Se enkelt indlæg
Gammel 02-03-2020, 11:59   #203
phhmw
Jeg bor her på K10
 
Tilmeldingsdato: 08-12 2005
Lokation: Dragør Danmark
Indlæg: 9.738
Styrke: 26
phhmw er fast beboer på K10phhmw er fast beboer på K10phhmw er fast beboer på K10
Østre Landsret: Anmeldelse af patientskade overskred ikke forældelsesfrist

https://elmer-adv.dk/nyheder/oestre-...eldelsesfrist/

Østre Landsret har ved dom afsagt den 13. februar 2020 — i sag ført af Karsten Høj — vurderet, at det var forkert, da Ankenævnet for Patienterstatningen afgjorde, at en patients mulige erstatning efter flere operationer i benet var forældet.Skaden og de efterfølgende operationer
En kvinde var i 2009 udsat for en ulykke, hvor hun pådrog sig et benbrud, der var så kompliceret, at hun måtte opereres samme dag. Bruddet var af en så alvorlig karakter, at man var nødsaget til at sammenføje det med en metalskinne og ‑skruer, og pga. ikke optimal placering var man var nødt til allerede at foretage en re-operation den efterfølgende uge.

I perioden efter de to primære operationer oplevede patienten omfattende gener bl.a. pga. manglende heling, infektion, smerter m.m. Hun var derfor under uafbrudt behandling optil, at hun i september 2011 fik opereret skinnen og skruerne ud af benet. I kølvandet på den tredje operation havde patienten en længerevarende periode med nedsat bevægelighed og følelse i underbenet og i foden.

Kvinden blev fortalt, at den nedsatte førlighed formentlig skyldtes den nerveblokade hun havde fået i forbindelse med operationen, og at der i nogle tilfælde kunne gå op til tre måneder før bivirkningen ville aftage fuldkomment.

Hun var i perioden efter den tredje operation i konstant behandling og blev på ny indlagt og fik foretaget en fjerde operation for at få fjernet en glemt skrue og falsk leddannelse i fodleddet. Pga. vedvarende smerter og infektioner var hun langvarigt indlagt, voldsomt psykisk påvirket og helt uden arbejdsevne. Hun er efter ca. 10 år tilkendt førtidspension.Anmeldelsen og Ankenævnets afgørelse
Det blev først den 10. oktober 2014 af en overlæge på hospitalet sendt en anmeldelse til Patienterstatningen om mulige skader knyttet til hele behandlingsforløbet.

Patienterstatningen anerkendte, at patienten havde fået en nerveskade som følge af den tredje operation i september 2011 og tilkendte godtgørelse for svie og smerte samt mén for den skade, men afviste samtidigt, at kvindens andre gener var erstatningsberettigende, da man vurderede, at de var et resultat af ulykken i 2009 (grundlidelsen) og ikke af behandlingen. Såvel kvinden som Regionen klagede over afgørelsen. Regionen gjorde gældende, at kravet var forældet.

Ankenævnet fandt, at kvindens krav på erstatning for nerveskaden var forældet, med den begrundelse, at hun kendte til skaden kort tid efter operationen i september 2011 og dermed i mere end 3 år forud for anmeldelsen den 10. oktober 2014. Afgørelsen betød, at Regionen bad om at få den udbetalte erstatning tilbagebetalt.

Retssagen
Med hjælp fra Karsten Høj blev Ankenævnets afgørelse indbragt for retten og nedlagde påstand, om ingen del af hendes mulige krav tilbage fra de primære operationer i 2009 og frem var forældet, og at følgerne efter den tredje operation i september 2011, hvor der bl.a. opstod en nerveskade, i hvert fald ikke var forældet, da skaden blev anmeldt i oktober 2014. Det var byretten enig i, at ingen del af patientens erstatningskrav var forældede. Dermed fik hun medhold i, at følgerne fra forløbet i 2009 og operationen i september 2011 kan berettige hende til erstatning, hvis lovens øvrige betingelser er opfyldte.

Ankenævnet for Patienterstatning valgte at anke dommen til Østre Landsret. Her anførte Ankenævnet yderligere, det faktum at en anmeldelse af en patientskade ikke forudsætter, at patienten er blevet gjort bekendt med, at der er sket en lægeligfejl eller, at skaden ville udløse en erstatning, gjorde, at byrettens dom var forkert.

Ankenævnet mente derfor at patientens forklaring, om at hun ikke var blevet oplyst om skadens mulige sammenhæng med operationerne ikke var tilstrækkelig til hun havde været uvidende, da hun, ifølge Ankenævnet, allerede kort efter de primære operationer kendte til de gener, som hun havde, og det samme gjaldt efter operationen i september 2011, hvorfor hun havde haft de nødvendige oplysninger til at anmelde skaden i mere end 3 år.


Dommen
Landsretten fandt ikke, at Ankenævnets grundlag for at anke byretsdommen var tilstrækkeligt og stadfæstede byrettens dom med anden og væsentlig mere udførlig begrundelse. Landsretten konkluderede dermed, at patienten krav på mulig erstatning ikke var forældet på tidspunktet for anmeldelsen til Patienterstatningen.

Landsretten lagde til grund for sin afgørelse, at patienten tidligst fik kendskab til, at der kunne være begået fejl under de tre operationer, efter den 10. oktober 2011 (skæringsdatoen for vurderingen af spørgsmålet om forældelse).

Samtidigt blev der lagt vægt på, at patientens situation skulle ses i lyset af, at hun havde været igennem et meget komplekst sygdomsforløb siden skaden i 2009. Dermed kunne patientens forklaring om, at hun havde fået den opfattelse af lægerne, at hendes gener skyldtes selve benbruddet og ikke behandlingen, ikke afvises.

Oven i det vurderede landsretten at journalmaterialet i sagen heller ikke kunne godtgøre, at patienten havde det fornødne kendskab til skadernes årsag og omfang. De af Ankenævnet to indkaldte overlæger, der primært havde stået for behandlingen, forklarede som vidner heller ikke på en måde, så landsrettens tre dommere blev overbeviste om, at patienten burde have vist, at hendes omfattende gener kunne være en følge af behandlingen på tidspunkt forud for den 10. oktober 2011.

DOM.

https://elmer-adv.dk/wp-content/uplo...220_ANONYM.pdf

THI KENDES FOR RET:
Byrettens dom stadfæstes.
I sagsomkostninger for begge retter skal Ankenævnet for Patienterstatningen inden 14 dage betale 154.000 kr. til A Beløbet forrentes efter rentelovens § 8 a.


Hilsen Peter
phhmw er ikke logget ind   Besvar med citat