K10 - Flexjob & Førtidspension
 

Gå tilbage   K10 - Flexjob & Førtidspension > Sagsformidler hjørnet > Alt det andet

Forum Kategorier Forum Regler Om K10 og Info om Cookies Hjælp til Forum Brug

Alt det andet Her kan du stille de spørgsmål hvis du ikke lige mener at det høre til under fleks, førtidspension eller sygedagpenge dog ikke politisk indhold som skal lægges under kategorien Samfund og Politik

Svar
 
Emne Værktøjer Visningsmetode
Gammel 04-01-2018, 14:13   #1
Begynder
Føler sig hjemme på K10
 
Tilmeldingsdato: 03-01 2018
Indlæg: 44
Styrke: 3
Begynder er ny på vejen
Skabeloner klage

Findes der andre skabeloner her på sitet, som kan benyttes eller bruges som inspiration til at klage over en afgørelse?

Jeg har i august 2017 søgt om fleksjob, og blev imellemdagene mellem jul og nytår bevilget en for revalidering uden økonomisk støtte. Timeantallet blev sat til 25 timer om ugen, hvor det skal arbejdes på at det forhøjes.

Min læge har anbefalet at starte med 10 timer om ugen i fleksjob.

Jeg har en lang videregående uddannelse.

Jeg modtager ingen form økonomisk støtte og har til tider vikararbejde.

Beklager men jeg er ny herinde, hvis jeg skriver det forkerte sted. Jeg har som før nævnt brug for hjælp til min klage.

Sidst redigeret af Begynder; 04-01-2018 kl. 14:46.
Begynder er ikke logget ind   Besvar med citat
Gammel 04-01-2018, 14:26   #2
MistyMiss
Jeg bor her på K10
 
Tilmeldingsdato: 20-06 2015
Indlæg: 3.195
Styrke: 9
MistyMiss er ved at flytte ind på K10MistyMiss er ved at flytte ind på K10
At have komplekse problemer udover ledighed, er ikke i sig selv nok til, at være i målgruppe for ressourceforløb.
Man skal også have behov for "et helhedsorienteret forløb med en kombination af indsats efter denne lov og sociale eller sundhedsmæssige indsatser".

Bare så man ikke tror, at man er garanteret at være berettiget til ressourceforløb, bare fordi man har været syg på kh i mange år.
MistyMiss er ikke logget ind   Besvar med citat
Gammel 05-01-2018, 10:23   #3
Begynder
Føler sig hjemme på K10
 
Tilmeldingsdato: 03-01 2018
Indlæg: 44
Styrke: 3
Begynder er ny på vejen
Jeg har både fysiske og psykiske (stress) udfordringer, som gør at jeg søger et fleksjob.

Jeg faldt ud af dagpengesystemet i 2015 og været selvforsørgende siden. Lever af min mands indtægt.

Jeg har ikke søgt hjælp før nu, da jeg har fået en ny diagnose oveni de andre (fysisk). Udover min stress, har jeg stærkt nedsat syn, sover meget dårligt, hovedpine og svimmelhed.

Jeg er blevet udredt på neurologisk afdeling, hvor jeg også modtog min diagnose. Derefter er jeg tilknyttet smerte-og hovedpineklinikken. Diagnosen gør at jeg bl.a. kan miste mit syn. Øjenafdelingen går jeg forsat til kontrol hos ( grønstær og min diagnose).

Kommunen er bekendt med, at jeg har stress da jeg blev langtidssygemeldt pgr. dette.
Raskmeldte mig da jeg blev endnu dårligere af at være sygemeldt.
Jeg synes jeg har gjort alt, hvad der står i min magt for at få et arbejde. Men jeg har som førnævnt en del udfordringer.
Beklager men jeg skriver fra en ipad og vi er bestemt ikke bedste venner.
Begynder er ikke logget ind   Besvar med citat
Gammel 05-01-2018, 16:06   #4
Nørd
Lever på K10
 
Tilmeldingsdato: 23-11 2014
Indlæg: 1.078
Styrke: 7
Nørd er ny på vejen
Jeg kender ikke til nogen klage skabeloner andet end nogle få jeg har set i tidens løb som omhandler helt specifikke situationer hvor kommunen eksempelvis standser et ressourceforløb og kaster borgeren på kontanthjælp eller selvforsørgelse.

