K10 - Flexjob & Førtidspension
 

Gå tilbage   K10 - Flexjob & Førtidspension > Politik og Samfundsdebat > Politik og Samfund

Forum Kategorier Forum Regler Om K10 og Info om Cookies Hjælp til Forum Brug

Politik og Samfund Her er det tilladt at diskutere politik , nyheder og andre samfundsproblemer. Hvis du har problemer med at andre udtrykker deres uforbeholden mening om vores samfund, så er dette nok ikke stedet for dig.

Svar
 
Emne Værktøjer Visningsmetode
Gammel 03-11-2015, 22:58   #21
sortepigen
Skal snart betale husleje på K10
 
Tilmeldingsdato: 19-02 2014
Lokation: Guldborgsund
Indlæg: 945
Styrke: 7
sortepigen er rigtig godt på vej
Peter , hvad om man prøver at gå den direkte vej og spørger sin borgmester,i sin kommune, om de spørgsmål du stiller? mon man får noget ud af det, jeg tror jeg vil prøve at spørge min borgmester, og så må vi se om der kommer et ærligt svar ud af ham, eller hvordan han vil kringle den.

borgmesterern er jo øverste chef i kommunen.
sortepigen er ikke logget ind   Besvar med citat
Gammel 03-11-2015, 23:12   #22
phhmw
Jeg bor her på K10
 
Tilmeldingsdato: 08-12 2005
Lokation: Dragør Danmark
Indlæg: 9.767
Styrke: 26
phhmw er fast beboer på K10phhmw er fast beboer på K10phhmw er fast beboer på K10
Nej, det tror jeg ikke på...

Kære sortepigen

..... borgmesteren eftersender det til juridisk afdeling for besvarelse.

De ved det ikke, så de skriver et typisk "Mørkelygte-svar" som skal læses adskillige gange for at kunne konstaterer at man ikke forstår hvad du har modtaget af svar.

Nej, vi taler med hovedet og ikke numsen.

Ministeriet må nødvendigvis sende et juridisk korrekt svar og hvis det er i overensstemmelse, hvad juristerne svare mig fra DUKH har vi svaret.

Hvis der imod forventning skulle svares at man må være medlem af både Rehabiliteringsteamet og Pensionsteamet i samme sag, så kan vi kun accepterer men ikke respekterer.

Så går vi til vores politikere i Folketinget og får dem til at stille § 20 spørgsmål.

Vi afventer svar fra DUKH i første omgang.

Hilsen Peter

Sidst redigeret af phhmw; 03-11-2015 kl. 23:36.
phhmw er ikke logget ind   Besvar med citat
Gammel 05-11-2015, 01:26   #23
vasen
Lever på K10
 
Tilmeldingsdato: 17-05 2014
Indlæg: 1.105
Blog Indlæg: 1
Styrke: 8
vasen er ny på vejen
Nu, har du Peter svaret mig på min mail, og jeg afventer, at du kan lægge den ud på K10, så alle kan se den. Måske er det teknisk umuligt.
Jeg havde inden jeg skrev til arbejdsmarkedets styrelsen spurgt DUKH( husker ikke om det var telefonisk eller på mail, men mener det var telefonisk, og de gav kommunen ret i, at der godt kunne sidde samme personer i de 2 instanser. Herefter gik jagten i gang, og det er endt med at Styrelsen også ser det som et problem ,men uden at skrive det direkte, så er der intet i loven der siger at de ikke må. Som vi jo allesammen ved, så gør kommunerne/ankestyrelsen alt der ikke direkte står i en lovtekst for at undergrave vores ret. Derfor er det vigtigt, at du Peter bruger min mail og retter henvendelsenser til lovgivere/ Regering, folketing. det er endnu en sten på vejen til at løfte syge menneskers rettigheder. jeg er så KRÆNKET, SÅ JEG IKKE KAN BESKRIVE DET, OG RØVHULLERNE VENTER BARE PÅ AT JEG DØR. DØDSSTRAFFEN ER GENINDFØRT I DANMARK MED VÆRKTØJET: TORTUR . Vred, nej jeg er rasende.

