsretlige principper og ikke mindst retssikkerheden. Er der ikke progression i din sag og bliver den ikke behandlet med saglighed og efter hurtighedsprincippet, så anmod om skriftlige afgørelser. Det kan være konkrete ansøgninger om forsørgelse eller forløb. Alt hvad en kommune/forvaltning siger ja til er i virkeligheden en bevilling - og alt hvad de siger nej til er i virkeligheden et afslag. Netop dette skal følge de forvaltningsretlige regler for henholdsvis afgørelser og notatpligten. Kommunen skal altså aktivt tage stilling til dine anmodninger og ansøgninger.

3) Har du ikke overblikket i din sag og er du i tvivl om, hvad der konkret ligger af sagsdokumentation, så ansøg om aktindsigt. Fra den dato du ansøger har kommunen 7 arbejdsdage til at behandle sin ansøgning om aktindsigt.

phhmw

Aktindsigt.
http://www.k10.dk/index.php?pageid=aktindsigt

Journallisten.
http://www.k10.dk/showthread.php?t=30401

Løbende aktindsigt.
https://www.k10.dk/showpost.php?p=360239&postcount=10

Principafgørelse F-1-05 "Gældende"
https://www.retsinformation.dk/Forms...aspx?id=154921

Hilsen Peter

Kilde.
https://mailchi.mp/0929a9df7e02/nyt-...1?e=5a24302447
phhmw er ikke logget ind   Besvar med citat
Gammel 10-03-2018, 21:16   #14
phhmw
Jeg bor her på K10
 
Tilmeldingsdato: 08-12 2005
Lokation: Dragør Danmark
Indlæg: 8.345
Styrke: 23
phhmw er fast beboer på K10phhmw er fast beboer på K10phhmw er fast beboer på K10
Hvad betyder ordinære timer frem for virksomhedspraktik?

I mange år har lovgivningen lagt vægt på at beskæftigelsesfremmende foranstaltninger altid skulle tage hensyn til korteste vej til selvforsørgelse - og det har ligeledes været gældende ret at løntimer skulle modregnes i den offentlige forsørgelse.
Reformerne har derudover bidraget til at selv få løntimer ugentligt skulle accepteres som aktiv indsats frem for passiv forsørgelse.

Til trods for lovgivningens muligheder og seneste års fokus på reformer viser tal fra Styrelsen for arbejdsmarked og rekruttering (STAR), at fx kun hver tiende, der er visiteret til et ressourceforløb har kontakt med en virksomhed. Og dette til trods for at ressourceforløb kun kan bevilges, såfremt der er et udviklingspotentiale.

Nye tiltag:

Den manglende virksomhedsrettede indsats og de udeblevne løntimer fik i 2015 STAR til at iværksætte JobFirst projektet. I alt 15 kommuner har siden marts 2016 været med i projektet, som i alt sin enkelthed går ud på, at jobcentrene skal sikre ordinære timer til udsatte borgere frem for virksomhedspraktik. Borgerne skal således være en del af arbejdspladsen og få løn for de udførte timer fra dag 1.

Målgrupperne:

Personer over 30 år som er aktivitetsparate på kontanthjælp samt personer i ressourceforløb er omfattet af målgruppen for projektet. Det bør dog bemærkes, at projektets kerneelementer med rimelighed kan integreres for andre målgrupper. Og lovgivningen giver som anført indledningsvist mulighed herfor.

Er din bopælskommune med i JobFirst?

Hvis ja, så forhør dig nærmere om din mulighed for at få løn for de timer, du er tilknyttet det ordinære arbejdsmarked. Også selvom det er ganske få timer. Er din kommune ikke en del af JobFirst, så forhør dig alligevel om muligheden for at få etableret ordinære timer frem for virksomhedspraktik.

Ankestyrelsens praksis:

Ankestyrelsen har integreret muligheden for at benytte ordinære timer til yderligere afklaring - også i forhold til andre målgrupper. Således har en person i et ressourceforløb med 10 ordinære timer pr uge fået bevilget et fastholdelsesfleksjob på den arbejdsplads, hvor ressourceforløbet var etableret. Dermed er der nu også fokus på yderligere progression i forhold til afklaring af et fremtidigt forsørgelsesgrundlag til bl.a. fleksjob.

phhmw

Fastholdelsesfleksjob.
http://www.cabiweb.dk/fleksjob/fastholdelsesfleksjob/

Hilsen Peter

Kilde.
https://mailchi.mp/9af95364365a/nyt-...1?e=5a24302447
phhmw er ikke logget ind   Besvar med citat
Gammel 10-03-2018, 21:23   #15
phhmw
Jeg bor her på K10
 
Tilmeldingsdato: 08-12 2005
Lokation: Dragør Danmark
Indlæg: 8.345
Styrke: 23
phhmw er fast beboer på K10phhmw er fast beboer på K10phhmw er fast beboer på K10
Hvorfor blev fastholdelsesfleksjob integreret i lovgivningen?

