K10 - Flexjob & Førtidspension
 

Gå tilbage   K10 - Flexjob & Førtidspension > Politik og Samfundsdebat > Politik og Samfund

Forum Kategorier Forum Regler Om K10 og Info om Cookies Hjælp til Forum Brug

Politik og Samfund Her er det tilladt at diskutere politik , nyheder og andre samfundsproblemer. Hvis du har problemer med at andre udtrykker deres uforbeholden mening om vores samfund, så er dette nok ikke stedet for dig.

Svar
 
Emne Værktøjer Visningsmetode
Gammel 13-05-2019, 13:24   #491
Kio
Skal snart betale husleje på K10
 
Kios avatar
 
Tilmeldingsdato: 04-02 2009
Lokation: København
Alder: 56
Indlæg: 880
Styrke: 12
Kio er ny på vejen
Erstatningskravet mod Københavns Kommune.Til
Københavns Kommune
Jobcenter København
Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen
Bernstorffsgade 17
1592 København V.
Sagsnr.4
Dato 1 marts 2019
Cpr.nr: 060564-xxxx
Kim Osbøl

Erstatningskrav.

Med Ankestyrelsens afgørelse d 26. marts 2018 (Bilag 1) i sagen om afslag på minimum ressourceforløb ligger det fast, at Københavns Kommune afgørelse af 22-8-2017 om ikke at påbegynde en sag til rehabiliteringsteamet var ugyldig og behæftet med alvorlige fejl.

Ankestyrelsen lægger i sin afgørelse vægt på;
“ at der derudover ikke er gennemført en afklaring af din arbejdsevne eller tilsvarende forsøg på at hjælpe dig i arbejde igen. Der er således ikke ved afprøvede arbejdsmæssige foranstaltninger belyst, i hvilket omfang du kan klare et arbejde, hvor opgaverne er tilpasset dine fysiske vanskeligheder.

På den baggrund vurderer vi, at kommunen har truffet afgørelse om anden beskæftigelsesrettet indsats på et mangelfuldt grundlag. Vi vurderer, at kommunen ikke har haft tilstrækkelige oplysninger i forhold til vurderingen af din arbejdsevne.”

Såfremt kommunen på et tidligere tidspunkt havde afklaret Kim Osbøls arbejdsevne og påbegyndt en sag til rehabiliteringsteamet og tilkendt fleksjob på et tidligere tidspunkt ville Kim Osbøl ikke havde lidt økonomisk last pga. Af København kommunes ulovlige sagsbehandling.

Konsekvensen af Ankestyrelsens afgørelse, er, at det må lægges til grund, at kommunens sagsbehandling var behæftet med alvorlige fejl. Kim Osbøl skal derfor stilles, som om kommunen på et tidligere tidspunkt havde afklaret Kim Osbøls arbejdsevne og forelagt sagen for rehabiliteringsteamet og truffet afgørelse om fleksjob.


Det fremgår af Sagens akter at Kim flere gange siden 2011 hvor han blev sygemeldt har forsøgt at få hjælp til at komme i arbejde og at hans arbejdsevne var nedsat pga. Kroniske sygdomme.

Egen læge skriver 25.11.2011: i Statusattest (Bilag2)
Piskesmæld, kan ikke behandles og vil ikke forbedres. Gener; hovedpine, smerter, stivhed. Mangeårig knæ-gener med smerter ved belastning kendt med moderat slidgigt i begge knæ.

Situationen er forsåvidt uændret gennem en del år, kuperer tilstanden med smertestillende gigtmedicin og lave øvelser med nakken som anbefalet af læge og fysioterapeut. Derudover har han ikke haft blivende effekt at fysioterapi, foretrækker let massage, men det er der ikke tilskud til gennem den offentlige sygesikring.

På baggrund af den langvarige tilstand synes prognosen pessima (svært dårlig) mht at opnå smertefrihed. Ej heller kan det forventes at specifik behandling kan gavne, kun lette øvelser og smertestillende medicin.

Derfor må man overveje en form for siddende jobfunktion med mulighed for at gå omkring. Han pointerer at han ikke kan stå eller gå længere perioder af gangen.
Mulighed for revalidering ??

Men Københavns kommune stoppede Kim Osbøls sygedagpenge i 2011
(Bilag 3) uden at have afklaret Kim Osbøls arbejdsevne og henviste Kim til kontanthjælp, hvilket Kim klagede over (Bilag 4) inden for klagefristens udløb.

Københavns kommune genvurderede ikke Kim Osbøls klage over sygedagpengestop og sendte den ikke til Ankestyrelsen, hvilket efter pågældende lovgivning på daværende tidspunkt var brud på garantiforskriften om at en kommune er forpligtet til at genvurdere afgørelser der klages over og sende klagen til

Ankestyrelsen hvis borgeren ikke får medhold i sin klage, hvilket som udgangspunkt gør afgørelsen om sygedagpengestop ugyldig.

Af journalrapportens notater lavet af skiftende sagsbehandlere fremgår det at Kim Osbøl gentagne gange fra 2014 til 2016 forsøgte at gøre opmærksom på sin nedsatte arbejdsevne og blive afklaret samtidig med at han forsøgte at finde ordinært arbejde for at komme væk fra kontanthjælp, hvilket gang på gang resulterede i nederlag fordi hans kroniske lidelser gjorde at han ikke kunne holde til de jobs han kom ud i.

9-08-2014 er det noteret i journalrapporten at;
“Du fortæller, at du har slidgigt i begge knæ, hvilket er en hindring for hårdt fysisk arbejde, der belaster dem: Vi aftalte, at jeg indhenter statusrapport fra din læge ang. Dette."

29-09-2014 er det noteret i journalrapporten at;
“Du fik en kopi af statusattest fra din læge udleveret, som viser, at du har store udfordringer med slidgigt i knæenbe samt en gammel whip-lash skade i nakken.

Ift.statusattesten, vurderer jeg, at et job som pedelmedhjælper/grøn medarbejder ofte vil være for hårdt fysisk, men Kim er villig til at afprøve de muligheder, der inden for faget.”

7-10-2014 er det noteret i journalrapporten at;
“Han fortæller videre, at det vigtigste for ham under samtale var, at han fik at vide, at han skulle ”rundere” hele dagen – dvs. gå rigtig meget rundt og stå op, hvilket han pga. sine knæ ikke kan holde til.

Jeg gjorde ham opmærksom på, at han fremover skal være meget opmærksom på, hvordan han formulerer sig ift. et job, han pga. sine helbredsmæssige problemer afslår at tage, og at han skal begrunde det så nøjagtigt som muligt.

Vi aftaler desuden, at jeg fremover sender statusrapport til evt. arbejdsgiver, som jeg finder mhp. løntilskud, virksomhedspraktik og ordinært arbejde.”

27-01-2015 er det noteret i journalrapporten at;
“Intern - fejlvisiterig
Kim Oscar Osbøl, møder dags dato i nytteindsatsen. Han oplyser at han har slidgigt og derfor ikke kan udføre knæbelastende arbejde.
Kim er indstillet på at forsøge, og udviser god motivation. Han har dog en stausattest, med hvor egen læge beskriver slidgigten og problemer med nakken. Attesten ligger ligeledes i EDH under dokumenter, d 24/9-14,
Det beskrives her at Kim, har en gammel sportsskade, og opereret x 3, medfølgende slidgigt i begge knæ, derudover lånbensknogle.

Kim har derfor skånebehov overfor stående, gåede arbejde samt tunge løft.
De er ikke muligt i nytteindsatsen at tilbyde arbejde der ikke er ståede eller gående, der ville dog kunne tages hensyn overfor tuge løft.

Kim vil rigtig gerne have sparring på cv og ansøgning i forhold til ansøgning af konkrete jobs, deter er i nytte indsatsen også en mulighed, men ikke som den primære aktivitet.

Det aftales at Kim tilbagevisiteres til AMC, med henblik på et nyt forløb, der tager hensyn til de skånebehov som Kim har.”

