K10 - Flexjob & Førtidspension
 

Gå tilbage   K10 - Flexjob & Førtidspension > Politik og Samfundsdebat > Politik og Samfund

Forum Kategorier Forum Regler Om K10 og Info om Cookies Hjælp til Forum Brug

Vigtige Meddelelser

Politik og Samfund Her er det tilladt at diskutere politik , nyheder og andre samfundsproblemer. Hvis du har problemer med at andre udtrykker deres uforbeholden mening om vores samfund, så er dette nok ikke stedet for dig.

Svar
 
Emne Værktøjer Visningsmetode
Gammel 08-02-2014, 11:17   #21
Vovse
Jeg bor her på K10
 
Tilmeldingsdato: 29-03 2010
Lokation: Sjælland
Indlæg: 9.470
Styrke: 20
Vovse er fast beboer på K10Vovse er fast beboer på K10Vovse er fast beboer på K10
Citat:
Oprindeligt indsendt af MissF Se meddelelser
Hans eneste kommentar var, at han mente det var det bedste for mig, og at jeg skulle give det et skud. Vi endte lidt i en diskussion.

Lige nu er jeg faktisk i tvivl, om han måske har givet mig diagnosen funktionel lidelse.
Jeg ville nok overveje seriøst at skifte læge.

Det største problem er jo så, at sikre sig, at den nye læge ikke har samme holdning.

Snak med familie, venner og bekendte om hvilken læge de har, og hvordan det fungerer, inden du evt. beslutter dig for en anden læge.
__________________
"Lediggang som saadan er ingenlunde Roden til alt Ondt, tværtimod, den er et sandt guddommeligt Liv, naar man ikke keder sig"

Søren Aabye Kierkegaard (5. maj 1813 - 11. november 1855), dansk teolog, filosof og psykolog.
Vovse er ikke logget ind   Besvar med citat
Gammel 08-02-2014, 11:22   #22
østerbro
Lever på K10
 
Tilmeldingsdato: 14-06 2010
Lokation: københavn
Indlæg: 1.104
Styrke: 10
østerbro er rigtig godt på vej
Principafgørelse retsinformation:

Den fulde tekst
Ankestyrelsens principafgørelse D-17-06 om bortfald af dagpenge - manglende medvirken - nægtelse af deltagelse i lægebehandling - forhalelse

Resume:
Det kunne ikke generelt fastslås, om mangelfuld deltagelse i lægebehandling skulle behandles efter dagpengelovens bestemmelse om, at dagpengene bortfaldt, så længe nægtelsen varede, eller efter bestemmelsen om forhalelse. Afgørelsen måtte bero på en konkret vurdering i det enkelte tilfælde.
Vurderingen måtte tage udgangspunkt i bestemmelsen om, at dagpengene bortfaldt, så længe nægtelsen varede.
I den konkrete sag var der ikke fuldt tilstrækkeligt grundlag for at henføre tilfældet til den strengere bestemmelse om forhalelse af helbredelsen.
Love:

Lov om dagpenge ved sygdom eller fødsel - lovbekendtgørelse nr. 1047 af 28. oktober 2004 - § 8, stk. 1, nr. 1 og § 8, stk. 1, nr. 2

Lov om sygedagpenge - lov nr. 563 af 9. juni 2006 - § 21, stk. 1, nr. 1 og § 21, stk. 1, nr. 2

Sagsfremstilling:

Sikrede fik problemer med ryggen i juli 2003. I tilslutning hertil udviklede han symptomer på depression og blev derfor henvist til en speciallæge i psykiatri. Speciallægen tilrådede fra behandlingens start i januar 2004 behandling med antidepressiv medicin, hvilket sikrede ikke var interesseret i. Da han i september 2004 påbegyndte medicinsk behandling, skete der hurtigt fremgang.

Sikrede udeblev fra konsultationer den 16. november og den 13. december 2004. Sikrede oplyste senere, at den første udeblivelse skyldtes befordringsproblemer, og at det ikke havde været muligt at komme igennem til speciallægen pr. telefon. Der var ingen rimelig begrundelse for udeblivelsen den 13. december 2004.

Sikredes læge oplyste i begyndelsen af marts 2005 til kommunen, at der løbende havde været kontakt til sikrede, både vedrørende de psykiske og de fysiske problemer. Lægen mente, at det hovedsageligt havde været transportproblemer, der havde været skyld i udeblivelserne. Sikrede fik stadig antidepressiv medicin og var igen blevet henvist til psykiateren.

