K10 - Flexjob & Førtidspension
 

Gå tilbage   K10 - Flexjob & Førtidspension > Politik og Samfundsdebat > Politik og Samfund

Forum Kategorier Forum Regler Om K10 og Info om Cookies Hjælp til Forum Brug

Politik og Samfund Her er det tilladt at diskutere politik , nyheder og andre samfundsproblemer. Hvis du har problemer med at andre udtrykker deres uforbeholden mening om vores samfund, så er dette nok ikke stedet for dig.

Svar
 
Emne Værktøjer Visningsmetode
Gammel 01-08-2018, 07:32   #461
defrost
Hvor skulle jeg ellers være
 
Tilmeldingsdato: 06-05 2011
Indlæg: 113
Styrke: 8
defrost er ny på vejen
Jeg har ikke fået noget som helst ud af det "mentorforløb"(hos anden aktør) og er på ressourceforløb og over 40 år. Ydelsen svare til kontanthjælp(ressourceforløbsydelse)

Mine tanker går på om det bedre kan betale sig for københavn's kommune, at holde mig på ressourceforløbsydelse og "mentorforløb", i forhold til at københavn's kommune får 37.000 kr i tilskud. Derfor jeg godt ville finde ud af hvad københavn's kommune betaler for det "mentorforløb"
defrost er ikke logget ind   Besvar med citat
Gammel 04-08-2018, 18:39   #462
Kio
Skal snart betale husleje på K10
 
Kios avatar
 
Tilmeldingsdato: 04-02 2009
Lokation: København
Alder: 54
Indlæg: 714
Styrke: 10
Kio er ny på vejen
Ingen stilles til ansvar = folk er retsløse...

Hej defrost.

Det kommer overhovedet ikke bag på mig.

I mit tilfælde var det vist 2 timer om ugen der blev "strategisk afsat" uden min viden,
som så skulle betale denne "mentors" løn (Henriette Sommer)

Deres plan var at jeg skulle ringe ind en gang om ugen og fortælle hvordan
det gik og bla. bla. bla...

Dette fik jeg "medhold" i af juristerne inde i Klagesagsteamet, var "en fejl"...

Det er igen hemmelighed at Københavns Kommune bruger hundredevis af millioner på
nytteløst tåbelig "aktivering" for at aflønne disse "medarbejderer"...


Her et af de seneste eksempler på det d 12. jul 2018 Af Espen Slavensky:

Københavns Kommune bruger hundredevis af millioner på private beskæftigelsesfirmaer.

Når en kommune betaler private firmaer for beskæftigelsesaktiviteter - så kan kommunen modtage en godtgørelse fra staten for sine udgifter. Den godtgørelse hedder statsrefusion. .

- Beskæftigelsessystemet holder sig selv i gang og holder en masse private virksomheder i gang, fordi de ikke afklarer os til fleksjob og førtidspension. Jeg vil ikke være malkeko for systemet, siger Jane Pihlmann.

Københavns Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen oplyser til TV 2 Lorry, at De ikke ønsker at
kommentere på personsager og de ønsker heller ikke - p.g.a konkurrencehensyn - at oplyse om indholdet af de
underskrevne kontrakter med de eksterne leverandører.


Note: Københavns kommune nægter også at vi borgere kan får aktindsigt samt navnene på de personer fra "anden aktør" der er inde over vores sager...

Kilde: https://www.tv2lorry.dk/artikel/jane...temets-malkeko

Mere dokumentation på systematisk ulovlig sagsbehandling hvor ingen stilles til ansvar kan også ses her:
http://www.livoverlov.nu/videoer/

Og om det kan "betale sig" økonomisk for København's kommune (og alle kommuner i DK), at ulovligt
fastholde syge borgere på årelange ressourceforløb og "mentorforløb" er jeg 100% sikker på.


Kommunerne modtager refusion fra staten, som jeg har skrevet før, for hver borger der ikke
bliver visiteret til førtidspension. Derfor kommunerne vil "afklare" og "udvikle" i årevis,
helst på kontanthjælp som mig, eller i ressourceforløb.

Jeg har flere gange (alt lydoptaget som kan og må bruges i retten) spurgt om i hvor lang tid
jobcentret vil "afklare" og "udvikle" min slidgigt på kontanthjælp ?

