K10 - Flexjob & Førtidspension
 

Gå tilbage   K10 - Flexjob & Førtidspension > Politik og Samfundsdebat > Politik og Samfund

Forum Kategorier Forum Regler Om K10 og Info om Cookies Hjælp til Forum Brug

Politik og Samfund Her er det tilladt at diskutere politik , nyheder og andre samfundsproblemer. Hvis du har problemer med at andre udtrykker deres uforbeholden mening om vores samfund, så er dette nok ikke stedet for dig.

Svar
 
Emne Værktøjer Visningsmetode
Gammel 29-06-2020, 14:52   #61
phhmw
Jeg bor her på K10
 
Tilmeldingsdato: 08-12 2005
Lokation: Dragør Danmark
Indlæg: 10.168
Styrke: 28
phhmw er på berømmelsens vejphhmw er på berømmelsens vejphhmw er på berømmelsens vejphhmw er på berømmelsens vej
Københavns Kommune genoptager sager om forsørgelsespligt

http://www.ombudsmanden.dk/find/nyhe...ergelsespligt/

Københavns Kommune måtte for nylig anerkende, at den ikke kunne kræve en udbetalt kontanthjælp på cirka 320.000 kroner dækket af en kvinde, der havde garanteret sin svigermors forsørgelse i forbindelse med familiesammenføring. Det fastslog Højesteret i dommen.

Ankestyrelsen har samtidig bedt alle landets kommuner overveje, om den hidtidige praksis i de enkelte kommuner har været i overensstemmelse med Højesterets dom. Ankestyrelsen skriver til kommunerne, at de som udgangspunkt har pligt til selv at genoptage og omgøre afgørelser, hvis deres praksis viser sig at have være forkert.


http://www.ombudsmanden.dk/find/nyhe...havns_kommune/

http://www.ombudsmanden.dk/find/nyhe...havns_kommune/

Dommen.
https://domstol.dk/media/f4kfoe5m/25937-anonym.pdf

THI KENDES FOR RET:
Københavns Kommune skal anerkende, at der ikke på grundlag af garan‐ tierklæringer af 26. november 1999 og 14. marts 2003 kan ske inddrivelse hos A for hjælp til forsørgelse udbetalt til B i perioden fra den 1. september 2013 til 31. august 2016.

I sagsomkostninger for byret og landsret skal Københavns Kommune betale 80.000 kr. til A og 8.000 kr. til statskassen.

I sagsomkostninger for Højesteret skal Københavns Kommune betale 46.000 kr., som indbetales til Højesteret.

De idømte sagsomkostningsbeløb skal betales inden 14 dage efter denne høje‐ steretsdoms afsigelse og forrentes efter rentelovens § 8 a.


Hilsen Peter
phhmw er ikke logget ind   Besvar med citat
Gammel 06-08-2020, 14:44   #62
phhmw
Jeg bor her på K10
 
Tilmeldingsdato: 08-12 2005
Lokation: Dragør Danmark
Indlæg: 10.168
Styrke: 28
phhmw er på berømmelsens vejphhmw er på berømmelsens vejphhmw er på berømmelsens vejphhmw er på berømmelsens vej
Ankestyrelsen ændrer bevisvurderingen i forhold til opholdskravet i uddannelses- og k

Ankestyrelsen ændrer bevisvurderingen i forhold til opholdskravet i uddannelses- og kontanthjælpssager

http://www.ombudsmanden.dk/find/nyhe...g_opholdskrav/

En række borgere, der har fået afslag på kontanthjælp, fordi de efter Ankestyrelsens opfattelse ikke kunne dokumentere, at de har været i Danmark i en tilstrækkelig lang periode, får nu genoptaget deres sager. Det sker efter, at Ankestyrelsen på baggrund af en ombudsmandsudtalelse har besluttet at ændre praksis på området.

For at få uddannelses- eller kontanthjælp skal man kunne dokumentere, at man lovligt har opholdt sig her i riget i sammenlagt 9 ud af 10 år (tidligere 7 ud af 8 år). Kan en person ikke dokumentere, at opholdskravet er opfyldt, vil personen modtage den lavere selvforsørgelses- og hjemrejseydelse og overgangsydelse (tidligere integrationsydelse).

