K10 - Flexjob & Førtidspension
 

Gå tilbage   K10 - Flexjob & Førtidspension > Fleksjob - Førtidspension > Nyttigt at vide for Førtidspensionister

Forum Kategorier Forum Regler Om K10 og Info om Cookies Hjælp til Forum Brug

Nyttigt at vide for Førtidspensionister Er du faldet over nogle oplysninger, eller bare generelt har et godt råd ang ftp så er det her stedet

Svar
 
Emne Værktøjer Visningsmetode
Gammel 30-11-2019, 22:39   #201
phhmw
Jeg bor her på K10
 
Tilmeldingsdato: 08-12 2005
Lokation: Dragør Danmark
Indlæg: 9.141
Styrke: 26
phhmw er fast beboer på K10phhmw er fast beboer på K10phhmw er fast beboer på K10
Ankestyrelsens principafgørelse 34-18 om vedligeholdelsestræning -

https://www.retsinformation.dk/Forms...aspx?id=202216

Principafgørelsen fastslår

Kommunen skal tilbyde vedligeholdelsestræning til børn og voksne, som på grund af nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer har behov herfor.

Forbedring af det hidtidige funktionsniveau

Kommunen kan ikke give afslag på vedligeholdelsestræning alene med den begrundelse, at træningen ikke har et vedligeholdende formål. Vedligeholdelsestræning kan også omfatte træning med henblik på at forbedre det hidtidige funktionsniveau.

Alle former for individuelle og målrettede træningsformer

Vedligeholdelsestræning kan fx være ergoterapi, fysioterapi, sansemotorisk træning og svømning. Der er ingen træningsformer, der på forhånd kan udelukkes i forhold til vedligeholdelsestræning.

Vedligeholdelsestræning gives til personer, som har brug for en individuel eller målrettet træningsindsats med henblik på at kunne vedligeholde fysiske eller psykiske færdigheder. Der kan derfor ikke bevilges vedligeholdelsestræning, hvis et barn, eventuelt med hjælp fra forældrene, eller en voksen selv kan udføre de nødvendige træningsøvelser.

Hjælp efter andre bestemmelser i den sociale lovgivning

Hvis det er afklaret, at et barn eller en voksen har et behov for behandling eller træning skal kommunen tage stilling til, om der kan bevilges hjælp efter reglerne om vedligeholdelsestræning eller andre regler i den sociale lovgivning. Kommunen skal forholde sig til alle muligheder for hjælp.
Der kan ikke bevilges hjælp til trænings- eller behandlingsudgifter efter reglerne om dækning af nødvendige merudgifter. Det gælder uanset, om der er tale om bestemmelsen om merudgifter til børn eller voksne.

Hjælp efter anden lovgivning

Kommunen kan ikke give afslag på at yde hjælp efter den sociale lovgivning med henvisning til, at hjælpen kan bevilges efter anden lovgivning, medmindre det er afklaret, at hjælpen faktisk kan gives efter anden lovgivning.
Kommunen skal derfor afklare, om der kan bevilges hjælp efter anden lovgivning og af andre sektorer. Kommunen kan afklare dette i samarbejde med de andre sektorer, for eksempel undervisnings- eller sundhedssektoren. Kommunen skal sikre sig, at der bliver foretaget en tværfaglig vurdering, som sikrer en koordineret indsats i forhold til barnets eller den voksnes behandlings- og træningsbehov.

Det er ikke udelukket at bevilge hjælp efter serviceloven og anden lovgivning samtidig. Det forudsætter dog, at hjælpen ikke kompenserer for det samme behov. Det afgørende er, om hjælpen samlet set tilgodeser behovet for hjælp.
Mulighederne for behandling inden for det offentlige

Der kan ikke bevilges hjælp til behandling eller træning i privat regi til hverken børn eller voksne, hvis der er et offentligt tilbud, som kan tilgodese behandlings- eller træningsbehovet.
I den konkrete sag skulle kommunen behandle sagen igen og afklare, om der kunne bevilges hjælp i form af vedligeholdelsestræning til barnet eller hjælp efter andre bestemmelser i den sociale lovgivning. Kommunen skulle også sørge for af få mulighederne for hjælp efter sundhedsloven og folkeskoleloven afklaret.