Men som jeg forstår det er det du skal klage over er at du har fået tilkendt en revalidering uden at få nogen ydelse.

Hertil skal du bruge kommunens begrundelser, har kommunen begrundet hvorfor at du ikke er berettiget til en ydelse?
Hvad har de i det hele taget skrevet i sin afgørelse?
Hvornår modtog du afgørelsen? du har eksakt 28 dage til at klage ellers bortfalder din ret til at klage.

Dengang jeg selv fik taget sygedagpengene så kontaktede jeg en socialrådgiver i min patientforening og fik hjælp med at finde ud af hvad hovedpunkterne i min klage skulle være.
Så kontaktede jeg DUKH som gav mig en principafgørelse jeg kunne henvise til i klagen.

Så jeg vil råde dig til at kigge på hvilken hjælp du kan opstøve, er du med i en patientforening?
Hvis ikke, findes der så en god stor patientforening med socialrådgivere inden for en af dine sygdomme, som du kan melde dig ind i og få hjælp af socialrådgiverne?

Du kan altid ringe til DUKH og få hjælp og vejledning fra dem og måske kan du også kontakte Advokatvagten og få gode råd eller hvis du er på Facebook prøve at skrive til "Den sociale time" og få gode råd og vejledning.

Ellers har jeg læst at K10 i gamle dage har været fælles om at skrive klager, men det kræver formodentligt at du offentliggør en del af teksten fra kommunen for at man kan få hoved og hale i hvad der er det vigtigste og naturligvis at der er nogle af de paragrafkloge hoveder online til at hjælpe dig.
Nørd er ikke logget ind   Besvar med citat
Gammel 05-01-2018, 16:11   #5
MistyMiss
Jeg bor her på K10
 
Tilmeldingsdato: 20-06 2015
Indlæg: 3.195
Styrke: 9
MistyMiss er ved at flytte ind på K10MistyMiss er ved at flytte ind på K10
Du skriver det er forrevalidering.

Aktivloven:
"§ 46. Revalidering er erhvervsrettede aktiviteter og økonomisk hjælp, der kan bidrage til, at en person med begrænsninger i arbejdsevnen, herunder personer, der er berettiget til ledighedsydelse, fastholdes eller kommer ind på arbejdsmarkedet, således at den pågældendes mulighed for at forsørge sig selv og sin familie forbedres. En person, der er berettiget til sådan hjælp, kaldes en revalidend. Aktiviteter, som revalidenden gennemfører, før det erhvervsmæssige sigte er afklaret, kaldes forrevalidering. Det er aktiviteter med et erhvervsmodnende eller afklarende sigte for revalidenden. "

"§47
Stk. 5. Revalidenden bevarer sit hidtidige forsørgelsesgrundlag under forrevalideringen."

Så jeg tænker at det er grunden.
Og måske er planen at de netop vil starte med 10 timer om ugen, og prøve at få dig op på nok timer til en revalidering.


Hvad er grunden til at du ikke får nogen økonomisk støtte pt?
MistyMiss er ikke logget ind   Besvar med citat
Gammel 06-01-2018, 12:44   #6
Begynder
Føler sig hjemme på K10
 
Tilmeldingsdato: 03-01 2018
Indlæg: 44
Styrke: 3
Begynder er ny på vejen
Tusind tak for brugbare og konstruktive svar.

@Nørd, jeg havde slet ikke tænkt på patientforeninger eller lignende. Men der findes faktisk en lille patientforening, som har samlet forskellige diagnoser deriblandt min. Jeg vil melde mig i den, og så må jeg se, om de har mulighed for at hjælpe mig.

Og jeg vil helt sikkert også tage kontakt til de organisationer du henviser til for juridisk bistand.

@ Mistymiss. som jeg skrev længere oppe i mit indlæg mistede jeg retten til dagpenge 2015. Jeg har aldrig undersøgt mulighed for økonomisk hjælp. Vi har siden levet af min mands indtægt. Sammen har vi to hjemmeboende børn (under 18 år).