Reglerne om fastholdelsesfleksjob er indført med det formål, at få arbejdsmarkedets parter til at bidrage til flere fælles løsninger og større rummelighed på arbejdsmarkedet. Det er således formålet, at parterne tager ansvar for et mere rummeligt arbejdsmarked uden brug af offentlige tilskudsordninger i forbindelse med fastholdelse af medarbejdere, der får en nedsat arbejdsevne.

Lovteksten sammenholdt med lovforarbejderne fører til, at ”hidtidig arbejdsplads” må fortolkes indskrænkende, skriver Ankestyrelen. Det betyder, at reglerne kun finder anvendelse i de tilfælde, hvor ansatte, der har været ansat på normale vilkår i ustøttet beskæftigelse, på grund af sygdom, nedslidning m.v. under ansættelsen får en nedsat arbejdsevne.

Hvornår gælder reglerne om fastholdelsesfleksjob?

Hovedreglerne til fastholdelsesfleksjob er, at muligheden ikke skal anvendes i tilfælde, hvor borgeren allerede ved ansættelsens begyndelse har begrænsninger i arbejdsevnen, og hvor ansættelsen er etableret under eller som en del af en samlet indsats for at udvikle borgerens arbejdsevne og hjælpe borgeren tilbage på arbejdsmarkedet.

I vurderingen af, om ansættelsen er omfattet af reglerne om fastholdelsesfleksjob, kan disse vejledende kriterier fx indgå: (Ankestyrelsens anbefaling)
- Om begrænsningerne i arbejdsevnen allerede er til stede ved begyndelsen af ansættelsen, og ansættelsen dermed er på få timer eller med lav arbejdsintensitet.
- Om ansættelsen er etableret under et ressourceforløb eller et andet helhedsorienteret forløb for at udvikle arbejdsevnen og hjælpe borgeren tilbage til arbejdsmarkedet.
- Om ansættelsen er indledt som støttet beskæftigelse.
- Om ansættelsen er på særlige vilkår eller tilrettelagt efter borgerens skånebehov.

MEN.........................

I konkrete sager, hvor borgerne har været i ressourceforløb og hvor ordinær ansættelse i et ustøttet job var normeret til 10 timer om ugen kunne der ske ansættelse efterfølgende i form af fastholdelsesfleksjob. Ankestyrelsens Beskæftigelsesudvalg har i sådanne sager lagt vægt på, at begrænsningerne i borgerens arbejdsevne allerede var til stede ved ansættelsens begyndelse, hvor arbejdstiden blev aftalt til 10 timer, at ansættelsen blev etableret under et ressourceforløb og oprindeligt var støttet beskæftigelse i form af en virksomhedspraktik, samt at borgerens skånehensyn blev tilgodeset i ansættelsen. Det afgørende i sådanne forløb er, at de kan anses for en del af en samlet indsats for at udvikle borgerens arbejdsevne og hjælpe tilbage på arbejdsmarkedet.

Hilsen Peter

Kilde.
https://mailchi.mp/6d813c556936/nyt-...3?e=5a24302447
phhmw er ikke logget ind   Besvar med citat
Gammel 10-03-2018, 21:28   #16
phhmw
Jeg bor her på K10
 
Tilmeldingsdato: 08-12 2005
Lokation: Dragør Danmark
Indlæg: 8.345
Styrke: 23
phhmw er fast beboer på K10phhmw er fast beboer på K10phhmw er fast beboer på K10
Hvad er en arbejdsprøvning egentlig?

Du kan tilbydes, eller selv efterspørge, en arbejdsprøvning såfremt der er tvivl om, hvor meget du kan arbejde nu eller i fremtiden. En arbejdsprøvning skal belyse hvordan din effektive arbejdsevne relaterer sig til konkrete arbejdsopgaver. Ligesom resultatet af en arbejdsprøvning bør være en vurdering af din effektive arbejdsevne holdt op imod et realistisk arbejdsmarked.

Hvordan kan en arbejdsprøvning iværksættes og hvilken varighed gør sig gældende?

