Se enkelt indlæg
Gammel 22-03-2011, 12:36   #9
PiaCP
Lever på K10
 
PiaCPs avatar
 
Tilmeldingsdato: 17-05 2010
Lokation: Vejen
Indlæg: 1.532
Styrke: 10
PiaCP er ny på vejen
Mit brev:

Min arbejdsskade/livet MOD det system, der burde hjælpe mig starter tilbage i 2002.

Jeg ved godt at du sikkert har travlt og ikke synes du har tid at læse min historie, jeg lover dig, at jeg ikke har noget som helst uvæsenligt med, kun facts og ting jeg kan dokumenterer, ting der er sket i mit liv i de 10 år - siden jeg blev syg.

Jeg får en arbejdsskade på LM-Glasfiber (som det hed dengang) - heldigvis ikke en styren-skade,
men en arbejdsskade der ødelægger hele mit bevæg apparat, SID ønsker ikke at hjælpe mig med min sag - da der var alt for mange arbejdspladser på LM og de ville da ikke skyde sig selv i foden!
Jeg melder mig ud i arrigskab! 20 års fagforening spildt!

Mine skader, som jeg skal forsøge at få en hverdag til at hænge sammen, med:

Tennis/golf albuer, hvilke gør jeg intet kan bære og intet kan lave pga smerter - skuldre med væske og irritation i, der ikke kan afhjælpes kirurgisk, efterfølgende slidgigt i nakken, der smerter dagligt og meget samt til tider perioder op til 9 mdr. hvor jeg bliver svimmel ved den mindste bevægelse - til daglig, "kun" svimmel når hovedet lægges bagud, hvilket jeg aldrig gør. Disse handikaps har medført en svær hovedpine/migræne 24-7 - så jeg meget meget sjældent har energi til at være omkring mennesker, dertil er kommet lænderygsproblemer, der stammer fra bevægapparatet.

Jeg får i første omgang en revalidering men mine arme kan ikke holde til at skrive så meget som man gør i et studie,
så min lærer-uddannelse må jeg glemme alt om! Pokkers os!

Men jeg er slet ikke klar til at forlade arbejdsmarkedet.....så jeg opretter mit eget firma(2005), hvor jeg har en shop med naturlige vare samtidig med jeg arbejder som alternativ behandler, da svære løft, gulvvask, vinduesvask ja, selv afstøvning er et problem, hjælper min mand og min søn mig, meget!
Min arbejdstid ligger på gennemsnitlig 30-40 timer ugentlig.
Men da man tit "bare" sidder i en shop....ja, så er det ikke så fysisk krævende for mig og især da min familie og venner er rigtig gode til at hjælpe mig både til daglig og ved evt. messer og lign., går det faktisk fint.

Meen men men økonomisk går det bare slet ikke, min mand har i 3 år holdt mig oppe (nu i 2008)og nu er han ved at nå et punkt hvor det fungerer for ham mere.
Jeg er nød til at forsøge at redde vores forhold og søger et job - ved siden af min klinik (efterhånden er det mere klinik end shop og vi er flyttet, hvor min mand har indrettet en fantastisk klinik til mig).
Jeg får et aftenarbejde på Steins Laboratorium - tænker det går nok..bare 17-18 timer ugentligt og jeg kan stadig passe min klinik - super.
Efter den første uge - er mine arme dog fuldstændig ødelagte igen igen igen - jeg er faktisk meget chokeret over, at jeg ikke kan holde til mere.

Jeg bliver sygemeldt. De 18 timer får jeg - men for min klinik skal jeg udfylde et skema, mens jeg sidder og udfylder dette, efter bedste evne,
ringer jeg til kommunen, da jeg er i tvivl, er det arbejdstimer eller pengegivende timer de skal have som grundlag?
Svar "pengegivende - de andre kan vi ikke bruge til noget"
Resultat - 4 timer ugentligt er pengegivende, så jeg får INGEN sygedagpenge for min klinik!
Da jeg får svaret - mundtligt, får jeg også at vide at det ikke kan betale sig at klage, for det opnår jeg INTET ved!
Jeg er sikker på at de gør hvad de kan for at hjælpe mig, overvejer slet ikke, at de kunne finde på, at ville føre mig bag lyset!
Så jeg klager ikke.
Så i over 1 år lever jeg af 18 timers sygedagpenge......og tror at sådan skal det være!

