K10 - Flexjob & Førtidspension
 

Gå tilbage   K10 - Flexjob & Førtidspension > Politik og Samfundsdebat > Skal kommuner ikke overholde loven?

Forum Kategorier Forum Regler Om K10 og Info om Cookies Hjælp til Forum Brug

Skal kommuner ikke overholde loven? En af vores bruger phhmw føre en sej og lang kamp for at få gjort noget ved at kommunerne ikke overholder Retssikkerhedsloven § 3 stk.2. Følg hans kamp her kom evt med spørgsmål til phhmw

Svar
 
Emne Værktøjer Visningsmetode
Gammel 23-12-2019, 21:24   #701
phhmw
Jeg bor her på K10
 
Tilmeldingsdato: 08-12 2005
Lokation: Dragør Danmark
Indlæg: 9.816
Styrke: 26
phhmw er fast beboer på K10phhmw er fast beboer på K10phhmw er fast beboer på K10
Kapitel 4 Frister for afgørelser

https://www.retsinformation.dk/Forms...Qj18eYq2HVIqkY

§ 3. Kommunalbestyrelsen skal behandle spørgsmål om hjælp så hurtigt som muligt med henblik på at afgøre, om der er ret til hjælp og i så fald hvilken.

Stk. 2. Kommunalbestyrelsen skal på de enkelte sagsområder fastsætte frister for, hvor lang tid der må gå fra modtagelsen af en ansøgning, til afgørelsen skal være truffet. Fristerne skal offentliggøres. Hvis fristen ikke kan overholdes i en konkret sag, skal ansøgeren skriftligt have besked om, hvornår ansøgeren kan forvente en afgørelse.

§ 3 a. Fristerne efter § 3, stk. 2, skal for afgørelser efter lov om social service offentliggøres på og fremgå tydeligt af kommunens hjemmeside. Fristerne efter § 3, stk. 2, gælder også ved kommunalbestyrelsens behandling af afgørelser efter lov om social service, som er hjemvist af Ankestyrelsen. Fristerne regnes fra modtagelsen af Ankestyrelsens afgørelse.


Vejledningens kapitel 4 indeholder alt.

Hilsen Peter
phhmw er ikke logget ind   Besvar med citat
Gammel 30-12-2019, 19:59   #702
phhmw
Jeg bor her på K10
 
Tilmeldingsdato: 08-12 2005
Lokation: Dragør Danmark
Indlæg: 9.816
Styrke: 26
phhmw er fast beboer på K10phhmw er fast beboer på K10phhmw er fast beboer på K10
Udbetaling Danmark har også pligter vedr sagsbehandlingsfrister

http://www.k10.dk/showthread.php?t=25471

https://www.ft.dk/samling/20111/lovf.../8/1093195.pdf

Udbetaling Danmarks pligt til at sikre medvirken mv.

Udbetaling Danmark vil få de samme forpligtelser i sagsbehandlingen på sine sagsområder, som kommunerne har i dag over for borgeren og skal afgøre sagerne efter reglerne i forvaltningsloven og lov om retssikkerhed og admini- stration på det sociale område.

Det foreslås fx at Udbetaling Danmark er forpligtet til at behandle spørgsmål om hjælp så hurtigt som muligt. Udbetaling Danmark får pligt til at fastsætte frister for sagsbehandlingen i forhold til de forskellige ydelsesområder, der fremover skal varetages af Udbetaling Danmark.

Udbetaling Danmark skal herudover sørge for, at behandlingen af sagerne tilrettelægges på en sådan måde, at borgeren kan benytte sin ret til at medvirke i sagsbehandlingen.

Lovforslaget medfører, at disse retssikkerhedsgarantier i lov om retssikkerhed og administration på det sociale område som noget nyt også gælder for afgø- relser efter lov om opkrævning af underholdsbidrag, lov om en børne- og un- geydelse og § 16 i lov om friplejeboliger. På disse områder får borgerne såle- des en bedre retsstilling end i dag.


Hilsen Peter
phhmw er ikke logget ind   Besvar med citat
Gammel 01-01-2020, 18:15   #703
phhmw
Jeg bor her på K10
 
Tilmeldingsdato: 08-12 2005
Lokation: Dragør Danmark
Indlæg: 9.816
Styrke: 26
phhmw er fast beboer på K10phhmw er fast beboer på K10phhmw er fast beboer på K10
Egedal kommune er bevidst om, at nu går den ikke længere

https://ast.dk/filer/tilsynet/nyheds...ngsfrister.pdf

Krumspring krumspring krumspring

Egedal kommune sagsbehandlingsfrister, mangelfulde = ulovlige
https://old.egedalkommune.dk/polweb/...bed2035c4a.pdf

De politisk vedtagne sagsbehandlingstider er INCL, aldrig EXCL indhentelse af alle relevante sagsbehandlingsfrister oplyst på kommunen hjemmeside.

