K10 - Flexjob & Førtidspension
 

Gå tilbage   K10 - Flexjob & Førtidspension > Politik og Samfundsdebat > Skal kommuner ikke overholde loven?

Forum Kategorier Forum Regler Om K10 og Info om Cookies Hjælp til Forum Brug

Skal kommuner ikke overholde loven? En af vores bruger phhmw føre en sej og lang kamp for at få gjort noget ved at kommunerne ikke overholder Retssikkerhedsloven § 3 stk.2. Følg hans kamp her kom evt med spørgsmål til phhmw

Svar
 
Emne Værktøjer Visningsmetode
Gammel 29-01-2021, 09:24   #151
phhmw
Jeg bor her på K10
 
Tilmeldingsdato: 08-12 2005
Lokation: Dragør Danmark
Indlæg: 10.313
Styrke: 29
phhmw er på berømmelsens vejphhmw er på berømmelsens vejphhmw er på berømmelsens vejphhmw er på berømmelsens vej
Scleroseforeningen: Stop ydmygelsen af kommunerne

https://www.altinget.dk/sundhed/arti...zVlPc3tCVK4Nuk

Det var en stor fejl at overlade det specialiserede socialområde til kommunerne. Det er en endnu større og utilgivelig fejl ikke at få rettet op og få sat en stopper for et eksperiment, der har de allermest udsatte borgere som gidsler, skriver Klaus Høm.

Af Klaus Høm
Direktør, Scleroseforeningen

Så kan de lære det, lyder en kendt talemåde, der hentyder til, at det er muligt at vokse med en opgave, og som antyder, at det vil fremme læringen med en lærestreg.

Altså en tilpas ubehagelig eller ydmygende oplevelse, som skal få synderen til at tage sig i agt for at begå lignende fejl i fremtiden.

Konservatives tidligere socialminister, Mai Mercados, "Danmarkskort" er et eksempel på en sådan lærestreg.

En slags offentlig gabestok, der har til formål at fremme kommunernes evne til at træffe korrekte afgørelser på social-, voksenhandicap- og børnehandicapområdet.

Dette ved år for år at udstille til spot og spe, hvor høj en procentdel af de enkelte kommuners afgørelser Ankestyrelsen har måttet omgøre, det vil sige ændre eller sende tilbage til kommunen som "ommere" på grund af mangelfuld sagsbehandling.

Men ligesom ordblinde ikke blev bedre til at stave ved at få antallet af deres stavefejl råbt ud over hele klassen af datidens pædagoger, har de sociale danmarkskort, herunder Folketingets forpligtelse af kommunalbestyrelserne til årligt at tage stilling til, hvordan de kan reducere omgørelsesprocenten og forbedre retssikkerheden, været virkningsløse.

De mange fejl
I 2019 måtte Ankestyrelsen omgøre 46 procent af alle ankede kommunale afgørelser på voksenhandicapområdet mod 21 procent i 2017, mens fejl på børnehandicapområdet fortsat er reglen rettere end undtagelsen med fejl i 51 procent af alle sagerne i 2019 mod 52 procent i 2017.

Andelen af hjemviste sager, altså sager, hvor sagsbehandlingen er så mangelfuld, at Ankestyrelsen ikke kan træffe afgørelse i sagen, men må sende den retur til fornyet behandling, er i perioden 2013 til 2019 fordoblet fra at gælde hver sjette sag til hver tredje omgjorte sag.

Stikprøver har ved flere lejligheder vist, at ikke-indklagede kommunale afgørelser er forbundet med samme høje fejlprocent. Scleroseforeningens tal taler samme tydelige sprog. Vi har lige opgjort de sager, vi har hjulpet vores medlemmer med at anke i 2020.

Helt forventeligt har vi fået medhold i 82 procent af sagerne. For sådan har det været de seneste mange år, hvor samfundets ansvar for, at borgere med handicap og komplekse sociale problemer tilbydes den hjælp, som de har behov for og ret til, har været betroet kommunerne siden kommunalreformen i 2007.

