K10 - Flexjob & Førtidspension
 

Gå tilbage   K10 - Flexjob & Førtidspension > Politik og Samfundsdebat > Politik og Samfund

Forum Kategorier Forum Regler Om K10 og Info om Cookies Hjælp til Forum Brug

Politik og Samfund Her er det tilladt at diskutere politik , nyheder og andre samfundsproblemer. Hvis du har problemer med at andre udtrykker deres uforbeholden mening om vores samfund, så er dette nok ikke stedet for dig.

Svar
 
Emne Værktøjer Visningsmetode
Gammel 04-11-2020, 19:20   #171
phhmw
Jeg bor her på K10
 
Tilmeldingsdato: 08-12 2005
Lokation: Dragør Danmark
Indlæg: 10.150
Styrke: 27
phhmw er fast beboer på K10phhmw er fast beboer på K10phhmw er fast beboer på K10
Moral er godt, KL`s dobbeltmoral er dobbelt så godt

DEL gerne, fordi det er vigtigt, til bekæmpelse af dobbeltmoralen i Kommunernes Landsforening.

KL`s formand og formand for Socialudvalget i denne private interesseforening ønsker retssikkerheden og tilliden til kommunerne styrket.

Udsender flotte meddelelser til borgerne, som lyder fantastisk. Mange borger Liker og roser.


https://www.kl.dk/forsidenyheder/202...er-afgoerende/

Men borgerne ser ikke at i KL`s øverste ledelse fra Viborg og Aarhus kommune, hvor de også agerer som ansvarlige borgmestre, at de taler med 2 tunger.

Hvis KL virkelig ønsker retssikkerheden og tilliden til kommunerne styrket, skal ledelsen sadle om og overholde Folketingets love. Hver dag, hver gang. Til alle tider.

AARHUS KOMMUNE

Aarhus kommune overholder ikke Retssikkerhedslovens § 3 stk.2 samt udsender ulovlige bunkeafgørelser BPA-ordningen uden reel individuel vurdering


https://danskhandicapforbund.dk/da/n...hus/#gsc.tab=0

Aarhus kommunes sagsbehandlingsfrister iht Retssikkerhedslovens § 3 stk.2.

http://www.k10.dk/showpost.php?p=371156&postcount=736

https://www.aarhus.dk/om-kommunen/so...ingsfrister/#3

En udstilling og bevis på, at Aarhus kommune ikke overholder Retssikkerhedslovens § 3 stk.2

VIBORG KOMMUNE

Viborg kommune overholder ikke Retssikkerhedslovens § 3 stk.2 og er meldt til Ankestyrelsens TILSYN


http://www.k10.dk/showpost.php?p=371869&postcount=760

Hvis ikke det er at tale med 2 tunger, så sig frem. Hvis ikke dette er raffineret spin, på højt plan, så sig frem.

En forudsætning for styrkelse af retssikkerheden og tillid til kommunerne, er at borgmestrene i kommunerne erkender at Folketingets love skal overholdes, selv for ledelsen af denne private konsulent- og interesseforening Kommunernes Landsforening


https://www.altinget.dk/social/artik...-retssikkerhed

Med venlig hilsen
phhmw er ikke logget ind   Besvar med citat
Gammel 11-11-2020, 13:17   #172
phhmw
Jeg bor her på K10
 
Tilmeldingsdato: 08-12 2005
Lokation: Dragør Danmark
Indlæg: 10.150
Styrke: 27
phhmw er fast beboer på K10phhmw er fast beboer på K10phhmw er fast beboer på K10
Da k10 fik skærpet Retssikkerhedsloven § 3 stk.2.....

......ønskede vi, at det skulle præciseres, at det skulle være politikerne i kommunalbestyrelsen, som fastsatte sagsbehandlingsfrister iht Retssikkerhedslovens § 3 stk.2

Inden for alle områder, hvor der faldt en kommunal afgørelse.

Fordi et enkelt ord i loven "Kommunen" blev fortolket, som om det var den enkelte sagsbehandler, der repræsenterede kommunen og dermed bestemte hvornår en borgers sag skulle afsluttes.

Helt i strid med både retssikkerheden og lovens ånd.

Via tidligere velfærdminister Karen Jespersen, V blev loven skærpet og præciseret ved at ordet "Kommunen" blev udskiftet med "Kommunalbestyrelsen" så ingen mere bevidst kunne misfortolke loven og derefter var det de 98 kommunalbestyrelser, som fastsatte en kommunes serviceniveau.

Aldrig mere en sagsbehandler, der fastsatte en kommunes serviceniveau.

Til glæde for borgernes retssikkerhed.

Kommunernes Landsforening, privat konsulent - og interesseforening var som forventet imod denne skærpelse af loven.