Iværksættelse af en arbejdsprøvning har ikke særskilt lovhjemmel, da begerebet arbejdsprøvning ikke fremgår af mulige forløb i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats. Det betyder, at en arbejdsprøvning derfor skal bevilges og integreres i lovens nuværende kontekst. Særlige tilrettelagte forløb efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats §32 og virksomhedspraktik §42, kan ud over deres opkvalificerende sigte også benyttes til afklarende foranstaltninger i form af arbejdsprøvning. Det betyder samtidig, at det er varighedsbegrænsningerne for disse forløb, der skal overholdes.

Hvad siger loven?

Der foreligger ikke i den gældende ret bestemmelser, der peger på, hvor mange arbejdsprøvninger du skal deltage i. Kommunen er forpligtet til at belyse en sag tilstrækkeligt, som det fremgår i retssikkerhedslovens § 10 - undersøgelsesprincippet. De skal efter dette princip sikre et tilstrækkeligt dokumentationsgrundlag, men skal samtidig holde sig til relevansprincippet i forvaltningslovens § 32, som betyder, at en sag ikke må overbelyses. Kommunen skal således kun iværksætte forløb og indhente den mængde oplysninger, der er nødvendige for at kunne træffe en afgørelse.

Er der forskel på arbejdsprøvning alt afhængig af hvilket forsørgelsesgrundlag du modtager?

Der er ikke forskel på, hvilke bestemmelser der kan benyttes til arbejdsprøvning alt afhængig af dit forsørgelsesgrundlag. §§ 32 og 42 kan benyttes for alle målgrupper, det skal dog bemærkes, at indholdet af den enkelte arbejdsprøvning vil variere og varigheden kan være forskellig. I nogle tilfælde betyder det, at 1 arbejdsprøvning kan være tilstrækkelig for fx at få bevilget fleksjob. I andre sammenhænge kan det være nødvendigt at afklare i flere arbejdsprøvninger - dog med respekt og hensyntagen til proportionalitetsprincippet, der betyder, at en forvaltning ikke må agere mere indgribende end, hvad nødvendigt er. Det bør understreges, at der kan være situationer, hvor arbejdsprøvning er formålsløst på det foreliggende grundlag og derfor ikke iværksættes forud for afgørelse om det fremtidige forsørgelsesgrundlag.

Hilsen Peter

Kilde.
https://mailchi.mp/b94e983cd346/nyt-...r?e=5a24302447
phhmw er ikke logget ind   Besvar med citat
Gammel 12-03-2018, 09:58   #17
phhmw
Jeg bor her på K10
 
Tilmeldingsdato: 08-12 2005
Lokation: Dragør Danmark
Indlæg: 8.345
Styrke: 23
phhmw er fast beboer på K10phhmw er fast beboer på K10phhmw er fast beboer på K10
Hvor meget afklaring er nødvendig til fleksjob og førtidspension?

Til fleksjob?

Nogen tror at afklaring til fleksjob tager flere år. Det kan det også gøre i nogle sager. Fx i sager som er vanskelige at belyse. Men flere år er ikke et krav - tværtimod.

Kriteriet for varig og væsentlig nedsættelse af arbejdsevnen kan meget vel belyses indenfor fx 26 uger, som nogle kommuner også har opstillet sagsbehandlingstider omkring. De 26 uger er ikke udtryk for, at alle efter 26 uger får bevilget et fleksjob, men derimod udtryk for at kommunen fremkommer med en afgørelse om bevilling eller afslag på fleksjob indenfor 26 uger. Det giver sagsbehandlerne en retningslinje, ligesom det giver borgerne vished om processen.

Om du skal i 1,2 eller 3 arbejdsprøvninger eller om der skal indhentes 2 eller 5 speciallægeerklæringer fremgår ikke af loven. Kriteriet for fleksjob er fortsat varig og væsentlig nedsættelse, hvilket i nogle sammenhænge vil kunne belyses ud fra de lægelige oplysninger og i andre sammenhænge vil kræve både lægelige oplysninger og arbejdsprøvning eller arbejdsprøvninger.

Uanset, hvor meget information kommunen har brug for, må en sag aldrig overbelyses eller "cykle" rundt i systemet fordi man undlader at forholde sig til de faktuelle oplysninger. Eller afvente fordi man gætter sig til fremtidsmuligheder. Sagerne, uanset karakter, skal altid afgøres hurtigst mulig. Selvom hurtigst mulig er et juridisk udefinerbart princip, bør man alligevel altid forholde sig til, at processerne skal speedes mest mulig op. Det kan man også selv, som borger, være med til, hvis man anmoder kommunen om at forholde sig til konkrete afgørelser.

Til førtidspension?

