K10 - Flexjob & Førtidspension
 

Gå tilbage   K10 - Flexjob & Førtidspension > Sagsformidler hjørnet > Spørgsmål ang Førtidspension efter 2003

Forum Kategorier Forum Regler Om K10 og Info om Cookies Hjælp til Forum Brug

Vigtige Meddelelser

Spørgsmål ang Førtidspension efter 2003 Her kan du stille spørgsmål hvis du har spørgsmål ang førtidspension efter 2003 dog ikke politisk indhold som skal lægges under kategorien Samfund og Politik

Svar
 
Emne Værktøjer Visningsmetode
Gammel 25-04-2017, 17:10   #1
phhmw
Jeg bor her på K10
 
Tilmeldingsdato: 08-12 2005
Lokation: Dragør Danmark
Indlæg: 8.361
Styrke: 23
phhmw er fast beboer på K10phhmw er fast beboer på K10phhmw er fast beboer på K10
Tilkende førtidspension, uden at forelægge sagen for Rehabiliteringsteamet

https://www.facebook.com/permalink.p...00006463864075

Siden første juni 2016 har det været muligt for landets kommuner at tilkende førtidspension uden at forelægge sagen for rehabiliteringsteamet fordi det er åbenbart formålsløst at udvikle arbejdsevnen.

Det første kommunen skal gøre, hvis de tror der måske er tale om en sag som er åbenbar er at sende relevante akter til regionens sundhedskoordinator sammen med et afkrydsningsskema, hvor der bliver spurgt om følgende;

A) Er borgeren terminalt syg
□ Ja
□ Nej (Hvis X gå til udfyldelse af punkt B)

Note: __________________________________________________

B) Hvilke af nedenstående kriterier er opfyldt:

□ Borgerens evne til at varetage almindelige dagligdagsaktiviteter er meget svært nedsat i et omfang, hvor støtteforanstaltninger af praktisk, social eller plejekarakter allerede er iværksat i fornødent omfang. Det vurderes, at yderligere støtte ikke kan forbedre borgerens funktionsevne.

□ Helbredsforholdene er i sig selv tilstrækkelige til at forklare borgerens nedsatte funktionsevne.

□ Der foreligger en klar diagnose, relevant behandling er gennemført, og prognosen er sikker.

□ Prognosen indebærer, at funktionsevnen og dermed arbejdsevnen ikke kan udvikles gennem behandling eller træning.

Er alle fire kriterier opfyldt?
□ Ja
□ Nej

C) Sundhedskoordinatoren bedes markere, hvilket af nedenstående tre udsagn, sundhedskoordinatoren vurderer, er korrekt:

□ Sundhedskoordinator vurderer, at der kan svares ”JA” til spørgsmålet i punkt A) og eller punkt B), og at sagen kan afgøres, uden forelæggelse for rehabiliteringsteamet.

Sundhedskoordinator vurderer, at der skal svares ”NEJ” i både punkt A) og punkt B), og at sagen bør forelægges for rehabiliteringsteamet.

Sundhedskoordinator ønsker samtale med borger og sagsbehandler for at sikre, at sagen er fuldt oplyst.

Vejledning om sager, hvor kommunen kan tilkende førtidspension uden forelæggelse for rehabiliteringsteamet, fordi det er åbenbart formålsløst at udvikle arbejdsevnen

https://www.retsinformation.dk/Forms...aspx?id=180548

Hvad er forskellen på en sundhedskoordinator og sundhedsfaglig rådgivning ved en lægekonsulent?

http://www.dukh.dk/viden-selvhjaelp/...laegekonsulent

Rehabiliteringsteamets sammensætning, herunder beskrivelse af Sundhedskoordinator.

https://www.k10.dk/showthread.php?t=28338&page=2

Indlæg # 17 Sundhedskoordinator
https://www.k10.dk/showpost.php?p=316282&postcount=17

Hilsen Peter
phhmw er ikke logget ind   Besvar med citat
Gammel 25-04-2017, 18:49   #2
Hut
Elsker at være her på K10
 