11-02-2015 er det noteret i journalrapporten at;
“Aftale: Kim har haft et noget forvirret forløb, hvor der er foretaget flere vurderinger på et ikke fyldestgørende niveau. Bl.a. har Kim været visiteret i nytteaktivering på trods af, at Kim er lægeligt diagnosticeret med slidgigt og piskesmæld.”

17-03-2015 er det noteret i journalrapporten at;
“dog anbefales det, at borger bør afklares i forhold til evt. revisitering, idet borger lider af knæproblemer.

Borger har på sin joblog 11.03.15 noteret, at han har været en dag i arbejdsprøvning i et transportfirma, men måtte stoppe efter 2½ times arbejde grundet smerter i knæ.
Aftale: Du er meddelt, at dit forløb ophører på CBSI d.d., og at du således fremover skal rette henvendelse til AMC i Nyropsgade.”

Kim Osbøl finder selv et ordinært arbejde i april 2015.

9. april 2015 (Bilag 5) skriver Kim Osbøl til jobcentret;
“Jeg kan mærke det er hårdt og har lige nu smerter i min nedre ryg og mine knæ, og siden i går aftes, har jeg ikke kunne rejse mig normalt når jeg har siddet ned, også i kort tid, pga smerter i mine knæ, så må jeg bruge begge
arme for at kunne rejse mig. Og når jeg skal op og ned af trapper herhjemme,
bliver jeg nu nødt til at holde i gelænderet, det pga store smerter og jeg
føler og er bange for at knæene svigter.”

10 april 2015 er det noteret i journalrapporten at Kim Osbøl opsiger sit job pga. Smerter i knæ og ryg efter samtale med sagsbehandler Charlotte Lind

24-06-2015 er det noteret i journalrapporten at;
“Visitationsgruppe: Aktivitetsparat
Vurdering: Kim fortæller, at han har haft flere kræftknuder, der gør, at han går til kontrol og er i risikogruppen for yderligere anfald. Kiḿs knæ og ryg stiller tillige en barriere i forhold til det arbejde, som Kim kan overkomme.

Kim bringer selv mulighed for førtidspension på banen, hvor han orienteres om nærmere procedure og om, at alle andre tiltag skal have været forsøgt.

Nærmere adspurgt har Kim så svære helbredsmæssige udfordringer, at han ikke kan se sig selv i ordinært arbejde på fuld tid indenfor den nærmeste fremtid.

Aftale: Vi aftaler, at Kim af helbredsmæssige årsager visiteres til JKI, Center for Jobindsats, hvor det videre forløb vil blive tilrettelagt. “

Den 24-6-2015 er det noteret i journalrapporten at Kim Osbøl anmoder om at blive afklaret til førtidspension, hvilket burde have afledt vejledning og stillingstagen til om Kim Osbøl var i målgruppen for fleksjob eller ressourceforløb og om muligheden for at søge om førtidspension på det foreliggende grundlag.

Men Kim Osbøl bliver ikke vejledt om mulighederne og Kim Osbøls arbejdsevne bliver ikke afklaret på trods af at han er visiteret som aktivitetsparat og
siden 2011 ikke har kunne forsørge sig selv på ordinære vilkår pga. Sine kroniske sygdomme, udtalte skånehensyn og nedsatte arbejdsevne.

24. november 2015 er det noteret i journalrapporten at;
“Jobsamtale
Vurdering: Kim havde været til Jobsamtale d. 17.11.2015, hvor han havde være så utilfreds, at han havde indgivet en klage samt ville have aktindsigt. Efter samtalen i dag har han trukket klagen tilbage.

Ang. job, talte vi om, at han havde været chauffør i mange år, men hans knæ kunne ikke længere klare alle udstigningerne der er i forbindelse med distributions kørsel.“

Den 1 april 2016 (Bilag 6) skriver Kim Osbøl en ansøgning om ressourceforløb, fleksjob eller førtidspension på det foreliggende grundlag til jobcentret;
“Jeg vil gerne bede om at JKI snarest indkalder mig til et personligt møde, hvor vi kan aftale det videre forløb omkring at jeg bliver afklaret.

Da jeg af helbredsmæssige årsager blev visiteret til JKI sidste år 2015,
hvor Jobcenter Kbh foretog målgruppeskift fra jobparat til aktivitetsparat, var det pga mine helbredsmæssige problemer, og formålet var at JKI skulle afklare mine muligheder til fleksjob eller førtidspension.

Dvs at min fremtidige aktivering skulle være målrettet fleksjob/førtidspension.
Jeg går ud fra at JKI/Jobcenter Kbh har alle de relevante oplysninger om mit helbred, i form af statusattester fra min læge.

Jeg vil gerne bede om en LÆ 265 - Lægeattest, som jeg kan få udfyldt med min læge så jeres rehabiliteringsteam kan få den vurderet, så de kan indstille mig til et ressourceforløb, flexjob eller førtidspension. Der er ikke relevante behandlingsmuligheder der ikke er afprøvet, Min tilstand er stationær/kronisk, og jeg forventer jeg bliver vurderet klar til fleksjob”

I journalrapporten noterer sagsbehandler den 15-4-2016 at;
"Jobcentret er i gang med at vurdere om du kan få godkendt ressourceforløb, fleksløn eller førtidspension.”
“Det er aftalt, at Jobcentret indhenter en ny statusattest og sender din sag til
rette instans, hvor det vil blive vurderet om du er berettiget til Fleksjob.“

Men Kim Osbøl fik ikke en skriftligt begrundet afgørelse om afslag på ressourceforløb, fleksjob eller førtidspension, men kommer i stedet i et løntilskudsjob hvor sagsbehandler ikke noterer skånehensyn i kontrakten med arbejdsgiver (Bilag 7).

Ved afgørelse om løntilskudsjob den 26-4-2016 (Bilag 8) får Kim Osbøl ikke afgørelsen om løntilskudsjob som en skriftlig begrundet afgørelse lavet ud fra en helhedsvurdering og får ingen klagevejledning og bliver ikke vejledt om muligheden for at klage over afslag på ressourceforløb, fleksjob eller førtidspension på det foreliggende grundlag ved afgørelse om løntilskudsjob - Jævnfør Ankestyrelsens principafgørelse 27-14 om erhvervsrettede foranstaltninger - helhedsvurdering - klage - sygedagpenge - ressourceforløb.

15.04.2016 (Bilag 9): Der anmodes om statusattest mht. afklaring af Kim Osbøls diagnoser, behandling, skånebehov, muligheder for selvforsørgelse i erhverv, der tilgodeser skånebehov.

Hvorvidt, der er tale om varig og betydelig funktionsnedsættelse. Hvorvidt det vurderes om behandlingsmuligheder er udtømte og/eller udelukkende vil være af stabiliserende karakter.

28.04.2016 (Bilag 10): Statusattest fra egen læge; Slidgigt i begge knæ. Muligheder for behandling er begrænsede og kan i sidste instans ende med knæ-alloplastik.

Det forekommer at statusattesten ikke besvarer de spørgsmål, der anmodes besvaret, men sagsbehandler indhenter ikke yderligere oplysninger til sagens belysning på trods af at kommunen er forpligtet til at oplyse sagen ordentligt ifølge officialprincippet som beskrevet i retssikkerhedslovens paragraf 10.

02.05.2016 er det noteret i journalrapporten at Kim kommer i løntilskud hos et busselskab, Jens Kolls Turist efter aftale med beskæftigelseskonsulent Thomas G. S. Det aftales, at det skal være en afklaring af arbejdsevne, men dette fremgår ikke af sagens akter. Forløbet er planlagt afsluttet 29.07.2016

29.06.2016 (Bilag 11 + 12): Kim meddeler sin beskæftigelseskonsulent at han pga. smerter i begge knæ, der som allerede oplyst ved statusattest fra egen læge er varig og uhelbredelig, ikke længere kan varetage jobbet som chauffør og derfor opsiger sin stilling.

