K10 - Flexjob & Førtidspension

K10 - Flexjob & Førtidspension (http://www.k10.dk/index.php)
-   Alt det andet (http://www.k10.dk/forumdisplay.php?f=30)
-   -   Fra revalidering til kontanthjælp (http://www.k10.dk/showthread.php?t=16706)

Mulle83 14-02-2011 11:21

Fra revalidering til kontanthjælp
 
Jeg har nu gået i ca. 4½ år efter min bilulykke.. Først på sygedagpenge og i 08 overgået til revalidering, fordi kommunen mente, jeg bare skulle "have tid" til at vende tilbage på fuld tid.

De har nu endelig indset, jeg har varige nedsatte skånehensyn og dermed ikke skal tilbage til arbejdsmarkedet på ordinære vilkår.

Nu ligger landet sådan, at de vil smide mig på kontanthjælp, hvor jeg kan få lov at blive videreafklaret sandsynligvis mhp. et fleksjob. Indtil nu har jeg været i 3 afklaringsforløb. 1 på skole/virksomhed, 1 i en virksomhed og 1 på Madsen & Madsen i Kolding, afsluttet medio juni sidste år.

Siden da har min sag nærmest stået stille og jeg har skullet rykke dem for at der skete noget. I september 2010 kom jeg så til en speciallæge, som bekræftede mine varige skånehensyn.

Nu har kommunen som sagt endelig indset, at jeg ikke vender tilbage på ordinære vilkår - og dermed er min revalideringsplan ikke længere aktuel og de vil derfor lade mig overgå til kontanthjælp.

Kan det passe, at de ikke kan "omklassificere" en revalidering, således at man kan afklares videre og forhåbentlig snart få sagen lukket og slukket? Vi burde efterhånden være så tæt på mål, at det er rigtig ærgerligt, hvis sagen "starter forfra", fordi det skifter afdeling. Samtidigt stiller det jo selvfølgelig også en dårligere rent økonomisk - også fremover, hvis man rent faktisk godkendes til fleksjob.. Ment på den måde at man normalvis ville kunne modtage ledighedsydelse, til man finder et fleksjob, hvis man er godkendt, mens man var på revalidering eller sygedagpenge. Hvorimod hvis man går på kontanthjælp, så er det den sats, man modtager, til man finder et job.

LUM 14-02-2011 11:43

Faktisk er det mere et spørgsmål om vilje fra kommunens side, for ifg loven omkring revalidering så SKAL revalideringen stanses hvis jobplanen ikke længere er reloevant, ikke kan følges ell.

PÅ det led er den altså helt okay. Men desvære også en af de ting folk ikke bliver vejledt i inden de skriver under på en revalidering... folk hopper i med bække ben, og ser kun på den øhonomiake fordel, desværre.

MEN ifg Bekendtgørelse af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats:
https://www.retsinformation.dk/Forms...x?id=128679#K9

Citat:

§ 27. Personer, der er omfattet af § 2, nr. 1-4, kan få udarbejdet en jobplan for, hvordan mulighederne for at få varig beskæftigelse på det almindelige arbejdsmarked kan forbedres.

Stk. 6. Jobplanen skal revideres, hvis dette er begrundet i personens situation, eller hvis der er væsentligt ændrede forudsætninger på arbejdsmarkedet, som gør en revision hensigtsmæssig.
Der står meget mere i den bekendtgørelse der har relevans for dig, så den bør du sætte dig ned og læse i gennem. Du hører i øvrigt pt under gruppe 4.

Nå men, det er da et forsøg værd at anke, ud fra §27 stk6 eller fremføre det ved partshæøringen. Og så naturligvis holde fast, så den kan komme videre i systemet, for det kunne jo være...
Jeg har den selv med i min egen sag, der mener jeg også den burde være blevet brugt, men det blev den ikke... MEN at den burde være blevet brgt ændre altså ikke ved det faktum at en stansning af ydelsen stadig vil være helt lovlig og okay.

At du stilles dårligere økonomisk, er kun noget der har interasse for din kommune, der til er det ikke indarbejdet i loven at der skal tages hensyn til at folk har sagt sig så hårdt i det at de ikke kan klare sig med en KHJ, og derfor nytter det ikke et hak at bruge den økonomiske side som agument, heller ikke selv om at du har evt ekstra udgifter ifb det du fejler, for det kan du søge tilskud til efter andre §§ og love.

Din sag bør ikke starte forfra, der bør stå noget omkring hvad de stiler efter du kan, (håber jeg) det kan du naturligvis bruge, lige som din ressourceprofil, og evt tidligere arbejdsprøvninger speciallægeerklæringer osv osv kommer til at bestemme en hel del omkring hvor du starter i KHJ systemet.

zolskin 14-02-2011 15:09

Er det blevet undersøgt om der er mulighed for om du kan komme på sygedagpenge? spørg sagsbehandleren

Jeg har selv fået afbrudt virksomhedsrevalidering og blev sat på sygedagpenge igen - mit forløb har varet snart 4 år hvor jeg har været i gang med det ene efter det andet

Mulle83 15-02-2011 01:32

Tak fordi I besvarer - det betyder enormt meget, når man sidder frustreret og søvnløs pga. de mange tanker, der kører rundt i hovedet :)

Jeg har min advokat med inde over det hele og hun har ytret ønske om at få lov at besvare partshøringen, når den kommer. Hun er ligeledes uforstående overfor, at de nu vil overføre mig til kontanthjælp.