Kommunerne kan ikke lære det
I 13 år har kommunerne haft ansvaret for det specialiserede socialområde.

Lige så mange år i streg har de vist, at det specialiserede socialområde er forbundet med så store udfordringer for dem, at det for længst er hævet over enhver tvivl og alt andet end overilet at konkludere: Kommunerne kan ikke lære det.

Derfor opfordrede vi allerede i 2011 efter de første fire års spildte lærepenge til politisk handling i en kronik med overskriften: 'Tag handicapområdet fra kommunerne nu!'.

Ti år senere, i december 2020, indhøstede et borgerforslag med samme opfordring over 50.000 stemmer, stillet af blandt andre Monica Lylloff, der også står bag kampagnen #Enmillionstemmer og hundredvis af indsamlede vidnesbyrd om kommunalt svigt på handicapområdet.

I den lange mellemliggende periode har organisation efter organisation, advokatrapport efter advokatrapport gjort opmærksom på den haltende retssikkerhed og det dybe spor af menneskelig ulykke, som kommunernes manglende greb om det specialiserede socialområde har trukket efter sig.

Bod og bedring er blevet lovet fra KL's side, men er udeblevet.

Spildte kræfter
Derfor, kære Christiansborg-politikere, se det i øjnene: Udskammende appeller til at tage sig sammen og stramme sig an såvel som allehånde pædagogiske livliner og hjælpeforanstaltninger i form af task forces, der gennem årene har været afprøvet, har været skønne spildte kræfter.

Tiden er kommet til handling: Udfri kommunerne fra pinslerne forbundet med at stå for og stå til regnskab for et område, som de ikke har og aldrig får de nødvendige faglige forudsætninger for at administrere på forsvarlig vis.

Lyt til dem, når de år efter år og senest med den nytiltrådte formand for KL's socialudvalg Ulrik Wilbek (V) har vedkendt sig, at de ikke magter opgaven.

For det er jo det, som de forsøger at sige, når de efter 13 års ansvar for området stadig forklarer deres uhyggeligt mange fejl med "uhyre kompliceret lovgivning".

Af samme grund gør det KL's socialudvalgsformand "ked af det", når kommunerne bliver beskyldt for "spareiver" og spekulation i grænsesøgende afgørelser, som det netop er fremgået af et interview med ham i forbindelse med Politikens artikelserie om de mange ofre for kommunernes forkerte afgørelser.

Kast håndklædet i ringen
Står KL's ord til troende, og det skylder vi ikke bare de mange ofre for den nuværende organisering af det specialiserede socialområde, men også kommunerne selv, bliver vi nødt til at indse og tage konsekvensen af, at kommunerne er blevet pålagt et ansvar, som de ikke har de faglige forudsætninger for at bære.

De har givet heller ikke de økonomiske forudsætninger, men det ændrer ikke på, at grundlaget for, at borgerne får den "korrekte afgørelse i første hug", sådan som socialminister Astrid Krag (S) ved gentagne samråd har efterlyst, står og falder med, at de nødvendige faglige forudsætninger for at forstå det komplekse specialiserede socialområde er til stede.

Det vil flere penge til kommunerne aldrig kunne råde bod på. Nøjagtigt ligesom man ikke bliver en bedre bilist af at få en større bil, hvis det er kørekortet man mangler.

Gennem årene har KL selv fremført forslag, der skal rette op på retssikkerheden ved at få de mange fejl til at forsvinde: Begrænsning af klageadgangen for borgerne, forenkling, altså af lovgivningen, adgang til øget indflydelse på rækkevidden af Ankestyrelsens afgørelser er heriblandt.

"God dialog" med borgerne med henblik på "øget tillid" er atter en af de genveje, som kommunernes anført af deres interesseorganisation KL forestiller sig vil føre til øget retssikkerhed.

