Se enkelt indlæg
Gammel 20-06-2007, 01:18   #4
Hejdien
Gæst
 
Indlæg: n/a
RE: Invaliditetsydelse ved pension ???

Ja jeg har godt nok ikke sovet endnu men faldt alligevel over den her som jeg lige ville skynde mig at sætte ind, bemærk de sidste ord i beskrivelsen af IY

Citat:
Invaliditetsydelse

Hvad er invaliditetsydelse og hvem kan søge?

Invaliditetsydelse er en ydelse som man tidligere kunne søge og blive tilkendt af kommunen, hvis man på trods af sin invaliditet, kunne/kan klare at have et arbejde og dermed en indtægt trods sin invaliditet/handicap. En betingelse for at kunne blive tilkendt ydelsen var at man var berettiget til højeste eller mellemste pension. Ydelsen er beregnet til at dække de ekstra udgifter, der følger med ens invaliditet/handicap. Invaliditetsydelsen er skattefri og bortfalder ved overgang til folkepension.

Efter den nye pensionslov som trådte i kraft den 1.1.2003, er det ikke længere muligt at søge om invaliditetsydelse efter pensionslovens § 21. I stedet kan man søge kommunen om at få dækket nødvendige merudgifter i henhold til Servicelovens § 100, hvis man er mellem 18 og 65 år og hvis man har en varig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, her er det dog en betingelse, at udgiften ikke kan dækkes efter anden lovgivning.

Merudgiftsydelsen i henhold til Servicelovens § 100 er skattefri og bortfalder ligeledes ved overgang til folkepension.

Modtager man invaliditetsydelse, er der ingen grænser for, hvor mange timer man må arbejde ugentligt. Invaliditetsydelsen er skattefri og er uafhængig af andre indtægter. Invaliditetsydelsen bortfalder ikke, selvom man modtager sygedagpenge, arbejdsløshedsdagpenge eller bliver ansat i fleksjob

Hvis du på grund af dit helbred går væsentlig ned i arbejdstid og dermed i indtægt, bør du tale med din kommune, da du så måske skal overveje at søge pension. Du skal være opmærksom på, at modtager du Invaliditetsydelse og bliver tilkendt pension, vil du blive tilkendt pension efter reglerne om lov om Social Pension før 1.1. 2003.
fundet hos dragør kommune men loven er jo den samme over hele landet http://www.dragoer.dk/page89.asp
Også lige lidt mere nyttig viden

Citat:

invaliditetsydelse

Ydelsen udbetales kun, hvis den er tilkendt før 1.1.2003.Invaliditetsydelse kan ikke længere søges eller tilkendes.Som modtager af invaliditetsydelse har man ret til at få den ændret til førtidspension (efter reglerne gældende før 1.1.2003), hvis erhvervsevnen mindskes. Ligeledes har man ret til at få førtidspensionen ændret tilbage til invaliditetsydelse, hvis erhvervsevnen igen øges.

Bemærk

Invaliditetsydelse ikke er en social pension. Dette betyder, at man ikke kan få helbredstillæg, varmetillæg eller personligt tillæg. Der kan dog søges om bistands- og plejetillæg.


Ansøgning om ændring i henhold til ovenstående skal ske ved henvendelse til sagsbehandleren på pensionskontoret.
hentet hos brøndby men igen gælder det vel at loven er ens kortlink.dk/brondby/3yav
  Besvar med citat