Hilsen Peter
phhmw er ikke logget ind   Besvar med citat
Gammel 04-01-2020, 22:22   #704
phhmw
Jeg bor her på K10
 
Tilmeldingsdato: 08-12 2005
Lokation: Dragør Danmark
Indlæg: 9.816
Styrke: 26
phhmw er fast beboer på K10phhmw er fast beboer på K10phhmw er fast beboer på K10
Svar fra Ankestyrelsen ref #689

Kære Peter Hansen

Om din henvendelse vedrørende retssikkerhedslovens § 3, stk. 2

Ankestyrelsen takker for din henvendelse, som vi har modtaget den22. november 2019.

Du gør her opmærksom på, at der er behov for, at vi i et nyhedsbrev, en artikel eller en principmeddelelse har fokus på retssikkerhedslovens § 3, stk. 2, om sagsbehandlingsfrister, idet du oplever, at bestemmelsen misfortolkes af kommuner.

Det fremgår af din henvendelse, at du er bekendt med Ankestyrelsens udtalelse af 20. september 2019, der drejer sig om den nævnte bestemmelse.

Vi kan oplyse, at udtalelsen af 20. september 2019 er omtalt i vores nyhedsbrev fra oktober 2019.

Vi kan også oplyse, at vi den 18. december 2018 og den 5. juni 2019 også har udtalt os om bestemmelsen. Udtalelserne er omtalt i nyhedsbreve fra henholdsvis marts og juni 2019.

Du kan finde nyhedsbreve og links til udtalelser her:
https://ast.dk/tilsynet/Udtalelser/n...brev-juni-2019

https://ast.dk/filer/tilsynet/nyheds...ngsfrister.pdf

https://ast.dk/tilsynet/Udtalelser/n...for-marts-2018

https://ast.dk/filer/tilsynet/nyheds...ss-3-stk-2.pdf

Derudover behandles bestemmelsen i Ankestyrelsens principmeddelelse 49-16, som du kan læse her:
https://www.retsinformation.dk/Forms...aspx?id=183818

Vi har noteret os din henvendelse og vil løbende overveje, om der er behov for yderligere tiltag af den karakter, som du foreslår.

Venlig hilsen

XXXXX XXXXXXX XXXXXX

Sidst redigeret af phhmw; 04-01-2020 kl. 22:28.
phhmw er ikke logget ind   Besvar med citat
Gammel 13-01-2020, 12:05   #705
phhmw
Jeg bor her på K10
 
Tilmeldingsdato: 08-12 2005
Lokation: Dragør Danmark
Indlæg: 9.816
Styrke: 26
phhmw er fast beboer på K10phhmw er fast beboer på K10phhmw er fast beboer på K10
Ombudsmanden: Tiden er nu kommet til SKAT

http://www.ombudsmanden.dk/find/nyhe...ehandlingstid/

Krav til underretning af parter om forventet sagsbehandlingstid er ikke overholdt

I underretninger til borgerne om forventet sagsbehandlingstid har Skatteankestyrelsen ramt mellem 16 og 49 måneder ved siden af i forhold til den faktiske sagsbehandlingstid i sagerne.

Det viser en undersøgelse af 20 sager, som ombudsmanden har gennemført. Ombudsmanden indledte undersøgelsen, efter at flere borgere havde henvendt sig om problemerne.

”Som borger skal man vide, hvornår det kan forventes, at myndigheden træffer afgørelse i ens sag. Det har desværre ikke været muligt hos Skatteankestyrelsen,” siger Folketingets Ombudsmand, Niels Fenger.

Skatteankestyrelsens sagsbehandlingstid i de 20 undersøgte sager varierer fra ca. 32 til ca. 61 måneder. Ombudsmanden peger på, at ikke mindst når sagsbehandlingstiden er lang, er det vigtigt, at en myndighed underretter parterne om status i deres sag og om den forventede sagsbehandlingstid. Det er efter ombudsmandens opfattelse kritisabelt, at styrelsen ikke har efterlevet kravene til underretninger om forventet sagsbehandlingstid.