Jeg har søgt om fleksjob, men fik af vide at man ikke kan søge specifikt og man søgte bredt "afklaring af erhvervsevnen". Derfor har jeg ikke kunne få svar på om jeg kunne komme i betragtning til fleksjob eller ej.
Der er blevet indhentet helbreds oplysninger fra min egen praktiserende læge og smerte- og hovedpineklinikken. Derudover er der indhentet oplysninger uden mit samtykke og som er irrelevante for min ansøgning. (Dette kunne jeg erfare da jeg bad om aktindsigt.)
Min læge har anbefalet at jeg til en start arbejder 10 timer om ugen, hvor der tages udgangspunkt i mine faglige kompetencer og ressourcer.

Jeg mener også at mine uddannelser og arbejdserfaringer kan bruges i et fleksjob. Derfor kan jeg slet ikke forstå at jeg skal revalideres.
Derfor blev jeg noget overrasket over, at jeg uden varsel modtager en afgørelse den 28. december, hvor jeg er blevet tilkendt en for revalidering med 25 timer om ugen med mulighed for at sætte timeantallet op. Det virker som om, at det er min sagsbehandler der egenhændigt har bestemt det.
Begynder er ikke logget ind   Besvar med citat
Gammel 06-01-2018, 12:53   #7
MistyMiss
Jeg bor her på K10
 
Tilmeldingsdato: 20-06 2015
Indlæg: 3.195
Styrke: 9
MistyMiss er ved at flytte ind på K10MistyMiss er ved at flytte ind på K10
Aktivloven:
"§ 47. Kommunen tilrettelægger revalideringen i samarbejde med revalidenden således, at tilbudet er tilpasset den enkeltes forudsætninger og behov og under hensyn til egne ønsker til fremtidig beskæftigelse. Revalideringen tilrettelægges, således at beskæftigelsesmålet for »Min Plan«, jf. § 50, så vidt muligt rettes mod områder, hvor der er gode eller rigtig gode beskæftigelsesmuligheder. Ved revalidering i form af virksomhedspraktik eller ansættelse med løntilskud efter kapitel 11 eller 12 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats tilrettelægges revalideringen i samarbejde med både revalidenden og virksomheden, og revalideringen sigter mod en efterfølgende varig ansættelse på normale løn- og arbejdsvilkår i virksomheden eller en virksomhed med tilsvarende funktioner. "

Måske er der tale om den type revalidering? Og ikke nødvendigvis med uddannelse som mål?
Altså at planen med revalideringen simpelthen er, at få dig gradvist op i tid.

Jeg ved ikke hvordan folks forløb er, når de er uden ydelse, ift med ydelse.
Jeg tror desværre ikke der er mulighed for kontanthjælp, da I så at sige, har indrettet jer efter, at du ikke har en indkomst.
For at få kontanthjælp, skal man have været ude for en social begivenhed.
Der er en principafgørelse om det her:
https://www.retsinformation.dk/Forms...aspx?id=153697

MEN det er ikke ensbetydende med, at du ikke ville kunne blive berettiget til fleksjob.

Det at din læge skriver, at du skal starte på 10 timer, siger dog intet om fleksjob.
For hvad nu hvis du gradvist kunne komme op i tid, og så ende med at blive selvforsørgende?

Lægen kan faktisk heller ikke udtale sig om arbejdsevne.
Sådan helt firkantet sat op, udtaler læge/behandler sig om helbred. Kommunen udtaler sig om arbejdsevne.
Og for at finde din arbejdsevne, kræver det arbejdsprøvning.

Først hvis det konkluderes at du har "varige og væsentlige begrænsninger i arbejdsevnen", vil fleksjob komme på tale.