(Der er ingen helbredende behandling og vil kun forværres ad åre, dokumenteret af min læge og almen viden for burhøns)

Har endnu ikke fået svar...

Derfor at jeg opfordre alle i vores situation til at søge fleksjob eller førtidspension igen efter den nye
lovændring pr 01/06/2018

"Der er lige vedtaget nye regler for, hvornår man har ret til fleksjob eller førtidspension. Det nye er, at man kun skal i ressourceforløb, hvis der er en realistisk mulighed for, at arbejdsevnen kan udvikles.

Lovgrundlag: Beskæftigelsesloven § 68 a, stk. 2. LOV nr 553 af 29/05/2018 Gældende https://www.retsinformation.dk/Forms...aspx?id=201521

Formålet med loven at sikre, at der ikke iværksættes ressourceforløb udelukkende for at opfylde dokumentationskravet, og at borgere ikke kommer i klemme som følge af uklarhed om dokumentationskravet.

- Dokumentationskravet for at få tilkendt en førtidspension kan i visse tilfælde være opfyldt, uden at borgeren har deltaget i et ressourceforløb. "


Kladde af ansøgningsskema kan hentes her:
https://www.facebook.com/groups/1017...4920299820834/


Mht aktindsigt om hvad dit mentorforløb koster, har linket til en kladde: https://www.facebook.com/groups/1017...1716063141258/

Du kan prøve med en formulering alá denne, men jeg tvivler på du får disse oplysninger, når De ikke vil give tv2lorry disse oplysninger:

Her et udkast du kan arbejde videre med.
------------------------------------------------------

København …..dag d ... april 2017.

Til
Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen
Jobcenter København JKI
Lærkevej 18, 2400 København NV
Mail: BIFKP.JKI@bif.kk.dk, BIFJKI@bif.kk.dk, bifkpcfklagesager@bif.kk.dk, CABpension@bif.kk.dk, DA91@bif.kk.dk
Att.: Øvers ansvarlig Jobcenterchef Maria Bødker Boje

Begæring om aktindsigt

Iht. "Lov om offentlighed i forvaltningen" anmoder jeg om aktindsigt i min personlige sag.

Jeg er påtvunget et mentorforløb og vil derfor begærer aktindsigt i hvad dette mentorforløb koster kommunen.

Jeg vil ligeledes have oplyst navnene på alle de medarbejdere der fra jobcentret har været inde over min sag, samt i hvilken forbindelse.

Jeg begærer aktindsigt i ALLE sagens dokumenter, herunder aktindsigt i interne arbejdsdokumenter omfattet af ekstraheringspligten, myndighedernes retningslinier for behandling af berørte sagstype samt mer-aktindsigt.

Jeg beder at blive gjort bekendt med alle aktstykker og alle aktlister, dokumentliste med parter og bilag, herunder bl.a. evt. notater, mødereferater og alle journallister, samt skriftlig oplysning om, hvorvidt alle aktstykker i sagen vil blive stillet til min rådighed. Med hensyn til notater henviser jeg til lovens krav om notatpligt, jf. bl.a. § 6 i lov om offentlighed i forvaltningen. Det om alle personer der har været inde over min sag.

Jeg beder JKI oplyse i hvilke forvaltningsafsnit sagen har været behandlet til dato samt hvilke sags numre den har i disse forvaltningsafsnit. Jeg henleder opmærksomheden på forvaltningsmyndighedens vejledningspligt, jf. § 7 i forvaltningsloven.

Såfremt De skulle have den opfattelse, at visse akter er undtaget for aktindsigten, bedes disse nøje angivet sammen med Deres begrundelse herfor:

1. en angivelse påført journal-listen ved de aktstykker, som med lovhjemmel er
undtaget aktindsigt.
2. ekstrakter af de aktstykker, som med lovhjemmel er undtaget aktindsigt, jf. bl.a. §
10 og §§ 12-15 i Forvaltningsloven.
3. en redegørelse og herunder en begrundelse for, hvorfor jeg med lovhjemmel efter
Deres opfattelse ikke er berettiget til at modtage eventuelle aktstykker, jf. bl.a. § 22
i Forvaltningsloven.

Jeg forventer indenfor den lovlige frist på 10 dage, jf. § 16, stk. 2 i Forvaltningsloven, at modtage Deres fyldestgørende skriftlige svar på alle mine anmodninger. Jeg anmoder om at få tilsendt 1 kopi af samtlige dokumenter i sagen og journal-liste, registre og andre fortegnelser, som vedrører den pågældende sags dokumenter, jf. forvaltningslovens § 9.