Borger fik aldrig svar på brev
I mange af de 20 undersøgte sager undlod Skatteankestyrelsen desuden at skrive til borgeren, når den udmeldte ventetid var overskredet.

Da en mand i en af sagerne ikke modtog en afgørelse fra Skatteankestyrelsen på det tidspunkt, han havde fået stillet i udsigt, skrev han til styrelsen:

”…vil bare lige sikre mig, at materialet ikke er gået tabt og sagen vil blive behandlet når tid er.”

Manden modtog aldrig et svar på dette brev. Og der gik i alt over 31 måneder, før han fik en afgørelse. Skatteankestyrelsen havde i første omgang vurderet, at der ville gå mellem 9 og 15 måneder.

”En myndighed skal give besked, hvis den ikke kan overholde den sagsbehandlingstid, som den har stillet i udsigt. Det handler i sidste ende om, at den offentlige forvaltning skal agere på en måde, der understøtter tilliden til myndighedernes udmeldinger og den sagsbehandling, der foretages,” siger Niels Fenger.

Skatteankestyrelsen har overordnet erklæret sig enig i ombudsmandens konklusioner og vurderinger. Styrelsen har desuden redegjort for en række initiativer, som allerede er iværksat eller vil blive iværksat på baggrund af de forhold, der er beskrevet i redegørelsen.Se ombudsmandens undersøgelse.


http://www.ombudsmanden.dk/find/nyhe..._redegoerelse/

Ombudsmanden har tidligere udtalt kritik af Skatteankestyrelsens praksis for underretninger til parter om forventet sagsbehandlingstid. Se ombudsmandens udtalelse af 9. februar 2018 og udtalelse af 22. oktober 2018.

FAKTA

Hvis en myndighed – som følge af en sags karakter eller myndighedernes almindelige sagsbehandlingstid – ikke kan træffe afgørelse inden for kortere tid, bør myndigheden give parterne i sagen underretning om, hvad sagen beror på, og så vidt muligt oplyse, hvornår myndigheden regner med at kunne træffe en afgørelse. Det følger af punkt 206 i Justitsministeriets vejledning nr. 11740 af 4. december 1986 om forvaltningsloven.

Myndigheden bør desuden underrette den, der er part i en sag, når behandlingen af en konkret sag på grund af særlige omstændigheder vil tage længere tid end sædvanligt. Det følger af punkt 207 i samme vejledning. Denne pligt til at give underretning, betyder bl.a., at en myndighed – hvis det viser sig, at en tidligere udmeldt sagsbehandlingstidsfrist ikke kan overholdes – må underrette parten igen ved fristens udløb om en ny forventet sagsbehandlingstidsfrist. Denne nye forventede frist bør desuden være realistisk.

Myndighedernes pligt til at underrette parter om forventet sagsbehandlingstid er bl.a. beskrevet i punkt 4 i overblik # 11 om sagsbehandlingstid i ombudsmandens Myndighedsguide.


PDF
http://www.ombudsmanden.dk/find/nyhe...ndlingstid/pdf

Hilsen Peter
phhmw er ikke logget ind   Besvar med citat
Gammel 26-01-2020, 11:18   #706
phhmw
Jeg bor her på K10
 
Tilmeldingsdato: 08-12 2005
Lokation: Dragør Danmark
Indlæg: 9.816
Styrke: 26
phhmw er fast beboer på K10phhmw er fast beboer på K10phhmw er fast beboer på K10
Ankestyrelsen og Folketinget ønsker og kræver.........

Søger du kommunen om hjælp, Tabt arbejdsfortjeneste, blindestok, hjemmehjælp, kontanthjælp, hjælpemidler etc.?

Ankestyrelsen sagsbehandlingstider: Kommunernes sagsbehandlingstider. Tilsynets afgørelser, hvis du klager over ulovligheder.


https://ast.dk/om-ankestyrelsen/arti...-ankestyrelsen

“"Finansloven for 2019 gav Ankestyrelsen en merbevilling på 35 mio. kroner, som skal sikre kortere sagsbehandlingstider.””

Ankestyrelsen fastsætter selv sine sagsbehandlingstider, som ikke er underlagt Retssikkerhedslovens § 3 stk.2

Alle kan og har pligt til at klage til Tilsynet, uden at være part i en sag, hvis man møder ulovligheder.

Man skal bruge alle klagemuligheder, før Folketingets Ombudsmand kan gå ind i en sag.

