K10 - Flexjob & Førtidspension
 

Gå tilbage   K10 - Flexjob & Førtidspension > Sagsformidler hjørnet > Alt det andet

Forum Kategorier Forum Regler Om K10 og Info om Cookies Hjælp til Forum Brug

Alt det andet Her kan du stille de spørgsmål hvis du ikke lige mener at det høre til under fleks, førtidspension eller sygedagpenge dog ikke politisk indhold som skal lægges under kategorien Samfund og Politik

Svar
 
Emne Værktøjer Visningsmetode
Gammel 06-11-2020, 18:08   #1
phhmw
Jeg bor her på K10
 
Tilmeldingsdato: 08-12 2005
Lokation: Dragør Danmark
Indlæg: 10.491
Styrke: 29
phhmw er på berømmelsens vejphhmw er på berømmelsens vejphhmw er på berømmelsens vejphhmw er på berømmelsens vej
Handicapforeninger oplyser og de keder sig ikke. Viden gør stærk.

https://muskelsvindfonden.dk/handicappolitik/bpa/

BPA

Ankestyrelsen: Lone kan beholde sin hjælperordning

To liv og en verden til forskel i den hjælp, de kan få

Nu har Lars fået sin hjælperordning

Bizart kommunalt påfund: Vi vil se dig nøgen

Endelig: Opsættende virkning ved forringelser af BPA

Ankestyrelsen: BPA-ordning kan ikke bare fratages

BPA-hjælp under indlæggelse

Muskelsvindfonden: Frikommuneforsøg skal være til gavn for borgerne

Politisk aftale: Meget godt – og en smule skidt.

Dygtige politikere giver BPA-resultater

Politisk flertal for DF-forslag om opsættende virkning
.
Flertal i Folketinget for at gøre tilværelsen nemmere når man har et barn med muskelsvind.

Nye kommunale ulovligheder stoppet af aktive DH’ere

Man må aldrig, aldrig fyre en gravid hjælper!

Transportministeren: Handicaphjælpere behøver ikke erhvervskørekort.

Hårdt at være mål for politikeres beskyldninger om grådighed

Løndumping med politisk opbakning

Nye regler om BPA til respiratorbrugere fra 1. juli 2015.

Aarhus Kommune hemmeligholdt politisk lobbyarbejde.

Ankestyrelsen underkender kommunes afslag på BPA.

Julegave: Loven om BPA til respiratorbrugere er vedtaget.

Statsforvaltningen underkender Aarhus Kommune og KL.

Kommuner taber BPA-ankesager.

Særligt skærpende begrundelseskrav ved forringelser.

Kommunen skal ikke håndhæve arbejdstidsregler i en BPA-ordning.

Folketinget udsætter lovforslagene om BPA.

Byrådet i Vejle erkender ulovligheder

Også Vejle skal følge BPA-reglerne

Når man har pleje- eller bistandstillæg – og BPA samtidig.

Baggrund: Hjælpeordningens historie.

Peter Skov Jørgensen udfordrer Vejle Kommune: Klart ulovligt forslag til kvalitetsstandard for BPA

Og så blev lovforslaget om BPA til respiratorbrugere fremsat.

Folketingets Socialudvalg behandler nu forslaget om BPA
.
De politiske partier er positive over for BPA.

SÅ kom lovforslaget om BPA til respiratorbrugere.

Logbog skaber irritation hos respiratorbrugere.

LO i offensiven for handicaphjælpernes løn- og arbejdsvilkår.

Efterlysning: Respiratorbrugere med BPA i Region Hovedstaden!

Muskelsvindfondens høringssvar om BPA.

Socialministeren: Handicaphjælpere skal have løn, når de arbejder!

Århus Kommune: KL og Socialministeriet bad os om at tie!

Endelig: Politisk enighed om BPA til respiratorbrugere.

FOA er bekymret over rådighedstimer i BPA.