Et bevis på, hvilke interesser denne private forening varetager.


https://www.ft.dk/samling/20081/lovf...g/1/637651.pdf

Side 2:11

""KL er af den opfattelse at den foreslåede ændring af formålsbestemmelse kunne lede til den fejlagtige opfattelse af, at kommunalbestyrelsens ansvar på dette område er større juridisk anderledes end på andre områder, som ikke indeholder en tilsvarende fremhævelse af kommunalbestyrelsens ansvar.

Det er derfor KL`s opfattelse, at dette forslag bør udgå.
""


phhmw

Hvem mon kan oversætte denne juridske afvisning?

Hilsen Peter

78.298

Sidst redigeret af phhmw; 11-11-2020 kl. 13:20.
phhmw er ikke logget ind   Besvar med citat
Gammel 14-11-2020, 17:06   #173
phhmw
Jeg bor her på K10
 
Tilmeldingsdato: 08-12 2005
Lokation: Dragør Danmark
Indlæg: 10.150
Styrke: 27
phhmw er fast beboer på K10phhmw er fast beboer på K10phhmw er fast beboer på K10
KL spin af værste kaliber

https://www.kl.dk/kommunale-opgaver/..._3e8cDm-R3UMLU

Retssikkerhed

Fejl i handicapsager

For mange borgere med handicap eller psykiske vanskeligheder er den hjælp, de får fra kommunen afgørende for, at de kan få et så selvstændigt liv som muligt.

Derfor er det helt afgørende, at de føler sig trygge i mødet med kommunen, og har tillid til, at kommunen træffer de rette afgørelser.

Derfor er én fejl i en klagesag én fejl for meget. Bag hver eneste sag er et menneske eller en familie med alvorlige udfordringer i deres hverdag. Kommunerne arbejder hele tiden på at blive bedre til at træffe de rigtige afgørelser, og Ankestyrelsens tal viser, at der stadig er et arbejde at rette op på for kommunerne.

Men tallene går i den rigtig retning. Færre borgere klager over en afgørelse, og kommunerne bruger flere penge end nogensinde på at hjælpe borgerne.

Herunder kan I læse jer ind på lidt fakta om sagen.

Fakta om omgørelser

Antallet af klagesager har været faldende gennem flere år

I 2019 afgjorde Ankestyrelsen 2.187 og 1.024 klagesager på hhv. børne- og voksenhandicapområdet. I 2014 (som er det første år for statistikken) var antallet hhv. 3.279 og 1.402. Ser man bort fra 2016, hvor der var et større midlertidigt dyk i antallet af klager, har udviklingen altså været svagt faldende.

De omgjorte sager udgøres hovedsageligt ad hjemvisninger

Når Ankestyrelsen konstater en fejl i en klagesag, kan de enten ændre afgørelsen eller hjemvise den til fornyet behandling i kommunen. En hjemvisning betyder ikke nødvendigvis, at afgørelsen er forkert, men at der mangler oplysninger for, at Ankestyrelsen kan fastslå om afgørelsen er korrekt (fx manglende bilag, faktuelle oplysninger). Omgørelsesprocenten omfatter både ændringer og hjemvisninger. Hovedparten af de fejl Ankestyrelsen finder resulterer dog i en hjemvisning og ikke i en ændring jf. figur 1.

Merudgiftsydelser og tabt arbejdsfortjeneste udgør 1/3 af alle omgjorte sager.

33% af alle omgjorte sager er relateret til merudgiftsydelse og tabt arbejdsfortjeneste. Der er tale om områder, der er meget komplicerede og vanskelige at håndtere for sagsbehandlerne (se bl.a. eksempler herpå nedenfor).

Kommunerne hjælper et meget stort antal borgere.

Kommunerne hjælper et meget stort antal mennesker på de områder, der indgår i omgørelsesstatistikken. Fx modtager ca. 310.000 personer indsatser efter Serviceloven. Antallet af omgjorte sager på tværs af servicelovens bestemmelser var 3.485 (i 2018). Tilsvarende modtager ca. 26.000 personer merudgiftsydelser, som er et af de områder med flest omgørelser. Her er antallet af omgjorte sager 790.


phhmw

Alle bør bemærke, at alle oplysninger der kommer fra Ankestyrelsen har altid en positiv overskrift.

Men læser man oplysningerne igennem er det ofte rystende læsning hvor man tilsyneladende forsøger at tale de positive op og ikke ned, trods den ofte uhyggelige læsning. Hold øje med det.

Monica Lylloff lederen af #enmillionstemmer har en mening, værdsat.