Ankestyrelsen vil fremover – og i overensstemmelse med udtalelsen fra ombudsmanden – lægge større vægt på en samlet vurdering i forhold til, om der er reel grund til at tro, at en borger har været udrejst af landet. Ankestyrelsen vil i den forbindelse ikke lægge samme afgørende vægt som tidligere på, om en borger kan fremvise konkret dokumentation for ophold i Danmark i de enkelte kalendermåneder i hele den relevante periode.

Det er i mine øjne meget positivt, at Ankestyrelsen ændrer sin praksis, så styrelsen anlægger en helhedsvurdering på baggrund af sagens samlede oplysninger. Borgere, der har en livsførelse og livssituation med en skrøbelig social tilknytning til samfundet, kan i sagens natur have meget svært ved at dokumentere ti år tilbage måned for måned, at de har været her i landet,” siger Folketingets Ombudsmand, Niels Fenger.


http://www.ombudsmanden.dk/find/udta...bsager/2020-7/

Hilsen Peter
phhmw er ikke logget ind   Besvar med citat
Gammel 14-09-2020, 14:41   #63
phhmw
Jeg bor her på K10
 
Tilmeldingsdato: 08-12 2005
Lokation: Dragør Danmark
Indlæg: 10.168
Styrke: 28
phhmw er på berømmelsens vejphhmw er på berømmelsens vejphhmw er på berømmelsens vejphhmw er på berømmelsens vej
Mangelfuld selvbetjeningsløsning i Familieretshuset

https://www.ombudsmanden.dk/find/nyh...ningsloesning/

Hvis man som forældre er uenige om eksempelvis forældremyndighed og vil starte en sag i Familieretshuset, er det obligatorisk at anvende den digitale selvbetjeningsløsning. Familieretshusets digitale selvbetjeningsløsning giver imidlertid ikke mulighed for, at en partsrepræsentant kan starte en sag op, hvilket er i strid med forvaltningslovens regler.

Derfor vil myndighederne nu hurtigst muligt løse problemet, så det også er muligt for en forælder at lade sig repræsentere f.eks. af en advokat ved brug af selvbetjeningsløsningen. Det sker, efter at ombudsmanden – på baggrund af en henvendelse fra en advokat – rejste spørgsmålet over for Social- og Indenrigsministeriet.

Ombudsmanden har meddelt myndighederne, at han går ud fra, at Familieretshuset – indtil der foreligger en løsning – vil sikre, at borgere, som ønsker at lade en partsrepræsentant indlede en sag, får mulighed herfor på en anden måde end via Familieretshusets digitale selvbetjeningsløsning.

Tænk forvaltningsret ind fra starten, når man udvikler digitale løsninger

Partsrettigheder og offentlige IT-systemer

https://www.ombudsmanden.dk/myndighe..._it-systemer_/

Officialprincippet

Officialprincippet kaldes også undersøgelsesprincippet og indebærer, at en offentlig myndighed er ansvarlig for, at en sag er tilstrækkeligt oplyst, før myndigheden træffer afgørelse. Det påhviler altså den enkelte forvaltningsmyndighed selv – eventuelt i samarbejde med andre myndigheder – at sikre et tilstrækkeligt oplysningsgrundlag, før en sag afgøres. Myndigheden kan i den forbindelse også bede om, at private, herunder navnlig parterne, medvirker til at oplyse sagen.


phhmw

Hvilket vil sige at alle væsentlige oplysninger skal kommunens ansatte (sagsbehandlere, socialrådgivere) indhente inden for den politisk vedtagne sagsbehandlingsfrist iht RSL § 3 stk.2 som skal findes på kommunens hjemmeside, inden for alle områder, hvor der falder en kommunal afgørelse.

.......... og mange andre vigtige oplysninger.

Hilsen Peter
phhmw er ikke logget ind   Besvar med citat
Gammel 18-11-2020, 19:20   #64
phhmw
Jeg bor her på K10
 
Tilmeldingsdato: 08-12 2005
Lokation: Dragør Danmark
Indlæg: 10.168
Styrke: 28
phhmw er på berømmelsens vejphhmw er på berømmelsens vejphhmw er på berømmelsens vejphhmw er på berømmelsens vej
Flere borgere blev fejlagtigt afvist af nævn

https://www.ombudsmanden.dk/find/nyh...vist_af_naevn/

18. november 2020 | Nyhed
I tre sager har Miljø- og Fødevareklagenævnet afvist klager, fordi borgerne ifølge nævnet ikke kunne fremvise en afgørelse fra en førsteinstans. Det viser sig imidlertid, at der reelt var truffet afgørelser i sagerne. Nævnet burde derfor have behandlet klagerne.

