K10 - Flexjob & Førtidspension
 

Gå tilbage   K10 - Flexjob & Førtidspension > Sagsformidler hjørnet > Spørgsmål ang Førtidspension efter 2003

Forum Kategorier Forum Regler Om K10 og Info om Cookies Hjælp til Forum Brug

Spørgsmål ang Førtidspension efter 2003 Her kan du stille spørgsmål hvis du har spørgsmål ang førtidspension efter 2003 dog ikke politisk indhold som skal lægges under kategorien Samfund og Politik

Svar
 
Emne Værktøjer Visningsmetode
Gammel 15-01-2020, 21:43   #11
phhmw
Jeg bor her på K10
 
Tilmeldingsdato: 08-12 2005
Lokation: Dragør Danmark
Indlæg: 9.813
Styrke: 26
phhmw er fast beboer på K10phhmw er fast beboer på K10phhmw er fast beboer på K10
Nå kære Desmond007.........

........ skal vi se om jeg magter opgaven, råde dig i en tilfældig rækkefølge.

Du lider af nogle alvorlige eftervirkninger af kemo og strålebehandling:

https://www.sundhed.dk/borger/patien...polyneuropati/

https://www.cancer.dk/hjaelp-viden/b...d-nerveskader/

https://neuro.dk/wordpress/nnbv/beha...tiske-smerter/

samt andre alvorlige gener og diagnoser

Du skal også "læse" hvad jeg mener, "imellem linjerne".

Ikke alle der smiler til dig, vil dig det bedste.

I en social sag, findes der et reb, som har 2 ender. Kommunen har fat i den ene ende og patienten den anden.

Mange, især kvinde, beretter ofte, hvor vanskelig en arbejdsprøvning er og beretter, at de var nødsaget til at indtage, mere ordineret smertemedicin, for at klare opgaverne, så godt som overhovedet muligt.

Kommunen eller anden aktør, hepper på sidelinjen, opfordre til at øge arbejdsindsatsen.

Patienten, indtager mere medicin, end læge har ordineret, hvilket viser at patienten ikke forstår "spillet regler".

Men det er HELBREDET, som bestemmer, hvor meget man kan yde og patienten skal sige stop, nu kan jeg ikke mere. Fordi afprøvningen skal vise det korrekte time eller minuttal, man kan arbejde.

Minutter kan være forskellen på et fleksjob eller førtidspension.

Kommunen er IKKE interesseret i din livskvalitet, diagnoser, smerter endsige hvordan du har det.

Kommunen er udelukkende interesseret i DOKUMENTATIONEN for din arbejdsevne og intet andet.

Hjælpemiddel eller forbrugsvare.
https://www.dukh.dk/viden-selvhjaelp...-forbrugsgoder

Du har efter min vurdering et hjælpemiddel og ikke en forbrugsvare. 3 hjulet el-scooter.

Jeg forventer, at lægerne har erklæret dig "Stationær"
https://www.k10.dk/showthread.php?t=30476

Lægeligt set er det tale om en helbredsmæssig stationær tilstand, når samtlige følgende betingelser er opfyldt:

1) den eller de behandlende læger ikke finder behov for yderligere diagnostik,

2) lægerne vurderer, at tilstanden er fyldestgørende behandlet, og

3) der er gået den tid, lægen har angivet for, at behandlingens fulde virkning kan bedømmes.

Alle tre forhold skal være gældende.

Det, at en lidelse er stationær, og der således ikke længere kan forventes en bedring i helbredstilstanden, er ikke i alle tilfælde ensbetydende med, at arbejdsevnen ikke kan udvikle sig.

Aktindsigt ved fysioterapien, fordi

Du skal kunne DOKUMENTERE, hvilke mål fysioterapeuten ikke kan opnå, hvis du skal gøre brug ag "Den glemte§" i Servicelovens § 102, som kommunen ofte glemmer i deres skærpet Vejledningspligt.

Servicelovens § 102

https://www.dukh.dk/viden-selvhjaelp...estemmelse-pdf

kommunen ikke kan undlade at tage stilling til, om bor- geren opfylder betingelserne i § 102

Mange borgere, der i dag ikke kan få den nødvendige be- handling i det sædvanlige behandlingssystem, bliver hen- vist til at søge om hjælp til betaling af udgiften til behand- ling efter aktivlovens § 82, men her ydes hjælpen som be- kendt efter en økonomisk vurdering.


