K10 - Flexjob & Førtidspension
 

Gå tilbage   K10 - Flexjob & Førtidspension > Politik og Samfundsdebat > Politik og Samfund

Forum Kategorier Forum Regler Om K10 og Info om Cookies Hjælp til Forum Brug

Politik og Samfund Her er det tilladt at diskutere politik , nyheder og andre samfundsproblemer. Hvis du har problemer med at andre udtrykker deres uforbeholden mening om vores samfund, så er dette nok ikke stedet for dig.

Svar
 
Emne Værktøjer Visningsmetode
Gammel 30-05-2020, 15:52   #611
phhmw
Jeg bor her på K10
 
Tilmeldingsdato: 08-12 2005
Lokation: Dragør Danmark
Indlæg: 9.767
Styrke: 26
phhmw er fast beboer på K10phhmw er fast beboer på K10phhmw er fast beboer på K10
Hvorfor er intelligens så uønsket i offentlig forvaltning?

Af Flemming Jensen:

https://www.facebook.com/flemming.je...n__=%2CdCH-R-R

https://www.facebook.com/photo.php?f...type=3&theater

HVORFOR ER INTELLIGENS SÅ UØNSKET I OFFENTLIG FORVALTNING?

Jeg kender ret mange mennesker, der arbejder inden for offentlig forvaltning. Fælles for dem er, at intet tyder på, at de ikke skulle være normalt begavede. Intet tyder på, at de ikke skulle være i besiddelse af ganske almindelig empati. Intet tyder på at de skulle mangle indsigt i eget fagområde. Intet tyder på, at de ikke skulle være i stand til at afgøre, om noget er helt åbenbart og indlysende dumt.

Det virker, som om retten til anvendelse af alment menneskelige evner er blevet dem frataget.

I dag læser man om en 73-årig pensioneret speciallæge, der er født og har levet hele sit liv i Danmark, gået gennem hele skolesystemet og taget sin danske universitetseksamen. Forleden læste vi om en forfatter til 39 danske børnebøger, der har været nomineret til en litteraturpris fra Nordisk Råd og har boet 30 år i Danmark. .....

Ingen af dem kunne få dansk statsborgerskab, før de havde taget en multiple-choice indfødsretsprøve, som for dem ville være lettere at udfylde end en tipskupon. De redegør begge for, hvordan en sådan - fuldstændigt overflødig - multiple-choice øvelse gøres til et langstrakt, nærmest uoverstigeligt mareridt.

Der kunne ha' været erstattet af en embedsmand, der kiggede deres omstændigheder igennem og straks sagde: "Jamen, selvfølgelig!" - og så ville der ikke gå længere tid, før de var danske, end det tog ham/hende at finde stemplet frem.

Vi har læst den slags historier før - igen, igen, igen, igen, igen ....

I forbindelsen med research til min næste roman har jeg talt med en hel del mennesker i tilsvarende situationer - og fælles for dem alle er, at de er fortvivlede over i rent kafkaske sagsforløb aldrig at støde på mennesker, der kan tale, føle, ræsonnere eller forholde sig til helt indlysende problematikker.

Disse offentligt ansatte sagsbehandlere etc. har fået bundet armene ind til kroppen - og er blot en kødelig forlængelse af regler og paragrafer.

SLIP DOG DISSE MENNESKER FRI! Giv dem en kompetence til at fravige regler, når noget er helt åbenlyst idiotisk!

Giv dem dog lov til at standse indlysende tåbeligheder, inden de gi'r os alle sammen anledning til at slå en skraldlatter op - og græmmes!!! Og ikke mindst - før menneskeskæbner synker i grus.

"Uha - det er en farlig elastik!" vil nogen sige. Jo, men menneskers liv er elastisk. "Uha - der kan ske fejl!" - Ja, det kan der da. Men hvad kalder I det, vi ser nu?

ACCEPTER dog for pokker, at de offentlige ansatte, der står med den varme virkelighed i deres hænder, kan ha' lige så stor indsigt i det enkelte menneskes problem, som de, der har siddet på et kontor og udarbejdet retningslinjer og aldrig har været i nærheden af den aktuelle sag.

Man kan ikke tage højde for alle situationer, når man gnider sig i hænderne og går i gang med at lave regelsæt. Det kan ikke lade sig gøre!

ALTSÅ - lav alle de der regler, som jo skal til for at angive en retning - men frisæt dog den enkelte sagsbehandler etc. til at bruge sin ganske almindelige, menneskelige intelligens til at dispensere, når noget er helt åbenbart dumt.

Ellers må man næste gang tone rent flag og gå til valg under sloganet: VI KRÆVER TORSKEDUM OFFENTLIG FORVALTNING!


