Se enkelt indlæg
Gammel 04-10-2008, 10:57   #1
phhmw
Jeg bor her på K10
 
Tilmeldingsdato: 08-12 2005
Lokation: Dragør Danmark
Indlæg: 8.552
Styrke: 24
phhmw er fast beboer på K10phhmw er fast beboer på K10phhmw er fast beboer på K10
Nye regler om førtidspension og arbejde!

Nye regler om førtidspension og arbejde
2. oktober 2008

Nu kan førtidspensionister med førtidspension efter den ”gamle ordning” tage arbejde ved siden af uden risiko for at miste retten til førtidspension.

Folketinget har ændret lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspension med virkning fra 1.7.2008.

Meningen med ændringerne er, at det skal være mere attraktivt for førtidspensionister at arbejde, og at de nu får tryghed for at kunne bevare deres ret til førtidspension, selvom de i en periode begynder at arbejde.


Ændringen indeholder regler om:

Afskaffelse af reglerne om frakendelse af førtidspension ved arbejde
Reglerne om hvilende pension
Udvidelse af personkredsen for invaliditetsydelse.

Ingen frakendelse af førtidspensionen på grund af perioder med arbejde.

Lovændringen om at kunne bevare retten til førtidspension uanset arbejdsperioder gælder kun de førtidspensionister, der er tilkendt pension efter såkaldt ”gammel ordning” (reglerne før 1.1.2003). De førtidspensionister, der også modtager en privat pension, skal selv kontakte deres pensionsinstitut/selskab for at høre, om en eventuel forøget arbejdsindsats påvirker deres ret til den private pension.


Hvilende pension

Reglerne om hvilende pension betyder, at førtidspensionister ved en mere vedvarende og stabil arbejdsindtægt selv kan bede om at få sat pensionen i hvil. Hvis arbejdsmuligheden ændrer sig og arbejdsindtægten ophører, kan man anmode om, at pensionsudbetalingen genoptages uden ny pensionsansøgning.Med den nye lovændring skal også kommunen vurdere, om der er grundlag for at træffe afgørelse om at gøre en pension hvilende. Det gælder, hvis arbejdsindtægten vedvarende forventes at overstige det dobbelte af førtidspensionens grundbeløb (årligt 122.306 kr. i 2008).

Førtidspensionister kan også i disse tilfælde bede om at få genoptaget pensionsudbetalingen, hvis den erhvervssituation, som lå til grund for beslutningen om hvilende pension, er ophørt.Invaliditetsydelse

Samtidig er der sket en ændring af reglerne for invaliditetsydelse. Fremover har alle, der er blevet tilkendt førtidspension på gammel ordning ret til at modtage invaliditetsydelse i den periode, hvor førtidspensionen er gjort hvilende. Retten til Invaliditetsydelse sker i disse tilfælde uden forudgående individuel vurdering. Den enkelte skal selv anmode kommunen om at få udbetalt Invaliditetsydelse ved hvilende pension.Også alle, der ved lovændringens ikrafttræden 1. juli 2008, har hvilende pension, skal selv henvende sig til kommunen for at få tilkendt invaliditetsydelse, uanset om de hidtil har modtaget almindelig -, forhøjet almindelig -, mellemste - eller højeste førtidspension.


Det betyder også, at alle førtidspensionister på den ”gamle ordning”, der fremover kommer i beskæftigelse og får pensionen gjort hvilende, vil modtage invaliditetsydelse, uanset hvilken førtidspensionssats, de hidtil har modtaget.

Personer, der i dag har hvilende pension, bør snarest henvende sig i deres kommune for nærmere rådgivning og vejledning.

Hilsen Peter
phhmw er ikke logget ind   Besvar med citat