Aarhus Kommune skjuler kommunikation om BPA med Kommunernes
Landsforening.

Muskelsvindfonden: stop misbrug af rådighedstimer

Nye kommunale ulovligheder på BPA-området.

Ændringer i BPA-reglerne er på vej.

Socialministeren: Pårørende skal ikke påtage sig alle opgaver!

Socialminister Karen Hækkerup vil afskaffe § 95 stavnsbåndet.

BPA til respiratorbrugere i Region Hovedstaden – igen igen.

Socialministeren: 18-årige kan fortsat få førtidspension.

BPA skal sikre fleksibel og helhedsorienteret hjælp.

Hekse, rockere – og hjemmehjælp i Køge.

Mange kommuner vil jo slet ikke forenkle.

25.000 kr. for at ansætte en hjælper i akutjob – men sig nej tak!

Radio 24syv opsummerer tidligere programmer om svindel med BPA

Ankestyrelsen ophæver omstridt afgørelse om mad til personer med BPA

Dansk Folkeparti: Familien burde have kompensation

Ankestyrelsen: Kommunen må ikke udmåle BPA efter hjemmehjælpsstandarder

Socialministerens definition af “konkret og individuel vurdering”

Socialministeren: Hund og BPA udelukker ikke hinanden

En kommune kan ikke pludselig ændre eller genvurdere en løbende bevilling med henvisning til ændret serviceniveau

Professor lykønsker Århus Kommune

Socialminister Karen Hækkerup dispenserer fra ligebehandlingsloven

Danske Handicaporganisationer: Dyb bekymring over udviklingen på BPA-området

Århus Kommunes BPA-besparelser forudsætter lovbrud

Socialministeren: Mennesker med handicap skal ikke i seng til bestemt tid

Principafgørelse om merudgifter under ferie i Danmark

Århus Kommune planlægger alvorlige forringelser af Borgerstyret Personlig Assistance

Samråd i Folketinget om BPA, blandt andet til respiratorbrugere

Kommunerne må ikke begrænse nærtstående handicaphjælperes arbejdstid

Arbejdstilsynet dispenserer fra hviletidsreglerne for handicaphjælpere

Tal om Borgerstyret Personlig Assistance

Evaluering af Borgerstyret Personlig Assistance

Må man afskedige en langtidssygemeldt hjælper?

Århus Kommunes ufattelige brutalitet

To ministre vil vurdere reglerne om BPA til respiratorbrugere

Julegave fra Socialministeriet og Sundhedsministeriet:
Hjemmerespiratorordninger og BPA-ordninger bør tilrettelægges i én ordning

Satspuljeforlig: Bedre ledsagerordning for børn og unge – og delvis genopretning af tabt arbejdsfortjeneste

Rejser i ind- og udland når man har BPA

En kommune må ikke pludselig ændre taksten for BPA-ordninger

Udgifter til hjælperværelse kan dækkes efter servicelovens § 100

25 års jubilæum for første folketingsdebat om hjælpeordninger

Spændende tal om BPA

Ny overenskomst for handicaphjælpere

Respiratorbrugere er gidsler i et større spil

Kommunen skal sikre borgeren den fornødne hjælp hvis hjælperens arbejdsgiver går konkurs eller standser betalingerne

Socialministeriet irettesætter kommunerne om BPA

Københavns Kommune vil nu beregne hjælp til BPA efter overenskomsten for handicaphjælpere

Kommuner forsøger at snyde folk med ledsageordning efter servicelovens § 97

Skattefradrag for handicaphjælpere i forbindelse med rejser

Handicappolitik

Arbejdsmarked og fleksjob
Hjælpemidler og boligændringer
Handicapbil
BPA
Diskrimination
Love og regler
Generelt
Merudgifter
Pension


Hilsen Peter som bemærker hvor ofte Aarhus kommune nævns
Respirationsbehandling
phhmw er ikke logget ind   Besvar med citat
Gammel 06-11-2020, 18:15   #2
phhmw
Jeg bor her på K10
 