Sidst redigeret af vasen; 05-11-2015 kl. 01:29. Årsag: slåfejl
vasen er ikke logget ind   Besvar med citat
Gammel 05-11-2015, 19:21   #24
phhmw
Jeg bor her på K10
 
Tilmeldingsdato: 08-12 2005
Lokation: Dragør Danmark
Indlæg: 9.767
Styrke: 26
phhmw er fast beboer på K10phhmw er fast beboer på K10phhmw er fast beboer på K10
STAR`s svar til en borger.

Denne tråd handler om:

Må et medlem af regionens/kommunens Rehabiliteringsteam også sidde i kommunens Pensionsteam?


Jeg har et andet svar fra en anden borger.

Nu skal vi gribe sagen korrekt an og forsøge at holde fakta på bordet.

Hvad kan/skal vi gøre?

Muligvis skal der klages i den korrekte rækkefølge: Kommunen/Borgerrådgiveren---Ankestyrelsen---- sideløbende Tilsynet-------Indenrigsministeriet for at ende ved Folketingets Ombudsmand.

Jeg forventer ikke at svar fra STAR, DUKH og Beskæftigelsesministeriet munder ud i præcise svar.

Min umiddelbare mening om denne udvikling er forfærdelig. så man tager sig til hovedet over den manglende retssikkerhed i et retssamfund

Svar til borger fra STAR

I mail til Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering af 21. oktober 2015 har du spurgt, om det er lovligt, at en kommunalt ansat person både kan fungere som mødeleder i forhold til rehabiliteringsteamet, og samtidig være medlem af pensionsnævnet.

Efter din opfattelse er denne dobbeltrolle problematisk, da teamet indstiller til pensionsnævnet, som træffer afgørelse på baggrund af indstillingen.

Det bemærkes indledningsvis, at Styrelsen ikke træffer konkrete afgørelser. Styrelsen kan derfor alene udtale sig vejledende til det rejste spørgsmål.

Intentionen med rehabiliteringsteamet er at sikre, at der sker den nødvendige tværfaglige koordinering i borgerens sag. Det er kommunen, der beslutter, hvilke personer fra de respektive forvaltninger, der skal sidde i rehabiliteringsteamet. For at understøtte, at teamets indstilling kan omsættes til en effektiv og koordineret indsats i praksis, er det afgørende, at det enkelte medlem af teamet har den nødvendige kompetence, erfaring og viden inden for sit fagområde.

Det er styrelsens vurdering, at det kan indebære en risiko for inhabilitet, hvis en person både deltager i rehabiliteringsteamets sagsbehandling, og i den egenskab afgiver indstilling om, hvilken afgørelse der bør træffes, og samme person efterfølgende deltager i pensionsnævnets behandling af samme sag, hvor afgørelsen træffes på baggrund af rehabiliteringsteamets indstilling. Der vil i den situation kunne opstå fare for, at den pågældendes bedømmelse af sagen i anden omgang vil være mere præget af et ønske om at forsvare et tidligere indtaget standpunkt end af en objektiv stillingtagen til sagen.

Efter styrelsens opfattelse har kommunerne mulighed for at indrette sagsbehandlingen på en sådan måde, at det kan undgås, at samme person deltager i sagsbehandlingen i to forskellige egenskaber, hvilket efter styrelsens opfattelse bør tilstræbes.

Dit spørgsmål kan således ikke besvares med et klart ja eller nej, men må bero på en vurdering af den konkrete situation.

Hvis du mener, der er begået fejl i forbindelse med sagsbehandlingen har du mulighed for at klage til borgmesteren eller kommunalbestyrelsen, som er øverste ansvarlige for at tilrettelægge kommunens opgaver på en sådan måde, at bl.a. forvaltningsretlige krav til sagsbehandling mm. overholdes.

Hvis det drejer sig om en konkret afgørelse fx om tilkendelse af førtidspension, kan afgørelsen påklages til Ankestyrelsen, som i forbindelse med klagesagsbehandlingen også vil kunne tage stilling til et eventuelt habilitetsspørgsmål.


Venlig hilsen

XXXXXX XXXXXX
Fuldmægtig


Jeg går i tænkeboks.