Kommunen vurderede, at den svingende deltagelse i behandlingsforløbet ikke kunne henføres til sikredes depression. Kommunen traf derfor den 15. marts 2005 afgørelse om at standse dagpengene fra den 20. marts 2005 på grund af forhalelse af helbredelsen, jf. dagpengelovens § 8, stk. 1, nr. 2.

Det sociale nævn ændrede kommunens afgørelse.

Nævnet fandt, at udeblivelsen fra behandlingsforløbet ikke kunne sidestilles med en forhalelse af helbredelsen, men derimod var omfattet af bestemmelsen i dagpengelovens § 8, stk. 1, nr. 1, hvorefter dagpengene bortfalder, så længe den sikrede mod lægens opfordring hertil nægter at lade sig indlægge på sygehus eller deltage i lægelig behandling.

Nævnet lagde endvidere vægt på, at sikrede på tidspunktet for kommunens afgørelse igen var i behandling hos speciallægen.

Sagen blev behandlet i principielt møde med henblik på at belyse praksis for anvendelse af dagpengelovens § 8, stk. 1, i tilfælde, hvor sikrede ikke tilstrækkeligt fulgte den nødvendige lægebehandling.

Afgørelse:

Kommunen havde ikke ret til at standse dagpengene fra den 20. marts 2005 på grund af forhalelse af helbredelsen.

Ankestyrelsen lagde til grund, at det ikke generelt kunne fastslås, om utilstrækkelig efterlevelse af lægens anvisninger skulle behandles efter dagpengelovens § 8, stk. 1, nr. 1 eller 2. Afgørelsen måtte bero på en konkret vurdering.

Ankestyrelsen lagde til grund, at der indtil den 1. januar 1999 ikke var forskel på retsvirkningerne af, om den sikredes adfærd blev henført til § 8, stk. 1, nr. 1 eller nr. 2. Dagpengene bortfaldt i begge tilfælde for resten af sygeperioden.

Bestemmelsen i § 8, stk. 1, nr. 1, blev ændret ved lov nr. 1038 af 23. december 1998, således at dagpengene alene bortfaldt, så længe den sikrede ikke fulgte de givne anvisninger. Ankestyrelsen fandt derfor, at behandling af sager om nægtelse af at deltage i lægelig behandling måtte tage udgangspunkt i lovens § 8, stk. 1, nr. 1.

I den konkrete sag var der ikke fuldt tilstrækkeligt grundlag for at henføre tilfældet til den strengere bestemmelse i dagpengelovens § 8, stk. 1, nr. 2, da sikrede havde genoptaget behandlingen hos speciallægen på det tidspunkt, hvor kommunen traf afgørelse om at standse dagpengene.

Ankestyrelsen tiltrådte nævnets afgørelse.

Den er ikke helt dækkende for din situation, men fastholder du din migræneklinik er du jo i behandling

Jeg leder efter en principafgørelse som engang har været på tråd, med afvisning af medicinske forsøg, eksperimenterende behandling????????????????, vist nok i forbindelse med ryg-eller fedmeoprationer.

Tråd- Funktionelle lidelser - en skadelig modediagnose?
Migrænikerforbundet frygter, at migrænikere med kronisk migræne vil blive tilbudt behandling efter TERM-modellen - som kort sagt går ud på at overbevise migrænikeren om, at migrænen er en psykisk sygdom.Migrænikerforbundet har krasse kommentarer til TERM-modellen for patienters modtagelse i almen praksis. De har lavet en oversigt over, hvad lægerne siger - og hvad det i virkeligheden betyder. Se mere her:
http://www.migraeniker.dk/index.php?...d=7&Itemid=264
Søg på tråd funktionellelidelser lidelser og term, migræne

at behandling der er eksperimentiel, den er bundet op på nogle juridiske forhold (og udredning & evt. behandling under FFL's ansvarsområde den er i sagens natur både undersøgende og eksperimentiel), der gør at ikke alle patienter kan tilbydes en sådan behandling og slet ikke under tvang / let til moderat pres / imod egen vilje, herunder hvor man ved handlinger og ord fx undsiger sig behandling ved protest
østerbro er ikke logget ind   Besvar med citat
Gammel 08-02-2014, 12:39   #23
MissF
Ved at vænne sig til K10
 
Tilmeldingsdato: 04-02 2014
Lokation: Tårnby (2770 Kastrup)
Indlæg: 12
Styrke: 5
MissF er ny på vejen
Smile

Citat:
Oprindeligt indsendt af Klukdad Se meddelelser
Hvad er det der ikke findes i WHO ICD-10 ??
Hej klukdad,

Tak fordi du kommer til.

