Se enkelt indlæg
Gammel 05-02-2011, 15:29   #1
østerbro
Lever på K10
 
Tilmeldingsdato: 14-06 2010
Lokation: københavn
Indlæg: 1.104
Styrke: 10
østerbro er rigtig godt på vej
retssikkerhed i sagsbehandling

flere har spurgt om kommunerne må nægte en ydelse
lov om retssikkerhed
www.dch.dk/publ/retssikkerhed

KOMMUNALT SELVSTYRE
I Danmark har vi kommunalt selvstyre, hvilket indebærer, at hver kommune og amt selv prioriterer mellem forskellige indsatsområder. Men det betyder ikke, at kommuner og amter har fuldstændig frit valg i prioriteringen af de midler, der er til rådighed. Lovgivningen sætter grænser for råderummet, men denne grænsedragning kan ikke være skarp, når lovgivningen ikke er klar og præcis. Sammenfald af kommunalt selvstyre og skønsmæssig lovgivning giver derfor problemer i forhold til den enkelte borgers retssikkerhed.

Det kommunale selvstyre giver adgang til et politisk skøn, og kommunernes ret til at udøve politiske skøn skal naturligvis respekteres. Det politiske skøn må imidlertid ikke forveksles med det retlige skøn, som lovgivningen lægger op til. Det er to helt forskellige skøn, og de må ikke blandes sammen. Når en kommune optræder som forvaltningsmyndighed skal den som andre offentlige myndigheder overholde lovens regler, herunder forvaltningsloven, udøve lovmæssig forvaltning og følge god forvaltningsskik. Kommunen har budgetmyndigheden og dermed retten til at fastsætte et vist niveau for de kommunale serviceydelser som f.eks. daginstitutioner, skoler, biblioteker og hjemmehjælp. Men retten til at fastsætte det kommunale serviceniveau er ikke en fuldstændig frihed.

En kommune kan ikke nægte at yde en social ydelse med den begrundelse, at der ikke er flere midler på kontoen det år. Så vidt rækker det politiske skøn ikke, her må loven respekteres.


Det er især de bestemmelser, der pålægger kommunen eller amtet pligt til at have forskellige tilbud, som kan føre til forskellige serviceniveauer. Ifølge loven skal tilbudene udbydes, men der findes sjældent noget klart svar på, hvor længe en borger skal finde sig i at vente på at få det enkelte tilbud.

Inden for sociallovgivningen har serviceniveauet f.eks. betydning for ydelser som fleksjob, botilbud, hjemmehjælp, dagtilbud m.m.
østerbro er ikke logget ind   Besvar med citat