K10 - Flexjob & Førtidspension
 

Gå tilbage   K10 - Flexjob & Førtidspension > Alt det andet > Hjælpemidler til handicappede

Forum Kategorier Forum Regler Om K10 og Info om Cookies Hjælp til Forum Brug

Hjælpemidler til handicappede Kender du til det at søge hjælpemiddler ?

Svar
 
Emne Værktøjer Visningsmetode
Gammel 07-04-2009, 13:58   #1
b69
Ikke aktiv pga inaktiv mailadresse
 
Tilmeldingsdato: 22-03 2009
Lokation: Midtjylland
Alder: 50
Indlæg: 14
Styrke: 11
b69 er ny på vejen
Afslag på "Lån til betaling af handicapbil"

Hej alle !

Jeg er ny bruger her og dette er mit første indlæg.

Jeg vil gerne vide om der er andre, der har oplevet at få deres lægeerklæringer tilsidesat af en "lægekonsulent" ?

I over 2 år har har jeg kæmpet med næb og klør mod kommunen og Statsforvaltningen for at få min ansøgning godkendt. Sidst har jeg modtaget afslag med den begrundelse, at "speciallægekonsulent i intern medicin" har fundet ikke at stole på mine lægers erklæringer.

Jeg er naturligvis frustreret over denne behandling, men hvad kan jeg gøre? Der står i afslaget, at sagen er oversendt til Ankestyrelsen, hvad betyder det ?

Mange hilsner og håb på et par venlige ord fra andre - tak
B69
b69 er ikke logget ind   Besvar med citat
Gammel 07-04-2009, 14:19   #2
Hejdien
Gæst
 
Indlæg: n/a
Velkommen til siden og nej du er desværre ikke den første der har oplevet at være i klørene på inkompetente lægekonsulenter som handler i strid med loven ...

At din sag nu er vidersendt til ankestyrelsen betyder at der nu er andre øjne der skal se på din sag, hvis jeg var dig så ville jeg med det samme sætte mig ned og skrive et brev til anskestyrelsen og vedlægge det afslag du har fået hvori det fremgår at speciallægekonsulent i intern medicin" har fundet ikke at stole på mine lægers erklæringer.

Du skal skrive at du ikke forstår denne udlægning og at det er dybt kritisabelt at du kan få afslag på hjælp som de læger der kender dig mener er nødvendigt fordi en lægekonsulent vurdere at han ikke kan stole på dine læger ...

De kan sikkert selv se det i ankestyrelsen men det er slet ikke sikkert at de lægger mærke til det ...

Så derfor er det vigtigt at du får det skrevet

Du kan evt skrive at der også mangler dokumentation for hvordan lægekonsulenten er kommet frem til at der ikke kan stoles på dine lægers udtalelser og ikke mindst vis dine læger det afslag ...
  Besvar med citat
Gammel 07-04-2009, 14:47   #3
b69
Ikke aktiv pga inaktiv mailadresse
 
Tilmeldingsdato: 22-03 2009
Lokation: Midtjylland
Alder: 50
Indlæg: 14
Styrke: 11
b69 er ny på vejen
Smile

Hej Hejdien

Tak for dit svar. Det er skønt at få lidt opbakning - jeg møder stort set kun det modsatte og siden afslaget kom i går med posten, har jeg været så rasende - men der er ingen at snakke med om det.

Det er sikkert en god ide selv at skrive til Ankestyrelsen, men forventer at få en skrivense fra dem, hvor ider står, at de vil behandle min sag.

Jeg ved ikke præcist, hvad dennne "lægekonsulent" har sagt - men jeg har udbedt mig aktindsigt i sagen hos Statsforvaltningen og forventer heraf at kunne se hans/hendes udtalelse. Der må jo står noget meget spændende, efter som Det Sociale Nævn er gået stik modsat mine lægererkælringer.