Med venlig hilsen

_____________________
Dato og Underskrift
Navn
Cpr nr
Adresse
Post nr + by


_______________________________
Med Underskrift/Stempel kvitteres for
modtagelse af enslydende brev.
----------------------------------------------------------------

Når du så har modtaget alle disse navne, som de skal, men som heller ikke er blevet gjort i min (og andres) sager,
søger du aktindsigt jf offentlighedsloven §21 stk 3 på alle disse medarbejdere.
.
__________________
Mvh Kim Osbøl
FB gruppe: Jobcenter Lærkevej JKI
Youtube kanal: Jobcenter Lærkevej JKI
Forløb siden 5 april 2017 på K10: KLIK
Mit Forløb siden 25 nov 2011 med JC København: KLIK
Kio er ikke logget ind   Besvar med citat
Gammel 04-08-2018, 18:45   #463
Kio
Skal snart betale husleje på K10
 
Kios avatar
 
Tilmeldingsdato: 04-02 2009
Lokation: København
Alder: 54
Indlæg: 714
Styrke: 10
Kio er ny på vejen
Jeg skal ned med nakken....!

Partshøring feriepenge 3 aug 2018.

Hvordan skal man forholde sig, hvis kommunen anklager en for at have søgt og modtaget feriepenge fra d 21-06-2018 på 4105 kr (4,18 feriedag) efter skat samtidig med at man har modtaget kontanthjælp, og man IKKE har søgt eller modtaget disse feriepenge ?

Hvor kan man som borger se hvor ens feriepenge er registreret, hvis man ikke holder ferie i Ferieperioden fra d 01-05-2017 til d 30-04-2018 ?

Man kan nemlig ikke se det inde på www.borger.dk/arbejde-dagpenge-ferie/Oversigt-ferie

Hvem har bevisbyrden ?

Alle sider som feriekonto.dk, atp.dk mm henviser til borger.dk

Jeg har IKKE søgt om at få udbetalt feriepenge, fordi jeg holder/har holdt ferie !!!

Dokumentation jeg har adgang til på borger.dk kan ses her:

Fra min NemKonto juni måned 2018:Fra borger.dk - "Se tidligere ansøgninger""Se tidligere ansøgninger" nederst"Se detaljer" Første feriedag 06-06-2017 = LØGN.Enten prøver nogen ulovligt at få mig ned med nakken, er ikke første gang, eller også har kommunen igen et stort problem med deres IT-system.

------------------------------------------------------------
Info: 30. apr. 2017 af Nina Brorson & Niklas Ernst fra nyheder.tv2.dk
http://nyheder.tv2.dk/penge/2017-04-...mle-feriepenge

Det kan fremover være slut med de glemte millioner. Den danske ferielov er nemlig i strid med lønmodtagernes ret til fire ugers betalt ferie årligt, mener EU-kommissionen. Derfor står loven over for at skulle ændres.

- En del af de glemte feriepengene stammer fra folk på offentlig forsørgelse, som eksempelvis er blevet fyret. For dem kan det ikke betale sig at få udbetalt feriepengene, da de så bliver trukket fra overførselsindkomsten, forklarer Søren Balslev, områdechef i Feriekontoret i Beskæftigelsesministeriet til TV 2.

I andre tilfælde kan det ikke betale sig for os at hæve vores opsparede kroner.
For arbejdsløse er det ligefrem en økonomisk fordel at lade pengene stå.


Her ender vores optjente kroner
For nu skal vi stadig selv huske at få feriepengene udbetalt. Vi har tre år til at gøre krav på dem. Sker det ikke, så er pengene ikke længere vores.

------------------------------------------------------------
Arbejdsmarkedets Feriefond har udelukkende med feriepenge at gøre, der ikke er udbetalt i ferieåret, der sluttede 30. april 2017 og tidligere år.

Hvis du er i tvivl om du har feriepenge til gode eller hvor pengene er, så skal du kontakte din arbejdsgiver.

Hvis din arbejdsgiver har sendt feriepengene til Feriekonto kan du - frem til den 30. september - ringe på tlf: 7011 4910.