Tilmeldingsdato: 08-12 2005
Lokation: Dragør Danmark
Indlæg: 10.491
Styrke: 29
phhmw er på berømmelsens vejphhmw er på berømmelsens vejphhmw er på berømmelsens vejphhmw er på berømmelsens vej
DUKH har fået ny hjemmeside

https://www.dukh.dk


Bilguide

Boligguide

Botilbud

BPA - borgerstyret personlig assistence

Fleksjob

Forbrugsgoder og hjælpemidler

Fra barn til voksen

Merudgifter - børn

Merudgifter - voksne

Målplan 2020-2021

Praksisnyt 01 - Tabt arbejdsfortjeneste

Praksisnyt 01 (Historisk) - Tabt arbejdsfortjeneste, løbende ydelse og
afviklingsperiode

Praksisnyt 02 - Ledsageordning SEL § 97

Praksisnyt 02 (Historisk) - Ledsagelse

Praksisnyt 03 - Forældelsesfrister og suspension af forældelsesfrister

Praksisnyt 03 (Historisk) - Om forældelse

Praksisnyt 04 - Opsøgende arbejde

Praksisnyt 04 (Historisk) - Om opsøgende arbejde

Praksisnyt 05 - Behandlingstilbud efter servicelovens § 102

Praksisnyt 05 (Historisk) - Om behandlingstilbud efter servicelovens § 102

Praksisnyt 06 - Opsplitning af BPA-ordninger

Praksisnyt 06 (Historisk) - Om BPA efter § 96 i små bidder

Praksisnyt 07 - Dokumentation af merudgifter til børn

Praksisnyt 07 (Historisk) - Om dok. m.v. af merudgifter til børn

Praksisnyt 08 - Berigtigelse af oplysninger

Praksisnyt 08 (Historisk) - Om berigtigelse af oplysninger

Praksisnyt 09 - Om § 100 og følgelidelser

Praksisnyt 09 (Historisk) - Om § 100 og følgelidelser

Praksisnyt 10 - Hjemvisning

Praksisnyt 10 (Historisk) - Om hjemvisning

Praksisnyt 11 - Merudgiftsydelse til inkluderede børn

Praksisnyt 11 (Historisk) - Om merudgiftsydelse til inkluderede børn

Praksisnyt 12 - Frit valg af botilbud

Praksisnyt 12 (Historisk) - Om frit valg af botilbud

Praksisnyt 13 - Ændring af løbende bevilling

Praksisnyt 13 (Historisk) - Om ændring mv af løbende bevilling

Praksisnyt 14 - Diagnose og varigt nedsat funktionsevne

Praksisnyt 14 (Historisk) - Om diagnose mv.

Praksisnyt 15 - Ikke uvæsentlige hjælpeforanstaltninger

Praksisnyt 15 (Historisk) - Om ikke uvæsentlige hjælpeforanstaltninger

Praksisnyt 16 - Særlig uddybende begrundelse

Praksisnyt 16 (Historisk) - Om særlig uddybende begrundelse

Praksisnyt 17 - Kompensationsprincippet

Praksisnyt 17 (Historisk) - Om kompensationsprincippet

Praksisnyt 18 - BPA og ekstra hjælper med til udlandet

Praksisnyt 18 (Historisk) - Om BPA og ekstra hjælper med til udlandet

Praksisnyt 19 - Bevillingsdato

Praksisnyt 19 (Historisk) - Om bevillingsdato

Praksisnyt 20 - Kontanthjælp og ejerbolig

Praksisnyt 20 (Historisk) - Om kontanthjælp og ejerbolig

Praksisnyt 21 (Historisk) - Om vejledningsforpligtelsen

Praksisnyt 22 - Venteliste til botilbud

Praksisnyt 22 (Historisk) - Om venteliste til botilbud

Praksisnyt 23 - Om fastsættelse, offentliggørelse og overholdelse af
sagsbehandlingsfrister (hurtighedsprincippet)

