K10 - Flexjob & Førtidspension
 

Gå tilbage   K10 - Flexjob & Førtidspension > Sagsformidler hjørnet > Spørgsmål ang Sygedagpenge/Kontanthjælp

Forum Kategorier Forum Regler Om K10 og Info om Cookies Hjælp til Forum Brug

Vigtige Meddelelser

Spørgsmål ang Sygedagpenge/Kontanthjælp Her kan du stille spørgsmål hvis du har spørgsmål ang sygedagpenge/kontanthjælp dog ikke politisk indhold som skal lægges under kategorien Samfund og Politik

Svar
 
Emne Værktøjer Visningsmetode
Gammel 10-08-2017, 19:31   #1
pj8000
Ved at vænne sig til K10
 
Tilmeldingsdato: 27-06 2017
Indlæg: 16
Styrke: 2
pj8000 er ny på vejen
Post Klagesag ved Ankestyrelsen: Forlængelse efter sygedagpengelovens §27, stk. 1, nr. 2+3

Jeg har i min klage over stop af sygedagpenge beskrevet min sag således:

Citat:
”Et Jobcenter undlader bevidst at indhente lovpligtig lægeattest (LÆ285) og Jobcentret undlader ligeledes bevidst, at lave en Jobplan med beskæftigelsesmål og beskæftigelsesindsats. Derudover bryder Jobcentret en lang række andre garantiforskrifter og Jobcentret foretager sig ingen anden opfølgning i borgerens sag, end at indhente en statusattest fra en psykolog, der har haft 3 psykoterapeutiske samtaler med borgeren.

Jobcentret spørger ikke psykologen efter en status på borgerens sygemelding, angst og depression, og Jobcentret spørger ligeledes ikke efter en ’prognose på borgens tilbagevenden til arbejdsmarkedet’.

Jobcentret spørger dog om, hvornår selve psykologbehandlingen forventes afsluttet, men psykologen vil ikke give et fagligt bud på dette, på baggrund af kun 3 psykoterapeutiske samtaler.

Jobcentret spørger også psykologen om følgende: ”Kan der peges på en konkret indsats, der vil være god for borgeren?” hvortil psykologen svarer: I samme ombæring vurderes det på det foreliggende kendskab, at det vil være gavnligt for [borgerens] behandling med en sideløbende aktivering eller anden jobrettet indsats.

Uden at inddrage borgeren, vælger Jobcentret at tolke psykologens statusattest som om, at det er usandsynligt at der kan gennemføres virksomhedspraktik inden for 69 uger (selv om det ligefrem anbefales 2 måneder før revurderingstidspunktet af psykologen) og at det er umuligt at sige noget om, hvorvidt tidligere arbejdsevne kan opnås inden for 134 uger, da psykologen ikke vil give en ’prognose for behandlingen’, som Jobcentret uden begrundelse sidestiller med en ’prognose for tilbagevenden til arbejdsmarkedet’.

Jobcentret tolker principafgørelse D-5-03 som om, at man ikke sender borgere i virksomhedspraktik, så længe borgeren er i psykologbehandling, uden at forholde sig til, at præmisserne er vidt forskellige fra borgerens sag.

Jobcentret træffer på ovenstående baggrund en beslutning om, at borgerens sygedagpenge skal stoppes ved revurderingstidspunktet.”

Jeg har 17 gange skrifteligt og flere gange mundtligt bedt Jobcentret om i det mindste at forholde sig til, at min psykolog 2 måneder før revurderingstidspunktet skriver følgende i den statusattest, der står som eneste lægelige udtalelse i min sag:

”I samme ombæring vurderes det på det foreliggende kendskab, at det vil være gavnligt for [borgerens] behandling med en sideløbende aktivering eller anden jobrettet indsats.”

Jobcentret har har end ikke ønsket at forklare, hvorfor udtalelsen overhovedet ikke har nogen vægt i min sag, selv om alt hvad Jobcentret henviser til, er denne statusattest.


Jeg har samlet alt væsentligt fra kommunen kronologisk i én fil (46 sider). Det er referater fra opfølgningssamtaler, afgørelser etc.

Derudover er der mit partshøringssvar (48 sider) og klage over klage over stop af sygedagpenge (41 sider).

Jeg har indsat indholdsfortegnelsen til mit partshøringssvar nederst for at give en idé om hvad min sag handler om.

Jeg vil naturligvis gerne skrive om min sag her på siden (og det videre forløb), men der er alt for mange personlige oplysninger i ovenstående dokumenter til at jeg vil offentliggøre dem fuldt ud.


