K10 - Flexjob & Førtidspension
 

Gå tilbage   K10 - Flexjob & Førtidspension > Sagsformidler hjørnet > Rehabiliteringsteams og Rehabliteringsskema

Forum Kategorier Forum Regler Om K10 og Info om Cookies Hjælp til Forum Brug

Rehabiliteringsteams og Rehabliteringsskema Her kan man stille spørgsmål om rehabiliteringsteams og rehabiliteringsskemaer dog ikke politisk indhold som skal lægges under kategorien Samfund og Politik

Svar
 
Emne Værktøjer Visningsmetode
Gammel 20-01-2020, 12:53   #91
phhmw
Jeg bor her på K10
 
Tilmeldingsdato: 08-12 2005
Lokation: Dragør Danmark
Indlæg: 9.480
Styrke: 26
phhmw er fast beboer på K10phhmw er fast beboer på K10phhmw er fast beboer på K10
Ny "Den digitale forberedende rehabiliteringsplan"

Den digitale rehabiliteringsplan

Vejledning til sagsbehandlere, der udarbejder den forberedende del.

Bondefangeri?
Borgeren skal SAMMEN med sagsbehandler gå ind på Jobnet og udarbejde den ny digitale forberedende del og CV. Derefter lukkes alle muligheder for rettelser.

I hh til denne plan gives borgeren ikke mulighed for, at i fred og ro, sammen med rådgiver, læse igennem og rette hverken det ny digitale forberedende del til rehab eller CV.

Hvad med partshøring?
Hvis sagsbehandler efterfølgende "retter" eller skriver ting borgeren ikke er indforstået med.

https://star.dk/media/12324/vejledni...BH41gtR2johAaU

Den digitale rehabiliteringsplan
Vejledning til sagsbehandlere, der udarbejder den forberedende del

Introduktion
Med en udvidelse på Jobnet er rehabiliteringsplanen blevet mere digitaliseret og her kan borgerne bedre inddrages i arbejdet med rehabiliteringsplanen.
Denne vejledning henvender sig til sagsbehandlere, der bruger udvidelsen på Jobnet som en del af den nye rehabiliteringsplan. Vejledningen beskriver de skridt, som sagsbehandleren gennemgår i arbejdet med at udfylde planen. I beskrivelsen af de registreringer, sagsbehandleren skal foretage i fagsystemet, er der taget udgangspunkt i Fasit.
Udover en beskrivelse af, hvordan man bruger planen, indeholder vejledningen faglige tips og eksempler.
Udover nærværende vejledning findes der også en vejledning til borgerne om, hvordan de bruger de nye muligheder på Jobnet.

Vejledning til den forberedende del
Når en borgers sag skal for rehabiliteringsteamet, skal rehabiliteringsplanens forberedende del udarbejdes.
Udfyldelsen af den forberedende del indebærer et vigtigt socialfagligt arbejde. Som sagsbehandler skal man både sikre en god og overskuelig oplysning af sagen og arbejde med at give borgeren forståelse for og ejerskab af sin sag.
Med denne guide får du som sagsbehandler vejledning til, hvordan den digitale plan rent praktisk udfyldes, samt tips til arbejdet omkring planen.
Som noget nyt har borger adgang til spørgeskemaet Min situation og et målgrupperettet CV via Jobnet. Disse dele indgår i den forberedende del. Borgeren kan derfor selv påbegynde udfyldelsen af disse dele af rehabiliteringsplanen på Jobnet.


phhmw

Jeg går ud fra, borgernes Vejledning er følgende????

https://star.dk/it/borger-it/min-pla...-til-min-plan/

Vejledninger til Min Plan

Styrelsen har udarbejdet vejledningsmateriale til Min plan. Nedenfor findes en oversigt med links til materialet.


phhmw

Men om det er den rigtige Vejledning for borgerne, er jeg i tvivl om, men.......

... godt man ikke er ordblind i sin sociale sag.


Hilsen Peter
phhmw er ikke logget ind   Besvar med citat
Gammel 07-02-2020, 11:12   #92
phhmw
Jeg bor her på K10
 
Tilmeldingsdato: 08-12 2005
Lokation: Dragør Danmark
Indlæg: 9.480
Styrke: 26
phhmw er fast beboer på K10phhmw er fast beboer på K10phhmw er fast beboer på K10
Afslag ressourceforløb = afgørelse som der kan klages over

OBS! OBS! OBS!

""Et afslag på at behandle sagen med henblik på ressourceforløb vil efter Ankestyrelsens praksis være at betragte som en afgørelse, som borgeren kan klage over. Det fremgår af principafgørelse 64-11, at jobcentrets afslag på at afklare arbejdsevnen måtte anses for en afgørelse, der tilsigtede at have retsvirkning efter sit indhold, det vil sige afslag på fleksjob på det foreliggende grundlag."