Praksisnyt 23 (Historisk) - Om hurtighedsprincippet

Praksisnyt 24 - Ægtefælle som ledsager

Praksisnyt 24 (Historisk) - Om ægtefælle som ledsager

Praksisnyt 25 - Svarfrist ved partshøring

Praksisnyt 25 (Historisk) - Om svarfrist ved partshøring

Praksisnyt 26 (Historisk) - Om overgang til ny førtidspension i 2013

Praksisnyt 27 - Støtte til folkepensionister med nedsat funktionsevne

Praksisnyt 27 (Historisk) - Om støtte til folkepensionister

Praksisnyt 28 (Historisk) - Om opsættende virkning

Praksisnyt 29 - Nødvendige merudgifter

Praksisnyt 29 (Historisk) - Om nødvendige merudgifter

Praksisnyt 30 (Historisk) - Om konkret og individuel vurdering

Praksisnyt 31 - Manglende afgørelse til partsrepræsentant

Praksisnyt 31 (Historisk) - Om manglende afgørelse til partsrepræsentant

Praksisnyt 32 - Uenighed om oplysningsgrundlaget

Praksisnyt 32 (Historisk) - Om uenighed om oplysningsgrundlaget

Praksisnyt 33 - Garantiforskrifter

Praksisnyt 33 (Historisk) - Om garantiforskrifter

Praksisnyt 34 - Sektoransvarsprincippet

Praksisnyt 34 (Historisk) - Om sektoransvarlighedsprincippet mv.

Praksisnyt 35 - Førtidspensionisters tilbagevenden til arbejdsmarkedet

Praksisnyt 35 (Historisk) - Om førtidspensionisters tilbagevenden til
arbejdsmarkedet

Praksisnyt 36 - Flere indgange til § 100

Praksisnyt 36 (Historisk) - Om § 100 og flere indgange

Praksisnyt 37 - Unge i botilbud efter almenloven

Praksisnyt 37 (Historisk) - Om unge i botilbud efter almenboligloven

Praksisnyt 38 - Faktisk forvaltningsvirksomhed

Praksisnyt 38 (Historisk) - Om faktisk forvaltningsvirksomhed

Praksisnyt 39 - Overskridelse af klagefrist

Praksisnyt 39 (Historisk) - Om overskridelse af klagefrist

Praksisnyt 40 - Værges ønske om andet botilbud

Praksisnyt 40 (Historisk) - Om værges ønske om andet botilbud

Praksisnyt 41 - Socialpædagogisk ledsagelse

Praksisnyt 41 (Historisk) - Om socialpædagogisk ledsagelse

Praksisnyt 42 - Kan og skal bestemmelser

Praksisnyt 42 (Historisk) - Om kan og skal bestemmelser

Praksisnyt 43 - Gangdistance

Praksisnyt 43 (Historisk) - Om gangdistance

Praksisnyt 44 - Fremsendelse af nye oplysninger under klagesag

Praksisnyt 44 (Historisk) - Om fremsendelse af nye oplysninger under klagesag

Praksisnyt 45 (Historisk) - Om lighedsprincippet

Praksisnyt 46 - Krav til ægtefæller

Praksisnyt 46 (Historisk) - Om krav til ægtefæller mv.