30.06.2016 (Bilag 13, 14, 15) Læge skriver at jobbet er for belastende for Kims knæ og at han skal sygemelde sig eller stoppe.

01.07.2016 (Bilag 16): Kim opsiger sin stilling pga. smerter i knæ og vejledning fra hans læge.

Sagsbehandleren gjorde intet for at afklare Kims arbejdseffektivitet eller for at Kim Osbøls skånebehov blev overholdt på trods af at det af sagens akter fremgår at Kim ikke havde kunne arbejde på ordinære vilkår siden 2011 pga. sine helbredsmæssige problemer og det var blevet frarådet at arbejde som chauffør.

Københavns Kommune burde have afklaret Kims arbejdsevne på et tidligere tidspunkt og som minimum have forelagt Kim Osbøls sag for rehabiliteringsteamet eller truffet en afgørelse om afslag på ressourceforløb, fleksjob og førtidspension på det foreliggende grundlag senest 6 måneder efter den 24-6-2015 hvor Kim Osbøl ifølge journalrapporten første gang nævnte førtidspension og skulle have været vejledt om ressourceforløb og fleksjob i det Københavns kommune har fastsat en sagsbehandlingsfrist på 6 måneder ved ansøgninger om fleksjob.

20.09.2018 (Bilag 17 og 18) Jobcenter København tilkender Kim fleksjob med en vurderet arbejdsevne på 2-4 timer om ugen.

Tabet opgøres som følger:
Vi kan ikke udregne det præcise beløb før Kim får oplyst hvad han vil modtage i §34 særlig støtte og boligsikring, men vi mener at kommunen skal anerkende at de er erstatningsansvarlige for differencen mellem det Kim får nu og det Kim fik da han ulovligt var fastholdt på kontanthjælp plus procesrenter.

Endvidere skal der tages stilling til eventuel modregning af eventuelle indtægter i perioden.

Kontanthjælp fra 15.04.2012-01.07.2016
(som vi ser bort fra) 0,- kr

§34 særlig støtte pr 01.07.2016 til 01.10.2018
28 mdl á 1.530,- kr = 42.840 kr

Boligsikring/Boligtilskud netto pr 01.07.2016 til 01.10.2018
28 mdl á 814,00 kr netto = 22.792 kr

Kontanthjælp pr 01.07.2016 til 01.10.2018
28 mdl á 10.968 kr = 307.104 kr
Fleksløn brutto før skat pr 01.07.2016 til 01.10.2018
28 mdl á 18.852 kr = 527.856 kr

Difference brutto: 527.856 - 307.104 = 220.752 kr

Det er vores opfattelse, at kommunen er erstatningsansvarlig for dette tab, som der hermed rejses krav om.

I den forbindelse bemærkes, at der foreligger righoldig praksis fra domstolene, der fastslår, at kommunale ulovlige fejl, som i Kim Osbøls sag medfører et erstatningsansvar hos kommunen – og at borgeren i den situation skal stilles som om at den ulovlige fejl ikke var begået.

Der henvises i den sammenhæng til blandt andet U.2015.124Ø, U.2014.3146Ø, U.2007.1749V, der vedlægges.

Derudover henvises til vedlagte utrykte byretsdomme (BS 1-928/2013 og dom afsagt den 13. maj 2013), med sammenligneligt faktum, hvor sagsøger fik medhold i, at kommunen var erstatningsansvarlig for ikke at have iværksat arbejdsprøvning tids nok og dermed forårsaget, at sagsøgerne var uden indtægtsgrundlag i en periode.

På den baggrund imødeses kommunens udbetaling af 220.752 kr fratrukket sædvanlig B-skat til vores medlem.

I modsat fald må det forventes, at sagen overgives til advokat med henblik på at forfølge kravet ved domstolene.

Med venlig hilsen

Ulf Harbo
Glesborg Kærvej 31
8585 Glesborg

BilagsListe;
Bilag 1. Afgørelse fra Ankestyrelsen 26.03.2018.pdf
Bilag 2. StatusAttest.25.nov.2011.pdf
Bilag 3. Dine.sygedagpenge.ophører.19.dec.2011.pdf
Bilag 4. Klage.vedr.sygedagpenge.Baldersg.19.dec.2011.pdf
Bilag 5. Gmail - Som aftalt - mailadresse 9. apr. 2015.pdf
Bilag 6. Anmodning om personlig møde om min fremtidige aktivering 1. apr. 2016.pdf
Bilag 7. Ansættelseskontrakt.pr.2.maj.2016.Jens.Koll.Turist .pdf
Bilag 8. Jens.Koll.Løntilskuds-aftale.2.maj.2016.pdf
Bilag 9. Anmodning LÆ 121 Tim Kaas 15-04-2016.pdf
Bilag 10. StatusAttest.28.april.2016.pdf
Bilag 11.Vedr telefonisk jobsamtale med JKI d. 30.06.2016.pdf
Bilag 12. Gmail Svar fra Thomas ved ny Sb og indsats ... Vedr telefonisk jobsamtale d. 30.06.pdf
Bilag 13. Emailkonsultation - Besked 1 af 2 - 29 juni 2016 Print.pdf
Bilag 14. Emailkonsultation - Besked 2 af 2 - 29 juni 2016 Print.pdf
Bilag 15. Læge.emailkonsultation.30.juni.2016.pdf
Bilag 16. Opsigelse.Jens.Koll.fre.d.1.juli.2016.pdf
Bilag 17. Brev fra Jobcenteret AFKL - Tilkendelse af fleksjob - 20-09-2018.PDF
Bilag 18. AFKL - Rehabiliteringsteamets indstilling med stat.pdf

Vi fik så et skriftligt 'afslag', helt uden nogen begrundelse, af en højtbetalt 'specialkonsulent'' i kommunen, så nu stævner vi dem for ulovlig sagsbehandling, dokumenteret, og sagen kan fremover følges her:

-> http://erstatning.simplesite.com <-

Side 1 af 11.


Brevet fra Jobcenteret Besvarelse af henvendelse vedr. erstatningskrav.


Sagen kan fremover følges her: http://erstatning.simplesite.com
.
__________________
Mvh Kim Osbøl
FB: Jobcenter København
Youtube
Forløb siden 5.04.2017: KLIK
Forløb siden 25.11.2011: KLIK
Kio er ikke logget ind   Besvar med citat
Gammel 18-05-2019, 10:55   #492
Kio
Skal snart betale husleje på K10
 
Kios avatar
 
Tilmeldingsdato: 04-02 2009
Lokation: København
Alder: 56
Indlæg: 880
Styrke: 12
Kio er ny på vejen
Har lægerne et medansvar ?

Emne: Frasigelse af patient
Lidt om lægernes ansvar samt Lægeforeningens etiske principper.

Min nye læge, som jeg lige har fået efter min gamle fik kræft og måtte stoppe efter 23 år, ønsker nu ikke mere at have mig som patient.

Han skriver:
-------------------------
Emne: Frasigelse af patient
##DKALDialogtraad=2019A05A13A08B49B44B438493##

Kære CSU
På grand af samarbejdsvanskeligheder kan vi ikke længere have patient: 060564-xxxx Kim Osbøll Tilknyttet vores klinik.

Den gensidige tillid der kræves for at varetage hans helbredsmæssige interesser er ikke til stede.

Vil i kvittere for modtagelsen af denne mail, da jeg gerne vil sikre den er røget det rette sted hen.

Mvh Morten Ebbesen
Lægerne Ebbesen og Bechsøfft
ydnr 005762

-------------------------
Det blot fordi jeg bad ham mundtligt og skriftligt om at skrive det jeg fortalte i konsultationen i journalen, og ikke omformulere det eller skrive det tvetydigt.

Jeg kan igen, dokumentere det med lydoptagelser og efterfølgende lægejournaler.

Dybt frustrerende. Manden sidder med jeg ved ikke hvor mange syge borgere der kommer fast nede på Jobcenter Lærkevej JKI - Center for Jobindsats. og laver LÆ 125 mm så det basker.