Ankestyrelsens Tilsyn bestemmer selv, hvilke sager de ønsker at gå ind i. Tilsynets afgørelser kan der ikke klages over.

Erfaringsmæssigt ved vi, at afgørelser fra Tilsynet varierer, alt efter hvilket kontor ens klage havner ved.

Eksempelvis klage over Kalundborg kommunes sagsbehandlingstider iht RSL § 3 stk.2 som efter år, endeligt har modtaget en korrekt afgørelse fra Tilsynet


http://www.k10.dk/showpost.php?p=368712&postcount=685

Vi ved at ventetid på andres menneskers vurdering og afgørelse kan være særdeles belastende.

Det ved Folketinget. Derfor vedtog de i 1998 Retssikkerhedslovens, herunder § 3 stk. 2. Som siden er skærpet adskillige gange.

Hvor kommunens kommunalbestyrelsen skal vedtage og offentliggøre sociale sagsbehandlingstider, på kommunens hjemmeside, inden for alle områder, hvor der falder en kommunal afgørelse.

Hvilket vil sige, at borgeren skal kende til sin dato, hvor der normalt skal falde en afgørelse, før man afsender en ansøgning om en given hjælp. Selv meget korte sagsbehandlingstider skal offentliggøres.

Det er en politisk vedtagelse og kommunes serviceniveau, som aldrig må fastsættes af sagsbehandleren eller dennes chef, men udelukkende kommunalbestyrelsen. Hvad kommunalbestyrelsen vedtager af sagsbehandlingstider, kan der ikke klages over. Naturligvis.

Ankestyrelsen HJEMVISER mange sager tilbage til kommunerne, til fornyet sagsbehandling. Her har Ankestyrelsen strammet op, så de HJEMVISTE sager ikke skulle starte forfra, som tidligere har været et stærkt incitament til at sociale sager ankes og kommunerne kunne trække en afgørelse unødigt ud.


https://www.dukh.dk/viden-selvhjaelp...-hjemvisninger

“"Fra 1.7.2018: kommunen skal behandle de hjemviste sager efter serviceloven med samme hastighed som nye sager, da de sagsbehandlingsfrister, (RSL §3 stk.2) som kommunen fastsætter, også gælder for hjemviste sager””.

Hverken Ankestyrelsen eller borgerne vil få korrekte sagsbehandlingstider.

HVORFOR?

Fordi, at kommunerne er særdeles kreative for at borgerne ikke kender sine sagsbehandlingstider til en afgørelse normalt skal falde. Alle offentliggjorte sagsbehandlingstider er INCL indhentelse af alle relevante oplysninger.

Derfor se vi meget få kommuner, som har vedtaget og offentliggjort sagsbehandlingstider iht RSL § 3 stk.2 inden for alle områder, hvor der falder en kommunal afgørelse.

Fordi, at der ingen konsekvens findes for disse bevidste ulovligheder.

Derfor vil Ankestyrelsens fremtidsønsker aldrig blive opfyldt.

Derfor vil Folketinget aldrig få deres ønske om retssikkerheds for den svage borger opfyldt.

Med venlig hilsen

Bilag.


Dokumentation for ulovligheder.
http://www.k10.dk/index.php?pageid=s...arfrister_2008

Een skærpelse af RSL § 3 stk.2
http://www.k10.dk/showpost.php?p=39973&postcount=11

Hilsen Peter
phhmw er ikke logget ind   Besvar med citat
Gammel 26-01-2020, 13:25   #707
phhmw
Jeg bor her på K10
 
Tilmeldingsdato: 08-12 2005
Lokation: Dragør Danmark
Indlæg: 9.816
Styrke: 26
phhmw er fast beboer på K10phhmw er fast beboer på K10phhmw er fast beboer på K10
Egedal Kommune Ankestyrelsens afgørelse

https://ast.dk/tilsynet/udtalelser/u...d-4b02595712ef

05-06-2019
Offentliggjorte sagsbehandlingsfrister efter retssikkerhedslovens § 3, stk. 2

Egedal Kommunes beregning af sagsbehandlingsfrister på området for børn og unge med særlige behov var ikke korrekt.

Ifølge oplysninger på kommunens hjemmeside beregnede kommunen først sagsbehandlingsfristen fra det tidspunkt, hvor kommunen havde modtaget ansøgningen vedlagt alle de nødvendige oplysninger. I de sager, hvor der skulle foretages en børnefaglig undersøgelse, beregnede kommunen først sagsbehandlingsfristen fra afslutningen af undersøgelsen.