Som jeg kan læse mig til, så er en funktionel lidelse ikke en lidelse du kan finde her?! Her selv ledt i index, og finder intet.

Hvorfor jeg begyndte at lede, er fordi jeg fandt nogle artikler i Ekstrabladet som netop omtalte dette, og selv ville prøve at verificere om der var noget om det.

Men indrømmer, er ikke ekspert, så hvis du ved noget må du meget gerne komme på banen!

Her på K10 kan jeg også læse at man må sige nej til eksperimental behandling/at deltage i forskning, men er det stadig det?

Kigger man på klinik for funktionelle lidelser i Århus, er det en forskningsklinik, men på Bispebjerg Liaison står der intet om dette?!

Jeg er stadig bange for, at træde ind på klinikken med 2 lidelser som findes i WHO ICD10, og ud med em psysisk lidelse, hvis behandlingsforløb jeg stor set følger i mit lokalområde, og som jeg tilsvarende har været igennem på HP klinik. Pånær, selvfølgelig, at de ikke kategoriserer det som psykisk.

Og ja, jeg har siden maj været meget påvirket, fordi jeg har haft så mange smerter, så jeg har siddet og grædt ved lægen. Desværre var der lang ventetiden på igen at komme ud på HP klinik, hvor jeg ikke har været siden 2010.
Kan nogen herinde som har kroniske smerter sige, at det ikke påvirker psykisk?!

Men, igen, andet dilemma - bliver jeg puttet i kassen med psykisk syg, så kan jeg også vinke farvel til nogen som helst chance for at være dækket af min forsikring for tab af erhvervsevne, tænker jeg?!

Som sagt, du må meget gerne dele ud af din viden.

Tak fordi du skrev!

Missf

Citat:
Oprindeligt indsendt af kiwimor Se meddelelser
Jeg ville få Rigmor på Glostrup til St skrive til din læge .. fortæl hende hvad din læge har gang i .. tror hun mener det samme nemlig at migræne og HP ikke er en funktionel lidelse.. og tror mere at jb og læge tror mere på en der er professor i sit fag .. jeg ville invert fald ikke tage på liason pga min migræne ..
Hej Kiwimor

Jamen, jeg glæder mig virkelig til at komme ud og tale med en specialist inden for mit sygdomsfelt!

Igen, jeg kan sagtens sige nej, joeg er bare bekymret for konsekvenserne.

Den her 2 årlige periode Mette Frederiksen har givet, hvor vi som forsøg kan sige nej til behandling...hvad betyder den så for vurderingen omkring, om alle behandlingsmuligheder er udtømt?

Hvad betyder den i forhold til forsikring? Ville du (eller andre herinde) turde ringe til jeres forsikringsselskab og sige, jeg er blevet henvist imod min vilje, og følger til dels det program Liaison kører, her i mit lokalområde, hvad siger i til jeg siger nej?

Jeg tænker, at her rækkes en hånd til forsikringsselskabet om, at få mig over i psykisk syg kategorien og slippe for udbetaling, vil de smide den væk?

Tak igen fordi du skrev, håber du får en god weekend!

Citat:
Oprindeligt indsendt af Vovse Se meddelelser
Jeg ville nok overveje seriøst at skifte læge.

Det største problem er jo så, at sikre sig, at den nye læge ikke har samme holdning.

Snak med familie, venner og bekendte om hvilken læge de har, og hvordan det fungerer, inden du evt. beslutter dig for en anden læge.
Hej Vovse,

Jeg har skiftet læge 3 gange, og troede endelig jeg havde fundet en læge som forstod mig.

Da jeg fandt ud af, hvor det var han havde henvist mig til, og tog op og fortalte hvor ked af det jeg var, blev han ved med at gentage, at han bare ville mig det bedste.

Men det er godt nok uetisk, at bruge en times konsultation på at fortælle mig, at han forstår jeg har fået stress af at have ubehandlede smerter så længe - for derefter at sende mig på LIaison.

Men, havde han forklaret at det var det han ville i min times konsultation, så havde jeg kunne vise ham mit forløb på Hovedpineklinik, næsten svarende til det de kører på Liaison for funktionelle lidelser.

