K10 - Flexjob & Førtidspension
 

Gå tilbage   K10 - Flexjob & Førtidspension > Politik og Samfundsdebat > Midlertidig Førtidspension

Forum Kategorier Forum Regler Om K10 og Info om Cookies Hjælp til Forum Brug

Midlertidig Førtidspension Her vil vi sætte fokus på emnet midlertidig førtidspension, samt følge meget nøje med i hvordan politikkernes revurdering af førtidspensions loven forløber.

Svar
 
Emne Værktøjer Visningsmetode
Gammel 14-04-2009, 01:59   #1
zuza
Jeg bor her på K10
 
zuzas avatar
 
Tilmeldingsdato: 21-08 2006
Indlæg: 6.810
Blog Indlæg: 1
Styrke: 27
zuza er en juvel for sidenzuza er en juvel for sidenzuza er en juvel for sidenzuza er en juvel for sidenzuza er en juvel for sidenzuza er en juvel for sidenzuza er en juvel for siden
Exclamation Loven om midlertidig pension og varig lidelse

I Guide om behandling af sager om førtidspension (linket nedenfor) kan læses mange interessante ting om sagsbehandling osv. osv.

Det er primært om den gamle pensionsordning, men meget gælder også for den nye ordning, men også for sygedagpengesager og andre sager i kommunen. Det er både retssikkerhed, partshøring, aktindsigt osv.

Læs linket og bliv meget klogere... eller få bekræftet "gammel" viden.At bruge pension med kontrol for at se, om der skulle indtræde en bedring, er ulovlig.

Det er at sidestille med midlertidig pension, og den mulighed er IKKE lovlig.

Citat:
At tilstanden skal være varig betyder, at den netop hos denne ansøger ikke vil kunne bedres væsentligt hverken spontant eller ved behandling. Det er altså ikke tilstrækkeligt, at det generelt er mest sandsynligt, at tilstanden er varig, hvis forløbet hos den enkelte ansøger ikke kan forudsiges.

Ved nogle sygdomme er det alene forløbet af sygdommen, der kan vise, om tilstanden er varig. Dette gælder fx fibromyalgi, som af denne grund først kan berettige til pension, når sygdommen har været til stede i en årrække. Se SM P-4-93.

Ved andre sygdomme kan det være sådan, at man på forhånd ved, at tilstanden vil bedres, selvom det muligvis kan vare adskillige år, før bedringen indtræder. Dette var tilfældet i SM P-14-96, hvor der ikke kunne tilkendes helbredsbetinget førtidspension til en ansøger med en øjenlidelse. Begrundelsen var, at øjenlidelsen ifølge diagnosen måtte forventes at vare adskillige år, men herefter ville klinge af uden blivende skader. Erhvervsevnen var derfor ikke varigt nedsat i pensionslovens forstand.

Ankestyrelsen ser af og til sager, hvor der er tilkendt pension til ansøgere, som fortsat er under lægelig behandling, og hvor mulighederne for bedring af tilstanden derfor fortsat er til stede. I disse tilfælde er pensionstilkendelsen ofte kombineret med en bestemmelse om, at sagen skal genoptages til kontrol på et senere tidspunkt, dvs. som en midlertidig ydelse indtil det kan afgøres, om tilstanden er varig. Efter pensionsloven er der ikke mulighed for at tilkende en midlertidig pension, indtil det kan afgøres, om tilstanden er varig.

Man kan altså ikke reparere på den manglende opfyldelse af varighedsbetingelsen ved at sætte en kontrol på sagen.
https://www.retsinformation.dk/Forms....aspx?id=18368

__________________
Hjort siger: "Det skal kunne betale sig at arbejde." Men siger IKKE for HVEM? Zuza
"The way my luck is running, if I was a politician I would be honest." Rodney Dangerfield
zuza er ikke logget ind   Besvar med citat
Gammel 14-04-2009, 08:16   #2
Ozelot
Hvor skulle jeg ellers være
 
Tilmeldingsdato: 28-08 2008
Lokation: Nyborg
Indlæg: 187
Styrke: 12
Ozelot er ny på vejen
Som du selv skriver, så er linket til den gamle vejledning. I den nye står der følgende om midlertidig pension:

"Der kan i ganske særlige tilfælde tilkendes førtidspension, selvom det ikke helt kan udelukkes, at der på længere sigt kan opnås en vis forbedring af arbejdsevnen ved yderligere forsøg på behandling. Der skal dog være tale om personer med en alvorlig lidelse, som betyder, at de på afgørelsestidspunktet vurderes at være ude af stand til at kunne blive selvforsørgende ved indtægtsgivende arbejde som udgangspunkt inden for en længere periode på omkring 5 år. Sådanne sager skal tages op til ny vurdering på det tidspunkt, hvor det forventes, at der kan gennemføres yderligere behandlingsmæssige foranstaltninger."

Derudover er der to paragraffer som modsiger dit argument med at det er ulovligt at lave kontrol på en pensionssag:

§ 20. Kommunalbestyrelsen træffer afgørelse om tilkendelse af førtidspension, når det efter en samlet faglig vurdering af de foreliggende oplysninger må anses for dokumenteret, at en person ikke kan blive selvforsørgende, jf. § 16. Kommunalbestyrelsen kan samtidig beslutte, at en sag skal genoptages til vurdering på et senere fastsat tidspunkt.

+
§ 44. Kommunalbestyrelsen skal træffe afgørelse om frakendelse af førtidspension, hvis der er sket en væsentlig forbedring af arbejdsevnen, som medfører, at pensionisten vedvarende kan være selvforsørgende ved indtægtsgivende arbejde. I den forbindelse træffer kommunalbestyrelsen afgørelse om, hvorvidt pensionen skal bevares i indtil 3 måneder efter det tidspunkt, fra hvilket frakendelse efter 1. pkt. kan ske.
Ozelot er ikke logget ind   Besvar med citat
Gammel 14-04-2009, 10:12   #3
Ninja
Jeg bor her på K10
 
Ninjas avatar
 
Tilmeldingsdato: 10-01 2008
Indlæg: 13.652
Styrke: 28
Ninja er ny på vejenNinja er ny på vejenNinja er ny på vejenNinja er ny på vejen
Ozelot, kan du ikke sende linket, så der er mulighed for man selv kan gå lidt mere i dybten og læse hele smørren i sin helhed?

Det er nemlig ret vigtig information som kan hjælpe mange.
Ninja er ikke logget ind   Besvar med citat
Gammel 14-04-2009, 10:59   #4
Hejdien
Gæst
 
Indlæg: n/a
Ozelot det er altid smart lige at lægge link på til det man har læst , jeg er ret sikker på at vi herinde har en der har fået afslag på pension fordi der er en mulighed for helbredelse over ti år og der kunne din den ene jo være en rigtig god hjælp i en anke ...

Men uden henvisninger til loven virker de ikke

Og jeg har gemt dem for hold da op hvor man glemmer alle de ting man læser så er der noget der slår en som meget nyttigt kan jeg anbefale alle at gemme det på sin egen computer , når i skal bruge det kan i ikke finde tråden
  Besvar med citat
Gammel 16-08-2009, 18:17   #5
brøkpensionist
Slettet Bruger
 
Tilmeldingsdato: 06-02 2009
Indlæg: 471
Blog Indlæg: 3
Styrke: 11
brøkpensionist er ny på vejen
Midlertidig førtidspension

Under bemærkningerne til de enkelte bestemmelser § 1, til nr. 27 i L 137 af 15.12.2000, altså om førtidpsensionsreformen fra 2003 står følgende:

"Til nr. 27

Det foreslås, at førtidspension skal frakendes, hvis der er sket en væsentlig forbedring af arbejdsevne, som medfører, at pensionisten vedvarende kan være selvforsørgende ved indtægtsgivende arbejde. Den foreslåede bestemmelse er en videreførelse af den gældende regel i § 44. I modsætning til den gældende regel, der angiver en beløbsstørrelse for pensionistens personlige indtægt som forudsætning for frakendelse, skal kommunen efter forslaget foretage en helt konkret vurdering af pensionistens arbejdsevne. Det skal med andre ord vurderes, om pågældende er blevet i stand til at udføre konkret specificerede arbejdsfunktioner (fx i et fleksjob) og derved opnå indtægt til selvforsørgelse, jf. bemærkningerne til § 16 under nr. 5.