Er nu i gang med en Anke og en klage over denne inkompetente læge.

Lægeforeningens 27 etiske principper
Kilde: https://www.laeger.dk/laegeforeninge...ske-principper

Patientrettet ansvar
1. Lægen skal fremme sundhed og livskvalitet hos sin patient.

2. Lægen skal respektere sin patients værdighed og personlige integritet samt arbejde for et system, der sikrer dette.

3. Lægen skal indleve sig i patientens situation og i sin behandling tage udgangspunkt i patientens ønsker og værdier.

4. Lægen skal anse alle patienter som ligeværdige og undgå forskelsbehandling, som ikke er fagligt begrundet.

5. Lægen skal tage ansvar for sin patient og handle med omhu og samvittighedsfuldhed.

6. Lægens handlinger og ytringer skal bygge på lægevidenskabelig viden og erfaring. Hvis lægens handlinger eller ytringer adskiller sig fra den faglige konsensus, så skal lægen gøre patienten og andre relevante parter tydeligt opmærksom på dette.

7. Lægen skal respektere patientens ret til selvbestemmelse. Frivilligt, informeret samtykke skal være udgangspunktet for behandling.

8. Lægen skal sikre, at patienten har tilstrækkelig information og forståelse til at kunne udøve selvbestemmelse ud fra sine egne ønsker og værdier. Hvis patienten frabeder sig information, skal lægen respektere dette.

9. I overensstemmelse med patientens interesse og ønsker skal lægen inddrage og samarbejde med pårørende.

10. Hvis patienten ikke, eller i begrænset omfang, er i stand til at udøve selvbestemmelse, så skal lægen så vidt muligt inddrage patientens ønsker og værdier og handle til patientens bedste.

11. Lægen skal respektere patientens ret til fortrolighed og privatliv. Lægen har tavshedspligt og må kun dele sundhedsmæssig eller anden privat information om patienten, hvis det er nødvendigt for patientens konkrete behandlingsforløb, eller patienten har givet sit samtykke til deling, eller hvis loven giver mulighed for eller forpligter lægen hertil. Lægen må aldrig dele mere information om patienten, end det relevante behov påkræver.

12. Lægen skal føre journal for at dokumentere behandlingen samt for at sikre kommunikation og sammenhæng i behandlingen.

13. Lægen skal yde lægehjælp i situationer, hvor der er akut behov.

14. Lægen må aldrig bruge sin rolle til at udnytte en patient.

15. Lægen må aldrig handle med hensigt om at forårsage patientens død eller medvirke til patientens selvmord.

16. Lægen må aldrig billige, deltage i eller på anden måde muliggøre tortur eller anden grusom eller nedværdigende behandling.

Kollegialt ansvar
17. Lægen skal i sine handlinger og ytringer fremme den gode lægekultur, herunder respektfuld inter-kollegial kommunikation. Lægen skal understøtte tilliden til sine kolleger og undlade at kritisere sine kolleger over for patienten.

18. Lægen skal anerkende sin videns og sine kompetencers begrænsninger og inddrage kolleger, når der er behov for det.

19. Lægen skal fremme læring gennem åbenhed om fejl og utilsigtede hændelser.

20. Hvis lægen finder, at en kollegas handlinger eller forfatning truer patientsikkerheden, så skal lægen afhjælpe problemet ved at gå i dialog med kollegaen. Om nødvendigt skal lægen inddrage den lokale ledelse og relevante myndigheder. I sådanne tilfælde bør lægen almindeligvis forinden orientere vedkommende kollega.

?Samfundsansvar
21. Lægen skal bidrage til sundhed i samfundet og anvende sundhedsressourcer hensigtsmæssigt.
Hvis lægen bliver opmærksom på uhensigtsmæssige forhold, bør lægen gøre opmærksom på dette.

22. Lægen skal kende og respektere love, regler og retningslinjer, som er relevante for lægens arbejde. Hvis de er uhensigtsmæssige, bør lægen gøre opmærksom på dette.

23. Lægen skal bevare sin uafhængighed og kommunikere åbent om situationer, hvor lægens personlige værdier eller interesser kunne influere lægens dømmekraft. Lægen må ikke i sin lægerolle reklamere for lægemidler eller varer, der angives at have helbredende eller forebyggende virkning.

24. Lægen skal i sine forskningsaktiviteter udøve god klinisk praksis og respektere principperne i Helsinki-erklæringen.

Ansvar over for sig selv
25. Lægen bør undgå at behandle sig selv eller sine nærmeste for alvorlige helbredsproblemer.

26. Lægen skal værne om sin evne til at varetage lægerollen og søge hjælp, hvis denne trues af fysiske eller psykiske helbredsproblemer.

27. Lægen skal vedligeholde og opdatere sin lægefaglige viden og kompetencer.

Lægerne skal fandme også følge loven og Lægeforeningens 27 etiske principper

Lovkrav:
- Sundhedsloven Gældende
- Vejledning om aktindsigt Gældende
- https://www.sundhed.dk/borger/patien...atientjournal/
- Databeskyttelsesloven nr. 502 af 23/05/2018, jf. bilag 1 Forordningens artikel 16
- Bekendtgørelse om autoriserede sundhedspersoners patientjournaler
- Journalføringsbekendtgørelsens §14.
- Styrelsen for Patientklager

Næste blive min Anke og klage.

__________________
Mvh Kim Osbøl
FB: Jobcenter København
Youtube
Forløb siden 5.04.2017: KLIK
Forløb siden 25.11.2011: KLIK
Kio er ikke logget ind   Besvar med citat
Gammel 18-05-2019, 19:27   #493
Kio
Skal snart betale husleje på K10
 
Kios avatar
 
Tilmeldingsdato: 04-02 2009
Lokation: København
Alder: 56
Indlæg: 880
Styrke: 12
Kio er ny på vejen
Har lægerne et medansvar ?

Eksempel på Djøf-sprog, Newspeak og bullshit-kulturen, samt 'New Public Managementets sprog'.
--------------------------
KÆRE Kim.
Jeg har d.d. skrevet til regionen at vi ikke længere kan have dig som patient i klinikken
pga. samarbejdsvanskeligheder, det gensidige tillidsforhold der kræves for at være din
læge, er ikke til stede.

--------------------------

Skal lægerne skrive hvad du fortæller til en konsultation, eller skal skrive hvad de 'vurderer og skønner' hvad du siger, sådan så Jobcentret igen skal 'vurdere og skønne' hvad lægen skriver ?

Hypotetisk eksempel:
Læge: Hvordan går det ?
Dig: det går ad helvede til og det bliver værre og værre præcist som der er skrevet flere gange før.
Lægejournal: (Jeg vurderer og skønner) Det går nok lidt bedre med Kim.

Det samme med Juristhæren inde i Klagesagsteamet CF 2. kontor, område 1. Bernstorffsgade 17 som måske nok også skal 'vurdere og skønne'..

Hvem husker denne fra d 03. dec 2017:
Kommunen blåstempler sin egen sagsbehandling på jobcentre
Københavns Kommune frikender sig selv i langt de fleste sager, efter et særligt team har gennemgået klager om sagsbehandling

https://www.tv2lorry.dk/artikel/komm...-paa-jobcentre

Som Ankestyrelsen måske også senere skal 'vurdere og skønne'...

Alle helt uden personligt ansvar over for at loven bliver overholdt.
Magtens tre-deling siden Grundloven før 1848 er ikke eksisterende.
Der er ingen Forvaltningsdomstol.
Der er ingen retssikkerhed.
Dokumenteret.

Husk, du må godt lydoptage alle dine samtaler med dine læger.
Du skal IKKE spørge, så kan de sige nej og så må du ikke.

Spørger lægen om du optager samtalen, siger du ja, det er nemlig lovligt og henviser til lovhjemmel:
- Straffeloven § 263, stk. 1, nr. 3,
- Ombudsmandens opfattelse (FOU 2005.578)
- DUKH Praksisnyt 54-2015 december om lydoptagelse af moder.pdf

Må lægen ændre hvad der skrives i journalen, hvis du opdager en 'fejl' ?