Borgere og virksomheder kan tage kontakt til Arbejdsmarkedets Feriefond ved brug af denne formular.

------------------------------------------------------------
Borger.dk - Forhindret i at holde ferie

"Hvis du bliver forhindret i at holde ferie, kan du have mulighed for at få feriepengene udbetalt"
.
.
__________________
Mvh Kim Osbøl
FB gruppe: Jobcenter Lærkevej JKI
Youtube kanal: Jobcenter Lærkevej JKI
Forløb siden 5 april 2017 på K10: KLIK
Mit Forløb siden 25 nov 2011 med JC København: KLIK

Sidst redigeret af Kio; 04-08-2018 kl. 19:44.
Kio er ikke logget ind   Besvar med citat
Gammel 07-08-2018, 12:00   #464
Kio
Skal snart betale husleje på K10
 
Kios avatar
 
Tilmeldingsdato: 04-02 2009
Lokation: København
Alder: 54
Indlæg: 714
Styrke: 10
Kio er ny på vejen
Ingen stilles til ansvar = folk er retsløse... "Vi beklager"...

Orientering om status på behandling af dine klager

Centralforvaltningen skal hermed oplyse, at dine klager over sagsbehandling, som
vi modtog henholdsvis den 10. juli 2018 og den 13. juli 2018, ikke er færdigbehandlet.

Forsinkelsen skyldes sagens kompleksitet.

"Vi beklager" sagsbehandlingstiden.

Med venlig hilsen
Michella Valentin
"Klagesagsteamet"
CF 2. kontor, område 1
Bernstorffsgade 17
1577 København V

__________________
Mvh Kim Osbøl
FB gruppe: Jobcenter Lærkevej JKI
Youtube kanal: Jobcenter Lærkevej JKI
Forløb siden 5 april 2017 på K10: KLIK
Mit Forløb siden 25 nov 2011 med JC København: KLIK

Sidst redigeret af Kio; 07-08-2018 kl. 12:23.
Kio er ikke logget ind   Besvar med citat
Gammel 07-08-2018, 12:13   #465
Kio
Skal snart betale husleje på K10
 
Kios avatar
 
Tilmeldingsdato: 04-02 2009
Lokation: København
Alder: 54
Indlæg: 714
Styrke: 10
Kio er ny på vejen
Klag, Klag, Klag, Klag, Klag, Klag, Klag, Klag, Klag,...

Kvittering for modtagelse

Tak for din henvendelse af 4. august 2018 som du blandt andet har sendt til
Borgmesterkontoret og som vi modtog i Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen den 6. august 2018.

Din henvendelse omhandler aktindsigt og sagsbehandling i din sag hos Ydelsesservice København.

Vi har videresendt din henvendelse til Ydelsesservice København, hvorfra du vil modtage svar.

Med venlig hilsen
Anna Mirecka
"Klagesagsteamet"
CF 2. kontor, område 1
Bernstorffsgade 17
1577 København V

----------------------------------------------------------
Til
Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen., Københavns Kommune

Og hvad er den lovpligtige svarfrist for Ydelsesservice København jf Retssikkerhedslovens § 3 stk. 2
og Ankestyrelsens principafgørelse 26-16 KEN nr 9498 af 06/06/2016 Gældende ?

Mvh Kim Osbøl


__________________
Mvh Kim Osbøl
FB gruppe: Jobcenter Lærkevej JKI
Youtube kanal: Jobcenter Lærkevej JKI
Forløb siden 5 april 2017 på K10: KLIK
Mit Forløb siden 25 nov 2011 med JC København: KLIK
Kio er ikke logget ind   Besvar med citat
Gammel 10-08-2018, 21:07   #466
Kio
Skal snart betale husleje på K10
 
Kios avatar
 
Tilmeldingsdato: 04-02 2009
Lokation: København
Alder: 54
Indlæg: 714
Styrke: 10
Kio er ny på vejen
'Gætteleg' vedr den lovpligtig svarfrist...

Aug 10. 2018 Brev fra Jobcenteret KLAG - Kvittering for modtagelse af klage - 09-08

Fra
Anna Mirecka
CF 2. kontor, område 1
Bernstorffsgade 17
1577 København V

Hvad mon grunden til er at man som borger ikke får oplyst den lovpligtige svarfrist ?

Hvorfor skal man 'bede' om det...?