Tilmeldingsdato: 12-03 2017
Indlæg: 85
Styrke: 2
Hut er ny på vejen
"Mange kommuner har den fejlopfattelse at man intet kan sige om arbejdsevnen hvis borgeren ikke har gennemført en eller flere arbejdsprøvningen på mange måneder i en rigtig virksomhed.
Hvis borgeren er for syg eller Handicappet til at fuldføre en arbejdsprøvning, bliver mere syg af at forsøge og har lidelser som ikke har behandlingsmuligheder, som kan forbedre funktionsevnen og tilstanden er stationær så er der ingen arbejdsevne, da funktionsevnen er så nedsat at bare det at få dagligdagen til at fungere er en stor udfordring.
I vejledningen står der at
"Arbejdsevnen er den del af funktionsevnen, der anvendes til på arbejdsmarkedet at udføre forskellige konkret specificerede arbejdsopgaver med henblik på at opnå indtægt til selvforsørgelse.
Da arbejdsevnen er en delmængde af funktionsevnen, betyder det, at hvis funktionsevnen varigt er meget svært nedsat og ikke lader sig kompensere, vil det også gælde for arbejdsevnen."
Dette kan bruges som argument over for kommunen i forhold til at få dem til at forstå at man godt kan sige at det er dokumenteret ud fra funktionsevnenvurderingen at der ingen arbejdsevne er.
Når det er gjort så går kommunen ofte med til at få en Ergoterapeut til at lave en funktionsevnenbeskrivelse i eget hjem, som så bruges som dokumentation for at arbejdsevnen er ophørt i stedet for en rigtig arbejdsprøvning."

Det er da også interessant.
Hut er ikke logget ind   Besvar med citat
Gammel 12-10-2017, 21:31   #3
Oldone
På vej til at lære K10
 
Tilmeldingsdato: 20-02 2017
Indlæg: 3
Styrke: 0
Oldone er ny på vejen
Hej Peter m.fl. i forummet

Min sag har været igennem "maskinen", du skrev om tilbage i april måned d.å.
Her er så min foreløbige "tilbagemelding" om, hvordan det er gået.
Desværre, har jeg en sag, der er kørt helt fast, og den nye mulighed, der netop skulle afbureaukratisere både i kommunerne og ikke mindst hos borgerne selv, jf. den nye bekendtgørelse med tilhørende bilag 1, så misbruges denne i stedet mod borgeren.

For, hvad gør man, når ens sag er indsendt til regionen, Klinisk funktion som Åbenbar sag ”uden forelæggelse for rehabiliteringsteamet”, jf. den nye BEK nr 1092 af 03/08/2016, som du også skriver om Peter, men kommunen ikke selv mener, den er det?

Når, jeg skriver ”indsendt”, som ”Åbenbar sag”, er det fordi, den er sendt med overskriften ”Åbenbar sag” både på Rehabiliteringsplanen, og ligeledes i det system, som ”min” kommune anvender, nemlig ”Mediconnect”.
Det sidste er bekræftet både i brev fra min sagsbehandler og ved telefonsamtale med Regionen, sekretariatet i Klinisk Funktion, og som jeg har optaget.
Egen læge med flere har ligeledes erklæret sig 100% enige i, at sagen er ”Åbenbar formålsløs”, og seneste LÆ265 bakker ligeledes fuldstændig op herom.

I min sag skriver kommunen nu efterfølgende i et notat, at det er ”borgeren selv”, der har bedt om en ”vurdering ved sundhedskoordinator”, hvilket jeg ikke har, men blev lovet af øverste ledelse, at sagen blev behandlet som ”Åbenbar”, og dette naturligvis, som det er meningen, nemlig når kommunen selv har vurderet, at sagen er dette, og derfor netop sender sagen til regionen som Åbenbar.

Omkring både sundhedskoordinator og ”bilag” 1 til sagen, har jeg spørgsmål, som jeg herved lægger op til både dig Peter og / eller andre i forummet om, hvordan I tænker, det skal forstås?
Kan det i noget lovmateriale ses uddybet, tolket, konkretiseret? Jeg kan ikke finde det….