Alternativ behandling
Kan der bevilges støtte til alternativ behandling efter servicelovens § 102?

”Det er vores umiddelbare opfattelse, at det ikke er udelukket at bevilge alternativ behandling efter servicelovens § 102, hvis de øvrige betingelser er opfyldt.”


KAN eller SKAL love.
https://www.dukh.dk/viden-selvhjaelp...l-bestemmelser

Skal du kende til, fordi at hvis det er en KAN-lov er det ikke det samme, som at kommunen bare kan afvise en ansøgning.

Sagsbehandlingstid Retssikkerhedslovens § 3 stk.2

Når du søger om en given hjælp, skal DU uopfordret, FØR du afsender din ansøgning, på kommunens hjemmeside, kende til din dato, hvor der senest skal falde en kommunal afgørelse. Hvis ikke denne politisk vedtagne frist kan overholdes SKAL du skriftligt modtage en ny dato for afgørelsen skal falde.

Det er din kommunalbestyrelse, som fastsætter din kommunes serviceniveau, aldrig din sagsbehandler.

Fristen er INCL alle indhentelser af oplysninger til sagen. Mange kommuner er yderst kreative for at skjule disse frister for borgerne. Derfor bad jeg om dit kommunenavn.

Aktindsigt ved Ankestyrelsen.

Hvis kommunen giver dig skriftlig afslag på en given ansøgning, SKAL du anke senest inden 28 dage, til kommunen.

https://www.dukh.dk/viden-selvhjaelp...det-klagefrist

Kommunen har nu 4 uger til at genvurderer din anke og hvis de fastholder SKAL kommunen fremsende din anke til Ankestyrelsen. Lovkrav.

Når du får besked fra Ankestyrelsen SKAL du søge aktindsigt ved Ankestyrelsen.

For at kontrollerer, at kommunen har fremsendt alle relevante oplysninger, som er grundlaget for Ankestyrelsens afgørelse.

Ingen andre foretager denne kontrol. Ofte ser vi at væsentlige eller forkerte oplysninger er fremsendt til Ankestyrelsen. Derfor aktindsigt.

Du har lovkrav om at kunne fremsende nye oplysninger til din sag ved Ankestyrelsen helt frem til afgørelsedagen. En del kommuner påstår at det er forbudt. Helt i strid med loven

Søge førtidspension iht § 17 stk.2, på det foreliggende grundlag

Man må aldrig søge førtidspension, på det foreliggende grundlag, før man har søgt aktindsigt 100% ved alle 100% og forstået alt og at kommunen og Ankestyrelsen har alle væsentlige og korrekte oplysninger.

Hvilket du har

https://danskelove.dk/pensionsloven/17

Man kan ikke klage over Rehabiliteringsteamets indstilling, så vær opmærksom på Stk 4

Mit råd:

Søg hjælp ved https://www.cancer.dk/hjaelp-viden/r...bejde-pension/. samt

https://www.cancer.dk/hjaelp-viden/r.../kraeftlinjen/

JURISTEN Såfremt du ønsker at tale med juristen, kan du booke en tid ved at ringe til Kræftlinjen 8030 1030. Du vil så blive ringet op onsdag den 22.01. mellem kl. 16.30-18.30.

Min vurdering.

Med dine diagnoser og forløb bør du bevilges førtidspension, med revision

https://www.k10.dk/showthread.php?t=35321

Dine timer effektive timer, taler imod og her forsøger kommunen, at få timeantallet om. Det er formålet med alt hvad du er i gang med lige nu i skrivende stund.

Håber du kan bruge dette til noget konstruktivt.

Held og lykke med førtidspensionen eller anken over et eventuelt afslag.