I den tid bliver jeg arbejdsprøvet, men Reva har så svært ved at finde et sted der vil tage mig, med mine massive skånebehov, at de til sidst "laver" en stilling som hjælpelærer på en skole for handicappede unge. Denne stilling, findes på ingen måde, i det danske arbejdsmiljø!

Jeg møder ind - sidder på en stol, kan rejse mig og gå når jeg ønsker, skal ikke skrive på tavle, skal ikke skrive overhovedet, skal ikke forberede mig,
jeg har fået det lavet sådan at det er 3 dage om ugen, så jeg holder fri sammenhængende, da jeg har meget meget svært ved at køre bil, det gør bare så ondt!
De forsøger at sætte time antallet op, men det lykkes på ingen måde.
Jeg havde en del sygemeldinger i denne periode.
Jeg føler hele tiden, at beskæftigelsemedarbejderen på kommunen ikke tror mig, selvom der er mange lægelige papirer der udtaler det jeg gør.
på et tidspunkt læser jeg i min resourseprofil, at selvsamme skriver: (01/09/09)
"lægekonsulenten har vurderet på oplysningerne fra smerteklinikken og oplyser at (jeg) er i medicinsk smertebehandling samt smertehåndtering.
Allevia skriver at det ikke vil ændre arbejdsevnen, men det tager vi ikke til efteretning pt. idet (jeg) skal igennem en arbejdsprøvning først og derefter, når hun har gennemgået smertehåndteringsmodulet, vil der blive anmodet om en ny status med ny vurdering."
(dette er endnu en arbejdsprøvning, de henviser til de vil have mig igang med - altså nummer 2).

Da jeg i mellemtiden også har en sag kørende hos ASK og de nu anerkender 5% tennisalbue (jeg føler mig til grin) - kontakter jeg en advokat, da jeg godt kan se at jeg slet ikke formår at hjælpe mig selv, i denne jungle af bakker der bare går opad, konstant.

Advokaten finder også ud af at sagen på kommunen ikke hænger sammen.

Jeg går og venter på en ny arbejdsprøvning, men Reva formår ikke at finde en og konsulenten mener ikke at de vil være i stand til at finde en plads til mig, hun har talt om førtidspension, med mig, men jeg overvejer slet ikke den mulighed, endnu - jeg tror på, at hvis jeg kan få hjælp til at blive i mit eget firma, kan jeg stadig give noget og være noget på arbejdsmarkedet.Hun har ikke talt med beskæftigelsemedarbejderen på kommunen, men er ved at skulle til at skrive et brev til hende, da jeg taler med hende om morgenen. 1 time efter ringer min advokat til mig, hun har lige talt med samme beskæftigelsemedarbejder " Jeg har nu fået tilkendt FLEX" men uden timefastsættelse.

Jeg er lykkelig og tror at jeg nu får lov at være i mit eget firma - som jo har været lukket siden min sygemelding, da det må være det eneste sted jeg ikke er i vejen, i stedet for at være et aktiv, det mener min nye socialbehandler heldigvis også.
Jeg tror på livet igen - er glad og socialbehandleren beder os (min familie og jeg) om at gøre klinikken køreklar!
Jeg skal (efter bedste evne) lave en slags timeregnskab for mit firma, i den tid jeg har haft det.

Efter et møde på kommunen mellem de forskellige i det team - (jeg er ikke med) - bliver det besluttet, at de ikke vil give mig flex i egen virksomhed ligeledes bliver det besluttet, at de IKKE anerkender mine timer! (jeg arbejder i et utraditionelt erhverv, men, at fjerne mine timer, fordi de ikke har kendskab til min linie- synes jeg er lidt langt ude) dette gør de også i hht. at jeg ikke klagede dengang jeg ikke fik sygedagpenge pga. de pengegivende timer. - Her undres jeg igen igen....jeg har flere gange talt med beskæftigelsemedarbejderen om netop denne sag, men får gang på gang følgende sætning:
"Det kan vi ikke gøre noget ved" eller "det synes jeg du skal glemme alt om" eller " det gider jeg ikke høre på igen"

Det aller aller værste synes jeg er søreme at Ankenævnet giver kommunen lov til at fjerne mine timer!
Fordi jeg ikke vil udleverer mit regnskab. Det føler jeg bestemt ikke trang til, for når de kan fjerne mine timer - uden mit regnskab!
Så kan de skisme også give mig dem retur - uden!