Det virker også som fuldstændig spild af alles ressourcer, når jeg jo skal på HP her snart, som jo er specialister i min sygdom!

Men, jeg tænker, at jeg må blive hos min læge, så jeg ikke som man siger herinde, bliver doktorshopper?!

Tak igen fordi du skrev

Missf

Svar til Østerbro - principiel afgørelse og migræneforbundet om TERM,

Hej igen,

Tak fordi du fandt afgørelsen frem. Nej, den er nok ikke helt dækkende for mit tilfælde, men jeg vil have den i mente alligevel!

Jeg må ind og læse på migræneforbundet igen, tak for link :-)

Jeg er usikker på, om funktionelle lidelser et forskningsprojekt, hvordan finder jeg ud af det? Som sagt, kigger på på klinik i Århus siger den forskningsprojekt, men ikke under klinik på Bispebjerg.

Og igen, jeg finder ikke funktionel lidelse under WHO ICD-10, og det må vel betyde, at det ikke er en anerkendt lidelse? Men, kan se klukdad spørger, så håber at høre mere herfra.

Hvordan kan man lave et behandlingsforløb til en sygdom som ikke er at finde under sygdomme vi anerkender her i DK. Hvordan kan der åbne så mange klinikker der behandler for noget dom ikke er anerkendt, jeg forstår det bare ikke.

Østerbro, nu skal du holde weekend :-)

Tak for alle dine fine links, og jeg kigger videre på det hele!

Missf :-)
MissF er ikke logget ind   Besvar med citat
Gammel 08-02-2014, 20:21   #24
L.S.
Lever på K10
 
L.S.s avatar
 
Tilmeldingsdato: 08-09 2010
Indlæg: 1.542
Styrke: 11
L.S. er fast beboer på K10L.S. er fast beboer på K10L.S. er fast beboer på K10
CITAT MissF:Hvad betyder den i forhold til forsikring? Ville du (eller andre herinde) turde ringe til jeres forsikringsselskab og sige, "jeg er blevet henvist imod min vilje, og følger til dels det program Liaison kører, her i mit lokalområde"...


NEJ! Ring ikke til Forsikringen.
Du har ret i at det er en ren foræring til dem.
Du er dårlig business for dem. Det er et firma - ikke en gavebod eller hjælpeorganisation.


De er selvfølgelig altafgørende, at der lige fokuseres på det væsentlige her - at du ikke mister retten til evt. erstatning for Erhvervsevnetab.

Der er ualmindelig svært at klare sig for en en førtidspension alene; især når man evt. har faste medicin og behandlingsudgifter i tillæg til de almindeligt støt stigende udgifter til standard overlevelse.

Så du har helt ret i din egen fokuseren på dette temmelig væsentlige punkt.

Lav en ny tråd her på k10 fluks - kald den:
"IKKE-TERMglad læge i Amager/Tårnby? - HASTER."

GLEM ALDRIG:
__________________
"Hunden løber efter kæppen - løven går efter manden der svinger den."

Din kontakt med Det Offentlige: ALT hvad man ikke har PÅ SKRIFT eksisterer IKKE.
Få kvittering på alt afleveret, og acceptér ingen telefonsamtaler, eller møder uden bisidder/optagelse af samtale.

Sidst redigeret af L.S.; 08-02-2014 kl. 20:29.
L.S. er ikke logget ind   Besvar med citat
Gammel 08-02-2014, 20:49   #25
L.S.
Lever på K10
 
L.S.s avatar
 
Tilmeldingsdato: 08-09 2010
Indlæg: 1.542
Styrke: 11
L.S. er fast beboer på K10L.S. er fast beboer på K10L.S. er fast beboer på K10
Funktionelle Lidelser til høring I Sundhedsudvalget - duk op!!!!

SKYND JER AT MELD JER TIL FØR DE MELDER 'LUKKET FOR TILGANG.

Bemærk denne passus i indkaldelsen - "Hvis tiden tillader det, vil der blive åbnet op for spørgsmål fra salen".

Der bliver selvsagt IKKE 'tid til spørgsmål fra Salen'!

Men vi kan alle stå med et skilt der giver udtryk for hvad vi mener der foregår.

Evt. kan det diskuteres herinde, så vi ikke ender med emotionaliteter der kan affejes.NU - SKAL - VI - VISE - VORES - PROTEST!