Har kommunen ikke en rådgivnings- og udvidet vejledningspligt jf Forvaltningsloven § 7 LBK nr 433 af 22/04/2014 Gældende [link]
og
Retssikkerhedsloven § 5 LBK nr 188 af 08/03/2018 Gældende [link]?

Jeg bad d 7 aug om at få oplyst den lovpligtige svarfrist for Ydelsesservice København jf Retssikkerhedslovens § 3 stk. 2 og
Ankestyrelsens principafgørelse 26-16 KEN nr 9498 af 06/06/2016 Gældende.

Det må så være denne henvendelse Anna Mirecka henviser til... tror jeg...

__________________
Mvh Kim Osbøl
FB gruppe: Jobcenter Lærkevej JKI
Youtube kanal: Jobcenter Lærkevej JKI
Forløb siden 5 april 2017 på K10: KLIK
Mit Forløb siden 25 nov 2011 med JC København: KLIK
Kio er ikke logget ind   Besvar med citat
Gammel 10-08-2018, 22:50   #467
Kio
Skal snart betale husleje på K10
 
Kios avatar
 
Tilmeldingsdato: 04-02 2009
Lokation: København
Alder: 54
Indlæg: 714
Styrke: 10
Kio er ny på vejen
Aug 10. 2018 Vedr. Din klage over sagsbehandingen

Fra
Afdelingschef Britt Hegelund
Ydelsesservice København
Postboks 210
2500 Valby

"Du har nu fremsendt din udtalelse og dokumentation, herunder udskift
fra bankkonto, hvoraf det fremgår, at du ikke har modtaget beløbet. Du
har derfor ikke modtaget ydelse uretmæssigt."


Svar Aug 10. 2018:

Til
Ydelsesservice København
Postboks 210
1502 København V
kontanthjaelp@bif.kk.dk, ledighedsydelse@bif.kk.dk
https://post.borger.dk/?logon=borger...ubjectid=35025

Cc.:
Beskæftigelses- og integrationsborgmester Cecilia Lonning-Skovgaard
Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen
Bernstorffsgade 17
1592 København V
Borgmester@bif.kk.dk, JW9K@bif.kk.dk
E-boks: https://minside.borger.dk/post?funct...ailboxid=10516

Cc.:
Statsminister Lars Løkke Rasmussen
Justitsminister Søren Pape Poulsen
Beskæftigelsesminister Troels Lund Poulsen
Beskæftigelsesborgmester Cecilia Lonning-Skovgaard.
Jens Rohde "retssikkerhedsordfører" ex-medlem af EU-parlamentet for Radikale Venstre
stm@stm.dk, jm@jm.dk, ministeren@bm.dk, jr@epeu.dk

Cc.: brsek@okf.kk.dk, zu9v@bif.kk.dk, K95W@bif.kk.dk, tilsynet@statsforvaltningen.dk,
post@ombudsmanden.dk, ast@ast.dk, borgerraadgiveren@kk.dk, nielshenrikcc@yahoo.dk

Cc.:
Jobcenter København JKI
Jobcenterchef Maria Bødker Boje - DA91@bif.kk.dk
Afdelingschef Teddy S. Rasmussen, Jobcenter Musvågevej – xg64@bif.kk.dk
Afdelingschef Tine Hornbak, Center for Jobindsats – k150@bif.kk.dk
Lærkevej 18, 2400 København NV
Mail: BIFKP.JKI@bif.kk.dk, BIFJKI@bif.kk.dk, bifkpcfklagesager@bif.kk.dk, CABpension@bif.kk.dk, DA91@bif.kk.dk, xg64@bif.kk.dk, k150@bif.kk.dk,
E-boks: https://post.borger.dk/?logon=borger...ubjectid=38375

Medier og journalister:
redaktionen@eb.dk, 1929@bt.dk, christian.jensen@pol.dk, jacob.nybroe@jp.dk, poul.madsen@eb.dk,
moes@berlingske.dk, tj@berlingske.dk, jonr@berlingskemedia.dk, mkk@weekendavisen.dk,
rasmus@ulovliglogning.dk, moen@tv2lorry.dk, redaktion@tv2lorry.dk, nyhedsredaktionen@radio24syv.dk,
trier@radio24syv.dk, nyhedsvaerter@radio24syv.dk, some@radio24syv.dk, ak24syv@radio24syv.dk

Journalnummer: 060564-xxxx

Har fået et brev fra Afdelingschef Britt Hegelund.