Hilsen Peter

Servicelovens § 102
https://www.dukh.dk/viden-selvhjaelp...estemmelse-pdf
phhmw er logget ind nu   Besvar med citat
Gammel 07-12-2019, 15:29   #202
phhmw
Jeg bor her på K10
 
Tilmeldingsdato: 08-12 2005
Lokation: Dragør Danmark
Indlæg: 9.141
Styrke: 26
phhmw er fast beboer på K10phhmw er fast beboer på K10phhmw er fast beboer på K10
Ondt i ryggen, diverse, tegninger etc

https://dsr.dk/sygeplejersken/arkiv/.../ondt-i-ryggen

Mange patienter med ondt i ryggen befinder sig på svævende grund i det danske sundhedssystem. Informationen er ofte mangelfuld, og mange føler, at de ikke bliver taget alvorligt. Sygeplejersken kan have en afgørende rolle i at hjælpe patienten ud af en ofte meget kompleks situation med smerter, usikkerhed og en følelse af afmagt.

https://godkrop.dk/rygsmerter/

Jeg vil vædde med, at du har prøvet at have smerter i ryggen. Det kan endda være, at du har ondt i ryggen lige nu?

Sacroiliacaled (hvor kvinder får bækkenløsning i smerte 10)

https://www.google.dk/search?q=sacro...nEKrnfixS5rEM:

Med gode tegninger

https://www.sundhed.dk/sundhedsfagli...ekkenloesning/

Hilsen Peter
phhmw er logget ind nu   Besvar med citat
Gammel 09-12-2019, 17:16   #203
phhmw
Jeg bor her på K10
 
Tilmeldingsdato: 08-12 2005
Lokation: Dragør Danmark
Indlæg: 9.141
Styrke: 26
phhmw er fast beboer på K10phhmw er fast beboer på K10phhmw er fast beboer på K10
FAPS-Nyt Akupunkturydelsen Smertebehandling

https://www.laeger.dk/faps-nyt-anaes...allaegepraksis

Om FAPS - Foreningen af Praktiserende Speciallæger

https://www.laeger.dk/om-faps-foreni...-speciallaeger

Kære anæstesiologer

Danske Regioner og FAPS har fået nogle opfølgende spørgsmål vedrørende akupunkturydelsen i forbindelse med overgangen til jeres nye ydelseskatalog pr. 1. januar 2020. I finder svar på de forskellige spørgsmål herunder.
Kan en patient få en henvisning til akupunkturbehandling efter et forløb er afsluttet?

Praktiserende smertelæger kan som et led i behandlingen af henviste patienter undersøge effekten af akupunkturbehandling enten i kombination med eller som alternativ til medicinsk behandling.

Hvis akupunktur ikke har effekt efter 3 gange, afsluttes akupunkturbehandlingen

Hvis akupunkturbehandling har effekt på smertetilstanden, kan den praktiserende anæstesiolog fortsætte akupunkturbehandlingen, indtil der er givet i alt 6 akupunkturbehandlinger, hvorefter patienten afsluttes, og egen læge informeres i epikrisen om, at patienten kan søge fortsat akupunkturbehandling hos anden godkendt behandler end praktiserende anæstesiolog.

En patient, der bliver afsluttet efter at have modtaget akupunkturbehandling for en given lidelse, kan således ikke få en ny henvisning efter fx 6 måneder med henblik på at få yderligere 6 akupunkturbehandlinger for samme lidelse. Dette gælder uanset hvor lang tid der er gået, siden patienten blev afsluttet.

Der er ikke opsat en grænse for, hvor lang tid de op til 6 akupunkturbehandlinger skal strække sig over, eller inden for hvilken periode de skal være foretaget.

Hvad gælder for en patient, der allerede er i et behandlingsforløb med akupunktur pr. 1. januar 2020?

Patienter, der er i et igangværende forløb og inden den 31. december 2019 har modtaget akupunkturbehandling, vil efter den 1. januar 2020 kun kunne modtage det antal akupunkturbehandlinger, som fremgår af den moderniserede ydelsesbeskrivelse.
Det vil sige, at hvis en patient i et igangværende forløb indtil 31. december 2019 har fået 4 akupunkturbehandlinger vil patienten kunne få yderligere 2 akupunkturbehandlinger efter 1. januar 2020 for samme lidelse, herefter afsluttes patienten, og egen læge informeres i epikrisen om, at patienten kan søge fortsat akupunkturbehandling hos anden godkendt behandler.

Kan en patient få en ny henvisning til akupunkturbehandling, inden den eksisterende henvisning er opbrugt?

En henvisning for en given lidelse gælder, indtil den er opbrugt, og det er derfor ikke muligt at anmode om en henvisning til fortsat behandling, før den eksisterende henvisning er opbrugt.
Det vil sige, at der kan ikke rekvireres en henvisning til akupunkturbehandling eller henvisning til fortsat behandling, hvis den oprindelige henvisning ikke er opbrugt.

Praktiserende Lægers Organisation (PLO) er blevet orienteret omkring moderniseringen af specialet anæstesiologi og herunder også de nye regler for akupunkturbehandling.

Venlig hilsen
Niels Henrik Nielsen og Jeppe Launbjerg, FAPS’ bestyrelse

Søg i alle FAPS-Nyt
Arkiv specialespecifikke FAPS-Nyt

phhmw

Her ser vi endnu en skærpelse.