Hilsen Peter

Sidst redigeret af phhmw; 05-11-2015 kl. 19:30.
phhmw er ikke logget ind   Besvar med citat
Gammel 05-11-2015, 19:55   #25
phhmw
Jeg bor her på K10
 
Tilmeldingsdato: 08-12 2005
Lokation: Dragør Danmark
Indlæg: 9.767
Styrke: 26
phhmw er fast beboer på K10phhmw er fast beboer på K10phhmw er fast beboer på K10
En anden borger oplyser til mig:

En ordstyrer i Rehabiliteringsteamet sidder også i kommunens Pensionsteam, med en sekretær og alene træffer afgørelsen, hvor borgeren er til stede.

Jeg vender tilbage.

Hilsen Peter
phhmw er ikke logget ind   Besvar med citat
Gammel 13-11-2015, 11:59   #26
phhmw
Jeg bor her på K10
 
Tilmeldingsdato: 08-12 2005
Lokation: Dragør Danmark
Indlæg: 9.767
Styrke: 26
phhmw er fast beboer på K10phhmw er fast beboer på K10phhmw er fast beboer på K10
Må medlemmer af "Rehabiliteringsteam" også sidde i kommunens "Pensionsteam"?

Det spørgsmål har jeg stillet til DUKH, STAR og ministeriet.

DUKH`s svar:

Til Peter Hansen

Tak for din henvendelse

Du spørger:

Flere borgere oplever at de møder medlemmer af Rehabiliteringsteam, som også sidder i kommunens Pensionsteam, der træffer de endegyldige afgørelser.

Det lyder som om det ikke er lovligt.

Hvad siger lovgivningen om det?Svar fra DUKH

Ankestyrelsen har endnu ikke behandlet en sag vedrørende problemstillingen, så der er ikke nogen praksis på området.

Jeg mener dog ikke, at der er belæg for at sige, at det klart er ulovligt, at samme person deltager som repræsentant i rehabiliteringsteamet og samtidig også er en del af pensionsteamet, som træffer den endelige afgørelse. Når det så er sagt kan det ikke udelukkes, at det kan være uhensigtsmæssigt i nogle sammenhænge og en fordel i andre.

Af Retssikkerhedsloven fremgår:

§ 15. Kommunalbestyrelsen har ansvaret for og beslutter, hvordan kommunen skal planlægge og udføre sin virksomhed på det sociale og sundhedsmæssige område efter den sociale lovgivning.


Jf. lov om organisering og understøttelse af beskæftigelsesindsatsen fremgår det af § 9 at kommunalbestyrelsen skal sørge for at oprette et rehabiliteringsteam.

Af samme lov § 10 fremgår det, at teamet skal være sammensat tværfagligt med repræsentanter fra :

1) beskæftigelsesområdet,
2) sundhedsområdet,
3) socialområdet,
4) regionen ved en sundhedskoordinator, jf. § 14, og
5) undervisningsområdet i sager vedrørende borgere under 30 år uden erhvervskompetencegivende uddannelse og i øvrige sager efter behov.

Det fremgår ingen steder at repræsentanter af rehabiliteringsteamet ikke må repræsentere andre teams i forvaltningen heller ikke teams med kompetence til at træffe afgørelser som f.eks førtidspension jf. pensionslovens § 20, socialpædagogisk bistand jf. servicelovens § 85 eller vedligeholdelsestræning jf. Servicelovens § 86.

I nogle tilfælde kan det være en fordel, at en repræsentant fra teamet også er repræsenteret i en anden del af forvaltningen, som har kompetencen til rent faktisk at bevilge det som teamet har indstillet til, men det kan selvfølgelig også være en ulempe for borgeren, hvis der skal gives afslag som i eksemplet med førtidspension.

Under alle omstændigheder er der tale om en forvaltningsmæssig afgørelse som skal træffes på baggrund af en individuel vurdering. Afgørelsen skal være begrundet og der skal oplyses om klage mulighed.

Man har mulighed for at klage over afgørelsen til Ankestyrelsen.