Vedhæftet: Vedr. Din klage over sagsbehandingen 10. august 2018.PDF

Der svares IKKE på mine spørgsmål... igen, igen...

Jeg vil derfor hurtigst muligt have et skriftligt digitalt dokumenteret svar på fgl:

- Kim Osbøl har IKKE søgt eller har modtaget feriepenge hverken før eller efter d 21-06-2018 på 4105 kr.

- Kim Osbøl har IKKE oplyst om dette, da Kim Osbøl IKKE har søgt eller modtaget feriepenge hverken før eller efter d 21-06-2018 på 4105 kr og Kim Osbøl har IKKE afholdt ferie...

- at Kim Osbøl IKKE har oplyst og aftalt ferie med jobcentret, da Kim Osbøl IKKE har afholdt ferie.

- Jeg vil også have oplyst hvorfor disse feriepenge på 4,18 dag (4.105,27 kr.) fra Jens Kolls Turist ikke er noteret som "Ikke afholdt ferie" inde på https://privat.atp.dk/FPSe/borger/SeDineFeriepenge.do

- Hvor er disse disse feriepenge på 4,18 dag (4.105,27 kr.) fra Jens Kolls Turist nu noteret henne på borger.dk ?

- Hvilke personer har ansvaret for at Ydelsesservice den 16.7.18 modtager en systemmæssig meddelelse fra
Feriekonto at jeg den 2018-06-21 skulle have udbetalt feriepengene og have holdt ferie med Første feriedag d 2017-06-06 ?

- Jeg vil også have oplyst hvilke personer der har ansvaret for at borgernes feriepenge registreres korrekt inde på https://privat.atp.dk/FPSe/borger/SeDineFeriepenge.do ?

- Jeg vil også have oplyst årsagen til at når en borger ikke afholder sin ferie inden for ferieåret som afslutter d 30-04-2018, hvor henne på borger.dk kan borgeren så se disse penge for den ferie man ikke har afholdt ?

- Hvilke personer har ansvaret for denne "fejl" ?

- Og hvad vil I gøre for at denne "fejl" ikke gentager sig, så I UDEN dokumentation igen anklager en borger for at have begået noget ulovligt med trusler om sanktioner ?


Begæring om aktindsigt Offentlighedsloven § 21 stk. 3 på Afdelingschef Britt Hegelund..

Efter modtaget brev i dag vil jeg bede om aktindsigt iht offentlighedsloven § 21 stk. 3 på Afdelingschef Britt Hegelund.

Jeg vil bede om alle stillingsbetegnelser, alle uddannelser, alle arbejdsopgaver, alle lønmæssige forhold samt alle økonomiske bonus- og vederlags-aftaler, tjenesterejser, samt alle oplysninger om disciplinære reaktioner i form af advarsel eller derover.

Jeg forventer indenfor den lovlige frist på 10 dage, jf. § 16, stk. 2 i Forvaltningsloven, at modtage fyldestgørende skriftligt svar på min anmodning.

Vedlæg venligst denne henvendelse i min journal.

OBS.: Er sendt via e-Boks, og er derfor lovligt gyldig mht underskrift med Nem-ID.


Med Venlig Hilsen
__________________
Mvh Kim Osbøl
FB gruppe: Jobcenter Lærkevej JKI
Youtube kanal: Jobcenter Lærkevej JKI
Forløb siden 5 april 2017 på K10: KLIK
Mit Forløb siden 25 nov 2011 med JC København: KLIK
Kio er ikke logget ind   Besvar med citat
Gammel 19-08-2018, 21:51   #468
Kio
Skal snart betale husleje på K10
 
Kios avatar
 
Tilmeldingsdato: 04-02 2009
Lokation: København
Alder: 54
Indlæg: 714
Styrke: 10
Kio er ny på vejen
Systematsik Ulovlig Sagsbehandling. Hvor er retssikkerheden?

Mon det snart begynder det snart at sive ind...

DERFOR skal SB og socialrådgivere i sociale sager autoriseres, så de stilles personligt til ansvar for at den lov folketinget vedtager overholdes, og ikke en tilfældig jobcenterchefs private mening om hvornår loven skal overholdes.

