K10 - Flexjob & Førtidspension
 

Gå tilbage   K10 - Flexjob & Førtidspension > Sagsformidler hjørnet > Alt det andet

Forum Kategorier Forum Regler Om K10 og Info om Cookies Hjælp til Forum Brug

Alt det andet Her kan du stille de spørgsmål hvis du ikke lige mener at det høre til under fleks, førtidspension eller sygedagpenge dog ikke politisk indhold som skal lægges under kategorien Samfund og Politik

Svar
 
Emne Værktøjer Visningsmetode
Gammel 02-10-2019, 19:41   #1
phhmw
Jeg bor her på K10
 
Tilmeldingsdato: 08-12 2005
Lokation: Dragør Danmark
Indlæg: 9.654
Styrke: 26
phhmw er fast beboer på K10phhmw er fast beboer på K10phhmw er fast beboer på K10
Klage/ankesfrist på 28 dage SKAL overholdes...

.. ellers risikere du at miste din anke/klage mulighed.

EKSEMPEL

https://www.facebook.com/permalink.p...riend_activity

Der blev jeg lige lidt rasende over Ankestyrelsens inkompetence.

De afviser at behandle en klage, som blev indgivet 3 dage efter klagefristens udløb fordi den pågældende borger ikke var klar over at følgende ikke er korrekt
"Ligeledes vil udbetaling af særlig støtte ophøre, idet du ikke længere opfylder betingelserne (Lov om Aktiv
Socialpolitik § 11).

Det var først da undertegnede gjorde ham opmærksom på at man godt kan få særlig støtte selv om man kommer i fleksjob han fik klaget.

Der var i afgørelse ikke lavet nogen beregning på den særlige støtte selve afgørelsen var ikke en afgørelse om særlig støtte, men en om flekslønstilskud med titlen "Introduktionsbrev så jeg synes det er forståeligt at en helt almindelig ikke jurauddannet borger, som har været på kontanthjælp i mange år efter et sygedagpengestop ikke fik klaget før han blev oplyst om at Københavns kommune havde skrevet noget som ikke er korrekt.

Ankestyrelsen vil ikke se bort fra klagefristens udløb fordi de ikke mener at kommunens afgørelse ikke er åbenbart urigtig.

Helt grotesk bliver det dog af at jeg netop i en anden sag om præcis det samme har fået en afgørelse fra Ankestyrelsen hvor de skriver at ;
"Vi er opmærksomme på, at du fra den 1. december 2018 er overgået til at arbejde 1 time om ugen med flexløntilskud.

Vi lægger dog vægt på, at det forhold, at du er ansat i løntilskudsansættelse ikke i sig selv kan begrunde ophør af særlig støtte, da en borgers sociale begivenhed ikke kan anses for ophørt ved ansættelse, som er støttet med løntilskud"

Så Ankestyrelsen giver med andre ord undertegnede ret i at der er tale om en såkaldt retsvildfarelse når en kommune stopper den særlige støtte efter paragraf 34 med henvisning til at man har fået et fleksjob.

Men samtidig mener Ankestyrelsen at denne retsvildfarelse v ikke er åbenbart urigtig og ikke er nok til at dispensere fra klagefristens udløb.
Hvor herre til hest hvor er det langt ude.
Næste skridt ombudsmanden.


phhmw

Klagemuligheder

https://www.dukh.dk/viden-selvhjaelp...sociale-omrade

Hvornår har en borger ret til klagevejledning i afgørelsessager?

https://www.dukh.dk/viden-selvhjaelp...sociale-omrade

Når klagefristen er overskredet

https://www.dukh.dk/viden-selvhjaelp...det-klagefrist

Genvurdering i klagesager - hvordan er reglerne?

https://www.dukh.dk/viden-selvhjaelp...g-i-klagesager

Hvad betyder det for en klagesag, at borgeren fremsender nye oplysninger til sagen under klagens behandling?

https://www.dukh.dk/viden-selvhjaelp...ger-i-klagesag

Spørgsmål og svar om klager

https://ast.dk/for-borgere-med-en-kl...-om-klagesager

Giver retssager mod Ankestyrelsen mening? Ja! 25 eksempler fra 2015.

https://elmer-adv.dk/nyheder/retssag...tyrelsen-2015/

Bekymring over Ankestyrelsens afgørelser som tabes ved domstolene.

https://www.k10.dk/showthread.php?t=31037

Hilsen Peter
phhmw er logget ind nu   Besvar med citat
Gammel 06-10-2019, 10:26   #2
phhmw
Jeg bor her på K10
 
Tilmeldingsdato: 08-12 2005
Lokation: Dragør Danmark
Indlæg: 9.654
Styrke: 26
phhmw er fast beboer på K10phhmw er fast beboer på K10phhmw er fast beboer på K10
Anke en afgørelse: Du SKAL kende reglerne.............

https://muskelsvindfonden.dk/handica...e-ankefrister/

Vigtigt at overholde ankefrister

Det kan nogle gange være svært at finde ud af reglerne for ankefrister ved kommunale afgørelser. Vi gennemgår reglerne

Blandt de fleste mennesker, der har været igennem et forløb med en klagesag i forhold til kommunale afgørelser, er det almen viden, at man ifølge Retssikkerhedsloven har 4 ugers frist til at klage over en afgørelse.