Lad os høre nærmere om udfaldet

Hilsen Peter
phhmw er ikke logget ind   Besvar med citat
Gammel 16-01-2020, 10:30   #12
phhmw
Jeg bor her på K10
 
Tilmeldingsdato: 08-12 2005
Lokation: Dragør Danmark
Indlæg: 9.813
Styrke: 26
phhmw er fast beboer på K10phhmw er fast beboer på K10phhmw er fast beboer på K10
Til din orientering Desmond007

Principafgørelse 58-18 "Gældende"

https://www.retsinformation.dk/Forms...sU88GSiHYw_kXc

Ankestyrelsens principafgørelse 58-18 om ressourceforløb - førtidspension - arbejdsevne - dokumentationskrav - udviklingsperspektiv

Websinar om Ankestyrelsens principafgørelse 58-18

https://www.youtube.com/watch?v=urz1...vEpmuQOeL8wbaY

Læs indlæg # 87 & 88 her:

https://www.k10.dk/showthread.php?t=28338&page=9

Herunder "Skrivelse om ressourceforløb"
https://www.ft.dk/samling/20161/almd...37/1787447.pdf

Hilsen Peter
phhmw er ikke logget ind   Besvar med citat
Gammel 16-01-2020, 15:31   #13
Desmond007
Hjemmevant på K10
 
Tilmeldingsdato: 02-09 2011
Indlæg: 272
Styrke: 9
Desmond007 er ny på vejen
Tak Peter. Jeg får lige læst det hele igennem.

Det hele kommer vel an på om Ankestyrelsen vurderer at et behandlingsforløb på liaisonklinikken kan forbedre min funktionsevne og ikke kun min livskvalitet, som jeg forstår det.

Jeg argumenterer for at det psykiske aldrig var et problem i min arbejdsprøvning og at polyneuropati har en meget usikker prognose, og i de fleste tilfælde bliver værre med alderen.
Jeg er meget spændt på hvad de vurderer
Desmond007 er ikke logget ind   Besvar med citat
Gammel 16-01-2020, 16:15   #14
Desmond007
Hjemmevant på K10
 
Tilmeldingsdato: 02-09 2011
Indlæg: 272
Styrke: 9
Desmond007 er ny på vejen
Et uddrag fra min LÆ265 og epikrise fra Smertecenteret:

Læ265:

Fik påvist non hodgins lymfom i 2000 og fik i den forbindelse bådestrålebehandling og kemoterapi. Lider af følgevirkninger til stråleterapiog kemoterapi. Har neuropati med nedsat følesans i ben og fødder og tendenstil smerter og gener fra muskler efter brug af muskler. Lider også i stor grad af funktionell lidelse og har stor sygdomsangst. Kan ikke gå særligt langtuden det giver gener og kan heller ikke stå op i længere tid. Kan kun stå open time af gangen . Benene begynder at spjette og bliver udmattet . Tendens til sm. over lænden og øverste del af ryggen efter praktik/arbejde. Når det er varmt bliver ..... dårlig og er ved at besvime og ved kulde kan ..... angiveligt ikke holde på varmen , selv om han tager nok tøj på.

2.4 Lægens kommentarer til patientens opfattelse af eget helbred
Her anføres dine kommentarer til patientens beskrivelse af, hvorledes helbredsproblemerne påvirker funktionsevnen og dermedjob- og uddannelsesønsker

Pt har fået mange diagnoser: frygt for sygdom helbredsangst, hypokondertilstand, angst, perifer neuropati. Har forsøgt forskellige praktikker, magter kun at arbejde 2-3 timer om ugen ialt. Bruger fritiden til at hvile, træning og besøge venner og familie.Tager i biografen , planlægger indkøb og spiser sundt. Ingen igangværendebehandling. Der er ikke nye beh. muligheder, har været i smertecenter i Køge.Jeg mener ikke patient kan arbejde. Der er forsøgt alt. Funktionsevnen og udholdenhed er dårligt fysisk og psykisk efter at ..... som ung fik diagnosenog behandlingen for Non Hodgins Lymfom


Epikrise fra Smertecenteret:

A: Sygehistorie, diagnoser (latin og dansk), prognose. Ert. pianlagt/igangvaerendcbehandling eller andre oplysninger af betydning for sagen.Aktiv diagnoseliste for patient.