Hilsen Peter
phhmw er ikke logget ind   Besvar med citat
Gammel 04-07-2020, 09:04   #612
phhmw
Jeg bor her på K10
 
Tilmeldingsdato: 08-12 2005
Lokation: Dragør Danmark
Indlæg: 9.767
Styrke: 26
phhmw er fast beboer på K10phhmw er fast beboer på K10phhmw er fast beboer på K10
Lektor: Vi bør have ny uddannelse med fokus på retssikkerhed i det offentlige

https://www.altinget.dk/social/artik...Z3iwsOojW19uN4

DEBAT: Retssikkerheden på socialområdet er svækket og Folketinget må se på, hvordan borgerne kan genfinde tilliden til det offentlige. En ny uddannelse er en del af svaret, skriver lektor.

Af Pernille Lykke Dalmar
Cand.jur., lektor og juridisk konsulent

På baggrund af den seneste tids undersøgelser af retssikkerheden på det sociale område må Folketinget forholde sig til, hvordan vi borgere kan genfinde tilliden til det offentlige. Uden retssikkerhed ingen tillid.

Det er primært uddannede socialrådgivere, der varetager myndighedsarbejdet på det sociale område. Det er dem, der skal træffe afgørelse om, hvorvidt en borger har – eller ikke har – ret til en ydelse.

At træffe afgørelser forudsætter en forudgående proces, der kræver kendskab til såvel den ydelse, der skal træffes afgørelse om, og til de regler, der skal understøtte borgerens retssikkerhed i processen, for eksempel indhente relevante oplysninger, inddrage og partshøre borgeren.

Adskillige undersøgelser og rapporter, eksempelvis Advokatrådets rapport fra 2 juni i år om handicappedes retssikkerhed og BDO´s rapport om Fanø Kommunes børneområde, viser med al tydelighed, at processerne ikke overholdes.

En generalistuddannelse
Socialrådgiveruddannelsen træner ikke de studerende i denne proces. Det retlige element fylder mindst på uddannelsen, og der bliver ikke selvstændigt afprøvet i disse kompetencer på uddannelsen.

I 2011 blev socialrådgiveruddannelsen ændret, blandt andet på baggrund af en arbejdsmarkedsundersøgelse foretaget af EVA. Et af ønskerne var at styrke socialrådgiveres juridiske og økonomiske kompetencer.

Socialrådgiveruddannelserne i Danmark skulle lave en national studieordning. Det arbejde deltog jeg i. Det blev i arbejdet helt klart, at socialrådgiverprofessionen ikke anser opgaven med at træffe afgørelser som en del af socialrådgiverens metoder.


https://menneskeret.dk/udgivelser/re...kO-DuFlcY1GxMA

En undersøgelse af retssikkerhed i kommunerne med fokus på kommunernes menneskeretlige forpligtelser og borgernes møde med kommunen i sociale sager

Menneskerettighederne er vigtige i kommunalt regi. Det er i høj grad i kommunerne, at borgerne møder myndighederne. Det er også i kommunerne, at en stor del af den menneskeretlige beskyttelse gennemføres i praksis.

Der er imidlertid en række udviklinger i samfundet, der kan sætte retssikkerheden under pres: Lovgivningen er blevet stadig mere kompleks, og kommunernes økonomi er stram.

Institut for Menneskerettigheder har derfor undersøgt retssikkerheden i kommunerne i sociale sager.


Hilsen Peter
phhmw er ikke logget ind   Besvar med citat
Gammel 04-07-2020, 20:08   #613
phhmw
Jeg bor her på K10
 
Tilmeldingsdato: 08-12 2005
Lokation: Dragør Danmark
Indlæg: 9.767
Styrke: 26
phhmw er fast beboer på K10phhmw er fast beboer på K10phhmw er fast beboer på K10
"Lov om auoturisation til socialrådgivere." fik ikke 50.000 støtter

Borgerforslaget "Lov om aoturisation til socialrådgivere." fik ikke 50.000 støttere inden for 180 dage. Forslaget kan derfor ikke længere støttes. Forslaget kan ses på borgerforslag.dk ved at vælge "Udløbet" under "Filtrer" forslag.

Med venlig hilsen

Folketingets Administration


Lov om aoturisation til socialrådgivere.

ID: FT-03854


Forslag

Vi vil hermed foreslå at socialrådgivere skal være en del af lov om autorisation, så de kan stilles til ansvar for at lave grov pligtforsømmelse og skrive urigtige oplysninger i den enkeltes borgers sag. Det skal kunne dokumenteres, at der er sket fejl eller omvendt. Dette er for at sikre både den enkelte borger samt socialrådgiveren. Det skal være uddannede socialrådgivere som udfører jobbet som socialrådgivere. Dette er for at sikre, at fagligheden bliver højnet til et niveau, hvor man som socialrådgiver kan se sig selv i øjnene med værdighed. Ydermere skal det sikres, at retssikkerheden for den enkelte borger, lever op til den standard vi som samfund ønsker at have i et demokratisk land. Vi kan f.eks. sikre det ved, at alt bliver optaget, så begge parter bliver sikret. Dette lovforslag skal gælde i alle socialrådgiverens fagområder.
Bemærkninger