Hvis man mener, at der er sket sagsbehandlingsfejl, idet samme person har været repræsenteret i begge teams og der af kan have en dobbeltrolle, kan man klage til borgmesteren over sagsbehandlingen.Afrunding

Jeg mener ikke der er lovgivningsmæssig grundlag for at vurdere, at det er ulovligt at samme person deltager dels i rehabiliteringsteamet og førtidspensionsteamet, men du har som borger mulighed for at klage over sagsbehandlingen til borgmesteren.

Kommunen har mulighed for at tilrettelægge sagsbehandlingen så en sådan dobbeltrolle undgås, da kommunen selv nedsætter de enkelte teams.

Du kan også klage over selve afgørelse til Ankestyrelsen.


Denne mail kan ikke besvares

Med venlig hilsen

XXXXXX XXXXXX
Faglig leder

DUKH - Den Uvildige Konsulentordning på Handicapområdet
Jupitervej 1 - 6000 Kolding | Tlf. 76 30 19 30


PH.

Som jeg ser problemstillingen er der her et tydeligt retssikkerhedsmæssigt problem, fordi vi borgere, jeg, mangler den grundlæggende tillid til den nuværende sagsbehandling generelt, som k10 desværre dokumenterer igennem 10 år.


I det tilfælde en borger føler sig utryg ved at møde personer, både under selve sagsbehandlingen i "Rehabiliteringsteamet" og efterfølgende i kommunens "Pensionsteam" og borgeren klager til borgmesteren.....

..... hvor tror læseren at klagen havner henne? S.U.

..... den havner naturligvis på skrivebordet ved den person, som har besluttet at XX medlem af "Rehabiliteringsteamet" er kompetent og kan også sidde i kommunens "Pensionsteam" der afgøre borgerens sociale og økonomiske fremtid.

Hvorfor ikke bare slå kommunen, Rehabiliteringsteam, Pensionsteam og kommunens sagsbehandler og kommunens administrative lægekonsulent sammen til en gruppe, uden ankemulighed og derved rette op på kommunernes dårlige økonomi, således at vi kan få nogle skattelettelser til de rige?


Hilsen Peter

Sidst redigeret af phhmw; 13-11-2015 kl. 12:19.
phhmw er ikke logget ind   Besvar med citat
Gammel 14-11-2015, 09:19   #27
phhmw
Jeg bor her på K10
 
Tilmeldingsdato: 08-12 2005
Lokation: Dragør Danmark
Indlæg: 9.767
Styrke: 26
phhmw er fast beboer på K10phhmw er fast beboer på K10phhmw er fast beboer på K10
Vi mangler viden om Pensionsnævn, Pensionsteam

Efter at svaret fra DUKH er indløbet ref #26 mener jeg at denne tråd skal eksponeres yderligere.

Hvis du læser en tilfældig sag om Annette fra Tønder kommune, hvor alle omkring hende incl. lægerne ryster på hovedet, falder der en bemærkning, som beskrevet.

http://www.avisen.dk/anette-hvorfor-...yg_354395.aspx

"Indstiller vi til pension på for ringe et grundlag, så bliver sagen jo yderligere forhalet ved, at pensionsnævnet sender den retur, siger Kirsten Johansson."

Sådan er det.

Men i dag ved vi, at medlemmer af Rehabiliteringsteamet også sidder i kommunens Pensionsnævn der træffer den endegyldige afgørelsen om borgernes sociale og økonomiske fremtid.

Medlem, bemærk nævnt i enetal, eller medlemmer i kommunens Pensionsnævn har stor magt.

Men, hvorfor er det så vanskeligt for os at finde ud af præcis, hvem der sidder i disse magtfulde Pensionsnævn?

Hvilken uddannelse og baggrund har de?

I dag ved vi også at kommunerne, sammen med Ankestyrelsen træffer mange ulovlige afgørelser.

Derfor er det påkrævet, at vi, borgerne har mulighed for at vide og at finde oplysninger om disse personer i kommunernes Pensionsnævn.

Vi må også vide når vi sidder over for Rehabiliteringsteamet, hvilke medlemmer der også sidder i Pensionsnævnet.

Svaret fra DUKH viser en manglende retssikkerhed, som er uacceptabelt.