Diagnose' Komplekse langvarige eller kroniske ikke-maligne smerter (DR522E), Socialfobi (DF401)

Resum af behandlingsforløb:

40 årigmand startet i behandlingsforlob i Tværfagligt Smertecenter juni. . Kendt med tidligere non-Hodgkin's. Har været i behandling herfor med kemoterapi og stråler. Efterfølgende en periode på ca. 10 årr uden problemer, tilkommet neuropatiske gener.

meget sygdoms-orienteret og følger intens med på nettet i forhold til hans symptomer. Forløb hos læge og sygeplejerske: Duloxetin uden effekt og roteres tilbage på vanlig medicinering. Er ikke interesseret i yderligere regulering og afsluttes med nedenstående.

Forlob hos psykolog: Patient har været set i individuelt førlob, der har veret præget af afbud herfra og også afbud fra Tommy. Der har været forsøgt arbejdet med ACT og Mindfulness. Det er mit indtryk, at ..... egentlig har varet godt hjulpet, af nogle af de psykologiske interv'entioner der er gået forud for dette forløb. Han har formået at ændre sit liv til meget mere social praksis gennem de seneste år.

Konklusion og Plan: Patienten er afsluttes fra Tværfagligt Smertecenter.
Patienten har en kronisk smertetilstand med kompleks problemstiiling af såvel meedicinsk, social og psykologisk karakter.Det kan anbefales at indkalde pt til en konsultation 2 gange årligt for at justere medicin, samt tage begyndende problemer i opløbet. Patienten har en kronisk smertetilstand med nervesmerter, som ses efter stråle- og kemoterapi (tidligere lymfekræft). Tilstands prognose er uvis.
Desmond007 er ikke logget ind   Besvar med citat
Gammel 16-01-2020, 16:22   #15
Desmond007
Hjemmevant på K10
 
Tilmeldingsdato: 02-09 2011
Indlæg: 272
Styrke: 9
Desmond007 er ny på vejen
Ergoterapifaglig screening fra min arbejdsprøvning:


1
1 Ergoterapifaglig screening22.05.18

Oplæg fra tovholder At afdække borgerens egen oplevelse af eget funktionsniveau mhp. skånevilkår for praktik. Præsentation, fremtræden og aktuel situation ...... møder som aftalt til screeningssamtale. ...... er kendt med senfølger til kræftbehandling. ....... var i 2001 i stråle og kemoterapi behandling for non Hodginsk lymfom. ......har efterfølgende fået senfølger i form af trætte fødder og føleforstyrrelser i fødder. Se evt. statusattest fra egen læge den 11.05.17.

Af statusattest fra egen læge den 30.08.17 fremgår det at ....... ydermere lider af sygdomsangst og generaliseret angst samt tendens til stivhed og smerter i lænden. Af statusattest fra smertecenter den 15.03.18 fremgår det at ...... ud over neuropatiske gener med områder der bliver meget spændte og niver meget hårdt også har hedeture i nakke og fødder samt vævsskader. ...... diagnosticeres ved smertecentret med vedvarende non-maligne smerter og det vurderes at prognosen ikke tegner lys. ....... er på nuværende tidspunkt i arbejdsprøvning i køkkenet på Makers Corner to gange om ugen i ca. en time og tyve minutter af gangen. ......fremstår under samtalen opgivende ift. egen situation og har et stort fokus på fysiske og psykiske symptomer. ...... er dog samarbejdsvillig, imødekommende og talende. Aktivitetsproblemer og observationer ........beskriver ved samtalens start sine fysiske og psykiske gener. ....... oplever smerter i begge skuldre, skulderblad og arme, dog mest i højre side. Denne smerte er brændende og det føles som om hans muskler hæver. ........oplever endvidere at hans lænd, ryg og nakke er stiv og har også smerter her. ......... oplyser at han lider af irriteret tyktarm og har mave gener som følge af dette. ......... oplever at begge hans lår mister kraften og spjætter. ........ oplever ydermere at hans fødder brænder, hæver og er udmattede. ....... oplyser endvidere at han lider af social forbi, har PTSD symptomer samt overbelastningssymptomer. ...... oplyser at hans smerter og gener varierer fra dag til dag. ....... fortæller at han tidligere har været i et 3 måneder forløb i DPC på Havnevej for panikangst. Har været i et 8-9 måneder forløb på smerteklinikken som nu er afsluttet. Her fik han fysioterapeutisk behandling som han oplevede hjalp både på fysiske og psykiske gener. ....... forsøger nu at vedligeholde denne træning ved at træne i fitnesscenter 1-2 gang om ugen. Ved smerteklinikken var han i et forløb hos en psykolog, .....fortæller at han ikke var mødestabil og derfor blev afsluttet. ....... følges nu ved egen læge, er genhenvist til DPC havnevej. De tages efterfølgende udgangspunk i COPM. COPM er et individualiseret redskab til måling af en persons egen opfattelse af sine problemer i forbindelse med aktivitetsudøvelse. .......giver udtryk for følgende aktivitetsproblemer i sin hverdag:

Føler sig udmattet, tung i hovedet, stiv i nakken og har nedsat balance efter opvågning om morgnen, dette er beder når han spiser morgenmad. -Får nogle gange mave smerter efter indtag af morgenmad, smerterne er ofte mindre efter ca. en time. -Får hedeture på varme dage og må på meget varme dag holde sig indenfor. -Nervesmerter forværres om vinteren og må på meget kolde dage holde sig indenfor. -Oplever øget stress, angst og smerter samt nedsat balance dagen efter træning og kan som følge af dette fx ikke tage bussen. ..... fortæller at han ved fysioterapeut ved smertecenteret blev oplyst at han restituerer langsommere grundet senfølger fra kræftbehandling. -Oplever smerter i højre hånd efter at have brugt denne til gentagende bevægelser fx snitte salat. -Smerter i begge skuldre ved skift af sengetøj. -Svært ved at bære varer hjem efter indkøb grundet smerter i skulder og arme, mest i højre men også i venstre side. -Må aflyse aftaler 1-2 gange om ugen da ....... er udmattet, angst, stresset, har mave gener, smerter i fødder, ryg eller lår spjætter. -Bliver udmattet af at være ude fx i virksomhedspraktik eller besøge en ven hvorfor han må ligge sig og hvile i flere timer efterfølgende. ......oplyser at han har følgende fritidsinteresser: komme på Makers Corner som bruger, guitar undervisning en gang om ugen, træne i fitness 1-2 gange om ugen, gå turer og være sammen med venner. Det observeres at .....uden besvær kan rejse og sætte sig på stol. ....... ryster let på begge ben ved gang og gangen fremstår usikker. Efter 40 minutters samtale giver ...... udtryk for at han er blevet træt og samtalen afsluttes kort efter. Ergoterapifaglig vurdering Ud fra ovenstående er det min vurdering at .....s funktionsniveau er påvirket i moderat grad af fysiske og psykiske gener. Det er aftalt at ut den 08.06.18 besøger .......på praktikstedet dette med fokus på arbejdsstillinger og undervisning i ergonomi. Arbejdsidentitet, arbejdsevnevurdering og skånehensyn Det vurderes ud fra ovenstående at ....... ved praktik har behov for følgende skånebehov: -Bør ikke udfører tunge løft. -Bør undgå ustabilt, hårdt, glat og ujævnt underlag.-Bør undgå stillestående arbejde over længer perioder. -Bør kunne variere arbejdsstillinger fra at sidde til at stå og gå. -Bør undgå ensidigt gentagende bevægelser.
Desmond007 er ikke logget ind   Besvar med citat
Gammel 16-01-2020, 18:12   #16
phhmw
Jeg bor her på K10
 
Tilmeldingsdato: 08-12 2005
Lokation: Dragør Danmark
Indlæg: 9.813
Styrke: 26
phhmw er fast beboer på K10phhmw er fast beboer på K10phhmw er fast beboer på K10
Du bør nedtone din livskvalitet Desmond007....

..... og huske at kun DOKUMENTATIONEN for din arbejdsevne, har interesse for kommunen.

Din polyneuropati skal du sikre dig fremhæves, vil udvikle sig progressivt med tiden.

""Finder man ikke nogen årsag, forværres symptomerne ofte gradvist med tiden""

Ref https://www.sundhed.dk/borger/patien...polyneuropati/

Men ikke mere om din livskvalitet, som med kommunens briller, er sagen uvedkommende.

