K10 - Flexjob & Førtidspension
 

Gå tilbage   K10 - Flexjob & Førtidspension > Politik og Samfundsdebat > Skal kommuner ikke overholde loven?

Forum Kategorier Forum Regler Om K10 og Info om Cookies Hjælp til Forum Brug

Vigtige Meddelelser

Skal kommuner ikke overholde loven? En af vores bruger phhmw føre en sej og lang kamp for at få gjort noget ved at kommunerne ikke overholder Retssikkerhedsloven § 3 stk.2. Følg hans kamp her kom evt med spørgsmål til phhmw

Svar
 
Emne Værktøjer Visningsmetode
Gammel 07-02-2018, 12:32   #631
Reno
Afhængigheds tegn af K10
 
Renos avatar
 
Tilmeldingsdato: 28-08 2014
Lokation: København
Indlæg: 389
Styrke: 4
Reno er ny på vejen
Det kræver et godt helbred at være syg i Danmark

Måske dette kan hjælpe på svar- og sagsbehandlingsfrister


SF STØTTER forslagene fra Dansk Socialrådgiverforening om en ”ventetidsgaranti”. Alt for mange kommuner løber om hjørner med deres egne borgere, og holder dem hen med snak, dårlige undskyldninger, bortforklaringer og ender med at trække sager ulideligt i langdrag. Syge mennesker bliver endnu mere syge af udsigtsløse ventetider, som langsomt slukker håbet om at komme ud af en fastlåst situation. I stedet for at være holdt fanget af kommunen, skal borgeren have fast garantier for hvornår og hvordan deres sag udvikler sig.

Sådan en ”ventetidsgaranti” sikrer, at borgere med varigt og væsentligt nedsat arbejdsevne ikke fastholdes på ubestemt tid i systemet.


https://www.avisen.dk/sf-profil-det-...yg_483321.aspx
Vi krydser finger, tæer, fødder og arme
Reno er ikke logget ind   Besvar med citat
Gammel 08-02-2018, 18:59   #632
phhmw
Jeg bor her på K10
 
Tilmeldingsdato: 08-12 2005
Lokation: Dragør Danmark
Indlæg: 8.194
Styrke: 23
phhmw er fast beboer på K10phhmw er fast beboer på K10phhmw er fast beboer på K10
En Blog om tiden, som kommunale ansatte nødigt giver fra sig....

https://blog.fsoa.dk/fleksjob-eller-foertidspension/

Fleksjob: Uanset hvilken kommune du bor i har kommunen pligt til at offentliggøre sagsbehandlingstider. Du kan dermed på din bopælskommunes hjemmeside orientere dig om, hvilke konkrete sagsbehandlingstider du kan forvente indenfor det enkelte fagområde. Vedrørende fleksjob har nogle kommune fastsat en forventet afklaringsperiode på 26 uger for derved at kunne indhente de nødvendige oplysninger, tilrettelægge en eventuel afprøvning, sammenfatte sagen og forelægge den for rehabiliteringstemaet med henblik på afklaring af om sagen efter de 26 uger er tilstrækkelig belyst til bevilling eller afslag på fleksjob.

phhmw

Tænk på hvor mange ressourcer der er brugt på, at få kommunale embedsmænd/kvinder til at overholde den lille vigtige § 3 stk2 i Retssikkerhedsloven.

Hilsen Peter
phhmw er ikke logget ind   Besvar med citat
Gammel 08-02-2018, 20:25   #633
Webmaster
Webmaster
 
Webmasters avatar
 
Tilmeldingsdato: 06-10 2005
Lokation: Køge
Indlæg: 9.653
Blog Indlæg: 3
Styrke: 30
Webmaster har et fantastisk omdømme her på K10Webmaster har et fantastisk omdømme her på K10Webmaster har et fantastisk omdømme her på K10Webmaster har et fantastisk omdømme her på K10Webmaster har et fantastisk omdømme her på K10Webmaster har et fantastisk omdømme her på K10Webmaster har et fantastisk omdømme her på K10Webmaster har et fantastisk omdømme her på K10Webmaster har et fantastisk omdømme her på K10Webmaster har et fantastisk omdømme her på K10Webmaster har et fantastisk omdømme her på K10
Citat:
Oprindeligt indsendt af phhmw Se meddelelser

phhmw

Tænk på hvor mange ressourcer der er brugt på, at få kommunale embedsmænd/kvinder til at overholde den lille vigtige § 3 stk2 i Retssikkerhedsloven.