JA, det må lægen godt og det er din RET hvis du beder om det.

Alle borgere har ret til at få rettet forkerte faktaoplysninger eller få tilføjet oplysninger, som borgeren finder væsentlige for sin helbredstilstand.

Lovkrav på det:
- Patienthåndbogen på sundhed.dk her skrevet af
- Anette Larsen, socialrådgiver
- Kenneth Kibsgård, HD, MPH, speciallæge i almen medicin og samfundsmedicin
- Hans Christian Kjeldsen, speciallæge i almen medicin, ph.d., praktiserende læge,

Link:
https://www.sundhed.dk/borger/patien...atientjournal/

- Databeskyttelsesloven nr. 502 af 23/05/2018, jf. bilag 1 Forordningens artikel 16
- Bekendtgørelse om autoriserede sundhedspersoners patientjournaler
- Journalføringsbekendtgørelsens §14.
- Styrelsen for Patientklager
- https://www.laeger.dk/maa-jeg-rette-i-patientjournalen

Så igen, Jep, det foregår stadig i Danmark.

Systematisk Ulovlig sagsbehandling. Dokumenteret.
Ingen stilles til ansvar = ingen retssikkerhed = #banastat + #kukkuk

Der stjæles, lyves, bedrages, manipuleres, trues med sanktioner og loven brydes bevist pga måltal, stats-refusion, personlige bonusser, gyldne håndtryk og vederlag.

Syge og udsatte borgere dør, begår selvmord og sætter ild til sig selv pga disse retsløse forhold

Alt ved hjælp af Djøf-sprog, Newspeak og bullshit-kulturen, samt 'New Public Managementets sprog'.

Hvem udviser tillidsbrydende adfærd her ?
.
__________________
Mvh Kim Osbøl
FB: Jobcenter København
Youtube
Forløb siden 5.04.2017: KLIK
Forløb siden 25.11.2011: KLIK
Kio er ikke logget ind   Besvar med citat
Gammel 24-05-2019, 19:21   #494
Kio
Skal snart betale husleje på K10
 
Kios avatar
 
Tilmeldingsdato: 04-02 2009
Lokation: København
Alder: 56
Indlæg: 880
Styrke: 12
Kio er ny på vejen
Har lægerne også et medansvar?

Anke + klage over læge Morten Ebbesen, ydnr 005762

Tirsdag d 14 maj 2019.

Til
Enhedschef Bettina Skovgaard.
Enhedschef for Praksisaftaler
Tlf.: 3866 5200
Email: bettina.skovgaard@regionh.dk
https://www.regionh.dk/kontakt/denAd...somraadet.aspx

Til
Region Hovedstaden
Enhed for Praksisaftaler,
Kongens Vænge 2
3400 Hillerød.
regionh@regionh.dk
https://post.borger.dk/?logon=borger...ailboxid=14958

Til
Styrelsen for Patientklager
Styrelsen for Patientsikkerhed
Olof Palmes Allé 18 H
8200 Aarhus N
E-mail: stpk@stpk.dk
Cc.: hgn@sum.dk
e-Boks: https://post.borger.dk/?logon=borger...ailboxid=18863

Til
Lægeforeningen
E-mail: dadl@dadl.dk
https://www.laeger.dk/

Til
Lægeetisk Nævn
laegeetisk@dadl.dk
https://www.laeger.dk/laegeetisk-naevn

OBS.: Er også sendt via e-Boks, og er derfor lovligt gyldig mht underskrift med Nem-ID.


Anke + klage over læge Morten Ebbesen + Center for Sundhed, Enhed for Praksisaftalers anonyme brev.

Ved anke til Samarbejdsudvalget for almen praksis

Jeg har modtaget vedhæftede breve:
1.1 Frasigelsen.pdf
1.2 Anmodning om lægeskift.pdf

Jeg anker selvfølgelig jeg har intet forkert gjort.

Hvor er logikken i at jeg senest den 27. maj 2019 skal henvende mig til Københavns
Kommune med henblik på at vælge anden læge, hvis, som I skriver,
jeg anker denne 'anmodning om frasigelse' til Samarbejdsudvalget for almen praksis,
og de giver mig medhold ?

Det vil jeg have klart utvetydig svar på med henvisning til lovhjemmel.

Ligeledes vil jeg have oplyst svarfristen, jf Retssikkerhedslovens § 3 stk. 2 ,
samt hvor den er offentliggjort.

Jeg vil også have navnet hvem der har sendt dette 'anonyme' brev ?

Samt Lovhjemmel på om det er God forvaltningsskik jf Folketingets Ombudsmand.


Der skrives:

"Lægens frasigelse af dig kan inden 6 uger fra dags dato ankes til Samarbejdsudvalget
for almen praksis med sikker post via www.regionh.dk
eller med post til
Region Hovedstaden,
Enhed for Praksisaftaler,
Kongens Vænge 2
3400 Hillerød."

Jeg anker hermed denne 'anmodning om frasigelse'.

Jeg har mange erfaringer med div læger de sidste mange år.
Jeg har haft den samme praktiserende Læge Jan Kristoffersen i over 20 år,
og har aldrig klaget før over en læge.


Klage over direkte sundhedsskadelig virksomhed ved læge Morten Ebbesen

Han skriver:
"På grand af samarbejdsvanskeligheder kan vi ikke længere have patient:
060564-xxxx Kim Oscar Osbøll Tilknyttet vores klinik.
Den gensidige tillid der kræves for at varetage hans helbredsmæssige
interesser er ikke til stede."

Det er direkte løgn.

Jeg kan med lydoptagelser og journaler bevise at det som jeg fortalte både
ham og hans sygeplejerske under en konsultation, IKKE blev skrevet i journalen.
Det modsatte af hvad jeg fortalte blev skrevet samt noget af det skrevet på en dybt nedsættende og svinsk måde.

Det af læge Morten Ebbesen og sygeplejeske Betina Vølund tror jeg det var hun hed.

Det er direkte inkompetent og er IKKE med til at skabe tillid, tværtimod.

Jeg har så gjort Morten Ebbesen opmærksom på dette skriftligt og mundtligt, men ham
tror åbenbart at han er en lille konge der kan gøre hvad det passer ham.

Og Læge Morten Ebbesens ageren på min anmodning om Aktindsigt
er så at sende en 'anmodning om frasigelse' pga "samarbejdsvanskeligheder og
min mangel på "gensidige tillid der kræves".

Hvem udviser så tillidsfremmende adfærd her ?

Jeg har aldrig klaget over en læge før.

Og ved mit første personlige møde med Læge Morten Ebbesen, havde jeg printet de
vigtigste lægedokumenter, funktionsevnebeskrivelse, og afgørelser ud til ham, og
prøvede på at får ham til at forstå, hvor vigtigt det er hvordan en læge skriver
utvetydigt og sandfærdigt, så når Jobcentret skal 'vurdere og skønne' hvad lægen
skriver, at der ingen tvivl er om hvordan borgeren har det.

Det ønsker Læge Morten Ebbesen så åbenbart ikke.

Læge Morten Ebbesen skriver bl.a. d 11. februar 2019:
"Der vil ikke blive rettet i journalen, da det ikke er tilladt."

Dette er direkte ulovligt jf loven og Lægeforeningens etiske principper
og er IKKE med til at skabe tillid.

Enhver borger har ret at få rettet forkerte faktaoplysninger eller få
tilføjet oplysninger, som borgeren finder væsentlige for sin helbredstilstand.

Læger og andre sundhedspersoner skal følge de lovmæssige regler, når de
retter eller tilføjer i patientjournaler.

