K10 - Flexjob & Førtidspension
 

Gå tilbage   K10 - Flexjob & Førtidspension > Alt det andet > Den nyttige viden vi alle har

Forum Kategorier Forum Regler Om K10 og Info om Cookies Hjælp til Forum Brug

Vigtige Meddelelser

Den nyttige viden vi alle har Her kan du sætte link tips og andet ind, som andre i din situation kan have nytte af at vide

Svar
 
Emne Værktøjer Visningsmetode
Gammel 13-03-2018, 11:07   #21
Desmond007
Hvor skulle jeg ellers være
 
Tilmeldingsdato: 02-09 2011
Indlæg: 134
Styrke: 7
Desmond007 er ny på vejen
Citat:
Oprindeligt indsendt af phhmw Se meddelelser
http://bm.dk/da/Beskaeftigelsesomraa...eforloeb.aspx#

En individuel og helhedsorienteret indsats i et ressourceforløb skal hjælpe sårbare og udsatte personer videre i livet og ind på arbejdsmarkedet.

Den 1. januar 2013 trådte reformen af førtidspension og fleksjob i kraft. Reformen betyder, at personer under 40 år ikke længere kan få tilkendt førtidspension, medmindre det er åbenbart formålsløst at forsøge at udvikle deres arbejdsevne. I stedet skal en individuel og helhedsorienteret indsats i et ressourceforløb udvikle deres arbejdsevne og hjælpe dem videre i livet.

Hvad er målet med ressourceforløb?
Ressourceforløb skal sikre, at personer, som er i risiko for at komme på førtidspension, får udviklet arbejdsevnen. Målet er, at forløbet på sigt kan hjælpe den enkelte i arbejde eller i gang med en uddannelse.

Hvem skal have ressourceforløb?
Ressourceforløb er målrettet personer, der har komplekse problemer ud over ledighed, og som i høj grad risikerer at komme på førtidspension, hvis de ikke får en særlig indsats.

Personer under 40 år, der allerede er på førtidspension, men som har et ønske om at komme tilbage på arbejdsmarkedet, kan også få et ressourceforløb.

Hvem kan få tilkendt førtidspension?
Alle – uanset alder – kan fortsat få tilkendt førtidspension, hvis de under ingen omstændigheder kan komme i arbejde eller i gang med en uddannelse. Det drejer sig om personer, hvor arbejdsevnen er væsentligt og varigt nedsat samtidig med, at det er åbenbart formålsløst at forsøge at udvikle arbejdsevnen.

Ressourceforløb – hvad indeholder det?
I ressourceforløbet, som varer et til fem år, får den enkelte en tværfaglig og helhedsorienteret indsats, der skal bidrage til at udvikle arbejdsevnen. Fokus for forløbet er, at arbejdsevnen bliver udviklet gennem en konkret og aktiv indsats, hvor den enkeltes mål i forhold til arbejde og uddannelse er styrende for, hvilke aktiviteter der sættes i gang.

Ressourceforløbene vil ofte bestå af både beskæftigelsestilbud, sociale tilbud og sundhedsmæssige tilbud, der bliver kombineret og koordineret på tværs.

Det kan fx være:

Tilbud om brobygning til uddannelse med nødvendig støtte
Rådgivning og støtte fra psykolog/terapeut/coach
Kurser i at håndtere fx stress/angst
Aktivitetstilbud på væresteder
Støtte- og kontaktperson
Hjælp til boligproblemer
Socialpædagogisk bistand
Behandling for misbrug
Mentorstøtte
Fritids-/frivillige aktiviteter (frivilligt socialt arbejde, foreningsarbejde)
Motion
Personer under 40 år kan få tilbudt flere ressourceforløb.

Alle får en koordinerende sagsbehandler
I ressourceforløbet får alle en koordinerende sagsbehandler, der er gennemgående i forløbet. Den koordinerende sagsbehandler sikrer, at indsatsen bliver koordineret og justeret undervejs, og bistår den enkelte med at gennemføre de indsatser, der bliver sat i værk.

Sagsbehandleren har også ansvaret for at varetage den enkeltes sag på tværs af sek-torer og lovgivningsområder.