Hilsen Peter
Det er ikke mindre end sindssygt hvor svært det er at få kommunerne til at overholde gældende lov...selv en lille en som § 3 stk 3...

Jeg tror nu heller ikke at man kan få dem til at overholde lovene....ikke før der komme hårde økonomiske konsekvenser for at ikke overholde lovene...

Så det har lange udsigter...for det ser ikke ud til at politikerne går ind for at indføre disse konsekvenser...

Tilsynet som ellers skal holde øje med disse ting...og som har muligheden for at give konsekvenser over for kommunerne....ja de bruger ikke muligheden og har aldrig gjort det og det ser heller ikke ud til at de kommer til det...
__________________
Webmaster er ikke logget ind   Besvar med citat
Gammel 14-03-2018, 12:12   #634
phhmw
Jeg bor her på K10
 
Tilmeldingsdato: 08-12 2005
Lokation: Dragør Danmark
Indlæg: 8.194
Styrke: 23
phhmw er fast beboer på K10phhmw er fast beboer på K10phhmw er fast beboer på K10
Ankestyrelsens hjemsendelse af en anke, til kommunen

https://ast.dk/social/hjaelp/artikel...andicapomradet

Artikel: Hurtigere behandling af nogle sager på handicapområdet

Borgerne skal have hurtigere svar, når Ankestyrelsen genbehandler sager, som vi før har hjemvist til kommunen. Det kaldes en fast track-ordning.

Ankestyrelsen skal behandle nogle sager på handicap- og ældreområdet og området for socialt udsatte inden for otte uger; det er en del af en generel styrkelse af kvaliteten på området.


Hvilke sager bliver hurtigere behandlet?

Den nye ordning gælder særlige typer af sager indenfor handicap- og ældreområdet og socialt udsatte. Der er tale om sager, hvor borgen har klaget til Ankestyrelsen, hvor Ankestyrelsen så har bedt kommunen om at behandle sagen igen (hjemvist den), og hvor borgeren så klager over afgørelsen, efter at kommunen har genbehandlet sagen.

Vi har flest sager, der handler om dækning af merudgifter, og i slutningen af artiklen her, kan du se en liste over alle de sager, som – hvis de har været hjemvist tidligere – er omfattet af den nye fast track-ordning.

Hjemvisning og genbehandling

Når vi hjemviser en sag, sender vi den tilbage til kommunen, der skal behandle sagen i sin helhed igen. I afgørelsen giver vi kommunen retningslinjer for, hvordan sagen skal behandles.

Vi hjemviser en sag, hvis der for eksempel ikke er oplysninger nok til, at vi kan stadfæste kommunens afgørelse (give kommunen ret) eller sætte vores egen afgørelse i stedet for kommunens afgørelse. Når vi hjemviser sagen til kommunen fortæller vi, at kommunen skal skaffe flere oplysninger, og vi giver kommunen retningslinjer for, hvilke oplysninger, vi mener, der mangler i sagen. Det vil være oplysninger, som vi ikke umiddelbart selv har mulighed for at indhente.

Kommunen skal indhente de manglende oplysninger, før den kan afgøre sagen igen. Når kommunen vurderer, at sagen er tilstrækkelig oplyst, skal den genbehandle sagen og sende en ny afgørelse til borgeren.

Fast track-ordningen

Vi vil behandle tidligere hjemviste sager hurtigere.

Kommunen skal følge vores retningslinjer i hjemvisningen. Det kan alligevel godt betyde, at kommunen fortsat vurderer, at borgeren ikke har ret til den hjælp, vedkommende har søgt om. Så giver kommunen et nyt afslag.