Kilder og Lovkrav: Patienthåndbogen på sundhed.dk af
- Anette Larsen, socialrådgiver
- Kenneth Kibsgård, HD, MPH, speciallæge i almen medicin og samfundsmedicin
- Hans Christian Kjeldsen, speciallæge i almen medicin, ph.d., praktiserende læge,
https://www.sundhed.dk/borger/patien...atientjournal/
- Databeskyttelsesloven nr. 502 af 23/05/2018, jf. bilag 1 Forordningens artikel 16
- Bekendtgørelse om autoriserede sundhedspersoners patientjournaler
- Journalføringsbekendtgørelsens §14.
- Styrelsen for Patientklager
- https://www.laeger.dk/maa-jeg-rette-i-patientjournalen


Vedr Aktindsigt hos læge Morten Ebbesen
Jeg har så også lige sendt en Aktindsigt i min journal til ham, som jeg forvente bliver imødekommet.
Ellers bryder han også loven der.

Patienten har på anmodning ret til indsigt i egen journal hos sin egen læge, jvf. § 37, stk. 1.

Lægen skal imødekomme patientens anmodning inden 7 arbejdsdage efter modtagelsen og ellers underrette patienten om grunden til, at anmodningen ikke allerede er imødekommet. Samtidig skal lægen meddele, hvornår og i hvilket omfang, patienten så kan få aktindsigt, jvf. § 38, stk. 1.

Og jf bekendtgørelse nr. 526 af 23/05/2018 bestemt, skal der ikke opkræves betaling første gang, der meddeles aktindsigt i patientjournaler jf sundhedslovens kapitel 8 om aktindsigt.

Og da dette er første gang jeg søger aktindsigt overhovedet hos en læge, skal denne så
leveres gratis.

Lovkrav:
- Sundhedsloven
- Sundhedsstyrelsens Vejledning nr. 9494 af 2002 om sundhedspersoners tavshedspligt - dialog og samarbejde med patienters pårørende
- Lov om retssikkerhed og administration på det sociale område, kapitel 3 a, § 11 c
- Bekendtgørelse nr. 526 af 23/05/2018
- https://www.sundhed.dk/sundhedsfagli...dsoplysninger/


Skriftlig begrundet utvetydigt svar kræves, og svarfrist bedes oplyst jf
Retssikkerhedslovens § 3 stk. 2
Vejledning nr. 73 af 03/10/2006.
Bekendtgørelse af lov om retssikkerhed og administration LBK nr 1064 af 21/08/2018 Gældende [link]
Ankestyrelsens principafgørelse 26-16 KEN nr 9498 af 06/06/2016 Gældende

--
Med Venlig Hilsen

Kim Osbøl
__________________
Mvh Kim Osbøl
FB: Jobcenter København
Youtube
Forløb siden 5.04.2017: KLIK
Forløb siden 25.11.2011: KLIK
Kio er ikke logget ind   Besvar med citat
Gammel 24-05-2019, 20:02   #495
Kio
Skal snart betale husleje på K10
 
Kios avatar
 
Tilmeldingsdato: 04-02 2009
Lokation: København
Alder: 56
Indlæg: 880
Styrke: 12
Kio er ny på vejen
Handicappet stævner Københavns Kommune, Jobcenter København

Stævningen indsendes en af dagene via minretssag.dk

SAGSØGERS KRAV
Sagsøgte skal anerkende, at sagsøgte skal udbetale til sagsøger 220.752 kr. (før skat), subsidiært et mindre beløb efter rettens skøn.

Sagen kan følges her på http://erstatning.simplesite.com/.

__________________
Mvh Kim Osbøl
FB: Jobcenter København
Youtube
Forløb siden 5.04.2017: KLIK
Forløb siden 25.11.2011: KLIK
Kio er ikke logget ind   Besvar med citat
Gammel 25-05-2019, 12:20   #496
Kio
Skal snart betale husleje på K10
 
Kios avatar
 
Tilmeldingsdato: 04-02 2009
Lokation: København
Alder: 56
Indlæg: 880
Styrke: 12
Kio er ny på vejen
Ulovlighederne fortsætter... Ingen stilles til ansvar.

Jep, det foregår stadig i Danmark.

Systematisk Ulovlig sagsbehandling. Dokumenteret.
Ingen stilles til ansvar = ingen retssikkerhed = #banastat + #kukkuk

Alt ud fra 'vurderinge og skøn' af medarbejdere i offentligt embede, mange af
dem uden relevant uddannelse samt personligt ansvar over for loven.

Politikerne (magthaverne) ved det, men gør intet ved det. Er stadig tavse om
disse retsløse forhold.

Magtens tre-deling er ikke eksisterende siden før 1848 (Grundloven).
Der er ingen forvaltningsdomstol.
Begge veldokumenteret at Mads Krøger Pramming og Kaaveh Piroz.

Der stjæles, lyves, bedrages, manipuleres, trues med sanktioner og loven
brydes bevist pga måltal, stats-refusion, personlige bonusser, gyldne håndtryk
og vederlag.

Syge og udsatte borgere dør, begår selvmord og sætter ild til sig selv pga
disse retsløse forhold

Alt ved hjælp af Djøf-sprog, Newspeak og bullshit-kulturen, samt 'New Public
Managementets sprog'. Også dokumenteret.

16.05.2019.Afgørelse fra Ankestyrelsen om Fleksjob og §34.PDF

Og så 4 sider mere med utvetydigt uforståelige djøfferisk lovtekst.

23.05.2019 Din klage til Ankestyrelsen.pdf

Og så 2 sider mere med utvetydigt uforståelige djøfferisk lovtekst.

Mit svar:
25.05.2019 Aktindsigt og spørgsmål om 'sagen'.

Lørdag 25 Maj 2019

Til
Ankestyrelsen
Teglholmsgade 3
2450 København SV.
7998 Statsservice
Mail: ast@ast.dk
Sikker mail: sikkermail@ast.dk


Til
Ydelsesservice København
Ledighedsydelse
Postboks 210
1502 København V
ledighedsydelse@bif.kk.dk, ydelse@bif.kk.dk, lonseddel@bif.kk.dk
https://post.borger.dk/?logon=borger...ubjectid=25100

Cc. uh@forretssikkerhed.dk

OBS!: Også sendt via e-Boks, og er derfor lovligt gyldig mht underskrift med Nem-ID.


Jeg har nu igen modtaget et anonymt brev fra Jer, igen UDEN navn på, med
J.nr. 19-23376.

23.05.2019 Din klage til Ankestyrelsen.pdf

Hvem har skrevet dette brev ?

--

Jeg modtog d 16.05.2019 et brev/afgørelse fra Lasse Luther, J.nr. 19-1542,
omkring Københavns Kommunes afgørelse om fleksjob og særlig støtte hvor der
skrives: "Ankestyrelsen kan ikke behandle sagen."

16.05.2019.Afgørelse fra Ankestyrelsen.PDF

Er det samme sag, som I nu her godt vil behandle, omkring Københavns
Kommunes afgørelse om fleksjob og særlig støtte, selv om det er 2 forskellige
J.nr. ?

--

Jeg har ligeledes d 21.05.2019 lavet en underskrevet fuldmagt om
partsrepræsentant til Ulf Harbo, hvor jeg har bedt om at al korrespondance fra
Ankestyrelsen fremover sker til min partsrepræsentant (fuldmagtshaver) samt
Cc (kopi) til mig.

21.05.2019 Fuldmagt Fleks og §34 underskrevet.pdf

Har I modtaget denne fuldmagt ?

--

Aktindsigt til Ankestyrelsen og Københavns kommune.

Dette selvfølgelig for at følge med i om I begge tager alle dokumentationen
med i sagen, så I ikke 'glemmer' noget.

Lørdag 25 Maj 2019

Begæring om aktindsigt jf Offentlighedsloven § 7 til Ankestyrelsen og Københanvs kommune


Iht. "Lov om offentlighed i forvaltningen" anmoder jeg om aktindsigt i min personlige sag.

Jeg begærer aktindsigt i ALLE sagens dokumenter, herunder aktindsigt i interne
arbejdsdokumenter omfattet af ekstraheringspligten, myndighedernes
retningslinier for behandling af berørte sagstype samt mer-aktindsigt.