Fra Facebook:


Frank Skibby Jensen

Jeg har via opslag fra Ulf Harboe opdaget at borgerne godt kan klage over afgørelser vedr. ressourceforløb, hvilket jeg ellers har læst/set at man som borger ikke kunne med henvisning til at landets kommuner mente at der var tale om en processuel afgørelse/skridt og ikke en forvaltningsmæssig afgørelse, men det kan man/k:

Ankestyrelsens principafgørelse 83-15 om ressourceforløb - ansøgning - helhedsvurdering - afgørelse - god forvaltningsskik - begrundelse:

"Et afslag på at behandle sagen med henblik på ressourceforløb vil efter Ankestyrelsens praksis være at betragte som en afgørelse, som borgeren kan klage over. Det fremgår af principafgørelse 64-11, at jobcentrets afslag på at afklare arbejdsevnen måtte anses for en afgørelse, der tilsigtede at have retsvirkning efter sit indhold, det vil sige afslag på fleksjob på det foreliggende grundlag."

64-11: En kommunes afslag på at afklare arbejdsevnen må anses for en afgørelse, der tilsigter at have retsvirkning efter sit indhold, det vil sige afslag på fleksjob på det foreliggende grundlag.

Principafgørelse 83-15 "Gældende".

https://www.retsinformation.dk/Forms...aspx?id=175957

Ankestyrelsens principafgørelse 83-15 om ressourceforløb - ansøgning - helhedsvurdering - afgørelse - god forvaltningsskik - begrundelse

Principafgørelse 64-11 "Gældende":

https://www.retsinformation.dk/Forms...aspx?id=153402

Ankestyrelsens principafgørelse 64-11 om kompetence - arbejdsevne - processuel beslutning - fleksjob


Ulf Baldrian Kudsk Harbo
5. februar kl. 13.26 ·
Jeg har lige opdaget en enorm skandale i Københavns kommune.

Man har i Københavns kommune systematisk afholdt mennesker, som har søgt om et ressourceforløb fra at få en klage behandlet i Ankestyrelsen ved at påstå at man ikke har krav på en afgørelse om ressourceforløb med begrundelse og klagevejledning.

Beviset er at Københavns kommune i 2013, 2014 og 2015 ikke har fået omgjort en eneste sag om afslag på ressourceforløb af Ankestyrelsen.

Problemet er udbredt i mange kommuner og derfor lavede Ankestyrelsen i 2015 en principafgørelse 83-15 som klart og tydeligt gjorde klart at man har krav på både en afgørelse og for at få afgørelsen prøvet i Ankestyrelsen.
"I den konkrete sag skulle kommunen derfor i begrundelsen for afgørelsen forholde sig til borgerens anmodning om at få et ressourceforløb.

Et afslag på at behandle sagen med henblik på ressourceforløb vil efter Ankestyrelsens praksis være at betragte som en afgørelse, som borgeren kan klage over. Det fremgår af principafgørelse 64-11, at jobcentrets afslag på at afklare arbejdsevnen måtte anses for en afgørelse, der tilsigtede at have retsvirkning efter sit indhold, det vil sige afslag på fleksjob på det foreliggende grundlag."

https://www.retsinformation.dk/Forms...aspx?id=175957

Jeg har sammen med Advokat Morten Tarp stævnet Københavns kommune i en sag om afslag på ressourceforløb, hvor kommunen ikke træf en afgørelse med klagevejledning og dermed ikke gav borgeren mulighed for at få prøvet afslaget i Ankestyrelsen.

Jeg kunne rigtig godt bruge dokumentation fra andre som har oplevet at få afslag på ressourceforløb og afslag på at få en afgørelse med klagevejledning i Københavns kommune.

Hvis der er ansvarlige politikere eller ledere i Københavns kommune burde de sørge for at området blev kulegravet og at alle sager med syge på kontanthjælp blev gennemgået for om der er søgt mundtligt eller skriftligt om ressourceforløb uden at der er lavet en skriftlig begrundet afgørelse med klagevejledning.


Hilsen Peter

Sidst redigeret af phhmw; 07-02-2020 kl. 11:31.
phhmw er ikke logget ind   Besvar med citat
Gammel 17-02-2020, 20:45   #93
phhmw
Jeg bor her på K10
 
Tilmeldingsdato: 08-12 2005
Lokation: Dragør Danmark
Indlæg: 9.480
Styrke: 26
phhmw er fast beboer på K10phhmw er fast beboer på K10phhmw er fast beboer på K10
Ankestyrelsens principafgørelse 26-14 om rehabiliteringsteamets indstilling - klage

https://www.retsinformation.dk/Forms...w3T6YtheD6ujfM

Resumé:
Principafgørelsen fastslår

Borgeren kan ikke klage over rehabiliteringsteamets indstilling

Rehabiliteringsteamet skal afgive indstilling i alle sager, inden kommunen træffer beslutning om og tilkender ressourceforløb, fleksjob, tilskud til selvstændigt erhvervsdrivende og førtidspension.

En borger kan ikke klage over rehabiliteringsteamets indstilling i en sag. Dette fremgår af lovbemærkningerne. Det er begrundet i, at forelæggelsen af sager for rehabiliteringsteamet er en del af kommunens sagsbehandling. Kompetencen til at træffe afgørelse i sagen ligger stadig hos kommunen.

Borgeren kan derimod klage til Ankestyrelsens Beskæftigelsesudvalg over kommunens afgørelse.