Monica Lylloff
KL spin, når det er værst. For det første fremgår det ikke, hvordan de er kommet frem til de nævnte tal. For det andet stemmer tallene ikke overens med tallene fra Advokatsamfundets rapport fra 2. juni, for det tredje forsøger KL igen at negligere situationens alvor og få det til at fremstå som om mennesker med handicap bare er grådige og besværlige.
Det skal stoppes nu. Vi skal altså have området ud af KL’s jerngreb!Danmarkskortet.

https://sim.dk/danmarkskort/

Som taler sit tydelige sprog, som burde studeres af jurister og embedsmænd sammen med den politiske ledelse af denne private konsulent - og interesseforening

Hilsen Peter
phhmw er ikke logget ind   Besvar med citat
Gammel 19-11-2020, 11:40   #174
phhmw
Jeg bor her på K10
 
Tilmeldingsdato: 08-12 2005
Lokation: Dragør Danmark
Indlæg: 10.150
Styrke: 27
phhmw er fast beboer på K10phhmw er fast beboer på K10phhmw er fast beboer på K10
KL blåstempler kommuners brug af konsulenter til at spare på handicapsager

KL Kommunernes Landsforening PRIVAT konsulentvirksomhed og interesseforening roste fra første færd denne ulovlige adfærd. Husk det.

https://www.altinget.dk/artikel/kl-b...-handicapsager


samt https://tilmeld.kl.dk/netvaerk-konsulenter

https://www.altinget.dk/social/artik...rWuQGM7ng1o3tQ

Nye oplysninger afslører: Kommuner brugte resultatlønnede konsulenter ulovligt

GENOPTAGET: Flere kommuner brugte de såkaldte sparekonsulenter i strid med loven, viser gennemgang af redegørelser til Ankestyrelsen. En tilståelsessag, vurderer ekspert, der samtidig undrer sig over andre kommuners afvisning af lovbrud.

En række udsatte borgere får nu genoptaget deres sag, fordi flere kommuner brød loven ved at hyre konsulenter på resultatløn til at finde besparelser.

Det viser Altingets gennemgang af de redegørelser, som 30 kommuner har oversendt til Ankestyrelsen om deres samarbejde med konsulenter på socialområdet.

Ud af de 30 kommuner har i hvert fald tre - Silkeborg, Holstebro og Kerteminde - valgt at genoptage en del af de borgersager, som konsulenterne har været inde over.

https://www.kl.dk/forsidenyheder/202...ocialomraadet/

25. juni 2020

Ankestyrelsen slår fast: Ikke ulovligt at bruge private konsulenter på socialområdet

Ankestyrelsen slår i en generel udtalelse fast, at det ikke er ulovligt, at kommunerne bruger private konsulenter og aflønner dem efter det såkaldte ”no-cure-no-pay-princip”, så længe der ikke er tale om sagsforberedelse.


Men senere mener Ankestyrelsen:

https://ast.dk/filer/nyheder/tilsyns...mrade.pdf/view

Kommuner kan ikke lovligt aflønne konsulenter for ydelser, der indebæ- rer sagsforberedelse i afgørelsessager efter ”no-cure-no-pay”-princippet. Dette skyldes, at konsulentfirmaet må anses for at have en direkte øko- nomisk interesse i sagens udfald, og dermed vil der foreligge inhabilitet.

SPØRGSMÅL

Hvilke interesser varetager denne private forening KL?

Borgerne?

Syge og handicappede?Hilsen Peter

Sidst redigeret af phhmw; 19-11-2020 kl. 12:51.
phhmw er ikke logget ind   Besvar med citat
Svar

Emne Værktøjer
Visningsmetode

Regler for indlæg
Du må ikke lave nye tråde
Du må ikke besvare indlæg
Du må ikke vedhæfte filer
Du må ikke redigere dine indlæg

BB code er Til
Smilies er Til
[IMG]kode er Til
HTML-kode er Fra

Gå til forum

Lignende emner
Emner Emnet er startet af Forum Svar Sidste indlæg
Kommunernes arrogance Webmaster Politik og Samfund 0 14-11-2012 20:16
kommunernes parkering af borgerene østerbro Politik og Samfund 2 14-12-2011 16:09
Klager over kommunernes afgørelser Bella67 Politik og Samfund 3 23-08-2011 13:32
Kommunernes tidsfrist Cdog Politik og Samfund 6 16-04-2009 15:00
Kommunernes administration sejler zuza Dit og Dat 0 15-05-2007 17:55
Alt tidssætning er GMT +2. Klokken er nu 05:26.


Lavet i vBulletin® Version 3.8.10
Copyright ©2000 - 2020, Jelsoft Enterprises Ltd.
Copyright © www.k10.dk
Indholdet på K10 - Flexjob & Førtidspension må ikke kopieres eller gengives andre
steder uden først at have indhentet tilladelse til det fra ejeren af K10 - Flexjob & Førtidspension