Jeg vil blive gjort bekendt med alle aktstykker og alle aktlister, dokumentliste,
journalrapporter og alle journaler med parter og bilag, herunder også alle
notater, mødereferater og alle journallister, samt skriftlig oplysning om,
hvorvidt alle aktstykker i sagen vil blive stillet til min rådighed.

Med hensyn til notater henviser jeg til lovens krav om notatpligt, jf. bl.a. § 6 i
lov om offentlighed i forvaltningen. Det om ALLE personer der har været inde
over min sag.

Jeg beder Ankestyrelsen og Københavns kommune oplyse i hvilke
forvaltningsafsnit sagen har været behandlet til dato samt hvilke sags numre
den har i disse forvaltningsafsnit. Jeg henleder opmærksomheden på
forvaltningsmyndighedens vejledningspligt, jf. § 7 i forvaltningsloven.

Såfremt Ankestyrelsen og Københavns kommune skulle have den opfattelse, at
visse akter er undtaget for aktindsigten, bedes disse nøje angivet sammen
med lovhjemmel og skriftlig begrundelse herfor:

1. en angivelse påført journal-listen ved de aktstykker, som med lovhjemmel er
undtaget aktindsigt.

2. ekstrakter af de aktstykker, som med lovhjemmel er undtaget aktindsigt, jf.
bl.a. § 10 og §§ 12-15 i Forvaltningsloven.

3. en redegørelse og herunder en begrundelse for, hvorfor jeg med lovhjemmel
efter Deres opfattelse ikke er berettiget til at modtage eventuelle aktstykker,
jf. bl.a. § 22 i Forvaltningsloven.

Jeg forventer indenfor den lovlige frist på 7 arbejdsdage, jf. § 16, stk. 2 i
Forvaltningsloven, at modtage Ankestyrelsen og Københavns kommunes
fyldestgørende skriftlige svar på alle mine anmodninger.

Jeg vil have tilsendt 1 kopi af samtlige dokumenter i sagen samt alle
journallister og journalrapporter, registre og alle andre fortegnelser, som
vedrører den pågældende sags dokumenter, jf. forvaltningslovens § 9.

OBS!: Er sendt via e-Boks, og er derfor lovligt gyldig mht underskrift med Nem-ID.
--
__________________
Mvh Kim Osbøl
FB: Jobcenter København
Youtube
Forløb siden 5.04.2017: KLIK
Forløb siden 25.11.2011: KLIK
Kio er ikke logget ind   Besvar med citat
Gammel 25-05-2019, 19:51   #497
Kio
Skal snart betale husleje på K10
 
Kios avatar
 
Tilmeldingsdato: 04-02 2009
Lokation: København
Alder: 56
Indlæg: 880
Styrke: 12
Kio er ny på vejen
Har lægerne et MEDANSVAR ?

Alt ved hjæp af 'automatisk sagsbehandling', Djøf-sprog, Newspeak og bullshit-kulturen, samt 'New Public Managementets sprog'

23 Maj 2019. Post fra Styrelsen for Patientklager Kvitteringsbrev klager, e-mail
---------------------------------
DU SKAL SENDE DIN KLAGE DIGITALT!

KÆRE Kim Oscar Osbøl

Du har sendt din klage til Styrelsen for Patientklager uden at bruge
vores digitale klageskema.

Det er et lovkrav, at klager skal sendes til os ved at bruge det digitale
klageskema. Vi skal derfor afvise klager, der sendes til os i en email,
medmindre særlige forhold foreligger.

Udfyld det digitale klageskema inden 14 dage


Du skal sende klagen til os ved at bruge vores digitale klageskema,
som du finder på hjemmesiden borger.dk
---------------------------------
Derfor mange borgere ikke klager, man bliver mødt af en stor tyk mur af
bureaukrati og Deadlines som mange ikke orker, gider eller kan rumme det.

Og alle politikerne ved det, også dem fra venstrefløjen.

Og systemet er allerede ved at indføre 'automatisk sagsbehandling' dvs så kan INGEN stilles til ansvar.

Og Samtlige Folketingets partier indgik i januar 2018 en aftale som understøtter 'automatisk sagsbehandling'.

Bevis: https://www.fm.dk/nyheder/pressemedd...seringsklar-1?


.
__________________
Mvh Kim Osbøl
FB: Jobcenter København
Youtube
Forløb siden 5.04.2017: KLIK
Forløb siden 25.11.2011: KLIK
Kio er ikke logget ind   Besvar med citat
Gammel 26-05-2019, 08:46   #498
Kio
Skal snart betale husleje på K10
 
Kios avatar
 
Tilmeldingsdato: 04-02 2009
Lokation: København
Alder: 56
Indlæg: 880
Styrke: 12
Kio er ny på vejen
Hvem er offer her?

Maj 22. 2019 ACV Bødekontor Opgørelse.PDF

Jeg har det overhoved ikke godt med at skulle betale en bøde på 5000,- kr,
+ Bidrag til offerfonden på 500,- kr, jeg fik overhovedet ikke lov til af fremvise
beviser som lydoptagelser og dokumentation i byretten på at det er sandt
hvad jeg skriver.
----------------------
Beløbet DKK. 5.500,00, skal være indbetalt senest 20 dage fra opkrævningsdato.

Betaling skal ske til +71 <000000190455808 +84950246< senest den 10. juni 2019.

Hvis du ikke kan betale indenfor den angivne frist, bedes du rette henvendelse hertil på ovenstående telefonnummer.

Se vejledning vedrørende betaling mv. på næste side.

----------------------
Systematisk Ulovlig sagsbehandling. Dokumenteret.
Ingen stilles til ansvar = ingen retssikkerhed = #banastat

Der stjæles, lyves, bedrages, manipuleres, trues med sanktioner og loven
brydes bevist pga måltal, stats-refusion, personlige bonusser, gyldne håndtryk
og vederlag.

Syge og udsatte borgere dør, begår selvmord og sætter ild til sig selv pga
disse retsløse forhold

Alt ved hjæp af 'automatisk sagsbehandling', Djøf-sprog, Newspeak og bullshit-
kulturen, samt 'New Public Managementets sprog', dokumenteret.

Og de hykleriske politikere, især Dem fra venstrefløjen er tavse om disse retsløse forhold.

Det samtidig med at jeg en afgørelse fra Ankestyrelsen som give min medhold i
at det var en "fejl" (ulovligt), hvor jeg nu sammen med Ulf Harbo er i gang et
erstatningskrav imod kommunen på 220.752 kr.


De ulovlige afgørelser, Anklageskriftet, udskrift af dombogen og domsafsigelsen
fra Retten på Frederiksberg kan hentes her: http://www.livoverlov.nu/2018/07/17/...ipiel-retssag/

I dombogen fra Retten i Frederiksberg på side 17, skrives at jeg blev kendt
skyldig i at have ytret mig på måder, som retten ”ud fra en samlet vurdering
finder at have en så grov, tillidsskadende og personlig karakter, at de
overstiger, hvad en person i offentlig tjeneste må anses at skulle tåle.”


Hverken forsvareren eller anklageren stillede de 3 jobcentersagsbehandlere til
ansvar for, hvordan de hver især helt konkret har handlet tillidsskadende over
for mig, som førte til, at jeg begyndte at offentliggøre deres navne og deres
mange breve/afgørelser.

De navngivne inkompetente jobcentersagsbehandlere- og ledere samt
klagesagsteamjurister slipper helt ustraffet fra at have lavet systematisk
borgertillidsskadende ulovlig sagsbehandling i min sag ved konsekvent og
systematisk at bedrage, lyve og manipulere.

Inkompetent 1 = ”uden tilstrækkelige kvalifikationer på et bestemt område; uden evne til at bruge sine kvalifikationer rigtigt.”

Inkompetent 2 = ”Inhabil = uegnet til at behandle en bestemt sag pga. personlige interesser, følelser eller forudfattede meninger.”

Bedrage 1= ”bevidst lade nogen få falske forestillinger om noget.”

Bedrage 2 = ”påføre nogen et økonomisk tab ved bevidst at vildlede vedkommende.”