Ret op på fejlen
Det svarer i al væsentlighed til at ville opnå øget retssikkerhed ved at hive tæppet væk under begrebet. For retssikkerhed handler ikke om følelser og forestillinger.

Det handler om at holde loven, og da den efter kommunernes gentagende sigende er for kompliceret for kommunerne at forstå, er tiden kommet til at kaste håndklædet i ringen.

Det var en stor fejl at overlade det specialiserede socialområde til kommunerne. Det er en endnu større og utilgivelig fejl ikke at få rettet op på fejlen og få sat en stopper for dette grusomme eksperiment, der har de allermest udsatte borgere som gidsler.

Og nej, nærhed er ikke et argument for at bevare ansvaret for det specialiserede socialområde i kommunerne. Ingen afstand er større og dybere end fraværet af rette faglige forudsætninger.


Hilsen Peter
phhmw er ikke logget ind   Besvar med citat
Gammel 26-02-2021, 09:29   #152
phhmw
Jeg bor her på K10
 
Tilmeldingsdato: 08-12 2005
Lokation: Dragør Danmark
Indlæg: 10.313
Styrke: 29
phhmw er på berømmelsens vejphhmw er på berømmelsens vejphhmw er på berømmelsens vejphhmw er på berømmelsens vej
Der hersker en helt uacceptabel mangel på retssikkerhed på handicapområdet

https://www.raeson.dk/2021/jakob-soe...Z-xD3E-yzHnOuE

26.02.2021

Den seneste tids afdækning af kommuners uacceptable overvågning af borgere med handicap har vist, hvor brændende nødvendigt det er med en reform af området. Det er stærkt mistænkeliggørende, når kommuner udsætter borgere med handicap for langvarig overvågning for at afdække, om borgerne reelt har behov for den hjælp, de modtager. Det taler desværre ind i en større fortælling om, at der sker for mange fejl på handicapområdet, og for mange handicappede derfor ikke får den fornødne hjælp.

Kommentar af Jakob Sølvhøj, medlem af Folketinget for Enhedslisten

Danmarks Radio har på det seneste afdækket, hvordan borgere med handicap har været genstand for konstant overvågning over adskillige døgn. Med stopuret som det centrale arbejdsredskab, er det minutiøst blevet noteret, hvor mange minutters hjælp borgeren har haft behov for i forbindelse med toiletbesøg, personlig hygiejne, indtagelse af måltider eller andre gøremål, der er en del af menneskers hverdag.

Fremgangsmåden, der i sig selv må siges at være stærkt grænseoverskridende, fremstår yderligere urimelig, når overvågningen udføres af ansatte i et privat firma, som angiveligt ikke på forhånd er orienteret om karakteren af borgerens funktionsnedsættelse eller har faglige kompetencer til at vurdere behovet for støtte. Ifølge DR har 49 kommuner siden 2017 “observeret handicappede for at afgøre, hvilken hjælp de har brug for.” Det forekommer ikke alene uetisk, men som en utilsløret og målrettet bestræbelse på at finde kommunale besparelser ved at reducere hjælpen til borgerne.

For borgere med handicap, der rammes af de kommunale nedskæringer, er det ikke blot et lille bump på vejen. En Borgerstyret Personlig Assistance-ordning, der gør det muligt for borgere med handicap at leve et selvstændigt liv i eget hjem, eller andre former for støtte og hjælp kan være en nødvendig forudsætning for at leve et godt og værdigt liv, hvor en funktionsnedsættelse ikke er en hindring for at varetage et arbejde, tage en uddannelse, fastholde og udvikle sociale netværk og fuldt og effektivt deltage i samfundslivet på lige fod med andre, som det også hedder i FN’s handicapkonvention. Det er det, der er på spil, når kommuner ikke tilbyder borgere med handicap den rette hjælp.