Hvor længe varer et forløb?
Ressourceforløb kan vare i et til fem år. Det er muligt at få tilbudt flere forløb, hvis det forrige forløb ikke har ført til, at den enkelte har fået en bedre tilknytning til arbejdsmarkedet, og det derfor ikke er muligt, at den enkelte kan komme i fx revalidering eller starte i et fleksjob.

Ydelse i ressourceforløbet?
Alle, der deltager i ressourceforløb, får en ydelse – ressourceforløbsydelse – som er på niveau med kontanthjælp eller uddannelseshjælp.

Hvis du forud for ressourceforløbet modtog sygedagpenge eller ledighedsydelse, modtager du ressourceforløbsydelse på niveau med din hidtidige ydelse. Du vil dog kun modtage ressourceforløbsydelse på niveau med sygedagpenge, så længe du ville være berettiget til at modtage sygedagpenge.

Ressourceforløbsydelsen kan blive justeret undervejes i forløbet, og hvis du fx får et barn, hæves ydelsen til kontanthjælpsniveau på forsørgersats.

Læs mere
Reform af førtidspension og fleksjob

Ressourceforløbsydelse

Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekrutterings side om ressourceforløb

Love og regler

Lov om en aktiv beskæftigelses*indsats - kapitel 12a om ressourceforløb

Hilsen Peter
Forløb på en smerteklinik kan vist også indgå i et ressourceforløb, så vidt jeg husker.
Jeg er selv sluppet for ressourceforløb fordi jeg er i gang med et forløb på en smerteklinik, har brugt vederlagsfri fysioterapi og trænet som en gal igennem det sidste år, for at reducere smerter.
Desmond007 er ikke logget ind   Besvar med citat
Gammel 14-03-2018, 08:49   #22
phhmw
Jeg bor her på K10
 
Tilmeldingsdato: 08-12 2005
Lokation: Dragør Danmark
Indlæg: 8.063
Styrke: 23
phhmw er fast beboer på K10phhmw er fast beboer på K10phhmw er fast beboer på K10
Viborg Kommune dømt i Vestre Landsret betale erstatning for forsinket arbejdsprøvning

http://elmer-adv.dk/nyheder/erstatni...ejdsproevning/


Vestre Landsret har ved dom af 20. februar 2018 ændret Byretten i Viborgs frifindende dom fra januar 2017 således, at Viborg Kommune i erstatning skal betale kr. 740.000 med renter til en kvinde, der igennem længere tid havde været sygemeldt efter en skade.Forsinket arbejdsprøvning

Kvinden havde ved en lokal advokat anlagt sag ved Retten i Viborg mod kommunen, fordi kommunen havde undladt at iværksætte arbejdsprøvning indenfor den periode, hvor sygedagpengene ellers var blevet forlænget med henblik på arbejdsprøvning, og fordi kvinden først flere år efter blev visiteret til fleksjob efter de ændrede regler, og dermed fik en mindre ydelse end hun havde fået, hvis hun var blevet visiteret til fleksjob forud for januar 2013.

Retten i Viborg havde frifundet kommunen, og da sagen angik et ret stort erstatningskrav, var kvindens retshjælpsforsikring opbrugt i form af udgifter til retsgebyr, omkostninger til kommunen og egen advokat. Vi blev af kvinden anmodet om at vurdere mulighederne for at få ændret dommen, og vurderede at der absolut var gode muligheder herfor, men samtidig også en betydelig risiko, og at en sag, hvis den blev tabt, ville koste hende yderligere kr. 150.000 – kr. 200.000.


Sygedagpengestop, som du bør kende til:
http://www.k10.dk/index.php?pageid=sygedagpengestop

Hilsen Peter

VENLIGST INGEN EGENTLIG DEBAT, kun videnindsamling, tak.

Sidst redigeret af phhmw; 14-03-2018 kl. 10:04.
phhmw er ikke logget ind   Besvar med citat
Gammel 14-03-2018, 19:00   #23
phhmw
Jeg bor her på K10
 
Tilmeldingsdato: 08-12 2005
Lokation: Dragør Danmark
Indlæg: 8.063
Styrke: 23
phhmw er fast beboer på K10phhmw er fast beboer på K10phhmw er fast beboer på K10
Tabt arbejdsfortjeneste. Servicelovens § 42

https://www.dukh.dk/viden-selvhjaelp...jdsfortjeneste

Om tabt arbejdsfortjeneste

Denne side giver en introduktion til reglerne i servicelovens § 42 om kompensation for tabt arbejdsfortjeneste.

