K10 - Flexjob & Førtidspension
 

Gå tilbage   K10 - Flexjob & Førtidspension > Politik og Samfundsdebat > Politik og Samfund

Forum Kategorier Forum Regler Om K10 og Info om Cookies Hjælp til Forum Brug

Politik og Samfund Her er det tilladt at diskutere politik , nyheder og andre samfundsproblemer. Hvis du har problemer med at andre udtrykker deres uforbeholden mening om vores samfund, så er dette nok ikke stedet for dig.

Svar
 
Emne Værktøjer Visningsmetode
Gammel 18-07-2019, 22:46   #361
phhmw
Jeg bor her på K10
 
Tilmeldingsdato: 08-12 2005
Lokation: Dragør Danmark
Indlæg: 8.775
Styrke: 24
phhmw er fast beboer på K10phhmw er fast beboer på K10phhmw er fast beboer på K10
Hvem bestemmer Folketing eller Ankestyrelsen og kreative kommuner?

Nu har vi så konsekvens af den famøse Principafgørelse 108-13, "Gældende" som Ankestyrelsen ikke ønsker at slette "Historisk" trods Folketinget har vedtaget ved lov.

Principafgørelse 108-13 var årsagen til at k10 begyndte at interesserer sig for tvang i den sociale sagsbehandling bla i samarbejde med Gigtforeningen


Jeg har reageret på denne situation med følgende:


Kære Helene Olesen, 3F

Tak, for din artikel “"Kommune sylter hans sag: Kim kan ikke sidde ned i fem minutter””.


https://fagbladet3f.dk/artikel/kim-k...0Q2DmmIDXXE_ZE

Vil du foranledige, at følgende oplysninger bliver forelagt rette vedkommende i 3F? S.U.

Med venlig hilsen

Peter Hansen tidligere Klub 537, AFD 16, Dansk Smede - og Maskinarbejderforbund.
Følgende vil blive offentliggjort på Facebook og for andre interessenter

ATT 3F Ankestyrelsen, Mette Frederiksen, statsminister, Faaborg-Midtfyn kommune, Ulf Baldrian Kudsk Harbo JOBCENTRETS OFRE Kim Sommerfeldt Nedbo

Tvang i den sociale sagsbehandling, herunder lumbale ryg operationer, som Ankestyrelsen har udsendt en Principafgørelse 108-13 “Gældende” trods Folketinget både midlertidigt og permanent har lovgivet om, at patienter har ret til at frasige sige forskellige behandlingstilbud, uden konsekvens for borgeren. Her findes så forskellige måder, for regionens Sundhedskoordinator at fremkomme med andre behandlingstilbud, i samarbejde med borgerens praktiserende læge, som er indgangen til sundhedsvæsnet.

Også her kan borgeren frasige sige andre behandlingstilbud, uden konsekvenser for borgeren.

Det har Folketinget bestemt ved lov.

Men både Ankestyrelsen og Faaborg-Midtfyn kommune, er ikke enige med Folketinget.

Hvilket vi nu ser konsekvens af for syge og handicappede borgere, her et medlem af 3F.

Jeg har fulgt Principafgørelse 108-13 siden den blev offentliggjort, stoppet midlertidigt af Folketinget i en forsøgsperiode på 5 år og skrevet til Ankestyrelsen for at få den slettet, gjort “Historisk” ugyldig.

Ankestyrelsen har svaret mig, at Principafgørelsen 108-13 “Gældende” ikke vil blive slettet gjort “Historisk” med følgende svar, som beskriver virkeligheden for syge medborgere:


Mine spørgsmål til Ankestyrelsen
http://www.k10.dk/showpost.php?p=367486&postcount=358

Ankestyrelsens svar til mig:
http://www.k10.dk/showpost.php?p=367499&postcount=359

Folketinget har vedtaget:
https://www.ft.dk/samling/20181/lovf...L180/index.htm

Ankestyrelsen og Faaborg- Midtfyns kommune ønsker ikke at følge Folketinget love og her ses konsekvensen for en 3F patient.
https://fagbladet3f.dk/artikel/kim-k...0Q2DmmIDXXE_ZE

“"Lægerne har afvist at operere knæet. Flere lægeeksperter skriver, at hans tilstand er både kronisk og stationær.

To gange har lægerne på Rygcenter Syddanmark i Middelfart desuden afvist at gøre noget ved ryggen.

I september sidste år tilbyder de imidlertid en operation for spinalstenose i ryggen. Beskeden til Kim Sommerfeldt Nedbo lyder, at der er 70 procents chance for, at det vil gå godt.

Kim Sommerfeldt Nedbo rådfører sig derfor med sin egen læge og med smerteklinikken på Odense Universitetshospital. De oplyser ham også om, at man har ret til at afvise behandling. Han vælger derfor at sige nej til operationen.

Men Faaborg-Midtfyn Kommune tolker ikke nej’et på samme måde. De har derfor i månedsvis afvist at gå med til at afklare Kim Sommerfeldt Nedbos arbejdsevne, fordi han har sagt nej til rygoperationen.