I forbindelse med dine rygproblemer, vil jeg anbefaler dig at bliver vurderet ved Øfeldt Centrene, når der falder ro over din situation som gennem 51 år har hjulpet mange handicappede med forskellige diagnoser og problemer i bevægelsesapparatet. Behandlingen er under Sundhedsloven og Sundhedsstyrelsens retningslinjer for vederlagsfri behandling. Behandlingen kræver en hospitals - eller lægehenvisning.


https://ofeldt.dk som ligger i Karlslunde og Rødovre kommune.

Lad os vide om udfaldet.


Hilsen Peter
phhmw er ikke logget ind   Besvar med citat
Gammel 16-01-2020, 18:46   #17
Desmond007
Hjemmevant på K10
 
Tilmeldingsdato: 02-09 2011
Indlæg: 272
Styrke: 9
Desmond007 er ny på vejen
Tak for det.
Jeg vender tilbage når der er nyt fra Ankestyrelsen.

Hvordan tror du mine chancer for fp med revision ser ud?
Jeg mener, ser det helt håbløst ud?

Rygsmerter er pga strålebehandling. Skader på rygraden. Det er der også dokumentation
Desmond007 er ikke logget ind   Besvar med citat
Gammel 16-01-2020, 18:51   #18
Desmond007
Hjemmevant på K10
 
Tilmeldingsdato: 02-09 2011
Indlæg: 272
Styrke: 9
Desmond007 er ny på vejen
Tror lige jeg sender et screendump fra sundhed.dk vedr polyneuropati
med i ansøgningen om pension.

"Finder man ikke nogen årsag, forværres symptomerne ofte gradvist med tiden"
står der. Og alt er jo prøvet i mit tilfælde.

Fantastisk at du lige gjorde mig obs på det med det progressive

Sidst redigeret af Desmond007; 16-01-2020 kl. 18:54.
Desmond007 er ikke logget ind   Besvar med citat
Gammel 16-01-2020, 20:43   #19
phhmw
Jeg bor her på K10
 
Tilmeldingsdato: 08-12 2005
Lokation: Dragør Danmark
Indlæg: 9.813
Styrke: 26
phhmw er fast beboer på K10phhmw er fast beboer på K10phhmw er fast beboer på K10
Umiddelbart ser det godt ud, men.........

.... grundet min erfaring og manglende tillid til det kommunale system, er der intet der kan overraske mig. Intet.

Den nuværende lov og fortolkning af samme, er de vedtagne politikere GudHjælpeMig ikke enig i.

Her skal vi se på teksterne under "Lovforhandlingerne" hvor politikerne nedfælde alt om, hvad de er blevet enige i og hvordan de ønsker loven skal fortolkes.


https://www.k10.dk/showpost.php?p=309638&postcount=17

Så hvad dine kommunale og regionale professionelle afgører kan ingen på forhånd forudsige.

Hilsen Peter
phhmw er ikke logget ind   Besvar med citat
Gammel 16-01-2020, 20:59   #20
Desmond007
Hjemmevant på K10
 
Tilmeldingsdato: 02-09 2011
Indlæg: 272
Styrke: 9
Desmond007 er ny på vejen
Ok, vi må se hvad der sker.
Jeg ved dog at min kommune arbejder med en
nedre timetalsgrænse på 4 timer om ugen, mht
fleksjob kontra pension.

Det er dog to år siden jeg fik det at vide af min sagsbehandler og har
siden set tal på antal pensioner givet om året, og min kommune
er tilsyneladende værre end Kbh på dette område

Sidst redigeret af Desmond007; 16-01-2020 kl. 21:04.
Desmond007 er ikke logget ind   Besvar med citat
Svar

Emne Værktøjer
Visningsmetode

Regler for indlæg
Du må ikke lave nye tråde
Du må ikke besvare indlæg
Du må ikke vedhæfte filer
Du må ikke redigere dine indlæg

BB code er Til
Smilies er Til
[IMG]kode er Til
HTML-kode er Fra

Gå til forum
Alt tidssætning er GMT +2. Klokken er nu 04:30.


Lavet i vBulletin® Version 3.8.10
Copyright ©2000 - 2020, Jelsoft Enterprises Ltd.
Copyright © www.k10.dk
Indholdet på K10 - Flexjob & Førtidspension må ikke kopieres eller gengives andre
steder uden først at have indhentet tilladelse til det fra ejeren af K10 - Flexjob & Førtidspension