PDF
https://ast.dk/tilsynet/udtalelser/u...files/1475.pdf

phhmw

De politisk vedtaget og offentliggjorte sagsbehandlingsfrister er altid INCL indhentelse af alle relevante oplysninger etc.

Hilsen Peter
phhmw er ikke logget ind   Besvar med citat
Gammel 26-01-2020, 13:31   #708
phhmw
Jeg bor her på K10
 
Tilmeldingsdato: 08-12 2005
Lokation: Dragør Danmark
Indlæg: 9.816
Styrke: 26
phhmw er fast beboer på K10phhmw er fast beboer på K10phhmw er fast beboer på K10
Nordfyns Kommune et smertensbarn

https://ast.dk/tilsynet/udtalelser/u...a-1c9c57aa2875

18-12-2018
Offentliggjorte sagsbehandlingsfrister efter retssikkerhedslovens § 3, stk. 2

Nordfyns Kommunes beregning af sagsbehandlingsfrister på det sociale område var ikke korrekt. Kommunen beregnede først sagsbehandlingsfristen fra det tidspunkt, hvor sagen var fuldt oplyst.

Kommunen gav heller ikke altid borgerne skriftlig besked, hvis kommunen ikke kunne overholde den offentliggjorte sagsbehandlingsfrist i en konkret sag.

PDF

https://ast.dk/tilsynet/udtalelser/u...files/1464.pdf

Ankestyrelsens afgørelser findes her:
https://ast.dk/tilsynet/udtalelser/udtalelsesdatabase/

Hilsen Peter
phhmw er ikke logget ind   Besvar med citat
Gammel 26-01-2020, 13:44   #709
phhmw
Jeg bor her på K10
 
Tilmeldingsdato: 08-12 2005
Lokation: Dragør Danmark
Indlæg: 9.816
Styrke: 26
phhmw er fast beboer på K10phhmw er fast beboer på K10phhmw er fast beboer på K10
Kalundborg kommune et rigtigt stort smertensbarn.

https://ast.dk/tilsynet/udtalelser/u...3-11aaa2eb859a

20-09-2019
Separat ventetid ved offentliggjorte sagsbehandlingsfrister efter retssikkerhedslovens § 3, stk. 2

Kalundborg Kommune havde ved sine offentliggjorte sagsbehandlingsfrister på det sociale område angivet en separat ventetid. Ankestyrelsen vurderede, at dette ikke var i overensstemmelse med retssikkerhedslovens regler om sagsbehandlingsfrister.

Ankestyrelsen bad desuden kommunen om at bekræfte, at kommunen ikke længere beregnede sagsbehandlingsfristen fra det tidspunkt, hvor alle nødvendige oplysninger var til stede.


PDF
https://ast.dk/tilsynet/udtalelser/u...files/1495.pdf

k10.
http://www.k10.dk/showpost.php?p=368712&postcount=685

Hilsen Peter
phhmw er ikke logget ind   Besvar med citat
Gammel 26-01-2020, 19:51   #710
phhmw
Jeg bor her på K10
 
Tilmeldingsdato: 08-12 2005
Lokation: Dragør Danmark
Indlæg: 9.816
Styrke: 26
phhmw er fast beboer på K10phhmw er fast beboer på K10phhmw er fast beboer på K10
25-02-2016 Manglende overholdelse af sagsbehandlingsfrister i sager om børn med handi

Odense kommune. Afgørelse fra Statsforvaltningen

25-02-2016
Manglende overholdelse af sagsbehandlingsfrister i sager om børn med handicap

Klage til Statsforvaltningen, i dag underlagt Ankestyrelsen

Her en tidligere afgørelse Odense kommune, hvor Statsforvaltningen koger en god suppe, med personlige synspunkter etc.

Overholdt Odense kommunen lovgivningen?

NEJ men læs afgørelsen og forstå, hvor vanskeligt det er at kæmpe imod systemet:


https://ast.dk/tilsynet/udtalelser/u...files/1234.pdf

Resumé
Retssikkerhedslovens sagsbehandlingsfrister

Statsforvaltningen forstår Odense Kommunes oplysninger om, at kommunen arbejder på løsninger på situationen på grundlag af dialog med forældrene, og om, at justering vil blive foretaget i løbet af året
,

phhmw

Jøsses, loven vedtog Folketinget i 1998

Under henvisning til, at kommunen har iværksat tiltag med henblik på overholdelse af fristerne, finder Statsforvaltningen ikke ud fra de på høringstidspunktet foreliggende oplysninger grundlag for at foretage mere i denne anledning.