Praksisnyt 47 - Hjælp til hjemmeboende voksne

Praksisnyt 47 (Historisk) - Om hjælp til hjemmeboende voksne

Praksisnyt 48 - Opfølgning på ydelser

Praksisnyt 48 (Historisk) - Om opfølgning på ydelser

Praksisnyt 49 - Bisidder og partsrepræsentant

Praksisnyt 49 (Historisk) - Om bisidder og partsrepræsentant

Praksisnyt 50 - Genvurdering i klagesager

Praksisnyt 50 (Historisk) - Om genvurdering i klagesager

Praksisnyt 51 - Borgerdeltagelse i møde i rehabteam

Praksisnyt 51 (Historisk) - Om borgerdeltagelse i møde i rehab-team

Praksisnyt 52 - Bevilling af forbrugsgoder

Praksisnyt 52 (Historisk) - Om bevilling af forbrugsgoder

Praksisnyt 53 - Betingelsen indgribende karakter

Praksisnyt 53 (Historisk) - Om betingelsen indgribende karakter

Praksisnyt 54 (Historisk) - Om lydoptagelse af møder

Praksisnyt 55 - Helhedsvurdering efter RSL § 5

Praksisnyt 55 (Historisk) - Om helhedsvurdering efter RSL § 5

Praksisnyt 56 - Støttemuligheder til forældre med nedsat funktionsevne

Praksisnyt 56 (Historisk) - Om støttemuligheder til forældre med handicap

Praksisnyt 57 - Specialundervisning mv.

Praksisnyt 57 (Historisk) - Om specialundervisning mv.

Praksisnyt 58 - Flytning til en anden kommune

Praksisnyt 58 (Historisk) - Om flytning til anden kommune

Praksisnyt 59 - Kontant tilskud efter § 95, stk. 3

Praksisnyt 59 (Historisk) - Om kontant tilskud efter § 95, stk. 3

Praksisnyt 60 (Historisk) - Om fremmødeforbud

Praksisnyt 61 (Historisk) - Om værdighedsprincippet mv.

Praksisnyt 62 - Tabt arbejdsfortjeneste og ferietillæg

Praksisnyt 62 (Historisk) - Om TA og ferietillæg mv.

Praksisnyt 63 (Historisk) - Om klagevejledning mv.

Praksisnyt 64 - Partsbegrebet

Praksisnyt 64 (Historisk) - Om partsbegrebet

Praksisnyt 65 - Frit skolevalg på specialundervisningsområdet

Praksisnyt 65 (Historisk) - Om frit skolevalg på specialundervisningsområdet

Praksisnyt 66 - Rådgivning og vejledning

Praksisnyt 66 (Historisk) - Om rådgivning og vejledning

Praksisnyt 67 - Ledsageropgaver

Praksisnyt 67 (Historisk) - Om ledsageropgaver

Praksisnyt 68 - Processuel skadevirkning

Praksisnyt 68 (Historisk) - Om processuel skadevirkning

Praksisnyt 69 - Hjælp til rengøring

Praksisnyt 69 (Historisk) - Om hjælp til rengøring

Praksisnyt 70 (Historisk) - Om at træffe en afgørelse

Praksisnyt 71 - Tabt arbejdsfortjeneste, fra nedsat tid og ledighed

Praksisnyt 71 (Historisk) - Om TA fra nedsat tid og ledighed

Praksisnyt 72 - Ansøgning om ydelser efter serviceloven

Praksisnyt 72 (Historisk) - Om ansøgning

Praksisnyt 73 - Beregningsgrundlag, tabt arbejdsfortjeneste

Praksisnyt 73 (Historisk) - Om beregningsgrundlag for tabt arbejdsfortjeneste

Praksisnyt 74 (Historisk) - Om klageinstans mv.

Praksisnyt 75 - Målgruppe med eller uden behandling

Praksisnyt 75 (Historisk) - Om § 41-målgruppe med eller uden behandling m.v.