Denne side giver en introduktion til reglerne i servicelovens § 42 om kompensation for tabt arbejdsfortjeneste. Klik på de enkelte overskrifter for uddybende information. Vær opmærksom på vores spørgsmål-svar, hvor vi har svaret på helt konkrete problemstillinger om tabt arbejdsfortjeneste sendt ind af borgere. Du finder dem i menuen til venstre - eller i bunden af denne side.

Formål

Hvem kan få?
Hvad er betingelserne?
Hvornår kan du modtage kompensation
Tabt arbejdsfortjeneste ved strejke i skole/SFO
Hjælp til begge forældre samtidigt
Hvor mange timers kompensation?
Beregning af ydelsen
Hvis du er omfattet af de ”gamle” regler
Periode/løbende ydelse
Frakendelse samt ophør og afviklingsperiode
Pensionsbidrag og ATP
Særlig supplerende ydelse
Tillæg til ferie
Regulering
Forholdet til A-kassen
Samspil med anden lovgivning
Rådgivning og vejledning
Ophold i udlandet
Yderligere oplysninger

Ankestyrelsen fortolker
https://ast.dk/social/hjaelp/hvornar...-pa-enkeltdage

Hvornår kan forældre få dækket tabt arbejdsfortjeneste på enkeltdage?

Forældrene til et barn med nedsat funktionsevne skal kompenseres for tabt arbejdsfortjeneste, hvis de er nødt til at tage fri på grund af barnets nedsatte funktionsevne. Det kan for eksempel være, fordi de skal til møder om barnet; også møder i kommunen.


Ankestyrelsen oplever, at flere kommuner ikke dækker forældres tabte arbejdsfortjeneste ved møder i kommunen. Men kommunen skal dække det tab i indtægt, som forældrene har ved at deltage i mødet, hvis betingelserne for dækning ellers er opfyldt,

Forældre, der forsørger et barn med betydelig og varigt nedsat funktionsevne i hjemmet, kan få dækket tabt arbejdsfortjeneste. Den skal dække det indtægtstab, som forældrene har på grund af barnets nedsatte funktionsevne. Dækningen kan ske både ved løbende fravær fra arbejdet, og når forældre er fraværende hele enkeltdage.

Tabt arbejdsfortjeneste ved løbende fravær eller fravær på enkeltdage?

Hvis behovet for tabt arbejdsfortjeneste er det samme hver uge, kan kommunen dække forældrenes indtægtstab med en fast løbende ydelse. Det kan ske, hvis det er muligt at forudse, hvor meget fravær, forældrene vil have.

Hvis det er et meget svingende fravær, kan det være svært at dække behovet for tabt arbejdsfortjeneste med en løbende ydelse. En løbende ydelse kan i de tilfælde både betyde, at forældrene får for meget og for lidt udbetalt, og derfor bør kommunen give tabt arbejdsfortjeneste på enkeltdage i de situationer.

Tabt arbejdsfortjeneste ved fravær på enkeltdage kan for eksempel være til:

møder i skole og daginstitution
møder i kommunen
møder med PPR
netværksmøde
at passe et sygt barn
tandlægebesøg
psykologbehandling
sygehusindlæggelser
kontroller, undersøgelser og sygebehandling i øvrigt.
Betingelserne for tabt arbejdsfortjeneste på enkeltdage

Du kan læse mere om, hvornår kommunen kan dække tabt arbejdsfortjeneste på enkeltdage i en principafgørelse.

Ankestyrelsens principafgørelse 69-16 om tabt arbejdsfortjeneste - enkeltdage – kontrolbesøg - handicappet barn

https://www.retsinformation.dk/Forms...aspx?id=184509

Principafgørelsen fortæller blandt andet, at kommunen ikke kan dække fravær, som forældre til raske børn på samme alder også har. Forældrene til et barn med nedsat funktionsevne, kan altså ikke kan få tabt arbejdsfortjeneste til at passe barnet ved almindelig sygdom. Det er, fordi forældre til raske børn på samme alder også vil have fravær fra arbejde for at skulle passe deres syge barn. Det er anderledes, hvis et rask barn på samme alder ville kunne være alene hjemme. Så har forældrene til barnet med nedsat funktionsevne mulighed for at få dækket deres tabte arbejdsfortjeneste.