Som følge af den operation, som Kim har sagt nej til, har Faaborg-Midtfyn Kommune anført, at “det betyder, at den helbredsmæssige tilstand ikke er at betragte som stationær.”

På Kim Sommerfeldt Nedbos vegne har Søren Hansen nu søgt om førtidspension. Det er der også kommet et afslag på – blandt andet med henvisning til, at Kim Sommerfeldt Nedbos arbejdsevne ikke er afklaret. En klage over dét afslag er nu på vej, oplyser Søren Hansen.

I Faaborg-Midtfyn Kommune fastholder chefen for Arbejdsmarked, Mette Gaarde-Fink, at kommunen har handlet korrekt:

- Det er Faaborg-Midtfyn Kommunes vurdering, at der ikke er grundlag for afklaring af arbejdsevnen på nuværende tidspunkt, idet behandlingsmulighederne ikke er udtømte, siger hun i en skriftlige kommentar.

Hun henviser til afgørelser fra Ankestyrelsen. Kommunen har to gange været i dialog med Ankestyrelsen om fortolkningen af bestemmelsen om retten til at sige nej til behandling.

- Ankestyrelsen har i den forbindelse bekræftet over for Faaborg-Midtfyn Kommune, at principafgørelse 108-13 fortsat er gældende.”"


Mit spørgsmål, som nødvendigvis må besvaret af Folketinget eller de civilretslige domstole:

Hvem bestemmer i Danmark, Folketinget eller Ankestyrelsen samme med de kreative kommuner? S.U.

Med venlig hilsen

Peter Hansen
phhmw er ikke logget ind   Besvar med citat
Gammel 19-07-2019, 10:58   #362
phhmw
Jeg bor her på K10
 
Tilmeldingsdato: 08-12 2005
Lokation: Dragør Danmark
Indlæg: 8.775
Styrke: 24
phhmw er fast beboer på K10phhmw er fast beboer på K10phhmw er fast beboer på K10
Spørgsmål til Ankestyrelsen Principafgørelse 108-13 "Gældende"

Kære XXXX XXXXX XXXXX, Ankestyrelsen.

CC.: 3F, offentliggørelse og andre interessenter

Tak, for dit svar på min henvendelse vedr Principafgørelse 108-13, som Ankestyrelsen fastholder, stadig skal være “Gældende” trods Folketingets ønsker om det modsatte.

Jeg har forsøgt at fortolke dit svar og henvisninger, uden succes, for min forståelse.

Netop i denne periode ser vi desværre konsekvensen af fastholdelse af Principafgørelse 108-13 “Gældende” som du sikkert har hørt om:


Konsekvens.
https://fagbladet3f.dk/artikel/kim-k...0Q2DmmIDXXE_ZE

Hvor et medlem af 3F føler på sin krop konsekvensen, af 108-13, hvor man kan komme i tvivl om, hvem der bestemmer, Folketinget eller Ankestyrelsen, via Ankestyrelsens Principafgørelser, som alle skal rette sig efter.

Derfor mit spørgsmål een gang til.: Fastholder Ankestyrelsen, at Principafgørelse 108-13 “Gældende” https://www.retsinformation.dk/Forms...aspx?id=160588 forsat er en afgørelse, som kommunerne, kan og skal, forholde sig efter? S.U.

Med venlig hilsen

Peter Hansen


Bilag

http://www.k10.dk/showpost.php?p=367304&postcount=356

http://www.k10.dk/showpost.php?p=367316&postcount=357

http://www.k10.dk/showpost.php?p=367486&postcount=358

http://www.k10.dk/showpost.php?p=367499&postcount=359

148.328
phhmw er ikke logget ind   Besvar med citat
Gammel 22-07-2019, 17:20   #363
phhmw
Jeg bor her på K10
 
Tilmeldingsdato: 08-12 2005
Lokation: Dragør Danmark
Indlæg: 8.775
Styrke: 24
phhmw er fast beboer på K10phhmw er fast beboer på K10phhmw er fast beboer på K10
Svar fra Ankestyrelsen på spørgsmålet i #362

Kære Peter Hansen

Principafgørelse 108-13 står fortsat som gældende. Vi kan som tidligere anført henvise til lovforlaget om ret til at afvise lægebehandling uden ydelsesmæssige konsekvenser (LF180 18/19). Se desuden vejledning om sygedagpengeperioden og forlængelse, pkt. 4.1 ”generelt om forlængelse” (VEJ nr. 10322 af 22/12 2017). https://www.retsinformation.dk/Forms...aspx?id=196925

""Det betyder imidlertid ikke, at den sygemeldte kan sige nej til behandling og få udbetalingen af sygedagpenge forlænget i tilfælde, hvor forlængelsesbestemmelserne – evt. på grund af afslaget på behandling – ikke er opfyldt. Hvis der f.eks. ikke kan ske en afklaring af pågældendes arbejdsevne inden for 69 uger efter lovens § 27, stk. 1, nr. 2, kan der ikke forlænges efter denne bestemmelse. Det gælder uanset årsagen til, at afklaringen ikke kan ske, og derfor også, hvis det er fordi den sygemeldte ikke ønsker lægelig behandling.