Kommunen skal træffe en afgørelse på baggrund af rehabiliteringsteamets indstilling

Kommunen skal træffe afgørelse i sagen på baggrund af rehabiliteringsteamets indstilling, når rehabiliteringsteamet har givet indstilling om, bl.a. hvorvidt der skal gives ressourceforløb, fleksjob, anden beskæftigelsesrettet indsats eller førtidspension.

Kommunen skal først træffe en afgørelse, når sagen er færdigbehandlet i teamet, og teamet har afgivet indstilling i overensstemmelse med § 25 a, stk. 3, i lov om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats.

Denne principafgørelse skal ses i sammenhæng med Ankestyrelsens principafgørelse 6-14, https://www.retsinformation.dk/Forms...aspx?id=183686 som fastslår, at kommunen kun har pligt til at forelægge sagen for rehabiliteringsteamet i de tilfælde, hvor kommunen vurderer, at der er grundlag for at påbegynde behandling af sag om ressourceforløb, fleksjob, tilskud til selvstændigt erhvervsdrivende eller førtidspension. Kommunen kan dog altid vælge at forelægge en sag for teamet.

Når sagen har været forelagt for teamet, og teamet har afgivet indstilling i sagen i overensstemmelse med § 25 a, stk. 3, er kommunen forpligtet til at træffe en afgørelse.

Den konkrete sag blev hjemvist til kommunen med henblik på, at kommunen træffer en afgørelse i sagen på baggrund af rehabiliteringsteamets indstilling. Hvis kommunen er enig i rehabiliteringsteamets indstilling, betyder det, at kommunen skal træffe afgørelse om, at borgeren har ret til en anden tværfaglig indsats i stedet for førtidspension, fleksjob eller ressourceforløb.


Hilsen Peter
phhmw er ikke logget ind   Besvar med citat
Gammel 18-02-2020, 09:37   #94
phhmw
Jeg bor her på K10
 
Tilmeldingsdato: 08-12 2005
Lokation: Dragør Danmark
Indlæg: 9.480
Styrke: 26
phhmw er fast beboer på K10phhmw er fast beboer på K10phhmw er fast beboer på K10
Bekendtgørelse fastlægger rammerne for kommuners og regioners aftale.

Bekendtgørelse om kommuner og regioners samarbejde om sundhedsfaglig rådgivning og vurdering i sager om ressourceforløb, fleksjob, førtidspension

https://www.retsinformation.dk/Forms...aEUsxI-4-n6I9I


Kapitel 1 Anvendelsesområde

Kapitel 2 Ydelser fra klinisk funktion

Kapitel 3 Sundhedskoordinatorfunktionens opgaver

Kapitel 4 Vurdering i klinisk funktion af borgerens muligheder for arbejde eller uddannelse

Kapitel 5 Speciallægeattest fra klinisk funktion

Kapitel 6 Samarbejdsaftale mellem kommunen og regionen

Kapitel 7 Sundhedsfaglig rådgivning og vurdering i sager om seniorpension

Kapitel 8 Ikrafttræden

Bilag 1 Rammer for betaling for sundhedskoordinatorfunktionen og lægeattest fra klinisk funktion


Hilsen Peter
phhmw er ikke logget ind   Besvar med citat
Gammel 18-02-2020, 09:42   #95
phhmw
Jeg bor her på K10
 
Tilmeldingsdato: 08-12 2005
Lokation: Dragør Danmark
Indlæg: 9.480
Styrke: 26
phhmw er fast beboer på K10phhmw er fast beboer på K10phhmw er fast beboer på K10
PSYKOLOGER, DIAGNOSTIK OG LOVGIVNING Må ikke? – Må godt!

https://www.dp.dk/diagnosticering-ma...UexgrLq152NdYs

Sundhedsministeriet har for længst blåstemplet specialuddannede psykologers mulighed for at diagnosticere patienter. Alligevel lever den falske myte videre om, at psykologer ikke må diagnosticere.

DIAGNOSTICERING Af Henning Due

Det er efterhånden fire år siden, Sundhedsministeriet udsendte bekendtgørelsen, der én gang for alle huggede det ud i sten, at autoriserede specialpsykologer rent juridisk kan varetage udredning og diagnostik af klienter og patienter. Med dertil hørende juridisk ansvar for patientens ve og vel.


Hilsen Peter
phhmw er ikke logget ind   Besvar med citat
Svar

Emne Værktøjer
Visningsmetode

Regler for indlæg
Du må ikke lave nye tråde
Du må ikke besvare indlæg
Du må ikke vedhæfte filer
Du må ikke redigere dine indlæg

BB code er Til
Smilies er Til
[IMG]kode er Til
HTML-kode er Fra

Gå til forum
Alt tidssætning er GMT +2. Klokken er nu 15:47.


Lavet i vBulletin® Version 3.8.10
Copyright ©2000 - 2020, Jelsoft Enterprises Ltd.
Copyright © www.k10.dk
Indholdet på K10 - Flexjob & Førtidspension må ikke kopieres eller gengives andre
steder uden først at have indhentet tilladelse til det fra ejeren af K10 - Flexjob & Førtidspension