En pensionist, der mod forventning er blevet i stand til at arbejde i større omfang end forudsat ved tilkendelsen af førtidspension, og som gennem en længere periode derved har vist, at arbejdsevnen er blevet forbedret, kan efter en konkret vurdering få frakendt sin pension. Det afgørende er, om arbejdsevnen er blevet forbedret, således at vedkommende er blevet i stand til at kunne varetage et fleksjob/ordinært job.

Kommunen skal således holde sig underrettet om pensionistens forhold med henblik på at kontrollere, om der fortsat er ret til den tilkendte førtidspension."

So watch out Big Brother is watching you!

Hilsen
brøkpensionist
brøkpensionist er ikke logget ind   Besvar med citat
Gammel 13-12-2009, 10:32   #6
MorWettendorff
Afhængigheds tegn af K10
 
Tilmeldingsdato: 21-10 2009
Lokation: Fredericia, men oprindelig fynbo
Alder: 46
Indlæg: 355
Blog Indlæg: 1
Styrke: 10
MorWettendorff er ny på vejen
Ved godt det er en gammel tråd, men sad og ledte efter det link, i beder om længere oppe i tråden, og jeg fant det, så smider det lige ind, så andre ikke behøver at lede.

https://www.retsinformation.dk/Forms....aspx?id=19705

punkt 30.

Loven:

§ 20. Kommunalbestyrelsen træffer afgørelse om tilkendelse af førtidspension, når det efter en samlet faglig vurdering af de foreliggende oplysninger må anses for dokumenteret, at en person ikke kan blive selvforsørgende, jf. § 16. Kommunalbestyrelsen kan samtidig beslutte, at en sag skal genoptages til vurdering på et senere fastsat tidspunkt.punkt. 31.
Kommunen kan i sin afgørelse beslutte, at en sag skal tages op til vurdering på et senere tidspunkt, der fastsættes af kommunen. Behovet for en afgørelse om ny vurdering kan især forekomme, når der er tale om pension til unge, og ved visse sygdomme der erfaringsmæssigt har et uforudsigeligt forløb. Afgørelse om ny vurdering skal meddeles borgeren i forbindelse med afgørelsen om pension.
MorWettendorff er ikke logget ind   Besvar med citat
Gammel 13-12-2009, 18:01   #7
Ragdoll
Har ikke tid til andet end K10
 
Ragdolls avatar
 
Tilmeldingsdato: 01-12 2008
Lokation: Aabenraa
Alder: 59
Indlæg: 2.005
Blog Indlæg: 4
Styrke: 14
Ragdoll er ved at flytte ind på K10Ragdoll er ved at flytte ind på K10
Citat:
Ved nogle sygdomme er det alene forløbet af sygdommen, der kan vise, om tilstanden er varig. Dette gælder fx fibromyalgi, som af denne grund først kan berettige til pension, når sygdommen har været til stede i en årrække. Se SM P-4-93.
Dette er interessant, da de allerfleste der får diagnosticeret Fibromyalgi, allerede har været syge i en årrække, for eksempel har jeg højst sandsyndligt haft fibromyalgi et sted mellem 10-15 år og fik det først diagnosticeret i februar i år. Men den første mistanke om Fibromyalgi kom allerede i midten af halvfemserne, men jeg valgte på daværende tidspunkt ikke at få det undersøgt.Ragdoll
__________________
THE GOLDEN RULE - Those who have the gold, makes the rules!
Ragdolls Blog
Gensidig Forsørgelsespligt - Nej Tak!
Ragdoll er ikke logget ind   Besvar med citat
Gammel 13-12-2009, 18:27   #8
Ninja
Jeg bor her på K10
 
Ninjas avatar
 
Tilmeldingsdato: 10-01 2008
Indlæg: 13.652
Styrke: 28
Ninja er ny på vejenNinja er ny på vejenNinja er ny på vejenNinja er ny på vejen
Ja man lære ét og andet i sin tid med systemet - og jeg vejleder også alle andre at søge læge uanset hvor få eller hvor sjældne smerterne forekommer. Det kan nemlig vise sig at være guld værd den dag man må erkende, at nu kan man altså ikke deltage på arbejdsmarked mere, for så ligger der allerede en bunke papirer i sagen - og hos lægen, som man kan arbejde videre udfra.
Og ofte kan de der sporadiske lægebesøg senere give en udmærket ledetråd. Sygdomme og lidelser har det jo med at udvikle sig med årene....