Tilsvarende kan der ikke forlænges efter lovens § 27, stk. 1, nr. 3, om at den sygemeldte er under lægelig behandling og skønnes at kunne vende tilbage på arbejdsmarkedet inden for 134 uger, hvis den sygemeldte ikke er under lægelig behandling og/eller den sygemeldte ikke skønnes at ville kunne genoptage erhvervsmæssig beskæftigelse inden for 134 uger.

Når der meddeles afslag på forlængelse eller yderligere forlængelse, skal det fremgå af afgørelsen, at de øvrige muligheder for forlængelse har været vurderet. Det skal også fremgå, at der er sket en individuel, konkret vurdering af den sygemeldtes arbejdsevne og af, om pågældende på dette grundlag er berettiget til revalidering, ressourceforløb eller visitation til fleksjob eller førtidspension.
Hvis det vurderes, at pågældende i de omhandlede tilfælde ikke opfylder betingelserne for at få forlænget udbetalingen af sygedagpengene, vil den sygemeldte overgå til jobafklaringsforløb, hvis betingelserne herfor er opfyldt, jf. lovens § 24, stk. 2 eller § 27, stk. 3.
""

Hvis du har yderligere spørgsmål, er du velkommen til at rette henvendelse til os på telefon 33 41 12 00 og blive stillet om til vores vagttelefon.

Venlig hilsen

XXXXXX. XXXXXXX
Beskæftigelse 1
Beskrivelse: cid:252102207@23082013-0CE3
Ankestyrelsen
7998 Statsservice
www.ast.dk
Mail: ast@ast.dk,
Tlf.: 33 41 12 00
Åbningstid: 9.00-15.00 alle hverdage

phhmw.

Folketinget har vedtaget L180
https://www.ft.dk/samling/20181/lovf...L180/index.htm

Beskæftigelsesministeriet

Resumé:

Med lovforslaget gøres forsøgsordningen, hvorefter en borger har ret til at afvise lægebehandling uden ydelsesmæssige konsekvenser, permanent.

Med lovforslaget kan borgere afvise at tage imod lægebehandling, uden at det kan få betydning for retten til sygedagpenge eller ressourceforløbsydelse eller for kommunens vurdering af, om der er grundlag for at bevilge fleksjob eller tilkende førtidspension.

Med lovforslaget justeres ordningen således, at kommunen efter den 30. juni 2019 ikke skal inddrage sundhedskoordinatoren, hvis den sygemeldte afviser at modtage lægebehandling.

Det foreslås, at lovforslaget træder i kraft 1. juli 2019.
Afstemning:
Forslaget blev vedtaget. For stemte 104 (S, DF, V, EL, LA, ALT, RV, SF og KF), imod stemte 0, hverken for eller imod stemte 0.

phhmw.

Jeg forstår stadig ikke hvorfor der kan være forskel i Folketinget og Ankestyrelsens tekster og at Pricipafgørelse 108-13 er "Gældende"

Folketinget:

""Med lovforslaget gøres forsøgsordningen, hvorefter en borger har ret til at afvise lægebehandling [U]uden ydelsesmæssige konsekvenser, permanent""

Ankestyrelsen. som begrundelse for at 108-13 er "Gældende"

""Det betyder imidlertid ikke, at den sygemeldte kan sige nej til behandling og få udbetalingen af sygedagpenge forlænget i tilfælde, hvor forlængelsesbestemmelserne – evt. på grund af afslaget på behandling – ikke er opfyldt.""Hilsen Peter

Sidst redigeret af phhmw; 22-07-2019 kl. 17:28.
phhmw er ikke logget ind   Besvar med citat
Svar

Emne Værktøjer
Visningsmetode

Regler for indlæg
Du må ikke lave nye tråde
Du må ikke besvare indlæg
Du må ikke vedhæfte filer
Du må ikke redigere dine indlæg

BB code er Til
Smilies er Til
[IMG]kode er Til
HTML-kode er Fra

Gå til forum

Lignende emner
Emner Emnet er startet af Forum Svar Sidste indlæg
Socialkrise i Danmark Webmaster Politik og Samfund 2 15-01-2013 12:09
Og det var Danmark Hexi Politik og Samfund 9 13-11-2010 05:32
danmark superkok Politik og Samfund 5 25-04-2010 11:12
Syg i Danmark fuerzzz Alt det andet 5 09-06-2008 13:36
Alt tidssætning er GMT +2. Klokken er nu 23:13.


Lavet i vBulletin® Version 3.8.10
Copyright ©2000 - 2019, Jelsoft Enterprises Ltd.
Copyright © www.k10.dk
Indholdet på K10 - Flexjob & Førtidspension må ikke kopieres eller gengives andre
steder uden først at have indhentet tilladelse til det fra ejeren af K10 - Flexjob & Førtidspension