Hvis borgeren er uenig i afgørelsen, skal borgeren sende en klage til kommunen, som så skal genvurdere og sende sagen til os - hvis den fastholder sin afgørelse efter genvurderingen. Vi vil så behandle den nye sag inden otte uger, fra vi har modtaget den fra kommunen.

Når kommunen sender sagen til os, skal det ske via det digitale ankeskema. Kommunen skal udfylde ankeskemaet som ved en almindelig sag, men huske at markere sagen som en tidligere hjemvist sag og skrive journalnummer på den tidligere hjemviste sag.

En del af handlingsplanen

Fast track-ordningen er en del af en handlingsplan, der skal styrke kvaliteten i sagsbehandlingen på handicapområdet. Satspuljen finansierer handlingsplanen, som også betyder, at taskforcen på handicapområdet bliver permanent og kan gennemføre flere forløb i flere kommuner. Andre dele af handleplanen er en opfølgning på danmarkskortet over omgørelsesprocenter og en styrket ankestatistik I tilknytning til fast track-ordningen er der fremsat forslag til ændring af retssikkerhedsloven. om at kommunen skal offentliggøre de nye sagsbehandlingsfrister på hjemmesiden, så de fremgår tydeligt.

Det er tanken med fast track-ordningen, at den skal være med til at løse problemer med forskelle mellem kommuner i antallet af omgjorte sager.

TIDLIGERE HJEMVISTE SAGER, DER ER EN DEL AF FAST TRACK-ORDNINGEN

Sager om handicappede børn, der modtager hjælp til:
Betaling for dagtilbud og klubtilbud m.v. til børn
Merudgiftsydelse § 41 + tilbagebetaling
Tabt arbejdsfortjeneste §§ 42, 43 + tilbagebetaling
Personlig hjælp og ledsagelse
Hjælpemidler - § 112
Forbrugsgoder - § 113
Biler - §§ 114 og 115
Boligindretning - § 116.

Sager om handicappede voksne, der modtager hjælp i form af:
Hjemmehjælp § 83
Voksne – rehabilitering - § 83a
Voksne – afløsning og aflastning - § 84
Voksne – socialpædagogisk bistand - § 85
Voksne – genoptræning - § 86
Voksne – kontante tilskud til §§ 83 og 84 hjælp - § 95
Voksne – selvudpeget hjælp - §§ 94-94b
Voksne – borgerstyret personlig assistance - § 96
Voksne – ledsageordning - § 97
Voksne – støtte- og kontaktperson §§ 98 og 99
Voksne – merudgifter - § 100
Voksne – behandling - §§ 101 og 102
Voksne – beskyttet beskæftigelse §§ 103-106
Voksne – botilbud §§ 107 til 111
Hjælpemidler - § 112
Forbrugsgoder - § 113
Biler - §§ 114 og 115
Boligindretning - § 116
Pasning ad nærtstående (handicappede eller døende m.v.) - §§ 118-122.
Sager om socialt udsatte børn, der modtager hjælp i form af:
Børn – foranstaltninger - §§ 52, stk. 3, nr. 1-9, 55, 69, stk. 1
Børn – samvær - § 71
Børn - økonomisk hjælp - § 52a
Efterværn - §§ 68 og 76
Børn – andre bestemmelser
Børn – økonomisk hjælp - § 11.

LOVÆNDRINGEN

Følgende ændring til retssikkerhedsloven er fremsat af børne- og socialministeren den 28. februar 2018.

’’§ 3 a. Fristerne efter § 3, stk. 2, skal for afgørelser efter lov om social service offentliggøres på og fremgå tydeligt på kommunens hjemmeside. Fristerne efter § 3, stk. 2, gælder også ved kommunalbestyrelsens behandling af afgørelser efter lov om social service, som er hjemvist af Ankestyrelsen. Fristerne regnes fra modtagelsen af Ankestyrelsens afgørelse.’