Høring om funktionelle lidelser den 19. marts 2014

Folketingets Sundheds- og Forebyggelsesudvalg inviterer til høring om funktionelle lidelser. Høringen finder sted onsdag den 19. marts 2014 kl. 9.00 til 12.00 i Landstingssalen på Christiansborg.

Udvalget har inviteret en række eksperter til at debattere følgende to overordnede temaer:

- Introduktion til funktionelle lidelser og de centrale problemstillinger.
- Funktionelle lidelser og diagnoser.

Der vil være oplæg fra følgende:

- Professor Per Fink fra Forskningsklinikken for Funktionelle Lidelser
- Praktiserende læge Stig Gerdes
- Advokat Kjeld Parsberg
- Kiropraktor, lektor og ph.d. Lars Uhrenholt
- Speciallæge dr. med. Henrik Isager
- Professor og overlæge Peter Bytzer

Efter præsentationerne af hvert tema vil der være mulighed for, at folketingsmedlemmerne kan stille spørgsmål. Hvis tiden tillader det, vil der blive åbnet op for spørgsmål fra salen.

Programmet for høringen kan downloades via linket til højre.

Tilmelding til høringen er nødvendig og bedes foretaget senest mandag den 10. marts 2014.

Tilmelding og øvrige spørgsmål kan rettes til Hanne Schmidt via mail Hanne.Schmidt@ft.dk eller på tlf. 33 37 55 38.
http://www.ft.dk/Folketinget/udvalg_...spx?param1=abb


PROGRAM FOR HØRINGEN:

http://www.ft.dk/samling/20131/almde...2470/index.htm

GLEM ALDRIG:
__________________
"Hunden løber efter kæppen - løven går efter manden der svinger den."

Din kontakt med Det Offentlige: ALT hvad man ikke har PÅ SKRIFT eksisterer IKKE.
Få kvittering på alt afleveret, og acceptér ingen telefonsamtaler, eller møder uden bisidder/optagelse af samtale.

Sidst redigeret af L.S.; 08-02-2014 kl. 20:57.
L.S. er ikke logget ind   Besvar med citat
Gammel 08-02-2014, 21:24   #26
MissF
Ved at vænne sig til K10
 
Tilmeldingsdato: 04-02 2014
Lokation: Tårnby (2770 Kastrup)
Indlæg: 12
Styrke: 5
MissF er ny på vejen
Thumbs up

Citat:
Oprindeligt indsendt af L.S. Se meddelelser
CITAT MissF:Hvad betyder den i forhold til forsikring? Ville du (eller andre herinde) turde ringe til jeres forsikringsselskab og sige, "jeg er blevet henvist imod min vilje, og følger til dels det program Liaison kører, her i mit lokalområde"...


NEJ! Ring ikke til Forsikringen.
Du har ret i at det er en ren foræring til dem.
Du er dårlig business for dem. Det er et firma - ikke en gavebod eller hjælpeorganisation.


De er selvfølgelig altafgørende, at der lige fokuseres på det væsentlige her - at du ikke mister retten til evt. erstatning for Erhvervsevnetab.

Der er ualmindelig svært at klare sig for en en førtidspension alene; især når man evt. har faste medicin og behandlingsudgifter i tillæg til de almindeligt støt stigende udgifter til standard overlevelse.

Så du har helt ret i din egen fokuseren på dette temmelig væsentlige punkt.

Lav en ny tråd her på k10 fluks - kald den:
"IKKE-TERMglad læge i Amager/Tårnby? - HASTER."

GLEM ALDRIG:
Hej LS

Ja, mit fokus er klart ikke at miste muligheden for at søge tabt erhvervsevne.

Men, føler den chance røg i fredags, uanset hvad jeg gør.

Det ironiske er, at min sagsbehandler ikke engang kendte til klinikken som lægen nævnte i min gh.

Er dit råd at jeg skifter læge? Det skal siges, at jeg har skiftet 3 gange indenfor et år, for at finde en, jeg synes der var kemi med - men jeg tog så gruelig fejl.

Prøvet at åbne tråd og se hvad der sker!

Tsk for råd.

Missf

Citat:
Oprindeligt indsendt af L.S. Se meddelelser
SKYND JER AT MELD JER TIL FØR DE MELDER 'LUKKET FOR TILGANG.

Bemærk denne passus i indkaldelsen - "Hvis tiden tillader det, vil der blive åbnet op for spørgsmål fra salen".

Der bliver selvsagt IKKE 'tid til spørgsmål fra Salen'!