Praksisnyt 76 - flytning fra botilbud efter § 129, stk. 4

Praksisnyt 76 (Historisk) - Om flytning fra botilbud efter § 129, stk. 4

Praksisnyt 77 - Driftsudgifter til bil

Praksisnyt 77 (Historisk) - Om driftsudgifter til bil

Praksisnyt 78 - Efterværn og opretholdt anbringelse

Praksisnyt 78 (Historisk) - Om efterværn og opretholdt anbringelse

Praksisnyt 79 - Hjælp til drift af hjælpemidler

Praksisnyt 79 (Historisk) - Om hjælp til drift af hjælpemidler

Praksisnyt 80 - Tilbagebetaling af ydelser efter serviceloven

Praksisnyt 80 (Historisk) - Om tilbagebetaling af ydelser efter serviceloven

Praksisnyt 81 - Samspil mellem § 42, § 118 og barselslovens § 26

Praksisnyt 81 (Historisk) - Om samspil mellem § 42, § 118 og barselslovens § 26

Praksisnyt 82 (Historisk) - Om normaliseringsprincippet

Praksisnyt 83 - Tro og love erklæring

Praksisnyt 83 (Historisk) - Om tro og love-erklæringer

Praksisnyt 84 - Flytning og udflytning fra § 107-botilbud

Praksisnyt 84 (Historisk) - Om udflytning og flytning fra § 107-botilbud

Praksisnyt 85 - Tabt arbejdsfortjeneste og pensionsbidrag

Praksisnyt 85 (Historisk) - Om tabt arbejdsfortjeneste og pensionsbidrag

Praksisnyt 86 - Efterskoleophold efter serviceloven

Praksisnyt 86 (Historisk) - Om efterskoleophold efter serviceloven

Praksisnyt 87 - Ansøgning om fleksjob, ressourceforløb mv.

Praksisnyt 87 (Historisk) - Om ansøgning af fleksjob, ressourceforløb m.v.

Praksisnyt 88 - Særligt tilrettelagt uddannelsesforløb (STU)

Praksisnyt 88 (Historisk) - Om særlig tilrettelagt uddannelse

Praksisnyt 89 - Aktindsigt

Praksisnyt 89 (Historisk) - Om aktindsigt

Rehabiliteringsplan og rehabiliteringsteam

Revisionsprotokolat - regnskab 2019

Tabt arbejdsfortjeneste

Årsrapport 2019

Kontakt os

Den Uvildige Konsulentordning på Handicapområdet

Jupitervej 1 | 6000 Kolding
mail@dukh.dk, sikkerpost@dukh.dk
CVR: 26643058


Hilsen Peter viden gør stærk
phhmw er ikke logget ind   Besvar med citat
Gammel 06-11-2020, 18:22   #3
phhmw
Jeg bor her på K10
 
Tilmeldingsdato: 08-12 2005
Lokation: Dragør Danmark
Indlæg: 10.491
Styrke: 29
phhmw er på berømmelsens vejphhmw er på berømmelsens vejphhmw er på berømmelsens vejphhmw er på berømmelsens vej
Ældresagen oplyser "Værd at vide"

Værd at vide

https://www.aeldresagen.dk/viden-og-...lbagetraekning

Alder for tilbagetrækning
Sidst redigeret d. 14.01.2020

Hvornår kan man forlade arbejdsmarkedet og gå på efterløn, delpension, fleksydelse eller folkepension?

Herunder er en oversigt over tilbagetrækningsalder for forskellige årgange. Læs mere under de enkelte emner.

Bør kendes af alle.

Viden gør stærk

Hilsen Peter
phhmw er ikke logget ind   Besvar med citat
Svar

Emne Værktøjer
Visningsmetode

Regler for indlæg
Du må ikke lave nye tråde
Du må ikke besvare indlæg
Du må ikke vedhæfte filer
Du må ikke redigere dine indlæg

BB code er Til
Smilies er Til
[IMG]kode er Til
HTML-kode er Fra

Gå til forum
Alt tidssætning er GMT +2. Klokken er nu 08:10.


Lavet i vBulletin® Version 3.8.10
Copyright ©2000 - 2021, Jelsoft Enterprises Ltd.
Copyright © www.k10.dk
Indholdet på K10 - Flexjob & Førtidspension må ikke kopieres eller gengives andre
steder uden først at have indhentet tilladelse til det fra ejeren af K10 - Flexjob & Førtidspension