Se enkelt indlæg
Gammel 10-12-2018, 15:48   #34
phhmw
Jeg bor her på K10
 
Tilmeldingsdato: 08-12 2005
Lokation: Dragør Danmark
Indlæg: 9.657
Styrke: 26
phhmw er fast beboer på K10phhmw er fast beboer på K10phhmw er fast beboer på K10
Afvist ”bagatelskade” nu anerkendt med 10 % mén og 75 % erhvervsevnetab

https://elmer-adv.dk/nyheder/afvist-...hvervsevnetab/

Ankestyrelsen afviste, at et skub i ryggen kunne medføre en rygskade – nu er skaden anerkendt med 10 % mén og 75 % erhvervsevnetab.

Sagen er et ganske godt eksempel på, at de sager som arbejdsskademyndighederne betegner som ”bagatelskader” – og afviser at anerkende, fordi påvirkningen/belastningen ikke burde medføre andet end forbigående gener – også omfatter særdeles alvorlige tilskadekomster med store helbredsmæssige og økonomiske konsekvenser for den enkelte.

At denne skade alligevel blev anerkendt, skyldes alene, at pågældende og Uddannelsesforbundet valgte at føre sag.

AES afviste at anerkende tilfældet som en ulykke. Denne afvisning tiltrådte Ankestyrelsen i marts 2017 med ordene: ”Din diskusprolaps i lænden er ikke en arbejdsskade”.

Ankestyrelsen begrundede sin afgørelse med, at:

”påvirkningen af din ryg ved et skub og fald som det beskrevne ikke er så kraftigt, at belastningen lægeligt set kan have forårsaget den anmeldte diskusprolaps i din lænd. Der er tale om et skub i din ryg og ikke noget decideret slag, som efter vores vurdering vil kunne give en traumatisk opstået diskusprolaps”.

Derudover begrundede Ankestyrelsen:

”Det er også indgået i vores vurdering, at du cirka halvandet år før hændelsen blev opereret i lænden for diskusprolaps (…) Efter tidligere prolapser er der efter lægelig viden en betydelig risiko for reprolapser. Det vil sige, at en reprolaps vil kunne opstå tilfældigt og uafhængig af ydre påvirkning.”

phhmw

BEMÆRK venligt, at her påstår man, at der er forøgede BETYDELIG LÆGELIGE risiko for reprolaps. I Principafgørelse 108-13 påstår man at operation for lumbale operationer er RISIKOFRIE.
https://www.retsinformation.dk/Forms...aspx?id=160588

Endnu et bevis på, at borgerens interesser aldrig har 1ste prioritet.

VELBEKOMME!!!!!
UDARBEJDELSE AF STÆVNINGSUDKAST OG SENERE STÆVNING
På vegne af Uddannelsesforbundet udarbejdede vi dernæst et stævningsudkast, som vi sendte til Ankestyrelsen. Ankestyrelsen ville dog ikke genbehandle sagen, men skrev:

”(…) at det efter en lægelig vurdering ikke er tilstrækkeligt godtgjort, at hændelsen har udløst vedvarende smerter/vedvarende forværring. Det er indgået i vurderingen, at smerterne med overvejende sandsynlighed skyldes den påviste reprolaps, som ikke kan tilskrives hændelsen.“

Vi udtog herefter stævning mod Ankestyrelsen, som dernæst traf en ny afgørelse i november 2017.

Her anerkendte Ankestyrelsen, at der var sket en skade ved hændelsen, idet denne var ”(…) årsag til vedvarende smerter i lænderyggen. Vi anerkender derfor forværring af (den) forudbestående diskusprolaps og reprolaps i form af vedværende smerter i lænderyggen som en arbejdsskade.”

Sagen blev derfor hjemvist til AES.NY AFGØRELSE FRA AES
Læreren har flere gange forsøgt at genoptage sit arbejde på deltid efter sin skade, ligesom hun på ny blev opereret i 2017. Men efter flere sygemeldinger blev hun afskediget i 2018.

Nu har AES så truffet afgørelse om varigt mén med 10 % og (midlertidig) afgørelse om erhvervsevnetab med 75 %.

phhmw.

Når du har med en arbejdsskade at gøre skal du ikke tro, men vide. Stoppe med at lytte til omgivelserne men sætte dig ind i sagerne

Hilsen Peter
phhmw er ikke logget ind   Besvar med citat