Men vi kan alle stå med et skilt der giver udtryk for hvad vi mener der foregår.

Evt. kan det diskuteres herinde, så vi ikke ender med emotionaliteter der kan affejes.NU - SKAL - VI - VISE - VORES - PROTEST!


Høring om funktionelle lidelser den 19. marts 2014

Folketingets Sundheds- og Forebyggelsesudvalg inviterer til høring om funktionelle lidelser. Høringen finder sted onsdag den 19. marts 2014 kl. 9.00 til 12.00 i Landstingssalen på Christiansborg.

Udvalget har inviteret en række eksperter til at debattere følgende to overordnede temaer:

- Introduktion til funktionelle lidelser og de centrale problemstillinger.
- Funktionelle lidelser og diagnoser.

Der vil være oplæg fra følgende:

- Professor Per Fink fra Forskningsklinikken for Funktionelle Lidelser
- Praktiserende læge Stig Gerdes
- Advokat Kjeld Parsberg
- Kiropraktor, lektor og ph.d. Lars Uhrenholt
- Speciallæge dr. med. Henrik Isager
- Professor og overlæge Peter Bytzer

Efter præsentationerne af hvert tema vil der være mulighed for, at folketingsmedlemmerne kan stille spørgsmål. Hvis tiden tillader det, vil der blive åbnet op for spørgsmål fra salen.

Programmet for høringen kan downloades via linket til højre.

Tilmelding til høringen er nødvendig og bedes foretaget senest mandag den 10. marts 2014.

Tilmelding og øvrige spørgsmål kan rettes til Hanne Schmidt via mail Hanne.Schmidt@ft.dk eller på tlf. 33 37 55 38.
http://www.ft.dk/Folketinget/udvalg_...spx?param1=abb


PROGRAM FOR HØRINGEN:

http://www.ft.dk/samling/20131/almde...2470/index.htm

GLEM ALDRIG:
Hej LS,

Jeg har tilmeldt mig.

Er der nogen som ved, om der overhovedet er nogen på listen som er kritisk overfor funktionelle lidelser?

Iflg. Det udvalg som ser på kriterier for optagelse af sygdomme på WHO ICD-11, virker det ikke til, at Per Fink får sine funktionelle lidelser med.
Er det derfor der er høring i folketinget?

Skal vi gøre en indsats for at finde kvalificerede som kan deltage med modargumenter, eller ved disse allerede om høringen. Undskyld hvis jeg virker naiv, men jeg er ikke inde i hvordan disse høringer foregår.

Jeg vil prøve at skrive til sundhedsordføreren til et af oppositionspartierne. Det havde jeg i forvejen tænkt mig, inden jeg læste om dette. Nogen der har input til en skrivelse?

Jeg tvivler på, at vi som borgere vil få den store indflydelse i sådan et møde... Hvordan ved vi, om nogen kritikere overhovedet n
Møder op.

Nå, men jeg begynder mit lobbyarbejde med at skrive til denne sundhedsordføreren i det parti jeg kender, måske flere kunne gøre det samme.

Savner dog viden omkring, om funktionel lidelse stadig er på forsøgsbasis som diagnose herhjemme, og hvad det betyder, at den ikke er på listen over sygdomme i WHO-ICD10.

Det hindrer jo åbenbart ikke at der åbnes utallige klinikker der nu behandler mod dette fænomen.

Missf!
MissF er ikke logget ind   Besvar med citat
Gammel 08-02-2014, 21:46   #27
gisne
Har ikke tid til andet end K10
 
gisnes avatar
 
Tilmeldingsdato: 25-10 2012
Lokation: Horsens Komune
Indlæg: 2.031
Styrke: 9
gisne er ved at flytte ind på K10gisne er ved at flytte ind på K10
Citat:
Oprindeligt indsendt af MissF Se meddelelser
Hej LS,

Jeg har tilmeldt mig.

Er der nogen som ved, om der overhovedet er nogen på listen som er kritisk overfor funktionelle lidelser?

Iflg. Det udvalg som ser på kriterier for optagelse af sygdomme på WHO ICD-11, virker det ikke til, at Per Fink får sine funktionelle lidelser med.
Er det derfor der er høring i folketinget?

Skal vi gøre en indsats for at finde kvalificerede som kan deltage med modargumenter, eller ved disse allerede om høringen. Undskyld hvis jeg virker naiv, men jeg er ikke inde i hvordan disse høringer foregår.