Fraværet skal være nødvendigt og en direkte følge af den nedsatte funktionsevne. Det betyder, at kommunen ikke kan dække tabt arbejdsfortjeneste til et møde, et tandlægebesøg eller en undersøgelse, som kan placeres uden for forældrenes arbejdstid. Det samme gælder, hvis forældrene selv har mulighed for at beslutte deres arbejdstid.

Kommunen kan dog ikke forlange, at forældrene bruger ferie eller udnytter retten til barnets første og anden sygedag. Begge forældre kan få dækket tabt arbejdsfortjeneste samtidig, hvis det er nødvendigt, at de begge to er med til mødet eller undersøgelsen.

Også møder i kommunen

Ankestyrelsen oplever, at flere kommuner ikke dækker forældres tabte arbejdsfortjeneste til møder i kommunen. Begrundelsen er, at også forældre til raske børn kan komme ud for at skulle til møder i kommunen. Men hvis mødet er nødvendigt, og i øvrigt ikke kan placeres uden for forældrenes arbejdstid, skal kommunen dække det indtægtstab, som forældrenes har ved at deltage.

Fraværet skal dog have et betydeligt omfang. Ankestyrelsens praksis siger, at fravær på samlet to til tre hele arbejdsdage om året er betydeligt. Det samlede fravær som følge af barnets funktionsnedsættelse er afgørende. Her indgår:

begge forældres samlede fravær; både løbende og på enkeltdage. Det betyder ikke noget, om forældrene bor sammen eller hver for sig.
fravær som følge af alle børnenes funktionsnedsættelser, hvis der er flere børn.

Tabt arbejdsfortjeneste i få timer eller hele dage?

Kommunen skal kun dække det nødvendige fravær. For at beregne det nødvendige fravær er det afgørende den faktiske tid, forældre skal være væk fra arbejdet. Transporttiden til og fra arbejdet og til at hente og aflevere barnet skal regnes med i det samlede fravær.

Der kan også være situationer, hvor barnet før og efter en undersøgelse ikke kan komme i skole eller daginstitution. Så kan det nødvendige fravær være en hel dag, selvom selve undersøgelsen kun varer 15 minutter.

Eksempel på en situation, hvor det nødvendige fravær er en hel dag.
Lise på otte år skal til undersøgelse for sin hjertelidelse. Hospitalet ligger lige ved siden af skolen, og undersøgelsen er planlagt til klokken 13 og varer højst 30 minutter. Lise skal faste, fra hun går i seng dagen før, og det er vigtigt, at hun slapper af indtil undersøgelsen. Efter undersøgelsen vil Lise være afkræftet Hun kan derfor ikke komme i skole hverken før eller efter undersøgelsen.

Lises far skal med Lise til undersøgelsen. Hans normale arbejdstid er fra klokken 8 til 16, og han har ikke mulighed for at lægge sit arbejde på andre tidspunkter. Her vil Lises far have ret til dækning af tabt arbejdsfortjeneste hele dagen.

Eksempel på en situation, hvor det nødvendige fravær er to timer.
Lises forældre skal til møde i kommunen, fordi kommunen skal lave den årlige opfølgning på forældrenes bevilling af merudgifter. Kommunen har indkaldt både Lises mor og far til mødet. Lise skal ikke med, men hun kan selv tage i skole.

Mødet er fra klokken 8 til 9.30 og ligger på Lises mors ugentlige fridag. Når mødet er slut, kan Lises far nå at være på sit arbejde klokken 10. Hans arbejdstid er fra klokken 8 til 16. Her vil Lises far have ret til dækning af tabt arbejdsfortjeneste i to timer.

Kommunen skal klart beskrive, hvornår forældrene kan få dækket deres indtægtstab

Det sandsynliggjorte forventede fravær afgør, om fraværet er mere end to-tre arbejdsdage om året. Den tabte arbejdsfortjeneste på enkeltdage bliver udbetalt, efterhånden som fraværet og tabet af indtægt bliver dokumenteret.