Lørdag 18 aug. 2018 Af socialrådgiver #Erik Petersen

Socialrådgiver: Kommunerne begår socialt bedrageri mod borgerne

"alle sagsbehandlere får besked på at flytte alle borgere over på listen over aktiverede for at opfylde afdelingens måltal."

- Kommunerne fastholder folk i systemet i årevis, fordi det er billigere. De er ikke interesseret i at få folk afklaret til fleksydelse eller førtidspension, for så ryger de i en anden kasse, og så får kommunen ikke samme refusion. Det er et cirkus, som ikke gør noget som helst godt for borgerne, men kun generer dem.


Og når de "troværdige" politikere ikke vil sige det højt, så disse ulovligheder kan stoppe, så må vi andre jo...

Att. de politikere der IKKE ønsker autorisation af SB og jurister i sociale sager...

Statsminister #Lars Løkke Rasmussen

Beskæftigelsesminister #Troels Lund Poulsen

#SF (For et Danmark der hænger sammen):
#Pia Olsen Dyhr, #Karsten Hønge aka #Karsten Hønge, #Sisse Marie Welling aka #Sisse Marie Berendt Welling

#Enhedslisten (Siger hvad vi mener - gør hvad vi siger)
#Pernille Skipper aka #Pernille Skipper, #Finn Sørensen aka #Bryg Finn, #Ninna Hedeager Olsen, #Ulrik Kohl m.fl.

#Alternativet (garant for at vores børn og børnebørn bliver født ind i en bedre verden)
#Uffe Elbæk, #J Christina Fock, #Torsten Gejll aka #Torsten Gejl, #Rasmus Nordqvist aka Rasmus Nordqvist, #Niko Grünfeld aka #Niko Grünfeld, #Troels Christian Jakobsen m.fl

Kilde: http://www.k10.dk/showthread.php?p=364999#post364999

Info om: Bonus til SB? Myte eller fakta.
https://www.k10.dk/showthread.php?t=28324

https://www.avisen.dk/socialraadgive...ri_510838.aspx
__________________
Mvh Kim Osbøl
FB gruppe: Jobcenter Lærkevej JKI
Youtube kanal: Jobcenter Lærkevej JKI
Forløb siden 5 april 2017 på K10: KLIK
Mit Forløb siden 25 nov 2011 med JC København: KLIK
Kio er ikke logget ind   Besvar med citat
Gammel 21-08-2018, 21:44   #469
Kio
Skal snart betale husleje på K10
 
Kios avatar
 
Tilmeldingsdato: 04-02 2009
Lokation: København
Alder: 54
Indlæg: 714
Styrke: 10
Kio er ny på vejen
HADETS SANGE (Netkrigerne)

En performance-installation af had af Biering/ChemnitzVi hader alle sammen noget og nogen.
Vi hader systemet når det ikke fungerer. Vi hader idioter som springer over i køen. Nogen hader kvinderne, som hader mændene. Andre hader bøsserne, de heteroseksuelle, de religiøse, miljøaktivisterne, kapitalisterne, de venstreorienterede, de højreorienterede. Vi hader dem som ødelægger vores liv og den verden vi lever i. Og vi hader dem der ikke forstår os, og som ikke kan se at vi har ret.

Velkommen til HADETS SANGE, hvor en gruppe af virkelighedens netkrigere indtager Den Frie Udstillingsbygning. Nogen vil kalde dem hadere, men de kæmper for det som er bedst for vores samfund, og det liv som vi alle fortjener. De har ret til at sige deres mening, og nogen gange bliver de nødt til at sige sandheden højt, så alle kan høre den.

Den Frie udstillingsbygning omdannes til en totalinstallation af Marie Rosendahl Chemnitz og Tue Biering. Komponist og sangskriver Kirstine Fogh Vindelev arrangerer stemmer og sætter musik til virkelighedens had.

Medvirkende: Netkrigere og performere
Idé og koncept: Biering/Chemnitz er prisbelønnede instruktør Tue Biering og scenograf Marie Rosendahl Chemnitz, som stod bag bl.a Blumenbach Instituttet, Staying Alive og Familieudredning. Kirstine Fogh Vindelev er komponist og musiker.
Producent: Annette Max Hansen/Biering/Chemitz i samarbejde med Den Frie Udstillingsbygning.