Jeg vil prøve at skrive til sundhedsordføreren til et af oppositionspartierne. Det havde jeg i forvejen tænkt mig, inden jeg læste om dette. Nogen der har input til en skrivelse?

Jeg tvivler på, at vi som borgere vil få den store indflydelse i sådan et møde... Hvordan ved vi, om nogen kritikere overhovedet n
Møder op.

Nå, men jeg begynder mit lobbyarbejde med at skrive til denne sundhedsordføreren i det parti jeg kender, måske flere kunne gøre det samme.

Savner dog viden omkring, om funktionel lidelse stadig er på forsøgsbasis som diagnose herhjemme, og hvad det betyder, at den ikke er på listen over sygdomme i WHO-ICD10.

Det hindrer jo åbenbart ikke at der åbnes utallige klinikker der nu behandler mod dette fænomen.

Missf!
Gerdes er imod. Følg evt. Hans arbejde samme med andre på " I klemme i det offentlige system"

https://www.facebook.com/IKlemmeIDetKommunaleSystem

&


http://www.klemt.dk
gisne er logget ind nu   Besvar med citat
Gammel 08-02-2014, 22:27   #28
L.S.
Lever på K10
 
L.S.s avatar
 
Tilmeldingsdato: 08-09 2010
Indlæg: 1.542
Styrke: 11
L.S. er fast beboer på K10L.S. er fast beboer på K10L.S. er fast beboer på K10
Ja, både Gerdes og Isager er vores venner!

http://hovedland.dk/bog/Blinde_pletter.htm


Og Peter Bytzer tilsyneladende også.
Han har fået stort legat til forskning i tarmsygdomme.

Ligeledes Peter Uhrenholdt til Piskesmæld m.m. forskning.

Advokat Kjeld Parsberg er også vores ven - han har f.eks ædt en bøde på kr.20.000 for, (i ....kraftige.... vendinger ;-) ) at påpege en dommers inhabilitet, ved igen og igen at lade diverse Lægekonsulenter blande sig og udtale sig skråsikkert FOR systemet, MOD Borgeren.


Vores sag er således ikke tabt den dag, MEN - det nytter ikke at læne sig tilbage, og lade alle andre om at klare ærterne!

Det vil være utrolig stærkt med en 'stille protest', fra flest mulige på tilhørerrækkerne.
(Vi ved ikke hvor mange de lukker ind!)

Så får politikerne den ind både af øregang og visuelt. Gange mange ;-)

Nu er det altså NU, at der kan sættes handling bag de mange ord på k10!

GLEM ALDRIG - ALDRIG!:

Citat:
Oprindeligt indsendt af MissF Se meddelelser
Hej LS

Ja, mit fokus er klart ikke at miste muligheden for at søge tabt erhvervsevne.
Men, føler den chance røg i fredags, uanset hvad jeg gør.
Det ironiske er, at min sagsbehandler ikke engang kendte til klinikken som lægen nævnte i min gh.

Er dit råd at jeg skifter læge? Det skal siges, at jeg har skiftet 3 gange indenfor et år, for at finde en, jeg synes der var kemi med - men jeg tog så gruelig fejl.


LS: JA - skift læge! - det er ultimativt at din egen læge er på DIN side.

GIV
IKKE
OP!


Skal vi gøre en indsats for at finde kvalificerede som kan deltage med modargumenter, eller ved disse allerede om høringen.


LS: Ingen Borgere har taleret til dét møde, som allerede er arrangeret.


Jeg vil prøve at skrive til sundhedsordføreren til et af oppositionspartierne. Det havde jeg i forvejen tænkt mig, inden jeg læste om dette. Nogen der har input til en skrivelse?

Nå, men jeg begynder mit lobbyarbejde med at skrive til denne sundhedsordføreren i det parti jeg kender, måske flere kunne gøre det samme.


LS: RASENDE god ide! ;-)

Savner dog viden omkring, om funktionel lidelse stadig er på forsøgsbasis som diagnose herhjemme, og hvad det betyder, at den ikke er på listen over sygdomme i WHO-ICD10.

Missf!
LS: JA, den er - såvidt jeg kan læse.
Ellers var Høringen overflødig - politikerne ved utrolig lidt om tingene - derfor en høring.Google, Google Google - og læs her på k10 - brug SØG funktionen i øverste del af forsiden.

