Se enkelt indlæg
Gammel 30-12-2010, 11:16   #5
gunvor
Har ikke tid til andet end K10
 
gunvors avatar
 
Tilmeldingsdato: 13-07 2010
Indlæg: 2.092
Styrke: 12
gunvor er ved at flytte ind på K10gunvor er ved at flytte ind på K10
Hej 1971.

Du bør i dag skrive et brev, som du personligt tager ned og afl. med egen kopi til påstempling af modtagelse, dvs. både dato og underskrift på den der har modtaget den.

I dette brev skal du selvfølgelig starter med at du er uforstående overfor deres brev a.d. , hvor de ksriver de vil stoppe dine SPD pr. 31.12.10.

Derudover bør du i punktfor gøre opmærksom på, at de ikke har overholdt retsikkersloven pga. flg.:

1. ingen partshøring har fundet sted, hvorunder du have lejlighed til at læse din RP, samt komme med kommentarer til denne.

Her henviser du til cirkulære 9298 a.d. 23 juni 2009 med flg.:

"Efter retssikkerhedslovens § 7 a skal kommunen sikre sig, at den senest 2 uger før ophøret af en erhvervsrettet foranstaltning tager stilling til, om der er behov for at sætte yderligere foranstaltninger i værk for at bringe borgeren tilbage til arbejdsmarkedet.

Hvis kommunen har haft mulighed for at konstatere, at sygedagpengene skal ophøre (f.eks. som følge af varighedsbegrænsningen) uden at tage sagen op og eventuelt iværksætte en anden erhvervsrettet foranstaltning inden for fristen i retssikkerhedslovens § 7 a, kan det betyde, at afgørelsen om ophør af sygedagpenge kan rammes af ugyldighedsvirkning."


2. at forlængelse bør ske eft. § 27, stk. 1, nr. 3, som har flg. ordlyd: "den sygemeldte er under eller venter på lægebehandling og den pågældende efter en lægelig vurdering skønnes at ville kunne genoptage erhvervsmæssig beskæftigelse inden for 2 gange 52 uger regnet fra varighedsbegrænsningens indtræden," (min understregning)

Under dette pkt. skal du gøre opmærksom på flg.: "I Vejledning om sygedagpenge nr. 9300 af 25. juni 2008 står anført, at ”Forlængelse kan ske i de situationer, hvor der ikke inden varighedsbegrænsningen er sket en sådan afklaring af sygedagpengemodtagerens arbejdsevne, at der kan træffes beslutning om, hvilke tilbud, der kan iværksættes, herunder om der skal rejses sag om førtidspension, ske visitering til fleksjob eller anden afklarende foranstaltning."

Du skal også henvise til principafgørelse fra Ankestyrelsen D-9-02.

3. Du skal samtidig rykke for fuld aktindsigt, bruge gerne den du kan kopiere her på K10 under nyttige link for oven.

Du bør slutte brevt med: at du forventer forsat udbetalelse af SDP, da sagen både vil blive hjemvist pga. manglende overholdelse af retsikkerhedensloven og pga. § 27, stk. nr. 3 i sygedagpengeloven.
gunvor er ikke logget ind   Besvar med citat