Jeg skal derfor høre, om der er én eller flere (gerne med 300-400+ indlæg her forummet, så jeg ved jeg sender til en seriøs person) der kunne være interesseret i at få ovenstående 3 dokumenter tilsendt privat og naturligvis med forventet diskretion i forhold til private/personlige oplysninger, men selvfølgelig med tilladelse til at skrive i denne tråd om sagen

Det værste for mig lige nu er usikkerheden i, at jeg ikke aner om det peger den ene eller anden vej ved Ankestyrelsen, så det kunne være rart med en ’second opinion’ til at give lidt ro


Partshøringssvar

Indledning 1

Indholdsfortegnelse 2

1. Definitioner: 4

2. Min sygemelding: Angst og depression 5

3. Garantiforskrifter i forvaltningsretten 8
3.1. Generelt om betydningen af manglende overholdelse af opfølgningsreglerne 8
3.2. Behandling af garantiforskrifter i mit Partshøringssvar 8

4. Sagsbehandlingsfejl mv. 9
4.1. Den obligatoriske lægeattest, LÆ285 9
4.2. Opfølgning inden udgangen af 8. uge regnet fra første fraværsdag 11
4.3. Opfølgning mindst hver 4 uge 12
4.4. Jobcentrets brug af mit ’Oplysningsskema’ 12
4.5. Jobmål: Beskæftigelsesmål og beskæftigelsesindsats ikke opfyldt 13
4.6. Telefonsamtale mellem sagsbehandler og min psykolog 15
4.7. Definition af ’Prognose’ i min sygedagpengesag 16
4.8. Læge nævnt i partshøring 18
4.9. Statusattest fra min psykolog (PSYK125) 19
4.9.1. Kontradiktion i Jobcentrets fortolkning af statusattest 20
4.10. Manglende inddragelse af praktiserende læge 21
4.11. Svarfrist på partshøring 22
4.12. Forvaltningsretlige grundprincipper 22
4.12.1. Officialprincippet (Jobcentrets oplysningspligt) 22
4.12.2. Dialogprincippet (Inddragelse af borger) 23
4.12.3. ’Skøn under regel’ 24
4.12.4. Gentagen magtfordrejning fra Jobcentrets side 24
4.12.5. Hurtighedsprincippet – Opstart hos Quick Care 25
4.13. Statusattesten undladt ad 2 omgange fra Jobcentrets side 26
4.13.1 Statusattesten blev ikke sendt til mig efter 4. opfølgningssamtale, som det ellers blev lovet 26
4.13.2. Statusattesten var heller ikke vedhæftet som bilag til partshøringen 26
4.13.3. Jobcentret sender mig først statusattesten da jeg beder om aktindsigt i min sag d. 11. april 2017 26
4.14. Krav på 5. opfølgningssamtale? 26
4.15. Vurdering af uarbejdsdygtighed jf. §§ 7 og 10 i sygedagpengeloven 27
4.16. Fejl i vejledning i indkaldelse til 1. opfølgningssamtale 28


5. Beskrivelse af erhvervsevne retrospektivt og prospektivt 29

5.1. Udtalelse fra [slettet] 29
5.2. Retrospektivt oversigt 31
5.2.1 Passivitet fra Jobcentrets forskellige afdelinger i løbet af de sidste 5-6 år 31
5.3. Prospektiv oversigt - egne forventninger til fremtiden: 32

6. Gennemgang af Partshøringen 33
[Oversigt fjernet grundet private oplysninger]

7. Vurdering af forlængelsesreglerne efter § 27 i Sygedagpengeloven 42
7.1. Nr. 2) Afventer afklaring af arbejdsevne – forlængelse i op til 69 uger 42
7.2. Nr. 3) Under lægebehandling – forlængelse i op til 134 uger 43
7.3. Sammenfatning af de 2 bestemmelser 44

8. Konklusion 46
8.1. Ankestyrelsens praksisundersøgelse om ”Revurdering og forlængelse af sygedagpengeperioden” 46

Bilag 1 – Anmodning om aktindsigt 49
Bilag 2 - Anmodning om udsættelse af svarfrist på partshøring 53
pj8000 er ikke logget ind   Besvar med citat
Gammel 13-08-2017, 20:20   #2
pj8000
Ved at vænne sig til K10
 
Tilmeldingsdato: 27-06 2017
Indlæg: 16
Styrke: 2
pj8000 er ny på vejen
I forbindelse med min sag, har jeg nydt virkelig godt af alle relevante tråde herinde, bl.a. som rigtig god støtte til fortolkningen af forskellige regler.

Én ting savner jeg dog lidt, og her har den samlede juridiske litteratur ikke været til den helt store hjælp:

Garantiforskrifter!

Kunne det være en idé at lave en samlet simpel oversigt over alle garantiforskrifter i de sociale love og selvfølgelig en forklaring af, hvad garantiforskrifter er og hvilken retsvirkning de kan/bør have? Jeg kan faktuelt tælle mig frem til i hvert fald 10 brudte garantiforskrifter i min sag, men det er åbenbart ikke noget der får et Jobcenter til at ryste på hånden.