Læs også denne tråd: http://www.k10.dk/showthread.php?t=27836&page=15GLEM ALDRIG!:
__________________
"Hunden løber efter kæppen - løven går efter manden der svinger den."

Din kontakt med Det Offentlige: ALT hvad man ikke har PÅ SKRIFT eksisterer IKKE.
Få kvittering på alt afleveret, og acceptér ingen telefonsamtaler, eller møder uden bisidder/optagelse af samtale.
L.S. er ikke logget ind   Besvar med citat
Gammel 11-02-2014, 12:37   #29
MissF
Ved at vænne sig til K10
 
Tilmeldingsdato: 04-02 2014
Lokation: Tårnby (2770 Kastrup)
Indlæg: 12
Styrke: 5
MissF er ny på vejen
Svar til pphmw

Hej igen,

Jeg skrev til Århus om det var et krav, at patienten var enig i henvisningen og fik følgende svar:

Kære Laila

Ja, du skal selvfølgelig selv være interesseret i at komme her.

Har du yderligere spørgsmål er du meget velkommen til at ringe.

Med venlig hilsen

Har du hørt fra Bispebjerg?

Jeg ved stadig ikke hvordan jeg henholder til dette, uden at jeg får problemer med forsikring/kommune. Ideelt set skal læge jo trække gh og henvisning tilbage, men der vil jo stadig figurere at det er mig som ikke er enig. Catch 22, uanset hvad jeg gør, så er det noget l...


Bare nogen havde de gyldne sten, det er da utroligt hvadman skal finde sig i!Svar til L.S. - høring funktionelt lidelser

Jeg har fået bekræftelse på at jeg har adgang til høring.

OB's. Den bliver transmitteret i TV

Missf
MissF er ikke logget ind   Besvar med citat
Gammel 12-02-2014, 19:18   #30
L.S.
Lever på K10
 
L.S.s avatar
 
Tilmeldingsdato: 08-09 2010
Indlæg: 1.542
Styrke: 11
L.S. er fast beboer på K10L.S. er fast beboer på K10L.S. er fast beboer på K10
Citat:
Oprindeligt indsendt af MissF Se meddelelser
Svar til L.S. - høring funktionelt lidelser

Jeg har fået bekræftelse på at jeg har adgang til høring.

OB's. Den bliver transmitteret i TV

Missf
Godt du er bekræftet.

Begynd evt. at tænke i et meget kort slogan der f.eks kan stå på et A4-ark.

A4 fordi:
- det er det mest realistiske format folk kan få fat i/råd til
- ensartethed også i selve formatet er godt
- TV skal nok zoome ind på det, hvis alle står med det.
- Rummet hvorfra der transmitteret er ikke stort - ifølge det jeg ser på 'TINGET' - så Fink og vores venner skal nok få øje på det.

Arkene kan symbolsk smides op i luften/foldes til papirflyvere når høringen slutter, og dale om ørerne på politikere og Fink, uden at der efterfølgende kommer sagsanlæg for 'legemsbeskadigelse' på banen.


Jeg ved godt at den - og meget andet - bliver transmitteret i TV -

men de tilstedeværende politikere, seere/interessenter på TINGET-transmissionerne og repræsentanterne for begge sider af TERM, kan altså ikke SE os sidde derude i stuerne og skrige vores protester ind i skærmene...


GLEM ALDRIG!!!:
__________________
"Hunden løber efter kæppen - løven går efter manden der svinger den."

Din kontakt med Det Offentlige: ALT hvad man ikke har PÅ SKRIFT eksisterer IKKE.
Få kvittering på alt afleveret, og acceptér ingen telefonsamtaler, eller møder uden bisidder/optagelse af samtale.
L.S. er ikke logget ind   Besvar med citat
Svar

Emne Værktøjer
Visningsmetode

Regler for indlæg
Du må ikke lave nye tråde
Du må ikke besvare indlæg
Du må ikke vedhæfte filer
Du må ikke redigere dine indlæg

BB code er Til
Smilies er Til
[IMG]kode er Til
HTML-kode er Fra

Gå til forum
Alt tidssætning er GMT +2. Klokken er nu 19:36.


Lavet i vBulletin® Version 3.8.10
Copyright ©2000 - 2018, Jelsoft Enterprises Ltd.
Copyright © www.k10.dk
Indholdet på K10 - Flexjob & Førtidspension må ikke kopieres eller gengives andre
steder uden først at have indhentet tilladelse til det fra ejeren af K10 - Flexjob & Førtidspension