#hadetssange #bieringchemnitz #denfriePå FB: https://www.facebook.com/events/2056207967925050/

Biletter: https://www.teaterbilletter.dk/fores...r/hadets-sang/
__________________
Mvh Kim Osbøl
FB gruppe: Jobcenter Lærkevej JKI
Youtube kanal: Jobcenter Lærkevej JKI
Forløb siden 5 april 2017 på K10: KLIK
Mit Forløb siden 25 nov 2011 med JC København: KLIK

Sidst redigeret af Kio; 21-08-2018 kl. 21:47.
Kio er ikke logget ind   Besvar med citat
Gammel 21-08-2018, 21:57   #470
Kio
Skal snart betale husleje på K10
 
Kios avatar
 
Tilmeldingsdato: 04-02 2009
Lokation: København
Alder: 54
Indlæg: 714
Styrke: 10
Kio er ny på vejen
Systematsik Ulovlig Sagsbehandling = ingen retssikkerhed!

Dejligt forfriskende med en troværdig og ærlig politiker der tør stå frem og påtale hvad der foregår...

Ulf Baldrian Kudsk Harbo
9 timer ·

Tak for lort Københavns kommune og alle jer andre kommuner der sparer på forsørgelsesudgifterne ved ulovligt at fastholde syge og handicappede uden indtægt eller på kontanthjælp selv om de ikke har kunne arbejde på ordinære vilkår i årevis.

Når de store kommuner som København sparer på førtidspensioner til deres syge og nedslidte og parkerer dem på kontanthjælp - falder bloktilskuddet til alle kommuners forsørgelsesudgifter - sådan fungerer bloktilskud - ordningen straffer de kommuner der påtager sig det sociale ansvar at forsørge deres syge handicappede og nedslidte.

skam jer politikere der skærer i refusioner og tilskud til solidarisk forsørgelse af vores syge og nedslidte.

Og skam jer der hopper med på vognen og svigter de syge og nedslidte

Det store bloktilskud til alle 98 kommuner er reguleret efter hvor mange penge kommunerne over en bred kam bruger på forsørgelsesudgifter.


Kilde og læs mere her: https://www.facebook.com/permalink.p...00006463864075


---------------------------------------------------
OBS!! OG tak for LORT til de politikere der IKKE ønsker autorisation af SB og jurister i sociale sager...

Statsminister #Lars Løkke Rasmussen

Beskæftigelsesminister #Troels Lund Poulsen

#SF (For et Danmark der hænger sammen):
#Pia Olsen Dyhr, #Karsten Hønge aka #Karsten Hønge, #Sisse Marie Welling aka #Sisse Marie Berendt Welling

#Enhedslisten (Siger hvad vi mener - gør hvad vi siger)
#Pernille Skipper aka #Pernille Skipper, #Finn Sørensen aka #Bryg Finn, #Ninna Hedeager Olsen, #Ulrik Kohl m.fl.

#Alternativet (garant for at vores børn og børnebørn bliver født ind i en bedre verden)
#Uffe Elbæk, #J Christina Fock, #Torsten Gejl aka #Torsten Gejl, #Rasmus Nordqvist aka Rasmus Nordqvist, #Niko Grünfeld aka #Niko Grünfeld, #Troels Christian Jakobsen m.fl
__________________
Mvh Kim Osbøl
FB gruppe: Jobcenter Lærkevej JKI
Youtube kanal: Jobcenter Lærkevej JKI
Forløb siden 5 april 2017 på K10: KLIK
Mit Forløb siden 25 nov 2011 med JC København: KLIK
Kio er ikke logget ind   Besvar med citat
Svar

Emne Værktøjer
Visningsmetode

Regler for indlæg
Du må ikke lave nye tråde
Du må ikke besvare indlæg
Du må ikke vedhæfte filer
Du må ikke redigere dine indlæg

BB code er Til
Smilies er Til
[IMG]kode er Til
HTML-kode er Fra

Gå til forum
Alt tidssætning er GMT +2. Klokken er nu 00:35.


Lavet i vBulletin® Version 3.8.10
Copyright ©2000 - 2018, Jelsoft Enterprises Ltd.
Copyright © www.k10.dk
Indholdet på K10 - Flexjob & Førtidspension må ikke kopieres eller gengives andre
steder uden først at have indhentet tilladelse til det fra ejeren af K10 - Flexjob & Førtidspension