Som ved afklaring af fleksjob gælder her stort set de samme kriterier. Dog med den forskel at behandlingsmulighederne skal være udtømte og arbejdsevnen nedsat til det ubetydelige i ethvert erhverv.

Det betyder ikke at samtlige behandlingsmuligheder skal være udtømte. Ved svær sygdom giver det sig selv, at der formentlig foreligger konstant behandling. I denne sammenhæng skal man derfor huske på, at det er behandlingsmuligheder for en arbejdsevne, der skal være udtømte.

Der foreligger heller ikke på dette område krav om et vis antal arbejdsprøvninger eller lægelige dokumenter. Der kan således træffes afgørelse om bevilling af førtidspension uden arbejdsprøvning. Det kan fx være i sager, hvor der er tale om alvorlig sygdom eller hvor funktionsevnen er nedsat i en sådan grad, at arbejdsprøvninger eller forløb på det foreliggende er formålsløst. Hvis en sag om førtidspension er rejst af enten borger eller kommunen har kommunen kun 3 måneder til at fremkomme med en afgørelse - bevilling eller afslag.

Med henvisning til mine tidligere JURABOOST om samme emner, kan det tilføjes, at flere kommuner netop tager stilling til dette. I forbindelse med afklaring/møde i rehabiliteringstemaet får borgeren mulighed for at vælge fleksjob eller førtidspension, hvis arbejdsevnen er nedsat med et vis antal timer. Nogle kommuner giver valgmuligheden ved 6 timer, andre 5 timer, nogle 4 og andre 2.

Lidt information:

I går var jeg sammen med en meget konstruktiv netværksgruppe, som jeg ofte mødes med. Fantastiske mennesker, der arbejder i jobcentre eller andre dele af offentlig forvaltning. Vi drøfter altid retningslinjer når vi mødes, og i går faldt snakken på netop dette emne. De kommuner, som i går var repræsenteret har nu enten retningslinjer for sondringen imellem fleksjob og førtidspension eller er ved at indføre det. Og det fortæller mig, at drøftelser og sparring omkring konkret juridisk fortolkning er vejen frem af hensyn til bedre arbejdsvilkår og borgernes retssikkerhed.

Lidt ekstra......

Jeg er på nuværende tidspunkt involveret i en række sager af forskellig karakter - også ME-sager, som tidligere omtalt.
Det positive er, at fra jeg kontakter kommunerne til jeg hører noget omkring plan for afklaring eller proces, går der kun mellem 2-3 dage. Der arbejdes på højtryk og det er heldigvis kun i 1 sag, hvor stævning mod kommunen er blevet nødvendig.

Hilsen Peter

Kilde.
https://mailchi.mp/b90d6a71ac42/jura...n?e=5a24302447

366
phhmw er ikke logget ind   Besvar med citat
Gammel 12-03-2018, 22:05   #18
phhmw
Jeg bor her på K10
 
Tilmeldingsdato: 08-12 2005
Lokation: Dragør Danmark
Indlæg: 8.345
Styrke: 23
phhmw er fast beboer på K10phhmw er fast beboer på K10phhmw er fast beboer på K10
Hvilke klagemuligheder findes der og hvad kaldes klageinstanserne.

Du har som borger mulighed for at indgive klage, såfremt du er part eller har retlig interesse i en sag. Du kan fx indgive klage over en konkret afgørelse eller indgive klage over sagsbehandlingsfejl eller sagsbehandlingen.

Hvilke instanser skal du klage til:

Kommunen: Modtager du en afgørelse fra kommunen, kan du påklage afgørelsen indenfor 4 uger, med mindre anden frist fremgår. Du fremsender din klage til kommunen, som herefter har pligt til at gennemgå din klage (remonstration). Kommunen genvurderer sagen og finder frem til, hvorvidt din klage skal resultere i en genoptagelse af sagen, eller om sagens genvurdering resulterer i hel- eller delvis fastholdelse af den fremsendte afgørelse. Såfremt sagen genoptages annulleres afgørelsen og kommunen arbejder videre med sagen. Såfremt afgørelsen fastholdes har kommunen pligt til at fremsende sagen videre til rekursinstansen. Ved en delvis fastholdelse, altså hvis du fx får ret i en del af din klage, skal kommunen fremsende en fornyet afgørelse til dig. Indenfor dette område er Ankestyrelsen rette klageinstans (rekursinstans).

Borgmesterklage: Vil du klage over sagsbehandlingen, og dermed ikke det materielle indhold af en afgørelse, skal du kontakte og klage til sagsbehandlerens øverste leder. Du kan fx starte ved sagsbehandlerens nærmeste leder, men kan også vælge at indgive en borgmesterklage, da borgmesteren er øverste administrative leder i kommunen. En borgmesterklage behandles typisk indenfor 14 dage.