I min Åbenbar formålsløse sag, som længe har været det, har ”sundhedskoordinator” udfyldt de to ”midterste” krydser i B)

X Helbredsforholdene er i sig selv tilstrækkelige til at forklare borgerens nedsatte
funktionsevne.
X Der foreligger en klar diagnose, relevant behandling er gennemført, og prognosen er sikker
Hvad angår de to andre ”krydser”, se Peters indlæg, hvor skemaet vises i sin helhed, har den såkaldte uvildige ”sundhedskoordinator” direkte ignoreret, hvad der stod i øvrige lægepapirer, indsendt med sagen.

Samtidig vides det, at denne såkaldte sundhedskoordinator er ”min” kommunes egen eksternt faste tilknyttede ”konsulent”, der får overgivet samtlige af ”min” kommunes lignende sager, og denne er til forskel for før 1. juli 2013, hvor kommunerne ikke længere selv måtte have sådanne ”faste” lægekonsulenter ansat, nu i stedet lønnet via sygehuset, hvor sundhedskoordinator ellers iflg. reglerne dagligt skal have sin gang og være fast forankret, men som ikke er dette, da denne almene mediciner arbejder fra ”egen virksomhed” dvs. ”opkoblet”, hvor han nu måtte befinde sig, enten i eget hjem eller på det Universitet, hvor han også er forsker.
At forholdene er sådanne, er bevidnet ved en telefonsamtale med regionens kliniske funktions sekretariat ved en telefonsamtale, som jeg har optaget.

Er denne her ”konstruktion”, jeg her beskriver, ulovlig?
Det vil jeg jo mene, men hvad kan ”vi” gøre ved det? Hvem skal vi gå til?

Ligeledes, nytter det heller intet, at ens sag ”ovenikøbet” er konfereret med ”selveste” cheflægen for Klinisk Funktion, når denne sidder i ledergruppe med en tidligere såkaldt ”sundhedskoordinator” i min sag, men som ikke var det ved mit Rehabiliteringsteammøde tilbage i november 2014, hvor jeg var nødt til at forsøge mig ved en §17, stk. 2 på det foreliggende.
Kommunens ledelse har ovenikøbet på skrift understreget, at lægen deltog i Rehabiliteringsteammødet som sundhedskoordinator i min sag, men min egen læge har efterfølgende vidnet om, at samme læge i en efterfølgende telefonsamtale netop gjorde meget ud af at fortælle, at han netop ikke deltog på Rehabiliteringsteammødet som sundhedskoordinator i sagen.
Min læge og jeg havde klaget til denne ”sundhedskoordinator”, og som derpå meget vred ringede min læge op.
Allerede her kan man sige, at der er tale om inhabilitet i min sag, når den lander i samme suppedas, nemlig hos Klinisk Funktion, hvor samme tidligere ”sundhedskoordinator” jo netop har gjort sig meget uheldig bemærket i min sag.

Hvis, man klager over inhabilitet, får man ikke medhold, det har jeg prøvet overfor kommunen selv.
At klage til statsforvaltningen, tilsynet kræver rigtig mange ressourcer, jeg ikke har.
Endvidere, er der i samme tilsyn, ansat en ægtefælle til en af de øverste i ledelsen i samme jobcenter, jeg hører under.
Denne øverste ledelsesperson har ligeledes personligt været involveret i min sag, da jeg har klaget direkte hertil.
Inden ægtefællens ansættelse i tilsynet, var denne ansat i Ankestyrelsen, hvor min sag også har været samtidig med denne ægtefælles ansættelse.

Så, hvad skal man snart som borger i dette her lille land stille op?
Har en borger mon ret til at få sendt sagen til en anden Klinisk funktion langt væk fra den, borgeren ellers tilhører?
Og a pro pos ”lille land”, så kender de alle hinanden, så dette hjælper heller ikke, snarere risikerer borgeren at få ”stadfæstet” sagen til kommunens fordel.


Men tilbage til ”bilag 1”, så er dette jo en Star.dk skabelon til fri afbenyttelse eller ej i forbindelse med ”sundhedskoordinators” udfærdigelse af ”Åbenbar sag”.