Min nye socialrådgiver kæmper en brav kamp for at få mig i flex i egen virksomhed - men hun forflyttes til en anden afdeling. - suuk-

Jeg får en ny igen. Hun er en sag helt for sig selv!
Hun starter mødet med at true mig. Hun anklager mig faktisk for social bedrageri!
Bliver ved med at sige, uden at have belæg herfor, at jeg arbejder i eget firma!
Hun hører intet jeg siger, hun vil have mig på kursus! Jeg skal gå 31/2 km (hun siger 2 - men det er ikke den bus-gg-) op til bussen - tage bussen til byen, gå derfra og om til kursusstedet, som jeg ikke kan få at vide hvor er, i forhold til bussen, hun er så sød at sige, at jeg jo altid kan hvile mig - når jeg kommer frem! Man skal skrive 0g lære at skrive ansøgninger! Jeg er en af dem, der mens jeg var ledig i både 8'erne og 90'erne fik langt over 500 afslag på 1 år! Jeg har taget og fået mange kurser i benævnte og er både kontorassistent og sprog"idiot".!!!

Min læge sygemelder mig, dette skal hun gøre 3 gange før den anerkendes!

I mellemtiden har jeg måttet fyre min advokat, for ud over at ringe og få min flex igennem, har hun vist sig komplet uduelig -
dette koster mig OVER 40.000 kr!

Nu har jeg fået en ny "hjælper" en socialkonsulent der kan love og paragraffer og for en gangs skyld føler jeg en slags ro.

Beskæftigelsesmedarbejderen har overtrådt et hav af love/paragraffer og hun tager sin afsked, da vi klager over hende,
så denne klage får vi intet ud af, da den ikke kan følges til dør, når medarbejderen ikke er ansat mere.

Vi holder et fællesmøde på kommunen, den nye beskæftigelsemedarbejder - hendes chef - en hjælpemiddelkonsulent - deres lægekonsulent - min kiropraktor - min læge - min socialkonsulent og jeg i september 2010, aftaler at de afventer forskelge undersøgelser og at de derefter vil se hvad de så vil med mig.

I Jan 2011 får jeg en udtalelse fra en kirurg der ikke kan hjælpe mine skuldre, tilstanden er stationær.

Kommunen ønsker en undersøgelse af en arbejdsmediciner, hvilken de får i feb 2011.


Arbejdsmediciner udtaler bla:

"Tilstanden har i det væsentlige samme samme karakter som som tidligere, men symptomerne er blevet mere udtalte.
Hovedpinen fylder rigtig meget, den er en følge af symptomerne i nakke og arme og der er også tilkommet væsentlige lænderygproblemer, der begrænser hendes funktionsniveau.

Hun er optimalt medikamentalt behandlet. Der findes ikke andre behandlingsmuligheder. Jeg finder heller ikke, at der er nogen resterhvervsevne, der med nogen sandsynlighed vil kunne udnyttes.
Forudsat hun kan passe på sig selv, må jeg opfatte tilstanden som stationær, men det er svært i en dagligdag, hvor der også er forskellige ting der skal gøres.

Skånebehov som tildligere, hun skal undgå enhver fysisk belastning og enddog blot lettere brug af armene, der provokerer symptomerne. Armene skal bruges tæt ved kroppen. Hun skal undgå ensidighed og enhver form for kraftbrug. Vigtigt er, at hun ikke må foretage sig noget, der provokerer smerterne.

Jeg ser ingen behandlingsmuligheder, der kan genskabe blot noget af hendes erhvervsevne."


Jeg sender denne til beskæftigelsemedarbejderen og venter 1 mdr., da jeg igen igen spørger til deres svar på hans udtalelse, kommer dette svar retur:

"Vi peger på en funktionsevnevurdering for at få en vurdering af din funktionsevne og efterfølgende skal der foretages en afklaring af din arbejdsevne i en praktik med henblik på at du komme ud i fleksjob.
Målet er at der skal findes et fleksjob til dig."