Det betyder, at kommunen ikke kan forlange, at forældrene har haft fravær af betydeligt omfang, før den kan dække deres indtægtstab. Kan forældrene sandsynliggøre, at de det kommende år får samlet fravær over to-tre arbejdsdage, har de ret til tabt arbejdsfortjeneste. De skal herefter dokumentere, at de har haft fravær, der er en nødvendig følge af barnets funktionsnedsættelse, og at de har haft et indtægtstab.

Det er meget vigtigt, at kommunen klart og præcist beskriver for forældrene, hvornår deres indtægtstab kan dækkes, så forældrene ved, hvad de kan forvente. Det er også vigtigt for kommunens mulighed for at give afslag på at dække et løntab, hvis forældrene ikke har ret til det. Det kan for eksempel være, fordi det ikke har været nødvendigt, at forældrene havde en hel dags fravær eller ovehovedet havde fravær fra arbejde.

Servicelovens § 42 - kompensationsprincippet

Reglerne om tabt arbejdsfortjeneste i servicelovens § 42 handler om forældres ret til at få kompensation for indtægtstab, der er nødvendigt på grund af, at de har et barn med nedsat funktionsevne.

Inden for serviceloven gælder et kompensationsprincip. Kompensationsprincippet medfører, at forældre til et barn eller en ung med nedsat funktionsevne i videst muligt omfang skal kompenseres for følgerne af barnets nedsatte funktionsevne. Det vil sige, at forældrene skal kompenseres for tabt arbejdsfortjeneste i forbindelse med det fravær, der er en følge af barnets eller den unges nedsatte funktionsevne. De får ikke kompensation for fravær og indtægtstab, som modsvarer det fravær, som også forældre til børn uden nedsat funktionsevne på samme alder må regne med at have.

Loven

https://www.retsinformation.dk/Forms...aspx?id=197036

Hilsen Peter
phhmw er ikke logget ind   Besvar med citat
Gammel 16-03-2018, 15:34   #24
phhmw
Jeg bor her på K10
 
Tilmeldingsdato: 08-12 2005
Lokation: Dragør Danmark
Indlæg: 8.063
Styrke: 23
phhmw er fast beboer på K10phhmw er fast beboer på K10phhmw er fast beboer på K10
Gode råd til ny-syge og nye i det kommunale system

http://www.k10.dk/showthread.php?t=28928

Herunder aktindsigt:

http://www.k10.dk/showpost.php?p=361812&postcount=54

Ingen kan alene kører sin sociale sag, uden at have fuld aktindsigt, i alle sine journaler, hvor andre har skrevet om en, som senere danner grundlag for, i sidste ende, en afgørelse for dit sociale og økonomiske liv.

Kun du kan kontrollere om der er fejl eller mangler væsentlige oplysninger.


Derfor skal rådet herfra lyde, at du skal søge aktindsigt, løbende aktindsigt herunder masterlisten: Journallisten, hvor alle bevægelser i din kommunale sag skal indføres, notatpligt, telefonopkald, samtaler etc.

En liste, hvor du hurtigt kan se om du mangler noget når du modtager din aktindsigt.

Alle omkring dig har pligt til at fører journal over dig.

Læger, speciallæger, hospitaler, fysioterapien, klinikker og kommunen.

Hvis du får afslag på en given ansøgning og du anker til kommunen og din sag havner ved Ankestyrelsen skal du også her søge om aktindsigt, for at sikre dig at alle oplysninger er tilsendt og de er korrekte.

Ved Ankestyrelsen kan du indsende nye oplysninger lige ind til afgørelsen. Vi har oplevet en del kommuner benægter dette. Stol på dig selv og kend lovgivningen.

Disse oplysninger fra kommunen danner jo grundlaget for at Ankestyrelsen kan træffe den korrekte afgørelse.

Aktindsigt
http://www.k10.dk/index.php?pageid=aktindsigt

Journallisten.
http://mail.k10.dk/showthread.php?t=30401

Løbende aktindsigt.
https://www.k10.dk/showpost.php?p=360239&postcount=10

Principafgørelse F-1-05 "Gældende"øverste myndighed, som alle skal rette sig efter.
https://www.retsinformation.dk/Forms...aspx?id=154921

Hilsen Peter

860

Sidst redigeret af phhmw; 16-03-2018 kl. 15:38.
phhmw er ikke logget ind   Besvar med citat
Gammel Igår, 09:38   #25
phhmw
Jeg bor her på K10
 
Tilmeldingsdato: 08-12 2005
Lokation: Dragør Danmark
Indlæg: 8.063
Styrke: 23
phhmw er fast beboer på K10phhmw er fast beboer på K10phhmw er fast beboer på K10
Hvad betyder de nye ændringer i reformen om fleksjob og førtidspension?