Forslaget forventes at træde i kraft den 1. juli 2018.

phhmw

I de 13 år k10 har kæmpet for at få de 98 kommuner til at overholde Retssikkerhedslovens § 3 stk.2 kan vi konstaterer, at i denne tid er der foretaget flere stramninger af §3 stk.2

Vedtaget 1998 af Folketinget men som helt bevidst og særdeles kreativt blevet misfortolket af embedsmænd og enkelte kommunalpolitikere.

Hvis viljen havde været til stede, havde ingen af de efterfølgende stramninger af Retssikkerhedslovens § 3 stk. 2 været nødvendige, hvilket denne mangeårige tråd dokumenterer til fulde.

Skærpet på k10`s foranledning 2009

2018 af Folketinget som kræver at fristerne SKAL offentliggøres på kommunens hjemmeside

2018 nu denne skærpels for kommunernes pligt til at vedtage og offentliggøre frister for hjemkaldte ankesager.


Langsom men sikkert vil vi nå vores mål.

Hilsen Peter

Bilag

Lovforslaget

http://www.ft.dk/samling/20171/lovfo...l162/index.htm

216.105 marts 2018

Sidst redigeret af phhmw; 14-03-2018 kl. 12:37.
phhmw er ikke logget ind   Besvar med citat
Gammel 19-03-2018, 12:08   #635
phhmw
Jeg bor her på K10
 
Tilmeldingsdato: 08-12 2005
Lokation: Dragør Danmark
Indlæg: 8.194
Styrke: 23
phhmw er fast beboer på K10phhmw er fast beboer på K10phhmw er fast beboer på K10
Samlet oversigt om Retssikkerhedslovens § 3 stk.2 med mange Principafgørelser

https://www.facebook.com/notes/skral...5919554460247/

http://www.socialjura.dk/content-sto...sikkerhedslov/

Bør kendes af alle k10èr

Hilsen Peter
phhmw er ikke logget ind   Besvar med citat
Gammel 06-04-2018, 12:55   #636
phhmw
Jeg bor her på K10
 
Tilmeldingsdato: 08-12 2005
Lokation: Dragør Danmark
Indlæg: 8.194
Styrke: 23
phhmw er fast beboer på K10phhmw er fast beboer på K10phhmw er fast beboer på K10
KL`s Høringssvar som alle bør følge med i.

http://www.kl.dk/Social-service/KLs-...&section=31275

Forslaget indeholder følgende:

Sagsbehandlingsfrister skal omfatte hjemviste sager: Det foreslås, at de sagsbehandlingsfrister, som kommunalbestyrelsen i forvejen har pligt til at fastsætte, også skal gælde for afgørelser efter serviceloven, der er hjemvist af Ankestyrelsen, og at fristen skal regnes fra modtagelsen af Ankestyrelsens afgørelse.

Offentliggørelse af sagsbehandlingsfrister: Det foreslås, at der indføres en pligt for kommunalbestyrelsen til, at offentliggørelsen af kommunale sagsbehandlingsfrister for behandlingen af sager efter serviceloven skal ske på kommunens hjemmeside og fremgå tydeligt samt være let tilgængeligt.

Danmarkskortet gøres permanent og skal behandles politisk i kommunalbestyrelsen: Det foreslås at det lovfæstes, at børne- og socialministeren en gang om året offentliggør et danmarkskort over kommunale omgørelsesprocenter inden for servicelovens område, samt at danmarkskortet en gang om året skal behandles på et kommunalbestyrelsesmøde.