Lyve = ”med vilje sige/skrive noget, der ikke er i overensstemmelse med sandheden.”

Manipulere 1 = ”påvirke personers tanker og holdninger ved hjælp af udspekulerede, ofte ufine metoder.”

Manipulere 2 = ”ændre i data eller resultater på en vildledende måde, især til egen fordel.”

Tillid = ”handler først og fremmest om en social aktørs suspenderingen
af tvivl overfor en anden aktør eller en ide, dvs. det at en aktør godtager en
anden aktør, eller en anden aktørs ide, som gangbar, kompetent, god, ærlig
eller sand.”

Forhold 2 og 3:
Jeg blev kendt skyldig i forhold 2 og i alle anklagepunkter i forhold 3 med
denne begrundelse: ”Ytringerne, der ved navns nævnelse er rettet mod
Henriette Sommer, Shoaib Sohail Raja Akbar og Heidi Gottlieb i anledning af
deres udførelse af offentlig tjeneste, findes ud fra en samlet vurdering at have
en så grov, tillidsskadende og personlig karakter, at de overstiger, hvad en
person i offentlig tjeneste må anses at skulle tåle.


Opslagene er offentliggjort på den offentligt tilgængelige hjemmeside,
www.k10.dk, og på tiltaltes åbne og offentlige Facebookside, hvorfor
retten finder det bevist, at tiltalte har offentliggjort oplæggene med fortsæt til
at skade offentlighedens tillid til de nævnte personer og deres virke. Retten
finder herunder, at tiltalte måtte anse det for overvejende sandsynligt, at de
omtalte personer fik kendskab til opslagene.”


Det samtidig med at retten ignorer straffelovens 16. kapitel, hvilket jo i praksis
betyder, at offentlige sagsbehandlere helt ustraffet kan blive ved med at lave
beviselig ulovlig sagsbehandling.

Dokumentation fra Kaaveh Piroz, Mads Krøger Pramming og Jane Pihlman, at
magtens tre-deling er ikke eksisterende og at der skal oprettes en
Forvaltningsdomstol.
http://www.livoverlov.nu/2018/07/17/...ipiel-retssag/


.
__________________
Mvh Kim Osbøl
FB: Jobcenter København
Youtube
Forløb siden 5.04.2017: KLIK
Forløb siden 25.11.2011: KLIK
Kio er ikke logget ind   Besvar med citat
Gammel 26-05-2019, 10:24   #499
Kio
Skal snart betale husleje på K10
 
Kios avatar
 
Tilmeldingsdato: 04-02 2009
Lokation: København
Alder: 56
Indlæg: 880
Styrke: 12
Kio er ny på vejen
25.05.2019 Stævning indsendt

25.05.2019 Stævning indsendt digitalt via minretssag.dk

Retten vil nu senest inde 7 dage gennemgå sagens oplysninger og tage stilling til sagens videre forløb.

De 13 sider kan læses her: http://erstatning.simplesite.com
.
__________________
Mvh Kim Osbøl
FB: Jobcenter København
Youtube
Forløb siden 5.04.2017: KLIK
Forløb siden 25.11.2011: KLIK
Kio er ikke logget ind   Besvar med citat
Gammel 30-05-2019, 08:14   #500
Kio
Skal snart betale husleje på K10
 
Kios avatar
 
Tilmeldingsdato: 04-02 2009
Lokation: København
Alder: 56
Indlæg: 880
Styrke: 12
Kio er ny på vejen
27.05.2019. Lidt om Procesbevillingsnævnet.

DANMARKS DOMSTOLE - FOR RET OG RETFÆRDIGHED (min bare røv)

Er Procesbevillingsnævnet et uafhængigt organ, der hverken er en del af domstolssystemet eller en forvaltningsmyndighed ?

Svar: Nej, hvad er bevist flere gange.

Ulovlig logning = Ulovlig sagsbehandling.
Ingen stilles til ansvar = ingen retssikkerhed = #banastat & #kukkuk


Der stjæles, lyves, bedrages, manipuleres, trues med sanktioner og loven brydes bevist pga 'personlige interesser', måltal, stats-refusion, personlige bonusser, gyldne håndtryk og vederlag

Og de hykleriske politikere, især Dem fra venstrefløjen er tavse om disse retsløse forhold.

Og alle Mainstream medierne er også tavse om disse retsløse forhold.

Og hvem er det der sidder i Procesbevillingsnævnet og tager disse 'skøn og vurderinger' om appeltilladelser, appeltilladelser vedrørende familierettens afgørelser og for fri proces ?

Det skrives her:
https://www.domstol.dk/PROCESBEVILLI...s/default.aspx

Appeltilladelser:
Højesteretsdommer Oliver Talevski (formand)
Landsdommer Annette Dellgren
Byretsdommer Ingrid Therkelsen
Professor Søren Højgaard Mørup
Advokat Anne Buhl Bjelke

Suppleanter:
Højesteretsdommer Kurt Rasmussen
Landsdommer Lone Kerrn-Jespersen
Landsdommer Bo Østergaard
Byretsdommer Karen Duus Mathiesen
Byretsdommer Ivan Larsen
Professor Ulrik Rammeskow Bang-Pedersen
Professor Lasse Højlund Christensen
Advokat Klaus Kastrup-Larsen
Advokat Birgitte Pedersen

Appeltilladelser vedrørende familierettens afgørelser:
Landsdommer Julie Skat Rørdam (afdelingsformand)
Byretsdommer Henriette Sartvin
Advokat Susan Sørensen

Suppleanter:
Landsdommer Jon Esben Hvam
Byretsdommer Jeanett Bukhave
Advokat Karen Wung-Sung

Afdeling for fri proces:
Landsdommer Thomas Jønler (afdelingsformand)
Byretsdommer Mette Bytofte
Advokat Mads Krøger Pramming

Suppleanter:
Landsdommer Michael Kistrup
Byretsdommer Søren Halfstrøm
Advokat Allan Sørensen
Advokat Henrik Schütze

27. maj 2019 af Rasmus Malver
--------------------------
"Ja. Det “uafhængige” nævn der har afgjort at staten må krænke på ubestemt tid, er repræsenteret af vores
modstander. Det er så antidemokratisk og indspist at vi må pensionere udtrykket “bananrepublik”, og erstatte det med “kartoffelkongerige”."
--------------------------

Kan man klage over Procesbevillingsnævnets afgørelse om afslag på fri proces?

Svar:
Nej. Du kan ikke klage over Procesbevillingsnævnets afgørelser til en højere administrativ myndighed.

Kilder:
Procesbevillingsnævnet - en kort introduktion
https://www.domstol.dk/Procesbevilli...s/default.aspx

Procesbevillingsnævnet - Spørgsmål & svar
http://www.domstol.dk/Procesbevillin...s/default.aspx

Læs mere om Ulovlig logning her:
https://ulovliglogning.dk/

Håndbog i Ulovlig Logning:
https://ulovliglogning.dk/haandbogKampen fortsætter!
.
__________________
Mvh Kim Osbøl
FB: Jobcenter København
Youtube
Forløb siden 5.04.2017: KLIK
Forløb siden 25.11.2011: KLIK
Kio er ikke logget ind   Besvar med citat
Svar

Emne Værktøjer
Visningsmetode

Regler for indlæg
Du må ikke lave nye tråde
Du må ikke besvare indlæg
Du må ikke vedhæfte filer
Du må ikke redigere dine indlæg

BB code er Til
Smilies er Til
[IMG]kode er Til
HTML-kode er Fra

Gå til forum
Alt tidssætning er GMT +2. Klokken er nu 10:27.


Lavet i vBulletin® Version 3.8.10
Copyright ©2000 - 2020, Jelsoft Enterprises Ltd.
Copyright © www.k10.dk
Indholdet på K10 - Flexjob & Førtidspension må ikke kopieres eller gengives andre
steder uden først at have indhentet tilladelse til det fra ejeren af K10 - Flexjob & Førtidspension