Udkastet til lovforslaget indeholder en præcisering af lovgivningen vedrørende tilkendelser af førtidspension. På baggrund af en fremrykket delevaluering om reformen af fleksjob og førtidspension er forligskredsen bag reformen kommet frem til, at det ikke i lovgivningen er tilstrækkeligt klart, hvem der kan tilkendes førtidspension - og hvem der skal deltage i ressourceforløb eller stå til rådighed for fleksjob.

Præcisering af lovgivningen vil således betyde at personer, hvor der ikke er udsigt til udvikling af arbejdsevnen ikke skal deltage i et ressourceforløb, men derimod vurderes i forhold til om arbejdsevnen er nedsat i en grad der svarer til fleksjob eller førtidspension.

Er det nyt? Nej egentlig ikke. Nogle kommuner har benyttet denne model igennem flere år. Udfordringen har dog været, at ikke alle kommuner selvstændigt har formået at forholde sig til et realistisk udviklingspotentiale af arbejdsevnen - eller mangel på samme.

Konkret foreligger 2 forslag til præciseringer:

Dokumentationskravet for at få tilkendt en førtidspension kan i visse tilfælde være opfyldt, uden at borgeren har deltaget i et ressourceforløb.
Det er en forudsætning for at iværksætte ressourceforløb, at kommunen kan pege på indsatser, hvor der er en realistisk forventning om, at borgeren kan udvikle sin arbejdsevne.

Lignende præciseringer har været anført i "skrivelse om ressourceforløb", som blev tilsendt samtlige kommuner i marts 2017. Hensigten med lovpræciseringerne er dog på nuværende tidspunkt at skabe mere ensartethed i sagsbehandlingen på tværs af kommunegrænser. Ligesom det forventes, at kommunerne integrerer en praksisændring vedrørende tidspunktet for tilkendelser af førtidspension. Samlet set foreligger der en forventning om at flere tilkendes førtidspension på et tidligere tidspunkt forud for ressourceforløb eller anden beskæftigelsesfremmende afklaring.

Hvornår træder de nye ændringer i kraft?

Hvordan de endelige præciseringer udmønter sig i en konkret lovændring afventes i løbet af marts 2018. Og det forventes at lovændringen træder i kraft til juni 2018.

Hvordan forholder du dig?

Lovændringerne betyder ikke at kriterierne for tilkendelse af førtidspension ændres. Arbejdsevnen skal fortsat være nedsat til det ubetydelige i ethvert erhverv. Grænsen mellem fleksjob og førtidspension og kriterierne i den forbindelse ændres således ikke. Det er derfor fortsat min anbefaling, at du efterspørger konkrete præciseringer om, hvordan der processuelt arbejdes med sagsprogression, belysning af den realistiske arbejdsevne og sondringen imellem fleksjob og førtidspension i din bopælskommune og i rehabiliteringsteamet.

Det kan være afgørende for processen, at der tages konkret stilling til, hvad der arbejdes hen imod og hvilken belysning, der er nødvendige for at få afklaret din sag.

Hilsen Peter

Kilde.

https://mailchi.mp/20c32247c674/jura...n?e=5a24302447

1.007
phhmw er ikke logget ind   Besvar med citat
Svar

Emne Værktøjer
Visningsmetode

Regler for indlæg
Du må ikke lave nye tråde
Du må ikke besvare indlæg
Du må ikke vedhæfte filer
Du må ikke redigere dine indlæg

BB code er Til
Smilies er Til
[IMG]kode er Til
HTML-kode er Fra

Gå til forum
Alt tidssætning er GMT +1. Klokken er nu 10:52.


Lavet i vBulletin® Version 3.8.10
Copyright ©2000 - 2018, Jelsoft Enterprises Ltd.
Copyright © www.k10.dk
Indholdet på K10 - Flexjob & Førtidspension må ikke kopieres eller gengives andre
steder uden først at have indhentet tilladelse til det fra ejeren af K10 - Flexjob & Førtidspension