Dog er jeg klar over, det ikke er kommunens problem med den økonomiske situation ifm. kontanthjælp - man ærgrer sig bare over, de ikke har været "hurtigere på aftrækkeren", eller bedre til at informere omkring helheden.

Jeg har ikke spurgt min sagsbehandler, om der er mulighed for sygedagpenge igen. Det troede jeg ikke, man kunne, når man var overført til revalidering fra sygedagpenge midt en en forlængelse?

LUM 15-02-2011 08:31

Det kan man heller ikke med mindre man er blevet langtidssyg på ny sygdom OG i ens reva periode har optjent retten til sygedagpenge (læs timer nok) Det ligger der en principafgørelse på.

Og ja det ER møg frustrerende. Jeg holder på at hvis bare kommunerne GAD bruge arbejdsevnemetoden, OG vejlede/informere så ville tingene gå meget meget lettere, men sådan er det bare ikke.

ladybird 15-02-2011 12:36

man skal have dagpengeret i sin akasse for at kunne få genoptaget sine sygedagpenge. Er man faldet for varighedsbegrænsgningen i den pågældende sygesag da skal det være ny sygdom der udløser ret til ny sygedagpenge periode.

Under revalidering optjener man ikke timer ift til beskæftigelses kravet men man må gå op til 5 år tilbage for at tælle timer hvis der har været afbrudte perioder uden timer pga sygdom eller barsel. Ellers må man gå 3 år tilbage.

Fultidsforsikrede skal finde ca 1976 timer og deltidsforsikrede 1267 timer.

Der er principafgørelse på at have ret til genoptagelse af sygedagpenge eller nye sygedagpenge pga ny sygdom fx hvis man bliver langtids syg under revalidering eller hvis man fx får tilbagefald af sygdom og endnu er faldet for varigedsbegrænsning dvs 52 ugers sygepenge indenfor periode på 18 mdr.

Mulle83 16-02-2011 02:32

Tak for svarene vedr. sygedagpenge, men hvordan og hvorledes er det med mit fremhævede spørgsmål?

Kan man virkelig ikke "omklassificere" en revalidering? Altså.. hvis den først er mhp. selvforsørgende fuld tid - og det viser sig ikke at være tilfældet?

LUM 16-02-2011 08:59

Jo det kan man godt, for kommunen kan godt revalidere til fleks, det er et spørgsmål om vilje fra kommunens side.

Antaget du laver en direkte ansøgning på omlægning af reva, via §27 stk 6 til en reva med henblik på fleks, og du får afslag. Dette afslag anker du.

Det mest sandsynlige der vil ske er at beskæftigelselsankenævnet vi. stadfæste kommunens afgørelse, altså give dig afslag, netop fordi en revalidering ifg loven skal stile mod et helt alm job.
Der står IKKE at kommunen IKKE må revalidere til fleks, og derfor er det muligt, men der står heller IKKE at kommunen bør eller skal, og derfor er et afslag på en sådan omlægning meget realistisk at regne med at få.

Når jeg skriver alm job, bør jeg faktisk skrive selvforsørgelse, for nogen er et deltidsjob jo realistisk at blive selvforsørgende på, dog vil det kunne give problemer senere i firhold til en evt tildeling af fleks, fordi en evt ledighedsydelse der så skal regnes ud fra de færre timer, og derfor kan jeg ikke råde dig til den løsning, med mindre du er sten sikker på ikke at få det dårligere, værgen med nuværende eller evt kommende skavanker... altså et dårligt valg, men bestemt muligt hvis det er det, du ønsker

Jeg vil ikke råde dig til at gøre det, men du har muligheden for at søge om omlægning af din reva til et deltidsjob. Der skal du så gøre det meget tydeligt at der er sandsynligt at du kan klare dig for den lavere løm i al fremtid.
Du kan også søge om omlægning til fleks, men der er mange flere ting der skal være opfyldt, bla vil kommunen helt sikkert forlange at du er helt afklaret både lægelig OG i forhold til arbejdsevne (dvs du mangler en arbejdsprøvning) ud over det allerede beskrevne problem med at kommunen godt kan, men på ingen måde er forpligtigede til at gøre det.

Ikke at du ikke må, naturligvis må du det, det skal jeg ligesom ikke bestemme vel ;) Og derfor, hvis du har lyst, og energi til en meget lang kamp, med massere af ventetid sååå... det kunne jo være, og så ville det kunne komme andre til gode, hvis altså du imod alle ods er heldig.

ladybird 16-02-2011 11:45

hej mulle,

Du skriver i første indlæg at kommunen har forstået det ikke længere er realistisk med ordinært arbejde.

Har du det på skrift?