Men desværre begynder alt for mange helt fra bunden, uden så megen dokumentation, påtrods af, at de har gået i flere år og haft det elendigt....
Ninja er ikke logget ind   Besvar med citat
Gammel 13-12-2009, 23:17   #9
Hejdien
Gæst
 
Indlæg: n/a
Nogen kommuner er nok værre end andre og jeg kan simpelthen ikke fatte den afgørelse (den er vist fra 93 ikk kunne ikke lige finde den ) jeg har lige været igennem de sidste samtaler og min sagsbehandler anbefaler klart en ftp netop fordi jeg lige har fået diagnosen fib ..

Læger og lægekonsulenter kommer da også alle som en frem til at det nok har været noget der har været der de sidste 10-12 år og så bare er blevet forværret med tiden ,men at sygdoms historie passer og at man bare dengang har skudt skylden på andre sygdomme (stress udbrændthed og borrelia ) som alle har de samme symptomer ...

Med diagnosen fib mener de at det er slut netop fordi det er videnskabeligt dokumenteret at man ikke kommer sig fra fib , måske ro og orden kan bedre stress men ikke fib , måske pencelin kan bedre borrelia men ikke fib og i den erkendelse og med et tilbageblik i min sygdoms historie mener de ikke at der er mere at gøre ..

Så det er der åbenbart også forskel på fra kommune til kommune ..

så godt her for et lille stykke tid siden at en havde fået afslag på tror det var fleks ud fra den afgørelse fra 93 men da det er så mange år siden så burde der antages en ny sag med en ny afgørelse i den socialeankestyrelse , verden er jo ikke gået i stå på det område efter de traf den afgørelse ...
  Besvar med citat
Gammel 14-12-2009, 05:37   #10
MorWettendorff
Afhængigheds tegn af K10
 
Tilmeldingsdato: 21-10 2009
Lokation: Fredericia, men oprindelig fynbo
Alder: 46
Indlæg: 355
Blog Indlæg: 1
Styrke: 10
MorWettendorff er ny på vejen
Det var fra den nye lov fra 03.
MorWettendorff er ikke logget ind   Besvar med citat
Svar

Emne Værktøjer
Visningsmetode

Regler for indlæg
Du må ikke lave nye tråde
Du må ikke besvare indlæg
Du må ikke vedhæfte filer
Du må ikke redigere dine indlæg

BB code er Til
Smilies er Til
[IMG]kode er Til
HTML-kode er Fra

Gå til forum

Lignende emner
Emner Emnet er startet af Forum Svar Sidste indlæg
Midlertidig pension mijaja Spørgsmål ang Førtidspension efter 2003 2 17-11-2010 21:49
Varig lidelse pga. arbejdsskade Madrid Alt det andet 4 23-09-2010 22:26
Midlertidig pension? Zania Spørgsmål ang Førtidspension efter 2003 23 13-03-2010 08:07
midlertidig pension pruttenQ34 Spørgsmål ang Førtidspension efter 2003 5 14-04-2009 18:53
Spørgsmål om midlertidig pension zuza Midlertidig Førtidspension 3 12-09-2008 10:53
Alt tidssætning er GMT +2. Klokken er nu 14:20.


Lavet i vBulletin® Version 3.8.10
Copyright ©2000 - 2019, Jelsoft Enterprises Ltd.
Copyright © www.k10.dk
Indholdet på K10 - Flexjob & Førtidspension må ikke kopieres eller gengives andre
steder uden først at have indhentet tilladelse til det fra ejeren af K10 - Flexjob & Førtidspension