(Det er selvfølgelig under alt kritik, at de har hentet udtalelser fra læge/behandler, uden dit samtykke.
Retssikkerhedsloven:
"§ 11 a. Myndigheden kan efter forudgående samtykke fra den, der søger om eller får hjælp, forlange, at andre offentlige myndigheder, uddannelsesinstitutioner, sygehuse, læger, psykologer, autoriserede sundhedspersoner i øvrigt og personer, der handler på disses ansvar, arbejdsløshedskasser, pengeinstitutter, arbejdsgivere og private, der udfører opgaver for det offentlige, giver oplysninger om den pågældende, der er nødvendige for at behandle sagen. Dette gælder også oplysninger om en persons rent private forhold og andre fortrolige oplysninger, ligesom myndigheden kan indhente lægejournaler, sygehusjournaler eller udskrifter heraf. Myndigheden kan forlange, at der optages retsligt forhør i overensstemmelse med retsplejelovens § 1018, hvis oplysningerne ikke videregives. ")
MistyMiss er ikke logget ind   Besvar med citat
Gammel 06-01-2018, 13:40   #8
Webmaster
Webmaster
 
Webmasters avatar
 
Tilmeldingsdato: 06-10 2005
Lokation: Køge
Indlæg: 9.806
Blog Indlæg: 3
Styrke: 30
Webmaster har et fantastisk omdømme her på K10Webmaster har et fantastisk omdømme her på K10Webmaster har et fantastisk omdømme her på K10Webmaster har et fantastisk omdømme her på K10Webmaster har et fantastisk omdømme her på K10Webmaster har et fantastisk omdømme her på K10Webmaster har et fantastisk omdømme her på K10Webmaster har et fantastisk omdømme her på K10Webmaster har et fantastisk omdømme her på K10Webmaster har et fantastisk omdømme her på K10Webmaster har et fantastisk omdømme her på K10
Det er en fejl hvis du ikke har kunne få et specifikt svar på om du er berettiget til fleksjob...

Det er rigtigt at man ikke kan forlange at få sagen i rehabiliteringsteamet med henblik på kun fleksjob.—.de skal se bredt på det...

Men når det er sagt....så skal de svare dig på hvorvidt du er berettiget til fleksjob....ud fra reglerne om god sagsbehandlingsskik...

Dette gælder både fleksjob men også hvos man søger ressourceforløb...

http://www.k10.dk/showpost.php?p=340663&postcount=9
__________________
Webmaster er ikke logget ind   Besvar med citat
Gammel 06-01-2018, 13:41   #9
MistyMiss
Jeg bor her på K10
 
Tilmeldingsdato: 20-06 2015
Indlæg: 3.195
Styrke: 9
MistyMiss er ved at flytte ind på K10MistyMiss er ved at flytte ind på K10
Til webmasters svar, kan jeg lige henvise til denne:
https://www.retsinformation.dk/Forms...aspx?id=175957
MistyMiss er ikke logget ind   Besvar med citat
Gammel 06-01-2018, 13:59   #10
Webmaster
Webmaster
 
Webmasters avatar
 
Tilmeldingsdato: 06-10 2005
Lokation: Køge
Indlæg: 9.806
Blog Indlæg: 3
Styrke: 30
Webmaster har et fantastisk omdømme her på K10Webmaster har et fantastisk omdømme her på K10Webmaster har et fantastisk omdømme her på K10Webmaster har et fantastisk omdømme her på K10Webmaster har et fantastisk omdømme her på K10Webmaster har et fantastisk omdømme her på K10Webmaster har et fantastisk omdømme her på K10Webmaster har et fantastisk omdømme her på K10Webmaster har et fantastisk omdømme her på K10Webmaster har et fantastisk omdømme her på K10Webmaster har et fantastisk omdømme her på K10
Nemlig @MistyMiss...

Den afgørelse handler godt nok om ressourceforløb....men den gælder også hvis man søger om fleksjob..
__________________
Webmaster er ikke logget ind   Besvar med citat
Svar

Emne Værktøjer
Visningsmetode

Regler for indlæg
Du må ikke lave nye tråde
Du må ikke besvare indlæg
Du må ikke vedhæfte filer
Du må ikke redigere dine indlæg

BB code er Til
Smilies er Til
[IMG]kode er Til
HTML-kode er Fra

Gå til forum
Alt tidssætning er GMT +2. Klokken er nu 14:55.


Lavet i vBulletin® Version 3.8.10
Copyright ©2000 - 2020, Jelsoft Enterprises Ltd.
Copyright © www.k10.dk
Indholdet på K10 - Flexjob & Førtidspension må ikke kopieres eller gengives andre
steder uden først at have indhentet tilladelse til det fra ejeren af K10 - Flexjob & Førtidspension