Nu ser vi hvad STAR og ministeriet svare på spørgsmålet.

Hilsen Peter
phhmw er ikke logget ind   Besvar med citat
Gammel 14-11-2015, 21:19   #28
phhmw
Jeg bor her på K10
 
Tilmeldingsdato: 08-12 2005
Lokation: Dragør Danmark
Indlæg: 9.767
Styrke: 26
phhmw er fast beboer på K10phhmw er fast beboer på K10phhmw er fast beboer på K10
Pensionsnævnet: Hvem er disse embedsmænd? Hvem fører tilsyn med dem?

Eksempel fra en tilfældig kommune.

Bemærk, at hvis kun formanden er til stede i Pensionsnævnet, så træffer han alene afgørelsen

Een mand, som muligvis også har siddet i Rehabiliteringsteamet og sagsbehandlet der.

Først senere, ved lejlighed, bekræfter den/de andre ukendte menige medlemmer af Pensionsnævnet afgørelsen eller afslaget.

Guderne må vide, hvad der sker, hvis de menige medlemmer af Pensionsnævnet på et senere møde er uenig i formandens oprindelige afgørelse eller afslag? S.U.

Men det er de nok ikke, vel???????

http://polweb.nethotel.dk/Produkt/Po...oe07&ID=72611T

Pensionsnævnet består af følgende 3 medlemmer fra Center for Social- og Sundhed:
x
Områdeleder Social (formand for Nævnet)
x
To konsulenter/fagpersoner i forvaltningen med særlig sagkundskab i pensions-lovgivningen udpeget af centerchefen for Social og Sundhed.

Pensionsnævnet har kompetence til at træffe afgørelser i henhold til gældende lovgivning på pensionslovenes områder vedrørende påbegyndelse af sag om førtidspension, til og frakendelse af førtidspension samt overflytning til anden pension for borgere, der er tilkendt førtidspension før 1 januar 2003. Nævnet kan endvidere frakende invaliditetsydelse, bistands- og plejetillæg, hvis betingelserne ikke længere er opfyldt.

I personsager af hastende karakter, der ikke kan afvente et fastsat månedligt
Nævnsmøde, kan formanden for Nævnet træffe afgørelse. Sådanne sager skal forelægges på førstkommende Nævnsmøde til efterretning og godkendelse.
Kommunelægen kan rådgive om hvor vidt sagen er af hastende karakter

Jeg troede, at kommunens lægekonsulent blev frataget alle beføjelser, i samme øjeblik, at borgeren underskrev "Den forberedende del" til Rehabiliteringsteamet?:

Social- og Sundhedsudvalget forelægges mindst en gang årligt en statistik over de sager, der har været behandlet i Nævnet, samt en beretning.

Beretningen kan der vel søges aktindsigt i?

Dette Pensionsnævn har råderet over dit sociale og økonomiske liv i 5 - 10 - måske 15 år frem hvis de mener, at du skal i ressourceforløb.

Hvem føre tilsyn med disse Pensionsnævn?

Hvor tit træffer formanden afgørelsen alene?

Hvor tit er menige medlemmer uenig i formandens afgørelse, hvor denne er alene om at træffe afgørelsen?

Hvor mange forskellige personer er udnævnt til at kunne bruges i Pensionsnævnet?


Hvad mener DUKH i svaret med at det kan være en fordel når medlemmer af Rehabilteringsteamet også er medlem af Pensionsnævnet?

Hvad mener DUKH i svaret med at det kan være en ulempe når medlemmer af Rehabiliteringsteamet også er medlem af Pensionsnævnet?


Hilsen Peter ...................

Bilag

http://www.avisen.dk/vikaren-fra-hel...it_350589.aspx

"Vikaren fra helvede"

Under tirsdagens samråd om de udskældte ressourceforløb, var SF'eren da også fremme med riven. Denne gang gik det ud over det såkaldte rehabiliteringsteams i kommunerne.

