Se enkelt indlæg
Gammel 26-01-2012, 01:05   #4
Piamus
Afhængigheds tegn af K10
 
Tilmeldingsdato: 01-02 2011
Lokation: København
Indlæg: 314
Blog Indlæg: 1
Styrke: 8
Piamus er ny på vejen
Der er lige trådt en ny lov om fleksydelse i kraft i denne måned, og som jeg læser den, kan du først komme på "efterløn/flexydelse" når du er 67år.


Citat:
I lov om fleksydelse, jf. lovbekendtgørelse nr. 871 af 6. juli 2007, som ændret bl.a. ved § 2 i lov nr. 108 af 26. februar 2008 og senest ved § 3 i lov nr. 1540 af 21. december 2010, foretages følgende ændringer:

1. § 1 a affattes således:

»1 a. Fleksydelsesalderen er 60 år.

Stk. 2. Fleksydelsesalderen er dog

1) 60½ år for personer, der er født i perioden fra den 1. januar 1954 til og med den 30. juni 1954,

2) 61 år for personer, der er født i perioden fra den 1. juli 1954 til og med den 31. december 1954,

3) 61½ år for personer, der er født i perioden fra den 1. januar 1955 til og med den 30. juni 1955,

4) 62 år for personer, der er født i perioden fra den 1. juli 1955 til og med den 31. december 1955,

5) 62½ år for personer, der er født i perioden fra den 1. januar 1956 til og med den 30. juni 1956,

6) 63 år for personer, der er født i perioden fra den 1. juli 1956 til og med den 31. december 1958,

7) 63½ år for personer, der er født i perioden fra den 1. januar 1959 til og med den 30. juni 1959, og

8) 64 år for personer, der er født efter den 30. juni 1959, jf. dog stk. 3.

Stk. 3. For personer, der er født efter den 31. december 1962, er fleksydelsesalderen 3 år før folkepensionsalderen, jf. lov om social pension.«

https://www.retsinformation.dk/forms...aspx?id=139972
Her kan du læse om muligheden for at vælge fra nu og melde til senere.

Citat:
Fortrydelsesordning


§ 3 a. En person, der tilmeldes fleksydelsesordningen, og som forud for tilmeldingen har fravalgt at betale bidrag til efterlønsordningen, kan opnå ret til fleksydelse efter denne lov, hvis den pågældende

1) indtil tilmeldingen til fleksydelsesordningen uafbrudt har været medlem af en arbejdsløshedskasse

a) senest fra det 24. år, hvis personen er født den 1. januar 1973 eller senere, eller

b) senest fra den 1. januar 1997, hvis personen er født før den 1. januar 1973, og

2) har indbetalt fleksydelsesbidrag uafbrudt fra tilmelding til fleksydelsesordningen indtil fleksydelsesalderen.

Stk. 2. Det er en betingelse, at tilmeldingen til fleksydelsesordningen sker, mindst 15 år før personen når fleksydelsesalderen, jf. § 1 a.

Stk. 3. For personer, der indtil tilmeldingen til fleksydelsesordningen har indbetalt efterlønsbidrag efter § 75 i lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., som ikke senere er tilbagebetalt, medregnes indbetalingerne til opfyldelse af kravene i stk. 1 og 2.

Stk. 4. Fleksydelsens størrelse fastsættes efter bestemmelserne i § 17, dog således, at fleksydelsen nedsættes i forhold til det antal år, personen ikke har indbetalt efterløns- eller fleksydelsesbidrag, jf. § 2, stk. 1, nr. 4, og § 2 a. Nedsættelsen sker med 2 pct. af sygedagpengenes højeste beløb for hvert hele års manglende bidragsbetaling.

Stk. 5. Der kan ikke efterbetales manglende bidrag.

Stk. 6. Direktøren for Arbejdsdirektoratet fastsætter nærmere regler om anvendelsen af denne bestemmelse

https://www.retsinformation.dk/forms....aspx?id=31311
Håber du finder ud af hvad der er bedst for dig.

Jeg er selv i vildrede om hvor hvidt jeg skal få mit efterlønsbidrag udbetalt eller ej. Med diagnosen sclerose, er jeg ikke engang sikker på jeg lever når jeg er 67år og da slet ikke i arbejde, så jeg spekulere som en gal.

Hilsen

Piamus
Piamus er ikke logget ind   Besvar med citat