Der er fejl i mange børnesager, hvori at det har store konsekvenser for det anbragte barn/unge. Set i lyset af skandalen på Frederiksberg, der kører lige nu viser det sin berettigelse at have fokus på dette område. Når man kigger på hjemløseområdet, så er der større sandsynlighed for, at et anbragt barn bliver hjemløs som voksen. En del af de indsatte har været anbragt som barn. Undersøgelser viser, at børn tager skade af at være anbragt netop fordi, at man fjerner barnet fra den enkelte familie med en begrundelse om, at barnet vil tage skade i sin udvikling ved at blive i sin familie. Men der bliver ikke arbejdet med årsagerne til anbringelsen, hvilket betyder, at de tager problemerne med sig ind i voksenlivet, og at man har blot rykket problemet.Vi mener dog, med undtagelse ved akutte overgreb, at vi som samfund er bedst tjente ved, at der sættes ind med hjælp i hjemmet. En del af de indsatte har mistet deres familie, partner, venner i forbindelse med, at de er kommet i fængsel. Det betyder, at de er afhængige af den enkelte socialrådgiver. Når den enkelte socialrådgiver ikke overholder loven, så har de indsatte ingen steder, at de kan klage.

Kriminalforsorgen behandler klager over dem selv. Derudover får de et svært fængselsophold, hvis de klager. Det kan få betydning f.eks. i forhold til, at de skal prøveløslades plus, at de kan få problemer, når de løslades, hvis socialrådgiver ikke har overholdt sin pligt f.eks. ikke har sørget for at økonomien er på plads. Det må være i samfundets interesse, at der bliver taget hånd om de udsatte, så de kan blive et produktiv medlem af samfundet på sigt.

Hilse Peter
phhmw er ikke logget ind   Besvar med citat
Gammel 09-07-2020, 08:59   #614
phhmw
Jeg bor her på K10
 
Tilmeldingsdato: 08-12 2005
Lokation: Dragør Danmark
Indlæg: 9.767
Styrke: 26
phhmw er fast beboer på K10phhmw er fast beboer på K10phhmw er fast beboer på K10
Kommuner bryder lov om at inddrage børn i egne sager

https://jv.dk/artikel/kommuner-bryde...iFZPXevY0whqhM

Inden et barn bliver anbragt uden for hjemmet, skal kommunen have en snak med barnet, der har ret til at blive inddraget og hørt i sin egen sag.

Men det er langtfra altid, at børnene bliver hørt.

Det skriver Information på baggrund af tal fra Børnesagsbarometret, hvor Ankestyrelsen årligt undersøger kommunernes sagsbehandling, når det kommer til området for udsatte børn og unge.

Styrelsen har tjekket 717 sager. I 45 procent af dem har der ikke været en børnesamtale før anbringelsen eller familiebehandlingen.

Desuden overholder kommunerne i en række tilfælde heller ikke, at der skal være lavet en børnefaglig undersøgelse inden for fire måneder. Deadlinen blev brudt i 66 procent af de 330 sager, hvor det var et krav.

Hanne Hartoft er jurist og forsker i børneret på Aalborg Universitet. Hun kalder tallene "alarmerende høje" og frygter, at der bliver truffet forkerte afgørelser, når børnene udelades.


https://ast.dk/nyheder/nyheder/nyhed...a-borneomradet

Børnesagsbarometret 2020 – et indblik i kommunernes sagsbehandling på børneområdet


phhmw

Jeg nævner det påny:

I tunge sociale børnesager, tvangsfjernelser etc, findes der ikke een eneste professionel autoriseret fagperson, med personligt ansvar over for lovgivningen, omkring barnet.

Derfor er ansvaret, i disse alvorlige sager, som et vådt stykke sæbe, uden ejermand.


Hilsen Peter
phhmw er ikke logget ind   Besvar med citat
Svar

Emne Værktøjer
Visningsmetode

Regler for indlæg
Du må ikke lave nye tråde
Du må ikke besvare indlæg
Du må ikke vedhæfte filer
Du må ikke redigere dine indlæg

BB code er Til
Smilies er Til
[IMG]kode er Til
HTML-kode er Fra

Gå til forum

Lignende emner
Emner Emnet er startet af Forum Svar Sidste indlæg
Har du fået genoptaget din ftp-sag, fordi du er 'i bedring'? L.S. Spørgsmål ang Førtidspension efter 2003 8 31-01-2014 17:26
Jeg elsker K10 fordi (hey det rimer ;-)) Enteneller Alt det andet 4 21-08-2012 11:03
i klemme fordi jeg fejler mere end én ting... frup Spørgsmål ang Førtidspension efter 2003 9 01-05-2012 19:23
Tak fordi I er her alle sammen empowerment Din historie 2 24-06-2010 22:23
Kasseret som socialrådgiver fordi han er handicappet Odenseaneren Politik og Samfund 2 09-01-2009 02:11
Alt tidssætning er GMT +2. Klokken er nu 03:56.


Lavet i vBulletin® Version 3.8.10
Copyright ©2000 - 2020, Jelsoft Enterprises Ltd.
Copyright © www.k10.dk
Indholdet på K10 - Flexjob & Førtidspension må ikke kopieres eller gengives andre
steder uden først at have indhentet tilladelse til det fra ejeren af K10 - Flexjob & Førtidspension