Muligvis fornuftig grundet prioriteringen af vores fælles økonomi til andre områder, som muligvis er vigtigere.


Hilsen Peter
phhmw er logget ind nu   Besvar med citat
Gammel 10-12-2019, 17:21   #204
phhmw
Jeg bor her på K10
 
Tilmeldingsdato: 08-12 2005
Lokation: Dragør Danmark
Indlæg: 9.141
Styrke: 26
phhmw er fast beboer på K10phhmw er fast beboer på K10phhmw er fast beboer på K10
Slut for i år: Medlemmer får stoppet den vederlagsfri fysioterapi

https://danskhandicapforbund.dk/da/n...cyMo#gsc.tab=0

Flere og flere medlemmer oplever at få stoppet deres vedlagsfri fysioterapi med øjeblikkelig virkning. Fysioterapeuterne begrunder det med budgetoverskridelser.

10. dec. 2019

Forbundet har den sidste tid modtaget en del henvendelser om, at medlemmer får stoppet deres vederlagsfri fysioterapi, fordi budgetterne til indsatsen er overskredet. Det viser de nyeste tal fra KL, og det bekymrer landsformand Susanne Olsen.

”Der er i flere af eksemplerne tale om medlemmer, som har modtaget en vedligeholdende behandling igennem mange år, og fælles for dem alle er, at det naturligvis vil have alvorlige konsekvenser, hvis de ikke kan få behandlingen. Det er stærkt bekymrende,” konstaterer hun.

Hos Danske Fysioterapeuter er man også ked for udviklingen. Konsulent i Danske Fysioterapeuter Jens Peter Vejbæk fortæller, at problemerne er opstået som konsekvens af seneste overenskomstforhandling, hvor kommunerne og regionerne krævede af få en fast ramme for de samlede udgifter til vederlagsfri fysioterapi. Det betyder, at der er kommet loft over, hvor meget de samlede udgifter til området må stige.

”Der er ingen tvivl om, at udgiftsrammen var den helt store knast under overenskomstforhandlingerne. Vi var ikke glade for den faste udgiftsramme, men med aftalen har vi samtidig forpligtet os på at holde os inden for den, og derfor beder vi nu de enkelte fysioterapeuter om at holde udgifterne til vederlagsfri fysioterapi nede resten af året og næste år,” siger Jens Peter Vejbæk.

Dansk Handicap Forbund er i tæt dialog med Danske Handicaporganisationer (DH), da problemstillingen rammer på tværs af mange diagnoser og derfor bør løftes i fællesskab af alle de berørte medlemsorganisationer.

Indbudte foreninger mødes på torsdag med repræsentanter for Danske Fysioterapeuter, hvor problemerne vil blive diskuteret.


phhmw

Kære alle.

Fysioterapien består af flere modeller, kommunale, regionale og i praksissektoren (private) klinikker. Nogle med ydelsenummer, andre har ikke. Det vil sige overenskomst med regionerne, som har ydelsesnummer til at holde styr på .udgifterne.

Tidligere kune fysioterapien, den enkelte klinik med ydelsenummer, sprænge budgettet (aftalen med regionerne) og tage de patienter ind til behandling, som nu dukkede op med deres lægehenvisninger, vederlagsfri eller 40/60% patienter, hvor egenbetalingen var de 60%. Når de aftale budgetter bliver sprængt, kræver aftalen med regioneren, at de sprængte beløb, fratrækkes næste års budget

Giver det mening?

Alle andre optræningssteder, (fysioterapien er ikke den eneste behandlingsform i Danmark) Sclerosehospitalet, Hjerneskadehospitalet etc har også et fast budget, at forholde sig til. Nu er vi sidst på året og nu skal der holdes igen. Som patient har du ingen løsning, men kanforlangeen forklaring af din fysioterapeut.


https://www.retsinformation.dk/Forms...Qkp02BzG7aHr2Q

Problemet genopstår i november - december 2020.

Med venlig hilsen
phhmw er logget ind nu   Besvar med citat
Svar

Emne Værktøjer
Visningsmetode

Regler for indlæg
Du må ikke lave nye tråde
Du må ikke besvare indlæg
Du må ikke vedhæfte filer
Du må ikke redigere dine indlæg

BB code er Til
Smilies er Til
[IMG]kode er Til
HTML-kode er Fra

Gå til forum
Alt tidssætning er GMT +2. Klokken er nu 09:25.


Lavet i vBulletin® Version 3.8.10
Copyright ©2000 - 2019, Jelsoft Enterprises Ltd.
Copyright © www.k10.dk
Indholdet på K10 - Flexjob & Førtidspension må ikke kopieres eller gengives andre
steder uden først at have indhentet tilladelse til det fra ejeren af K10 - Flexjob & Førtidspension