Nu er det sådan, at jeg lider af en meget sjælden sygdom, og ved at der faktisk kun findes ganske få læger i landet, der kender min sygdom, og de fleste af disse læger kender jeg personligt. Så jeg håber at "lægekonsulenten" har sin dokumentation i orden.

Det hjælper lidt at komme af med sine frustrationer her - tak - men hvor er det hårdt at skulle slås med dette ud over en træls sygdom..... pyyyha.

Endnu engang tak - måske jeg skriver og stiller flere spørgsmål
b69 er ikke logget ind   Besvar med citat
Gammel 07-04-2009, 14:54   #4
Kohai
Hvor skulle jeg ellers være
 
Tilmeldingsdato: 31-01 2009
Indlæg: 132
Styrke: 12
Kohai er ny på vejen
Det er en fejl fra kommunens side at du ikke er blevet partshørt om lægekonsulentens udtalelse. Kommunen skal partshøre dig, når "nye" oplysninger kommer ind i sagen - dette gælder i særlig grad hvis de er ufordelagtige for din sag. Du bør påpege denne fejl overfor ankenævnet.
Kohai er ikke logget ind   Besvar med citat
Gammel 07-04-2009, 15:02   #5
b69
Ikke aktiv pga inaktiv mailadresse
 
Tilmeldingsdato: 22-03 2009
Lokation: Midtjylland
Alder: 50
Indlæg: 14
Styrke: 11
b69 er ny på vejen
Hej Kohai

Nu er det ikke kommunen, der har sat en "Lægekonsulent" på sagen, men Statsforvaltningen, efter at jeg har klaget over at de stadfæstede kommunens afgørelse med et afslag. Men jeg mener, at jeg har krav på at se denne udtalelse fra "Lægekonsulenten"- har jeg ret ?

Venligst B69
b69 er ikke logget ind   Besvar med citat
Gammel 07-04-2009, 15:30   #6
Kohai
Hvor skulle jeg ellers være
 
Tilmeldingsdato: 31-01 2009
Indlæg: 132
Styrke: 12
Kohai er ny på vejen
Ja, det gælder for alle afgørelse i sagsbehandling af borgere, uanset om det er kommune/region/statsforvaltning/ministerium/mm. Her er den relevante lovtekst.

Citat:

§ 19. Kan en part i en sag ikke antages at være bekendt med, at myndigheden er i besiddelse af bestemte oplysninger vedrørende sagens faktiske omstændigheder, må der ikke træffes afgørelse, før myndigheden har gjort parten bekendt med oplysningerne og givet denne lejlighed til at fremkomme med en udtalelse. Det gælder dog kun, hvis oplysningerne er til ugunst for den pågældende part og er af væsentlig betydning for sagens afgørelse. Myndigheden kan fastsætte en frist for afgivelsen af den nævnte udtalelse.

Stk. 2. Bestemmelsen i stk. 1 gælder ikke, hvis

* 1) det efter oplysningernes karakter og sagens beskaffenhed må anses for ubetænkeligt at træffe afgørelse i sagen på det foreliggende grundlag,
* 2) udsættelse vil medføre overskridelse af en lovbestemt frist for sagens afgørelse,
* 3) partens interesse i, at sagens afgørelse udsættes, findes at burde vige for væsentlige hensyn til offentlige eller private interesser, der taler imod en sådan udsættelse,
* 4) parten ikke har ret til aktindsigt efter reglerne i kapitel 4 med hensyn til de pågældende oplysninger,
* 5) den påtænkte afgørelse vil berøre en videre, ubestemt kreds af personer, virksomheder m.v., eller hvis forelæggelsen af oplysningerne for parten i øvrigt vil være forbundet med væsentlige vanskeligheder, eller
* 6) der ved lov er fastsat særlige bestemmelser, der sikrer parten adgang til at gøre sig bekendt med grundlaget for den påtænkte afgørelse og til at afgive en udtalelse til sagen, inden afgørelsen træffes.