Alligevel giver det til tider anledning til problemer og misforståelser.

https://ast.dk/for-borgere-med-en-kl...r/klagefrister

Klagefrister

Du skal klage inden for en særlig frist.
Du kan se fristen for at klage i brevet med din afgørelse.

Vi skal vide, hvordan myndigheden har sendt dig brevet, når vi skal beregne en klagefrist. Det har altså betydning, om du har fået afgørelsen som digital eller fysisk post.

Myndigheden har sendt brevet med afgørelsen med almindelig post

Hvis afgørelsen er sendt med almindelig post, går Ankestyrelsen ud fra, at du får brevet 6 hverdage senere.

Myndigheden har sendt brevet med afgørelsen med Quickpost

Hvis afgørelsen er sendt med Quickpost (der står Q på kuverten), går Ankestyrelsen ud fra, at du får brevet to dage efter, at det er sendt. Det er altså det samme, som breve, der hidtil er sendt med A-post.

Digital post

Vi går ud fra, at du får afgørelsen samme dag, hvis myndigheden har sendt den digitalt – for eksempel til din eBoks.

Hvis du oplyser, at det digitale brev først er kommet til din digitale postkasse senere, undersøger vi det. Det kan nemlig have betydning for, om din klage er modtaget i rette tid.

Vi undersøger det ved at bede myndigheden dokumentere de digitale registreringer for brevet.

Særligt om digitale breve fra Arbejdsmarkedets Erhvervssikring

Det er anderledes i sager, hvor Arbejdsmarkedets Erhvervssikring har sendt et digitalt brev med afgørelsen.

Vi går ud fra, at du får afgørelsen dagen efter dateringen, hvis den er sendt til eBoks. Er datoen på afgørelsen en fredag, går vi ud fra, at du har fået den om mandagen.

Er afgørelsen sendt digital på anden måde end via eBoks, går vi ud fra, at afgørelsen er kommet frem samme dag, som den er dateret.

Muligheder for dispensation

Ankestyrelsen kan se bort fra, at klagefristen er overskredet. Det gør vi, hvis der er en særlig grund til, at du ikke kunne nå at klage inden for fristen. En særlig grund kan være alvorlig sygdom i hele perioden eller omkring klagefristens udløb, bortrejse, hospitalsindlæggelse eller andre hindringer, som ikke skyldes dine forhold. Det er dig, der skal vise dokumentation for, at der har været en særlig grund til, at klagefristen ikke er overholdt.

Vejledning nr 9533 af 26/06/2018 Gældende

https://www.retsinformation.dk/Forms...aspx?id=202265

Hilsen Peter
phhmw er logget ind nu   Besvar med citat
Gammel 06-10-2019, 17:30   #3
phhmw
Jeg bor her på K10
 
Tilmeldingsdato: 08-12 2005
Lokation: Dragør Danmark
Indlæg: 9.654
Styrke: 26
phhmw er fast beboer på K10phhmw er fast beboer på K10phhmw er fast beboer på K10
Hvis ikke du overholder ankefristen, bliver du straffet prompte

https://muskelsvindfonden.dk/handica...raffes-haardt/

Kommuner kan bryde regler – borgere straffes hårdt

En kommune med sagsbehandlere, direktører og jurister fremstår som den stærke part i konkrete ankesager over for en borger med handicap, der har en hverdag at passe ved siden af kontakten til kommunen. Når det handler om at overholde tidsfrister, beskytter loven desværre den stærke part, mens borgere straffes benhårdt for den mindste fejl.

I en konkret sag har Ankestyrelsen afvist at behandle en sag, fordi anken kom fire dage for sent. Dermed er familien afskåret fra at få den hjælp, de har behov for og ret til ifølge loven.

”Du oplyser blandt andet som begrundelse for frist-overskridelsen, at der har været tale om et langt forløb med mange sager ved kommunen. Du har haft svært ved at bevare overblikket. Du oplyser ligeledes, at I havde et sølvbryllup at forberede. Disse oplysninger kan ikke føre til, at vi kan se bort fra overskridelse af fristen,” skriver Ankestyrelsen blandt andet som begrundelse.


phhmw

Tidligere forsøgte en del kommuner at forkorte din ankefrist.

Det forgik på følgende måde:

Kommunen skrev en afgørelse, som de på forhånd fornemmede ville havne ved Ankestyrelsen.

Man skrev afgørelsen og daterede afgørelsen.