Ombudsmanden konstaterer i en undersøgelse, at Miljø- og Fødevareklagenævnet i de pågældende sager på visse punkter har haft en forkert forståelse af, hvad der efter forvaltningsretten er en afgørelse.

”Flere borgere har ikke kunnet få behandlet deres klage. Derfor er disse sager gode eksempler på, at det er vigtigt, at myndighederne forstår afgørelsesbegrebet rigtigt,” siger Folketingets Ombudsmand, Niels Fenger.

Miljø- og Fødevareklagenævnet har i forbindelse med ombudsmandens undersøgelser genoptaget to af klagesagerne, og ombudsmanden har nu henstillet, at nævnet også genoptager den tredje klagesag. Nævnet oplyser, at det fremadrettet vil gøre en særlig indsats for at være mere præcis, når det anvender afgørelsesbegrebet.

Kommunens afvisning er også en afgørelse
I en af de tre sager klagede nogle sommerhusejere på Djursland til kommunen over, at de skulle betale for en reparation af en beskadiget drænledning, og bad gentagne gange kommunen om at udstede et påbud efter vandløbsloven. Det afviste kommunen, og derfor henvendte sommerhusejerne sig til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Sommerhusejerne blev også afvist her, fordi nævnet ikke mente, at kommunen havde truffet en afgørelse. Og dermed kunne nævnet ikke behandle sagen.

Ombudsmanden har netop udtalt, at kommunens afvisning af at indlede en sag efter vandløbsloven er en afgørelse. Han kommer samtidig med en række bemærkninger til nævnets synspunkter om, hvornår der er tale om en afgørelse. Bl.a. fastslår han, at et svar på en borgerhenvendelse utvivlsomt kan være en afgørelse, ligesom der – hvilket nævnet også er enig i – kan være tale om en afgørelse, selv om der ikke er givet en klagevejledning. Det afgørende for, om der er tale om en afgørelse, er indholdet af en udtalelse, ikke hvordan den betegnes eller formidles til borgeren.

Læs ombudsmandens undersøgelse af Miljø- og Fødevareklagenævnets anvendelse af afgørelsesbegrebet.

Læs ombudsmandens afsluttende brev til sommerhusejerne.Flere oplysninger:

Folketingets Ombudsmand, Niels Fenger, tlf. 42 47 50 91

Områdechef Jacob Christian Gaardhøje, tlf. 33 13 25 12

FAKTA

Miljø- og Fødevareklagenævnet er et uafhængigt klagenævn inden for natur-, miljø-, landbrug-, fiskeri- og fødevareområdet.

Nævnet er øverste klagemyndighed for afgørelser truffet af eksempelvis Landbrugsstyrelsen og kommunerne.

Afgørelsesbegrebet i de klagesager, som nævnet behandler, er det samme som forvaltningslovens afgørelsesbegreb.

En afgørelse i forvaltningslovens forstand karakteriseres almindeligvis ved, at der er tale om en udtalelse fra en offentlig myndighed, som udstedes på et offentligretligt grundlag (i modsætning til privatretligt grundlag, f.eks. en aftale),
som går ud på ensidigt at bestemme, hvad der er eller skal være gældende ret, og som retter sig mod eksterne modtagere (i modsætning til internt mod myndigheden selv).
Læs mere om afgørelsesbegrebet i overblik #4 i Myndighedsguiden på ombudsmandens hjemmeside.


Hilsen Peter
phhmw er ikke logget ind   Besvar med citat
Svar

Emne Værktøjer
Visningsmetode

Regler for indlæg
Du må ikke lave nye tråde
Du må ikke besvare indlæg
Du må ikke vedhæfte filer
Du må ikke redigere dine indlæg

BB code er Til
Smilies er Til
[IMG]kode er Til
HTML-kode er Fra

Gå til forum
Alt tidssætning er GMT +2. Klokken er nu 20:58.


Lavet i vBulletin® Version 3.8.10
Copyright ©2000 - 2020, Jelsoft Enterprises Ltd.
Copyright © www.k10.dk
Indholdet på K10 - Flexjob & Førtidspension må ikke kopieres eller gengives andre
steder uden først at have indhentet tilladelse til det fra ejeren af K10 - Flexjob & Førtidspension