Folketingets Ombudsmand: Når de administrative klagemuligheder er udtømte, altså når du har klaget til kommunen og til Ankestyrelsen endvidere har truffet afgørelse i din sag, har du mulighed for at klage til Folketingets Ombudsmand. Ud over at behandle klagesager fører Folketingets Ombudsmand også kontrol med offentlige myndigheder, hvor han kan tage sager op af egen drift. Klage til ombudsmanden skal indgives indenfor 1 år efter "forholdet er begået", herunder fx fra tidspunktet hvor afgørelsen er truffet.

Domstolene: En sidste mulighed er at få prøvet din sag ved domstolene. Det der også kaldes den ultimative prøvelse. Det er ikke et krav, at din sag først skal være afgjort i det administrative system. Det kan dog ofte være en god ide af hensyn til den samlede dokumentation fra henholdsvis kommunen og Ankestyrelsen.

Tjek i øvrigt altid op på din sag:
Hvem samarbejder du med i din sag? Har du og din sagsbehandler kontakt med tilstrækkelige fagpersoner eller foreninger, så du kan komme styrket videre? Og oplever du en progression eller sidder du fast?

phhmw.

Ankestyrelsens Tilsyn

https://ast.dk/tilsynet/kontakt-tilsynet

Eksempelvis, hvis din kommune ikke har offentliggjort sagsbehandlingsfrister inden for alle områder, hvor der normalt skal falde en afgørelse, på kommunens hjemmeside, som Folketinget har besluttet 2018

Hilsen Peter

Kilde.
https://mailchi.mp/679b1da6409d/nyt-...r?e=5a24302447

435
phhmw er ikke logget ind   Besvar med citat
Gammel 12-03-2018, 22:21   #19
phhmw
Jeg bor her på K10
 
Tilmeldingsdato: 08-12 2005
Lokation: Dragør Danmark
Indlæg: 8.345
Styrke: 23
phhmw er fast beboer på K10phhmw er fast beboer på K10phhmw er fast beboer på K10
Spørgsmål & svar

http://www.sociale-rettigheder.dk

Gode oplysninger på Facebook.

https://www.facebook.com/groups/1345...vity&ref=notif

Jeg er bevidst om, at disse henvisninger er til et af mange private rådgivningsfirmaer, men mener at den åbenhed om spørgsmål vs svar, har stor værdi for mennesker, som kontakt til kommunen.

God søgning efter svar.

Hilsen Peter
phhmw er ikke logget ind   Besvar med citat
Gammel 13-03-2018, 08:28   #20
phhmw
Jeg bor her på K10
 
Tilmeldingsdato: 08-12 2005
Lokation: Dragør Danmark
Indlæg: 8.345
Styrke: 23
phhmw er fast beboer på K10phhmw er fast beboer på K10phhmw er fast beboer på K10
Ankestyrelsens vejledende svar på 1500 spørgsmål

Ankestyrelsens "Hotline" for sagsbehandlere, som også har mange spørgsmål til lovgivningen, som de søger svar på. Bemærk "vejledende svar"

https://ast.dk/om-ankestyrelsen/juridisk-hotline#/

Emner
Adoptionsloven
Aktivloven
Beskæftigelse
Børn med handicap - servicelov
Børn og unge
Dagtilbudsloven
Folkepension
Førtidspension
Handicappede og ældre
Kontanthjælp
Lov om socialtilsyn
Rehabiliteringsteam
Retssikkerhedslov - andet
Retssikkerhedslov - opholds- og handlekommune
Retssikkerhedslov - refusion
Sagsbehandling og forvaltningsloven
Sygedagpenge
Øvrige lovområder

Hilsen Peter

490
phhmw er ikke logget ind   Besvar med citat
Svar

Emne Værktøjer
Visningsmetode

Regler for indlæg
Du må ikke lave nye tråde
Du må ikke besvare indlæg
Du må ikke vedhæfte filer
Du må ikke redigere dine indlæg

BB code er Til
Smilies er Til
[IMG]kode er Til
HTML-kode er Fra

Gå til forum
Alt tidssætning er GMT +2. Klokken er nu 14:21.


Lavet i vBulletin® Version 3.8.10
Copyright ©2000 - 2018, Jelsoft Enterprises Ltd.
Copyright © www.k10.dk
Indholdet på K10 - Flexjob & Førtidspension må ikke kopieres eller gengives andre
steder uden først at have indhentet tilladelse til det fra ejeren af K10 - Flexjob & Førtidspension