Men afventede at fremsende brevet en uge efter, i håbet om at ankefristen blev forkortet med 28 minus den uge, hvor afgørelsen lå ved kommunen.

Ombudsmanden krævede, at breve skulle fremsendes til borgeren samme døgn, som det var dateret.


Folketingets Ombudsmand.

http://www.ombudsmanden.dk/find/nyhe...ring_af_breve/

Et brev skal sendes med posten samme dag som det er dateret. Det understreger Folketingets Ombudsmand i forbindelse med en ny sag, hvor Brøndby Kommune får kritik for ikke altid at sende sine breve samme dag som de er dateret.

”I mange tilfælde har det ingen praktisk betydning om et brev ligger nogle dage efter at det er blevet datostemplet, inden det bliver sendt, men i visse situationer kan det få konsekvenser for borgeren. Derfor er det vigtigt at myndigheder altid sender breve samme dag som de er dateret,” siger Folketingets Ombudsmand, Hans Gammeltoft-Hansen.

Ved breve der indeholder afgørelser, er det således af stor betydning at det med sikkerhed vides hvornår de er afsendt, og dermed hvornår de må anses for at være kommet frem til adressaten. Det har navnlig betydning for beregning af klagefristen.


DERFOR KEND DIN ANKEFRIST.

Hilsen Peter
phhmw er logget ind nu   Besvar med citat
Gammel 10-10-2019, 20:03   #4
phhmw
Jeg bor her på K10
 
Tilmeldingsdato: 08-12 2005
Lokation: Dragør Danmark
Indlæg: 9.654
Styrke: 26
phhmw er fast beboer på K10phhmw er fast beboer på K10phhmw er fast beboer på K10
Sådan klager du i sociale sager

by mikael on marts 4, 2019


Af Jan Spangenberg, cand. scient. adm.

https://www.aquut.com/da/2019/03/04/...W_gb3mEotDOnxk

SAGSBEHANDLINGSREGLER TIL BRUG FOR BORGERE I SOCIALE SAGER

Jeg vil i dette papir forsøge kort at remse en stribe sagsbehandlingsregler op, som borgere i det sociale system og i beskæftigelsessystemet kan bruge i deres kamp for retfærdighed.


Hilsen Peter
phhmw er logget ind nu   Besvar med citat
Gammel 11-10-2019, 13:30   #5
phhmw
Jeg bor her på K10
 
Tilmeldingsdato: 08-12 2005
Lokation: Dragør Danmark
Indlæg: 9.654
Styrke: 26
phhmw er fast beboer på K10phhmw er fast beboer på K10phhmw er fast beboer på K10
Officialprincippet Ombudsmanden

https://www.ombudsmanden.dk/myndighe...ialprincippet/

Myndighederne har ansvaret for at oplyse en sag tilstrækkeligt, inden de træffer afgørelse – det er et grundlæggende princip i forvaltningsretten. Princippet kaldes oftest officialprincippet eller undersøgelsesprincippet. Det er ikke lovfæstet, men er udtryk for en almindelig retsgrundsætning.

Formålet med officialprincippet er at understøtte, at der træffes materielt lovlige og rigtige afgørelser.

Officialprincippet hører til de såkaldte garantiforskrifter, og hvis en sag er utilstrækkeligt oplyst, kan det betyde, at afgørelsen må tilsidesættes som ugyldig. Det kan også betyde, at sagen må genoptages, så de manglende undersøgelser kan blive foretaget.


Hilsen Peter
phhmw er logget ind nu   Besvar med citat
Gammel 28-12-2019, 17:27   #6
phhmw
Jeg bor her på K10
 
Tilmeldingsdato: 08-12 2005
Lokation: Dragør Danmark
Indlæg: 9.654
Styrke: 26
phhmw er fast beboer på K10phhmw er fast beboer på K10phhmw er fast beboer på K10
Anke/klage til Ankestyrelsen.

https://ast.dk/for-borgere-med-en-klagesag

Her skal du læse og forstå forretningsgangen, ellers kan du løbe ind i problemer.

Hilsen Peter
phhmw er logget ind nu   Besvar med citat
Svar

Emne Værktøjer
Visningsmetode

Regler for indlæg
Du må ikke lave nye tråde
Du må ikke besvare indlæg
Du må ikke vedhæfte filer
Du må ikke redigere dine indlæg

BB code er Til
Smilies er Til
[IMG]kode er Til
HTML-kode er Fra

Gå til forum
Alt tidssætning er GMT +2. Klokken er nu 22:25.


Lavet i vBulletin® Version 3.8.10
Copyright ©2000 - 2020, Jelsoft Enterprises Ltd.
Copyright © www.k10.dk
Indholdet på K10 - Flexjob & Førtidspension må ikke kopieres eller gengives andre
steder uden først at have indhentet tilladelse til det fra ejeren af K10 - Flexjob & Førtidspension