Se enkelt indlæg
Gammel 16-04-2013, 20:21   #5
phhmw
Jeg bor her på K10
 
Tilmeldingsdato: 08-12 2005
Lokation: Dragør Danmark
Indlæg: 8.561
Styrke: 24
phhmw er fast beboer på K10phhmw er fast beboer på K10phhmw er fast beboer på K10
Højesterets domme vs Ankestyrelsen

http://www.ast.dk/nyheder/hoejesteretdomme/

Her kan du se dommene i de sager mod Ankestyrelsen, der har været forelagt højesteret.

Højesteretdomme fra 2005 og frem

Ny dom fra Højesteret om revalidering

Højesteret fandt, at en yngre kvinde ikke havde ret til revalidering, selvom hun var afskåret fra at opnå beskæftigelse inden for sit fag Sagen angik, hvorvidt en yngre kvinde ..
16. april 2013

Højesteretsdom om anerkendelse af en knælidelse
Den 15. maj 2012 har Højesteret afsagt dom, hvorefter Ankestyrelsen skal anerkende en forværring af en knælidelse som en erhvervssygdom. Østre Landsret havde frifundet ..
16. maj 2012

Højesteretsdom om merudgifter til tandbehandling
Højesteret har den 18. oktober 2011 afsagt dom i en sag om merudgifter til tandbehandling til en kvinde med en sjælden lidelse. Kvindens sygdom medførte blandt andet, at hendes ..
18. oktober 2011

Højesteretsdom om godtgørelse for varigt mén og erstatning for tab af erhvervsevne
Højesteret har den 21. juni 2011 afsagt dom om godtgørelse for varigt mén og erstatning for tab af erhvervsevne som følge af en arbejdsulykke, hvor skadelidte fik en strømstyrke gennem ..
22. juni 2011

Højesteretsdom om anerkendelse af en skulder-nakkelidelse som en erhvervssygdom
Højesteret har den 6. april 2011 afsagt dom i en sag om, hvorvidt en skulder-nakkelidelse i form af et højresidigt rotator cuff syndrom og nakkemyoser kunne anerkendes som en arbejdsskade. Der var ..
6. april 2011

Højesteretdomme fra 2005 og frem

Højesteretsdom om tab af erhvervsevne og om genoptagelse af spørgsmål om méngodtgørelse efter 5 år

Højesteret har den 10. februar 2011 afsagt dom i en sag om udmåling af erstatning for tab af erhvervsevne. Sagen blev ført af boet efter en bygningskonstruktør, som i 1991 fik en rygskade i ..
10. februar 2011

Højesteretsdom om beregning af folkepensionens grundbeløb
Højesteret har den 3. december 2010 afsagt dom om beregning af folkepension. Ved dommen har Ankestyrelsen fået medhold i, at genvundne afskrivninger var "indtægt ved personligt arbejde" og ..
8. december 2010

Højesteretsdom om dispensation for anmeldelsesfristen i en arbejdsskadesag
Højesteret har den 26. august 2010 afsagt dom i en sag om anerkendelse af en arbejdsulykke, som var anmeldt for sent. Dommen bestemmer, at der var en rimelig grund til den sene anmeldelse, og at Ankestyrelsen ..
26. august 2010

Højesteretsdom om skuldersygdomme hos slagteriarbejder
Højesteret har den 25. august 2010 afsagt dom i en sag om anerkendelse af dobbeltsidige skulderlidelser (rotatorcuff syndrom og slidgigt) som erhvervssygdomme. Dommen bestemmer, at Ankestyrelsen skal anerkende ..
25. august 2010

Højesteretsdom om beregning af erhvervsevnetabserstatning til deltidsansat
Højesteret har den 16. august 2010 afsagt dom i en sag om erstatning for tab af erhvervsevne til en kvinde, der blev udsat for en arbejdsulykke, og som på ulykkestidspunktet arbejdede på ..
17. august 2010

Højesterets dom om godtgørelse for varigt mén og erstatning for tab af erhvervsevne
Højesteret har den 13. august 2010 stadfæstet Ankestyrelsens afgørelse i en sag om godtgørelse for varigt mén og erstatning for tab af erhvervsevne. Sagen drejer sig ..
13. august 2010

Højesteretsdom om erstatning for tab af erhvervsevne
Højesteret har den 21. april 2010 frifundet Ankestyrelsen i en sag om erstatning for tab af erhvervsevne. Sagen drejer sig om en borger, som i 1990 kom til ..
22. april 2010

Højesteretsdom om erstatning for tab af erhvervsevne
Højesteret har den 29. januar 2010 med en flertalsafgørelse dømt Ankestyrelsen i en sag om erstatning for tab af ..
29. januar 2010

Højesteretsdom om beregning af folkepensionens grundbeløb
Højesteret har den 29. januar 2010 afgjort en sag om beregning af folkepensionens grundbeløb. Højesteret var enig med Ankestyrelsen i, at en fratrædelsesgodtgørelse måtte ..
29. januar 2010

Højesteretsdom om erstatning for tab af erhvervsevne
Højesteret har den 7. december 2009 hjemvist en sag til fornyet behandling i Ankestyrelsen. Sagen omhandler en serviceassistent, der blev udsat for et strømstød under sit arbejde. Han overgik mere ..
7. december 2009

ETC 12 sider med domme.

Hilsen Peter

Venligst ingen debat på denne side.
phhmw er ikke logget ind   Besvar med citat