JF. ovenstående kan jeg derfor ikke forstå, hvorfor man ikke efter indhentelse af udtalelser Arbejdsmedicinsk afdeling har taget disse udtalelser til sig og rettet sig herefter. I udtalelsen står der klart at jeg igen arbejdsevne har. Alligevel vil man stadig sende mig i arbejdsprøvning for at kunne finde et fleksjob. Arbejdsmedicinskafdeling skriver klart at jeg ikke kan varetage et job og derfor burde man vel sende mig i arbejdsprøvning for at se om min arbejdsevne stadig er tilstede for at kunne opfylde betingelserne for fleksjob. Jobcenteret vil dog kun forholde sig til fleksjob og ikke førtidspension som speciallægens erklæring ellers viser hen til.
I forbindelse med indhentning af de lægeoplysninger fra arbejdsmedicinskafdeling, blev udtalelserne lagt over lægekonsulenten til vurdering af om man ud fra denne udtalelse kunne vurdere om der var oplysninger nok til at tage stilling til om der skulle laves en indstilling til førtidspension. Jf. vedlagte mail fra beskæftigelsemedarbejderen kan jeg nu se at man åbenbart fastholder tidligere afgørelse om at jeg kan bestride et fleksjob. Jeg er dog ikke blevet gjort bekendt med hvad lægekonsulenten har vurderet og jf. retssikkerhedsloven §12 har Jobcenteret derfor ikke overholdt deres partshøringspligt.

Jeg har før indsendt en aktindsigtserklæring - der blot skulle følges op på løbende(dvs. at de skulle fremsende alle nye oplysninger i min sag - til mig - hvergang) - denne er altså ikke respekteret/overholdt.


Jeg stiller mig meget meget undrende overfor hvorledes en kommune kan forsvarer, at nedbryde en borger endnu mere end jeg er i forvejen, når de tager lægens udtalelser i alvorligt - man kunne jo få den formodning, at de slet ikke bruges, som tilbage i sept. 2009, at de ikke vil tage den til efterretning. Undskyld mig, men de er socialrådgivere, beskræftigelsemedarbejdere osv men ingen af dem er læge, vel?
Hvorfor indhente erklæringer, der smides bort, når de ikke opfylder de ønsker kommunen selv ønsker?

Så lige nu ser mit liv ud som følger:

Jeg har en hverdag der er fyldt med smerter, hvor det meget smertestillende jeg indtager slet ikke får fat i det hele, men efter smerteklinikkens mening, kommer vi det ikke nærmere.
Jeg kan faktisk intet lave i mit hjem!
Er atter på vej op - men har været meget meget langt nede psykisk - pga kommunens behandling af mig og fornemmelsen af ikke at betyde noget som helst, med det mener jeg ikke arbejdsmæssigt, det har jeg lært at leve med, nej psykisk - mine meninger og mit ønske for resten af mit liv, betyder intet!
Mit ægteskab har lidt umådeligt meget - ikke under min arbejdsskade, men under disse 10 års efterfølgende mistænkeliggørelse og nedgørende behandling!
Samt at jeg ikke en eneste måned har haft penge nok til underhold, så min mand har understøttet mig - hvergang, samt at han har betalt langt over 60.000 kr til "hjælpere" jeg måtte have, så kommunen ikke snød mig igen, som de gjorde tilbage ved min sygemelding igen i 2008!

Er dette sådan man skal behandles, som syg i Danmark?
Er dette det Danmark i siger har plads og hjælp til alle?
Er dette det danmark du ønsker, eller starter du nu med en forandring med at hjælpe mig,
med at fortsætte resten af mit liv, med de smerter jeg har nu og ikke de smerter jeg kan få ved, at
lade kommunen forsætte sin meningsløse arbejdsprøvning og menneskelige behandling af mig?
Har de ikke snart brudt lovgivningen nok? Og der mener jeg ikke kun den åbentlyse og åbenbare iflg. retssikkerhed osv.,
men i høj grad også den iflg. menneskeligheden.

Sig mig om du ønsker, at blive syg og skulle behandles således?
__________________
Pensionist pr.1.4.2012

You must be the change - you want to see in the world.

Mahatma Ghandi
PiaCP er ikke logget ind   Besvar med citat