Stk. 3. Vedkommende minister kan efter forhandling med justitsministeren fastsætte regler om, at nærmere angivne sagsområder, hvor bestemmelserne i stk. 2, nr. 1 eller 5, i almindelighed vil finde anvendelse, ikke skal være omfattet af bestemmelsen i stk. 1.

§ 20. I sager, hvor myndigheden efter anmodning fra en part kan ændre afgørelsen, kan myndigheden undlade at foretage partshøring, hvis sagens karakter og hensynet til parten selv taler for det.

Stk. 2. Er partshøring undladt i medfør af stk. 1, skal afgørelsen ledsages af de oplysninger, som parten ellers skulle være gjort bekendt med efter bestemmelsen i § 19. Parten skal samtidig gøres bekendt med adgangen til at få sagen genoptaget. Myndigheden kan fastsætte en frist for fremsættelse af begæring om genoptagelse.

Stk. 3. Hvor adgangen til at påklage den trufne afgørelse til en anden forvaltningsmyndighed er tidsbegrænset og begæringen om sagens genoptagelse fremsættes inden klagefristens udløb, afbrydes klagefristen. Klagefristen løber i så fald videre fra det tidspunkt, hvor den nye afgørelse er meddelt parten, dog med mindst 14 dage.
Kohai er ikke logget ind   Besvar med citat
Gammel 07-04-2009, 15:41   #7
curls
Jeg bor her på K10
 
Tilmeldingsdato: 29-01 2007
Lokation: Sjælland
Indlæg: 3.390
Styrke: 19
curls er fast beboer på K10curls er fast beboer på K10curls er fast beboer på K10
Hej, eftersom jeg forstår dig ret, har du fået afslag på en handicapbil, hvor kommunen så har fastholdt deres klage og sendt den videre til nævnet, og så har du klaget over at de også har fastholdt den, sådan at den er kommet til Ankestyrelsen - korrekt?

For hvis det er sådan, kan du læse om, hvordan Ankestyrelsen behandler klager:

http://www.ast.dk/artikler/default.asp?page=341

Bemærk, at hvis de vil behandle din sag, kan du sende nogle yderligere oplysninger til sagen (som Hejdien har nævnet), feks. om lægekonsulenten, som du har nævnt...:

Du får at vide, hvem der er din sagsbehandler ved nævnet, og hvilket journalnummer din sag har. Hvis du vil komme med flere oplysninger til sagen, skal du som regel sende dem til nævnet inden for 14 dage efter, at du har fået kvitteringsbrevet. Dette kan du læse mere om i brevet.

Ikke alle sager bliver behandlet, men det du vil sikkert få et brev fra dem med alle oplysninger:

Nogle sager kan ikke behandles af Ankestyrelsen. Det kan f.eks. være fordi, klagefristen er overskredet. I den klagevejledning, du modtog sammen med den afgørelse, du vil klage over, kan du se tidsfristerne inden for din sagstype.Der er også sager, vi må afvise, fordi Ankestyrelsen ifølge loven ikke kan/må tage stilling til det, klagen handler om. Dette gør sig ofte gældende ved klager over afgørelser i sociale nævn eller beskæftigelsesankenævnene i statsforvaltningerne, hvor Ankestyrelsen kun behandler sagerne, hvis de har principiel eller generel betydning.

Hvis vi ikke kan behandle din sag, får du besked om det hurtigst muligt. Normalt sker det inden for 14 dage.


