Se enkelt indlæg
Gammel 27-11-2011, 12:20   #27
østerbro
Lever på K10
 
Tilmeldingsdato: 14-06 2010
Lokation: københavn
Indlæg: 1.104
Styrke: 11
østerbro er rigtig godt på vej
Med en diplomuddannelse i Socialformidling får du erhvervskompetence til at tilrettelægge og udføre socialt arbejde i offentlige og private virksomheder og institutioner.

Uddannelsen er en generalistuddannelse og sætter dig i stand til at håndtere meget varierede opgaver indenfor det sociale område. Eksempler på ansættelsessteder er kommuner, forsikringsselskaber og pensionskasser, kriminalforsorgen og private hjælpeorganisationer.

Diplomuddannelsen i Socialformidling svarer til en mellemlang videregående uddannelse (f.eks. socialrådgiveruddannelsen). Den formelle titel er ”diplomsocialformidler” og er adgangsgivende til uddannelse på masterniveau.
Uddannelsens varighed
Diplomuddannelsen i Socialformidling overgår til Bekendtgørelse om diplomuddannelser (Bek. 146 af 23/02/2011).
Det betyder, at uddannelsesvejen bliver kortere og mere fleksibel end tidligere.


Uddannelsen er normeret til 1 studenterårsværk pr. 1. januar 2012.
1 studenterårsværk er en heltidsstuderendes arbejde i 1 år og svarer til 60 ECTS-point (European Credit Transfer System), men det er muligt at gennemføre uddannelsen på deltid sideløbende med et fuldtidsarbejde.


Optagelseskrav

Optagelse på diplomuddannelsen forudsætter en af nedenstående:
Kommunomuddannelsen på VVU-niveau samt to relevante valgfag indenfor socialt arbejde*
• Anden relevant uddannelse på niveau med en kort videregående uddannelse eller en mellemlang uddannelse
• En relevant videregående voksenuddannelse (VVU)
• En realkompetence af dine samlede kvalifikationer
Samt mindst to års relevant erhvervserfaring efter endt adgangsgivende uddannelse.

* Social og sundhed og Sociale teorier
Uddannelsens indhold og forløb

Uddannelsen består af fire obligatoriske moduler, et valgfag og afsluttes med et afgangsprojekt i en selvvalgt socialfaglig problemstilling.

Obligatoriske moduler:
Modul 1:
Valg og anvendelse af teori - forskellige teoretiske perspektiver på sociale problemer - 10 ECTS
Modul 2:
Metodiske valg i praksis - fra teoretisk refleksion til reflekterede beslutninger og systematisk udøvelse af socialt arbejde – 10 ECTS
Modul 3:
Organisering, samarbejde, økonomi og retlige rammer omkring socialt arbejde – indenfor og på tværs af fag og sektorer – 10 ECTS
Modul 4:
Socialarbejderens deltagelse i udvikling af og produktion af viden til det sociale arbejde – indenfor og på tværs af fag og sektorer - 5 ECTS

Valgfrit modul:
Modul 5: Valgfag – 10 ECTS

Afgangsprojekt – 15 ECTS
Professionshøjskolen Metropol forventer at kunne udbyde en uddannelse i socialt arbejde på VVU-niveau fra januar 2013.
VVU i socialt arbejde bliver en selvstændig uddannelse, der giver kompetence til at rådgive, administrere og sagsbehandle inden for det sociale område.
Uddannelsen giver endvidere den studerende adgang til videreuddannelse på diplomniveau indenfor det sociale område.

DET ER EN DISCOUNT UDDANNELSE!
Discount (engelsk ord for rabat) bliver på dansk brugt til at beskrive lavpris indenfor handel. Ordet discount bliver brugt når man primært fokuserer på en lav pris ...
østerbro er ikke logget ind   Besvar med citat