Sidst redigeret af phhmw; 14-11-2015 kl. 23:14.
phhmw er ikke logget ind   Besvar med citat
Gammel 17-11-2015, 13:06   #29
phhmw
Jeg bor her på K10
 
Tilmeldingsdato: 08-12 2005
Lokation: Dragør Danmark
Indlæg: 9.767
Styrke: 26
phhmw er fast beboer på K10phhmw er fast beboer på K10phhmw er fast beboer på K10
I indlæg # 26 skrev jeg følgende:

Hvorfor ikke bare slå kommunen, Rehabiliteringsteam, Pensionsteam og kommunens sagsbehandler og kommunens administrative lægekonsulent sammen til en gruppe, uden ankemulighed og derved rette op på kommunernes dårlige økonomi, således at vi kan få nogle skattelettelser til de rige?

Nok ikke længere væk fra virkeligheden end vores fantasi rækker.

http://www.avisen.dk/besked-til-arbe...sa_354969.aspx

Besked til arbejdsløse: Din mentor? Det er da din sagsbehandler

Arbejdsløse i flere forskellige kommuner oplever at få tildelt deres egen sagsbehandler som mentor. Men den dobbeltrolle kan give problemer, siger forskere.

Da arbejdsløse Dorthe Frimann fik at vide, hvem der skulle være hendes mentor, blev hun mildest talt forbløffet. Det var nemlig chefen for det team i kommunen, som afgør borgernes sager om førtidspension - herunder Dorthe Frimanns.

- Hvordan skal jeg kunne snakke fortroligt med en mentor om nogle dybt private problemer, hvis hun samtidig har en rolle, hvor hun kan bruge det imod mig? Jeg kan slet ikke forstå, at det kan være lovligt, siger Dorthe Frimann, som har været syg i systemet, siden hun blev ramt af et piskesmæld i en bilulykke i 2008.

Samfundet, kommunerne har godt fat i syge borgere, som ikke kan forstå at arbejdsløshed, sygdom og handicap accepteres ikke mere.

http://www.altinget.dk/artikel/hjort...kattelettelser

Hjort: Ja, penge fra kommuner kan bruges på skattelettelser

Det er hvad problemstillingen drejer sig om.

Vi har hvad vi stemmer på!

Hilsen Peter
phhmw er ikke logget ind   Besvar med citat
Gammel 17-11-2015, 14:22   #30
phhmw
Jeg bor her på K10
 
Tilmeldingsdato: 08-12 2005
Lokation: Dragør Danmark
Indlæg: 9.767
Styrke: 26
phhmw er fast beboer på K10phhmw er fast beboer på K10phhmw er fast beboer på K10
Åbent brev til forligskredsen bag førtidspensionsreformen

http://media.avisen.dk//Files/Docs%5...idspension.pdf

http://www.avisen.dk/kommune-i-choke...ad_355535.aspx

LÆS BREVET HER:

Åbent brev til ministeren


Udvalgenes politikere fra Socialdemokraterne, Venstre, Enhedslisten og SF er ”bekymrede” for Ankestyrelsens ”stive tolkning af loven".
"Skadeligt"

”Fortolkningerne betyder, at alvorligt syge borgere skal gennemføre et eller flere unødvendige ressourceforløb som ren og skær dokumentation, uden at der er realisme i at bringe dem tættere på arbejdsmarkedet. Samtidig tilsidesættes lægelige oplysninger og dokumentation, der foreligger fra tidligere forløb," lyder det, inden alvoren bliver understreget:Hilsen Peter
phhmw er ikke logget ind   Besvar med citat
Svar

Emne Værktøjer
Visningsmetode

Regler for indlæg
Du må ikke lave nye tråde
Du må ikke besvare indlæg
Du må ikke vedhæfte filer
Du må ikke redigere dine indlæg

BB code er Til
Smilies er Til
[IMG]kode er Til
HTML-kode er Fra

Gå til forum
Alt tidssætning er GMT +2. Klokken er nu 02:52.


Lavet i vBulletin® Version 3.8.10
Copyright ©2000 - 2020, Jelsoft Enterprises Ltd.
Copyright © www.k10.dk
Indholdet på K10 - Flexjob & Førtidspension må ikke kopieres eller gengives andre
steder uden først at have indhentet tilladelse til det fra ejeren af K10 - Flexjob & Førtidspension