Hver anden afgørelse på handicapområdet omgøres af Ankestyrelsen
De aktuelle afsløringer af kommuners helt uacceptable ageren overfor mennesker med handicap er på ingen måde enestående. De føjer sig til en lang række af tilsvarende sager, hvor borgere ikke har modtaget den hjælp, de ikke bare har behov for, men også har krav på efter lovgivningen. Et forhold, der klart dokumenteres, når man dykker ned i Ankestyrelsens mange afgørelser på handicapområdet.

I næsten hver anden sag, hvor borgere med handicap har klaget over en kommunes afgørelse, har Ankestyrelsen omgjort afgørelsen, fordi den enten var åbenlyst forkert eller byggede på en mangelfuld eller fejlagtig sagsbehandling. En række såkaldte praksisundersøgelser, som Ankestyrelsen løbende gennemfører, viser et næsten tilsvarende omfang af fejl og mangler i kommunale afgørelser, hvor borgerne ikke har indbragt en klage. En problemstilling, der er helt central, fordi mange borgere med handicap ikke selv magter og heller ikke får den nødvendige hjælp til at klage.

Dertil kommer problemer med alt for lange sagsbehandlingstider, hvor mange borgere oplever at vente både halve og hele år på en afgørelse. Alt i alt må det konstateres, at der hersker en helt uacceptabel mangel på retssikkerhed på handicapområdet.

Kommunalreformen var et kæmpe skridt baglæns
Det er sjældent klogt at ønske sig tilbage til de gode gamle dage. De var formentlig ikke så gode, som de tegner sig i erindringen, men det må dog efterhånden være krystalklart, at kommunalreformens overflytning af handicapområdet til kommunerne var en alvorlig fejl. Det er naturligvis urimeligt at slå alle kommuner over en kam. Nogle har løst opgaven bedre end andre, men samlet set har kommunerne ikke magtet at løse alle de opgaver på handicapområdet, som de overtog fra de gamle amter den 1. januar 2007.

I det store flertal af kommunerne har det været vanskeligt overhovedet at opbygge en tilstrækkelig faglighed på handicapområdet, hvor stor kompleksitet og mange sjældent forekommende funktionsnedsættelser stiller krav til høj ekspertise, der vanskeligt kan opbygges i en lille sagsbehandlingsenhed. Dertil kommer, at kommunerne mildest talt ikke er blevet hjulpet godt på vej med det massive pres skiftende regeringer har lagt på deres økonomi.


Monica Lylloff

I dag har Jakob Sølvhøj ordet💪

Problemerne på handicapområdet er nu så store og gennemgribende, at en reform er påkrævet. Det gælder myndighedsansvaret og finansieringsmodellen, og det skal suppleres af øvrige retssikkerhedstiltag.
Kommunerne har haft 14 år, men har ikke løftet opgaven. Punktum! Det kan ikke løses med syltning eller kaffe-klubber.
#enmillionstemmer kæmper for grundlæggende ændringer. Og vi forsvinder ikke. Det lover vi❗️


Hilsen Peter

Bilag #enmillionstemmer "Vidnesbyrd"
http://www.k10.dk/showpost.php?p=372010&postcount=146
phhmw er ikke logget ind   Besvar med citat
Svar

Emne Værktøjer
Visningsmetode

Regler for indlæg
Du må ikke lave nye tråde
Du må ikke besvare indlæg
Du må ikke vedhæfte filer
Du må ikke redigere dine indlæg

BB code er Til
Smilies er Til
[IMG]kode er Til
HTML-kode er Fra

Gå til forum
Alt tidssætning er GMT +2. Klokken er nu 10:15.


Lavet i vBulletin® Version 3.8.10
Copyright ©2000 - 2021, Jelsoft Enterprises Ltd.
Copyright © www.k10.dk
Indholdet på K10 - Flexjob & Førtidspension må ikke kopieres eller gengives andre
steder uden først at have indhentet tilladelse til det fra ejeren af K10 - Flexjob & Førtidspension