Se enkelt indlæg
Gammel 04-11-2016, 15:47   #8
phhmw
Jeg bor her på K10
 
Tilmeldingsdato: 08-12 2005
Lokation: Dragør Danmark
Indlæg: 8.717
Styrke: 24
phhmw er fast beboer på K10phhmw er fast beboer på K10phhmw er fast beboer på K10
Serviceloven er revideret færdig

Bør læses nøje.

http://www.sim.dk/media/18169/endeli...stemmelser.pdf

https://www.facebook.com/groups/7953638673/

Kære Mogens Wiederholt. Spastikerforeningen

Hvis muligt, kan du bekræfte, at denne revision i skrivende stund er at betragte som de nye regler, kommunerne og borgerne har at rette sig efter? S.U.
http://www.sim.dk/.../endelig-aftale-om-revision-af...
Eller skal revisionen gennem Folketinget eller ønsker man bare justering af reglerne gennem en Vejledning? S.U.

Jeg har kun scannet revisionen løst igennem og kan se enkelte steder, hvor der er brugt flotte ord og sammensat, i tilsyneladende, gode sætninger.

Eksempel.

"Lettere og hurtigere sagsbehandling i sager om hjælpemidler og forbrugsgoder til gavn for både kommuner og borgere.

Der gives i enkle og entydige sager mulighed for at anvende forenklet sagsbehandling ved ansøgninger om hjælpemidler og forbrugsgoder.

Der indføres obligatorisk brug af "tro-og love erklæringer" ved genbevilling af hjælpemidler, hvis borgerens funktionsevne i al væsentlighed er uændret.

Endelig gives der mulighed for, at kommunen kan vælge at gøre brug af "tro-og love erklæringer" ved reparation af hjælpemidler og i den forbindelse opsætte faste kriterier for reparationen
"

http://www.ft.dk/.../20121/almdel/so...04/1234199.pdf

Hvor mange kommuner, mon indtil nu, har gjort brug af "Tro - og love erklæring"? Som har eksisteret siden 2011.

Hvor mange kommuner tror du har fulgt denne ordre fra ministeriet fra anno 2005, netop omhandlende at kommunerne skal vedtage og offentliggøre sociale sagsbehandlingsfrister iht Retssikkerhedslovens § 3 stk 2 herunder meget KORTE frister samt netop reparation af bevilget ekstraudstyr.

Som man nu vil indskærpe gennem en Vejledning som ingen juridisk er pligtig til at følge, i forhold til en Bekendtgørelse, Lov eller Principafgørelse fra Ankestyrelsen.

Mon nu alle 98 kommuner fra nu af, kan fremvise alle sagsbehandlingsfrister iht Retssikkerhedslovens § 3 stk.2 vedtaget af de 98 kommunalbestyrelser og offentliggjort?

Det er jeg yderst skeptisk over for da Retssikkerhedsloven blev vedtaget den 1. juli 1998, skærpet 2009 af Karen Jespersen,V tidligere velfærdsminister L117 og endnu kan der ikke findes een eneste kommune, som har offentliggjorte sagsbehandlingsfrister, inden for ALLE områder der udmunder i en kommunal afgørelse og dermed en ankemulighed.

http://www.danskeaeldre.launch-it.dk/.../4992...

"Brev til samtlige kommuner fra ministeriet 2005

Departementet, Holmens Kanal 22, 1060 København K

Tlf. 3392 9300, Fax. 3393 2518, E-mail sm@sm.dk

KPU/ J.nr. 222-1559

Samtlige amtskommuner, Københavns, Frederiksberg Kommune og Bornholms Regionskommune

8. september 2005

Fastsættelse af tidsfrist for ansøgninger om reparation af særlige indretninger.

Ministeriet skal hermed takke for modtagelse af bidrag til besvarelse af spørgsmål fra Folketinget om fastsættelse af tidsfrist for ansøgninger om reparation af særlige indretninger. Ministerens svar til Folketinget vedlægges.

Ministeriet har noteret sig, at der ikke i alle tilfælde er fastsat en tidsfrist, der omhandler afgørelse i sådanne sager.

I den forbindelse skal ministeriet understrege, at de enkelte afgørelser, en kommune eller en amtskommune træffer, skal være omfattet af en tidsfrist jf. retssikkerhedslovens § 3, stk. 2. Dette gælder, selv om afgørelser i den enkelte type af sager i praksis typisk træffes efter selv meget kort sagsbehandlingstid.

§ 3. Kommunen og amtskommunen skal behandle spørgsmål om hjælp så hurtigt som muligt med henblik på at afgøre, om der er ret til hjælp og i så fald hvilken.

Stk. 2. Kommunen eller amtskommunen fastsætter en frist for, hvor lang tid der må gå, inden der skal være truffet en afgørelse. Hvis denne frist ikke kan overholdes, skal ansøgeren skriftligt have besked om, hvornår ansøgeren kan forvente en afgørelse.

I den forbindelse skal ministeriet henstille, at de myndigheder, der således ikke lever op til kravet i retssikkerhedslovens § 3, stk. 2, om fastsættelse af en frist for, hvor lang tid der må gå, inden der skal være truffet afgørelse i sager vedrørende reparation af særlige indretninger i handicapbiler, til snarest at bringe forholdet i overensstemmelse med lovgivningen."

Jeg håber, at min skepsis bliver gjort til stor skamme.

Med venlig hilsen

Bilag http://muskelsvindfonden.dk/.../folk...kommunerne.../ & http://www.ft.dk/.../forespoe.../F16...orhandling.htm... LÆS & LYT
phhmw er ikke logget ind   Besvar med citat