I min sag er der fx ikke indhentet den lovpligtige lægeattest (LÆ285) og der er heller ikke lavet en Jobplan med beskæftigelsesindsats og beskæftigelsesmål (altsammen garantiforskrifter). Her har den faglige koordinator ved Jobcenter Aarhus oplyst mig (på en båndet samtale) at man i Aarhus går ind på 1. opfølgningssamtale og foretager en "vurdering" af hvilke garantiforskrifter man finder relevante, og ikke mindst, hvilke man altså allerede fra 1. møde med borgeren blot forkaster.

Jeg har i min egen sag forsøgt at henvise til retspraksis (typisk principafgørelser), hver gang jeg har fundet en brudt garantiforskrift. Kunne man forestille sig en samlet oversigt herinde der løbende blev revideret (ligesom i øvrigt Jobplanen skal i ens sag; hvor mange sygemeldte er klar over, at en sagsbehandler har pligt til løbende at revidere en Jobplan, idet revideringen selvstændigt udgør en garantiforskrift?), hvor §§ der har karakter af garantiforskrifter blev listet op, med en henvisning til, hvilken retspraksis det følger af?

Jeg skal gerne komme med mit bidrag til alle opfølgningsreglerne i Sygedagpengeloven, da der nærmest ikke er overholdt en eneste i min sag, og jeg er også der, hvor jeg har lyst til at blive politisk aktiv, hvis Ankestyrelsen er enig i, at det er helt i orden at bryde et 2-cifret antal garantiforskrifter (uden der i øvrigt gives nogen konkret forklaring på, hvorfor de er ubetydelige i min sag). Så må de sgu kalde dem noget andet end garantiforskrifter


Så, er der nogen der kunne være med på at starte en guide op om garantiforskrifter i sociallovgivningen? Jeg har allerede meget pædagogisk forsøgt skrifteligt at forklare min helt nystartede sagsbehandler, hvad garantiforskrifter er og hvordan de virker (og hver gang hun har brudt én) i afsnit 3 og følgende afsnit i ovenstående partshøringssvar, og selv om jeg ikke rigtig kunne trænge igennem hos hende, så håber jeg alligevel, at jeg har fat i den lange ende når Ankestyrelsen/byretten/landsretten/højesteret/menneskerettighedsdomstolen etc. fælder endelig dom i min sag.

Jeg tænker ny tråd hvis det er, men ved ikke helt hvordan en decideret guide herinde startes op. Jeg har kigget med et ½ års tid nu, men dette er kun mit andet skriftelige indlæg

Sidst redigeret af pj8000; 13-08-2017 kl. 22:05. Årsag: Tyrkfejl
pj8000 er ikke logget ind   Besvar med citat
Gammel 14-08-2017, 01:43   #3
Webmaster
Webmaster
 
Webmasters avatar
 
Tilmeldingsdato: 06-10 2005
Lokation: Køge
Indlæg: 9.729
Blog Indlæg: 3
Styrke: 30
Webmaster har et fantastisk omdømme her på K10Webmaster har et fantastisk omdømme her på K10Webmaster har et fantastisk omdømme her på K10Webmaster har et fantastisk omdømme her på K10Webmaster har et fantastisk omdømme her på K10Webmaster har et fantastisk omdømme her på K10Webmaster har et fantastisk omdømme her på K10Webmaster har et fantastisk omdømme her på K10Webmaster har et fantastisk omdømme her på K10Webmaster har et fantastisk omdømme her på K10Webmaster har et fantastisk omdømme her på K10
Man kan sagtens lave en tråd der hedder garantiforskrifter i sygedagpengeloven, og lov om fleksjob, pension osv

Så hvis nogen er interesseret i at lave disse...så er det bare at komme igang.

Tror at der er mange derude som godt ville kunne bruge disse tråde..

Jeg skal gerne lægge links til dem under vores nyttige links herinde..
__________________
Webmaster er ikke logget ind   Besvar med citat
Svar

Emne Værktøjer
Visningsmetode

Regler for indlæg
Du må ikke lave nye tråde
Du må ikke besvare indlæg
Du må ikke vedhæfte filer
Du må ikke redigere dine indlæg

BB code er Til
Smilies er Til
[IMG]kode er Til
HTML-kode er Fra

Gå til forum
Alt tidssætning er GMT +2. Klokken er nu 16:48.


Lavet i vBulletin® Version 3.8.10
Copyright ©2000 - 2018, Jelsoft Enterprises Ltd.
Copyright © www.k10.dk
Indholdet på K10 - Flexjob & Førtidspension må ikke kopieres eller gengives andre
steder uden først at have indhentet tilladelse til det fra ejeren af K10 - Flexjob & Førtidspension