Har du fået afgørelse på at revalideringsydelsen standser og hvorfor?

Ring evt til arbejdsmarkedsstyrelsen og spørg om man kan afklare arbejdsevne under et revaforløb? Ift lovens muligheder.

Du har jo været gennem revalidering som ikke lykkedes at hjælpe dig tilbage på ord vilkår. Så er dine muligeder for reva vel udtømte?

Så mangler du at din arbejdsevne er væsentligt og varigt begrænset. Er det beskrevet i din rp?
Ellers hvis du har noget lægeligt eller kommunen selv har skrevet noget, kan du bruge dette som argument for:

Hvorfor du ikke kan overgå til ledighedsydelse fordi der kun er flex som muliged, da det er dokumenteret du ikke kommer tilbage i ustøttet arbejde. (dine revaforløb må også kunne dokumentere noget om arbejdsevne/problematik)

Eller hvis der ikke er dokumentation nok så forlang plan for dit afklaringsforløb og at det er med sigte på flex.

For jeg er selv på kh nu og kæmper for at få en plan og mål, da alting sker meget langsomt og min sag nu er sat længere tilbage end den var for et år siden. Uden der er de mindste helbredsmæssige ændringer.

Men kommunen har lovlig ret til at standse din revaydelse når din plan sluttereller afbrudes.

De skal dog hjælpe med at afklare dig yderligere til der kan laves en afgørelse i din sag ift flex.

Og der må du så leve af kh hvis du kan få det eller som tidligere skrevet hvis du kan komme på ledighedsydelse(kommunens vurdering) og afklare timetallet.

Men det afhænger af hvor afklaret og oplyst din sag er.

Florken 16-02-2011 14:51

Citat:

Oprindeligt indsendt af Mulle83 (Send 149947)
Tak for svarene vedr. sygedagpenge, men hvordan og hvorledes er det med mit fremhævede spørgsmål?

Kan man virkelig ikke "omklassificere" en revalidering? Altså.. hvis den først er mhp. selvforsørgende fuld tid - og det viser sig ikke at være tilfældet?

Hvor der er vilje, er der vej :)
https://www.retsinformation.dk/forms...aspx?id=128679
Kapitel 9 Jobplan
§ 27 Stk. 6. Jobplanen skal revideres, hvis dette er begrundet i personens situation,
eller hvis der er væsentligt ændrede forudsætninger på arbejdsmarkedet,
som gør en revision hensigtsmæssig.


Kig her i : https://www.retsinformation.dk/Forms...aspx?id=127214

Forlængelse af revalideringsperioden
§ 56. Kommunen kan i forhold til den fastsatte tid forlænge den periode, som revalidenden kan få revalideringsydelse i,
1) hvis revalidenden ikke kan gennemføre jobplanen på grund af nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller andre helt specielle forhold.

Hvis du kigger i Arbejdsevnemetodebogen ( http://www.k10.dk/media/laerebog.pdf) side 87 og 88,

er der efter en korrekt og lovmæssig sagsbehandling kun disse 4 muligheder :

1) Hvis det vurderes, at arbejdsevnen er tilstrækkelig til at varetage et arbejde på det ordinære arbejdsmarked,
herunder efter overenskomsternes sociale kapitler,
så skal borgeren henvises til ordinær beskæftigelse. (ikke aktuelt for dig)

2) Hvis det vurderes, at arbejdsevnen ikke er tilstrækkelig
til at kunne varetage et arbejde på det ordinære arbejdsmarked,
men at arbejdsevnen kan forbedres,
så skal kommunen give tilbud om aktiviteter,
der kan forbedre arbejdsevnen.(det er her, revalidering hører ind)

3) Hvis det vurderes, at arbejdsevnen ikke kan forbedres,
og den ikke er tilstrækkelig til at kunne varetage et job på normale vilkår,
herunder efter overenskomsternes sociale kapitler,
men at arbejdsevnen er tilstrækkelig til et fleksjob,
så skal kommunen træffe afgørelse om et fleksjob.

4) Hvis det vurderes, at borgeren ikke har en tilstrækkelig arbejdsevne
til at kunne varetage et fleksjob,
og det ikke er muligt at forbedre arbejdsevnen,
så skal kommunen træffe afgørelse om førtidspension.


Du bør gå til sagsbehandleren og bede om at få en sagsbehandlig,
der kører efter arbejdsevnemetoden,
og dermed bør ovenstående punkt 3) være næste skridt på vejen.

Tilføjelse : man kan godt revalideres til et job, der IKKE er på 37 t. / uge,
jvf. under Overenskomstens Sociale Kapitler, som er nævnt i 4)


Alt tidssætning er GMT +2. Klokken er nu 22:17.

Lavet i vBulletin® Version 3.8.10
Copyright ©2000 - 2018, Jelsoft Enterprises Ltd.
Copyright © www.k10.dk
Indholdet på K10 - Flexjob & Førtidspension må ikke kopieres eller gengives andre
steder uden først at have indhentet tilladelse til det fra ejeren af K10 - Flexjob & Førtidspension