SPØRGSMÅL

Overholder Odense kommune i 2020 Retssikkerhedslovens § 3 stk.2?


Bedøm selv:
https://www.odense.dk/om-kommunen/sagsbehandlingstider

Sagens baggrund

En gruppe forældre til børn med handicap har i ovennævnte henvendelser anført, at Odense Kommunes Børne- og Ungerådgivnings håndtering af sager og af kontakten til forældrene ikke står mål med hverken lovgivningen, det etiske eller det moralske.

Forældrene har blandt andet anført, at de oplever følgende:

Stort set alt vendes og drejes imod forældrene

Der foretages ikke en individuel vurdering

Ingen socialrådgiver kan besvare et spørgsmål

Socialrådgiverne kan ikke træffe beslutning uden behandling på et teammøde

Udskiftningen af socialrådgivere er katastrofal

Socialrådgivere kan ikke få lov at anvende deres faglighed

Mange sagsbehandlere sætter sig ikke ordentligt ind i sagerne eller familiernes behov

Der er en meget høj fejlprocent

Socialrådgivere viser ofte intet ønske om at samarbejde i res pekt for familierne eller deres behov


Forældre får ingen svar på henvendelser

Socialrådgiver svarer ikke på spørgsmål, som stilles af Ankestyrelsen

Kommunen sender ikke alle sagsakter med til sagers behandling i Ankestyrelsen

Udbetalinger af merudgifter trækkes i langdrag

Merudgifter og tabt arbejdsfortjeneste stoppes uden begrundet afgørelse med klagevejledning Sagsbehandlingstiderne er af så lang en varighed, at det er helt uacceptabelt


Af Statsforvaltningens henvendelse fremgår det endvidere, at borgere har oplevet, at det har taget mere end et halvt år at få aktindsigt fra forvaltningen.

OBS! Det næste afsnit:

Forældrene har anmodet om oplysning om, hvor lang tidsfrist handicapafsnittet mener, der bør være på behandlingen af hjemsendte sager/ændrede afgørelser fra Ankestyrelsen. De har oplyst, at der er familier, der stadig afventer sagsbehandling af disse sager på trods af, at det er over et år siden, at Ankestyrelsen ændrede kommunens afgørelse.

Læs og forstå:
https://www.dukh.dk/viden-selvhjaelp...-hjemvisninger

""Fra 1.7.2018: kommunen skal behandle de hjemviste sager efter serviceloven med samme hastighed som nye sager, da de sagsbehandlingsfrister, som kommunen fastsætter, også gælder for hjemviste sager.""

Men hvis kommunerne ikke har offentliggjort frister inden for ALLE områder, så bliver det jo vanskeligt for borgeren med HJEMVISTE sager.

Et dysfunktionelt socialt system, som skal bekæmpes med alle lovlige midler.


Hilse Peter

269.227
phhmw er ikke logget ind   Besvar med citat
Svar

Emne Værktøjer
Visningsmetode

Regler for indlæg
Du må ikke lave nye tråde
Du må ikke besvare indlæg
Du må ikke vedhæfte filer
Du må ikke redigere dine indlæg

BB code er Til
Smilies er Til
[IMG]kode er Til
HTML-kode er Fra

Gå til forum

Lignende emner
Emner Emnet er startet af Forum Svar Sidste indlæg
Fejl i statusrapport Daffodill Hjælpemidler til handicappede 4 08-10-2010 00:08
statusrapport/ journalnotater mor2 Spørgsmål ang fleksjob 2 01-03-2010 00:52
svarfrister CHNEVIDE Alt det andet 3 25-08-2009 16:54
Statusrapport egen læge! iben Spørgsmål ang fleksjob 1 17-11-2008 11:54
Vedr.Statusrapport fra kommunen mus0025 Din historie 5 16-10-2008 18:17
Alt tidssætning er GMT +2. Klokken er nu 00:31.


Lavet i vBulletin® Version 3.8.10
Copyright ©2000 - 2020, Jelsoft Enterprises Ltd.
Copyright © www.k10.dk
Indholdet på K10 - Flexjob & Førtidspension må ikke kopieres eller gengives andre
steder uden først at have indhentet tilladelse til det fra ejeren af K10 - Flexjob & Førtidspension