I skemaet er der som bekendt fire ”kriterier” (krydser)

Der står bl.a.”Er alle fire kriterier opfyldt?”
□ Ja
□ Nej

Det foranlediger følgende spørgsmål:

Hvor henne i nogen lov står det, at alle fire krydser, skal være sat?

Hvor henne i loven står det, at sundhedskoordinator kan undlade at sætte krydser, som andre læger, herunder patientens egen læge, faktisk har sat i de medsendte lægedokumenter, herunder LÆ265?

Når to væsentligste kriterier for en Åbenbar sag er udfyldt (igen, de to midterste), som jo netop giver ”sig selv” i forhold til de to andre kriterier, hvorledes, kan en sag så alligevel ikke være åbenbar?

jf. den ene ”boks”, der er krydset af, hvor der bl.a. står:

”relevant behandling er gennemført, og prognosen er sikker”
og, som jo netop må betyde, at der ikke er flere behandlingsmuligheder tilbage at ”tilbyde”, og prognosen er lig med, at sagen er ”Åbenbar”?

Endvidere samme sted i skemaet står der:

C) Sundhedskoordinatoren bedes markere, hvilket af nedenstående tre udsagn, sundhedskoordinatoren vurderer, er korrekt:

□ Sundhedskoordinator vurderer, at der kan svares ”JA” til spørgsmålet i punkt A) og eller punkt B), og at sagen kan afgøres, uden forelæggelse for rehabiliteringsteamet.

□ Sundhedskoordinator vurderer, at der skal svares ”NEJ” i både punkt A) og punkt B), og at sagen bør forelægges for rehabiliteringsteamet.

□ Sundhedskoordinator ønsker samtale med borger og sagsbehandler for at sikre, at sagen er fuldt oplyst.

Det foranlediger følgende spørgsmål:

Hvordan kan ”sundhedskoordinator” svare ”et stort NEJ” til ”hele punkt B”, når denne jo er enig i to af kriterierne, der netop indgår i samme punkt B?

Og samtidig, når der i ovenfor nævnte spørgsmål samtidigt kan afkrydses, at sagen bør forelægges for rehabiliteringsteamet – så

vil enhver ”professor i det danske” sprog da tolke ”bør” som ”bør” og ikke ”skal”,
og, at det dermed netop er givet tilbage til kommunen, at ”bestemme”, om den vil give borgeren førtidspension uden forelæggelse for Rehabiliteringsteamet
eller, om den ”alligevel” vil have sagen for dette ”team af kommunens egne folk”, den såkaldte ”Rehabiliteringsteamdomstol”,
som selv advokatsamfundet kalder dette ”team”.

Jeg mener, at det skal tolkes sådan, idet ”bør” ikke er det samme som ”skal”.

Endvidere, tolker jeg det sådan, at sundhedskoordinator dermed netop giver kommunen det sidste ord i sagen - for kun på denne måde, har ”han” ikke gjort noget ”forkert” i forhold til netop sin gode fortsatte samarbejdspartner.


Det blev lidt en sammenblandet ”sag”, men jeg håber og tror, I der læser den, forstår budskabet.

Skulle glæde mig at høre fra jer, hvad I ”snart mener”, vi skal gøre?
Os, der er alvorligt vedholdende i klemme i systemet, der gør livet til et helvede for ens elskede familie og dermed ekstra svært for ”en selv” også at bære sin sygdom.

De venligste hilsener til jer alle
Oldone
Oldone er ikke logget ind   Besvar med citat
Svar

Emne Værktøjer
Visningsmetode

Regler for indlæg
Du må ikke lave nye tråde
Du må ikke besvare indlæg
Du må ikke vedhæfte filer
Du må ikke redigere dine indlæg

BB code er Til
Smilies er Til
[IMG]kode er Til
HTML-kode er Fra

Gå til forum
Alt tidssætning er GMT +2. Klokken er nu 11:52.


Lavet i vBulletin® Version 3.8.10
Copyright ©2000 - 2018, Jelsoft Enterprises Ltd.
Copyright © www.k10.dk
Indholdet på K10 - Flexjob & Førtidspension må ikke kopieres eller gengives andre
steder uden først at have indhentet tilladelse til det fra ejeren af K10 - Flexjob & Førtidspension