Danmarkskortet over fejl i klagesager på socialområdet

http://socialministeriet.dk/nyheder/...ocialomraadet/

KL har afgivet et foreløbigt høringssvar den 18. januar 2018. I det foreløbige høringssvar har KL bl.a. tilkendegivet følgende:

KL er imod, at børne- og socialministeren årligt skal offentliggøre et kommuneopdelt danmarkskort med det forudgående års statistik over omgørelsesprocenten i Ankestyrelsens afgørelser i klagesager efter serviceloven

KL mener ikke, at offentliggørelse af danmarkskortet fremmer læring i kommunerne og forbedring af kvaliteten i sagsbehandlingen. Danmarkskortet giver borgerne et misvisende indtryk af, at kommunerne begår mange fejl i sagsbehandlingen. Dette fremmer ikke den gode dialog og samarbejdet mellem borger og kommune

KL anbefaler, at servicelovens regler forenkles, så det bliver tydeligere for borgerne og kommunen, hvordan reglerne skal forstås og kommunens socialfaglige skøn skal udøves. Det vil kunne medvirke til, at færre sager påklages og omgøres

KL anbefaler, at Ankestyrelsens praksiskoordinerende virksomhed fastholdes, forbedres og udvikles så den i højere grad bidrager til, at kommunerne kan forbedre kvaliteten i sagsbehandlingen på det sociale område og kan drage læring ud af de klagesager, der behandles i Ankestyrelsen

phhmw.

Hvis interesse varetager den private interesseorganisation KL?

Borgerne eller de kommunale ansatte ledelser, som vægter kommunens budget højt?

Høringsvar generelt fra KL:

http://www.kl.dk/Kommunalpolitik1/arkiv/64897

Hilsen Peter

Sidst redigeret af phhmw; 06-04-2018 kl. 12:57.
phhmw er ikke logget ind   Besvar med citat
Gammel 21-04-2018, 08:22   #637
phhmw
Jeg bor her på K10
 
Tilmeldingsdato: 08-12 2005
Lokation: Dragør Danmark
Indlæg: 8.194
Styrke: 23
phhmw er fast beboer på K10phhmw er fast beboer på K10phhmw er fast beboer på K10
Gribskov kommune, mail til Borgerservice

Kære rette person Borgerservice. Gribskov kommune.

VEDR.: Offentliggjorte sagsbehandlingsfrister iht Retssikkerhedslovens § 3 stk.2

På vores hjemmeside har jeg, uden succes, forsøgt at finde de politisk vedtagne sociale sagsbehandlingsfrister til afgørelsen normalt skal falde.

Der skal vedtages og offentliggøre sagsbehandlingsfrister inden for alle områder, hvor der falder en kommunal afgørelse, med en ankevejledning.

Selv meget korte frister skal vedtages og offentliggøres og fra 2018 er det et krav, at fristerne skal offentliggøres på kommunens hjemmeside.

Jeg ønsker hjælp til at finde en samlet oversigt over disse politisk vedtagne sagsbehandlingsfrister, på vores hjemmeside.

Med venlig hilsen

Peter Hansen
phhmw er ikke logget ind   Besvar med citat
Svar

Emne Værktøjer
Visningsmetode

Regler for indlæg
Du må ikke lave nye tråde
Du må ikke besvare indlæg
Du må ikke vedhæfte filer
Du må ikke redigere dine indlæg

BB code er Til
Smilies er Til
[IMG]kode er Til
HTML-kode er Fra

Gå til forum

Lignende emner
Emner Emnet er startet af Forum Svar Sidste indlæg
Fejl i statusrapport Daffodill Hjælpemidler til handicappede 4 08-10-2010 00:08
statusrapport/ journalnotater mor2 Spørgsmål ang fleksjob 2 01-03-2010 00:52
svarfrister CHNEVIDE Alt det andet 3 25-08-2009 16:54
Statusrapport egen læge! iben Spørgsmål ang fleksjob 1 17-11-2008 11:54
Vedr.Statusrapport fra kommunen mus0025 Din historie 5 16-10-2008 18:17
Alt tidssætning er GMT +2. Klokken er nu 19:58.


Lavet i vBulletin® Version 3.8.10
Copyright ©2000 - 2018, Jelsoft Enterprises Ltd.
Copyright © www.k10.dk
Indholdet på K10 - Flexjob & Førtidspension må ikke kopieres eller gengives andre
steder uden først at have indhentet tilladelse til det fra ejeren af K10 - Flexjob & Førtidspension