Du må afvente brevet, som bekræfter, at de har modtaget din klage...
curls er ikke logget ind   Besvar med citat
Gammel 07-04-2009, 18:13   #8
b69
Ikke aktiv pga inaktiv mailadresse
 
Tilmeldingsdato: 22-03 2009
Lokation: Midtjylland
Alder: 50
Indlæg: 14
Styrke: 11
b69 er ny på vejen
Hej Curls

Ja, det er korrekt - sådan er sagsforløbet: Afslag fra kommunen, herefter gik sagen til Statsforvaltningen, der også gav afslag og det klagede jeg så over (vedlagde ny lægeerklæring, der gik direkte imod deres begrundelse (igen)). Herefter tog Statsforvaltningen fat i "Lægekonsulenten" der så åbenbart har udtalt sig om min sygdom og så har endnu engang meddelt mig afslag på en total forkert begrundelse.....

OK jeg må læne mig tilbage og vente på at høre fra Ankestyrelsen, og så sende mine kommentarer. Til den tid, har jeg måske også fået min aktindsigt, så jeg kan læse, hvad "lægekonsulenten" har udtalt...... Det må være sådan det er ?
b69 er ikke logget ind   Besvar med citat
Gammel 07-04-2009, 19:29   #9
curls
Jeg bor her på K10
 
Tilmeldingsdato: 29-01 2007
Lokation: Sjælland
Indlæg: 3.390
Styrke: 19
curls er fast beboer på K10curls er fast beboer på K10curls er fast beboer på K10
Citat:
Oprindeligt indsendt af b69 Se meddelelser
.....Til den tid, har jeg måske også fået min aktindsigt, så jeg kan læse, hvad "lægekonsulenten" har udtalt...... Det må være sådan det er ?
Ja, jeg tror ikke, der er ret meget, du kan gøre lige nu. Så snart du har fået brevet fra dem, og hvis de vil behandle din sag, kan du bede om aktindsigt...
curls er ikke logget ind   Besvar med citat
Gammel 08-04-2009, 06:59   #10
Maybe
Ikke aktiv pga ikke aktiv mailadresse
 
Tilmeldingsdato: 10-02 2009
Indlæg: 65
Styrke: 12
Maybe er ny på vejen
Fik engang at vide

at Ankestyrelsen kun behandler 1 procent af de sager de får tilsendt. Jeg ved ikke om tallet er rigtigt, men jeg VED at det er hundesvært at få sin sag taget op af Ankestyrelsen.

Derfor vil jeg råde dig til, at skrive til dem NU - inden de beslutter om de tager din sag. Måske din skrivelse er det der får dem til at tage sagen.

Har du talt med www.dukh.dk
Eller www.sr-bistand.dk
Eller www.handicap.dk

Held og lykke - desværre er din sag ikke enestående - selvom den ikke bliver mere rigtig af det!
Maybe er ikke logget ind   Besvar med citat
Svar

Emne Værktøjer
Visningsmetode

Regler for indlæg
Du må ikke lave nye tråde
Du må ikke besvare indlæg
Du må ikke vedhæfte filer
Du må ikke redigere dine indlæg

BB code er Til
Smilies er Til
[IMG]kode er Til
HTML-kode er Fra

Gå til forum

Lignende emner
Emner Emnet er startet af Forum Svar Sidste indlæg
Kan man "frasige" sig den "økonomiske del" af en FP, for at få psykisk "ro på" ? EB3 Spørgsmål ang Førtidspension efter 2003 9 01-09-2013 11:43
Flere pladser ledig for FP fra "hele" Århus på "Bydelsreporter" kursus. SidselK Nyttigt at vide for Førtidspensionister 4 31-08-2012 15:16
Festival for "udstødte" -"halvstødte" - sagsbehandlere og andet "godtfolk" klarkurs Alt det andet 24 18-03-2010 22:25
Alt tidssætning er GMT +2. Klokken er nu 18:03.


Lavet i vBulletin® Version 3.8.10
Copyright ©2000 - 2020, Jelsoft Enterprises Ltd.
Copyright © www.k10.dk
Indholdet på K10 - Flexjob & Førtidspension må ikke kopieres eller gengives andre
steder uden først at have indhentet tilladelse til det fra ejeren af K10 - Flexjob & Førtidspension