K10 - Flexjob & Førtidspension

K10 - Flexjob & Førtidspension (http://www.k10.dk/index.php)
-   Politik og Samfund (http://www.k10.dk/forumdisplay.php?f=31)
-   -   Serviceloven reform af. Hold øje med den reform... (http://www.k10.dk/showthread.php?t=33087)

phhmw 14-12-2015 19:56

Serviceloven reform af. Hold øje med den reform...
 
Denne tråd er oprette for at holde øje med hvad der sker med Serviceloven.

Har du faktuelt nyt, så indsæt det i denne tråd, så vi i fællesskab kan holde øje med hvad der sker med Serviceloven, hvor der findes mange vigtige områder som kreative politikere og KL kan finde besparelser til deres skattelettelser.


Serviceloven.
http://www.socialjura.dk/content-sto...ve/servicelov/

Vores kollegaer i Spastikerforeningen oplyser:

http://www.spastikerforeningen.dk/nyheder?n=24080

Regeringen genstarter arbejdet med en reform af servicelovens voksenbestemmelser

14-12-2015
Regeringen har genstartet arbejdet med en reform af serviceloven. De involverede parter er inviteret i en såkaldt følgegruppe, og Spastikerforeningens direktør Mogens Wiederholt sidder i følgegruppen som repræsentant for Danske Handicaporganisationer.

De fleste husker nok sidste vinters rodede forløb om en reform af servicelovens voksenbestemmelser, der i februar 2015 endte med, at daværende socialminister Manu Sareen trak sit reformforslag tilbage.

Ønsket om en reform af serviceloven var i høj grad drevet af den økonomiaftale, KL og regeringen indgik i 2013. Derfor har vi også været forberedt på, at reformtankerne bestemt ikke var glemt.

Nu har den nye regering så - med Socialministeriet og Finansministeriet i spidsen - genintroduceret arbejdet med serviceloven.

De to ministerier har derfor bebudet en proces hen over foråret, hvor de involverede parter (kommunerne, Danske Handicaporganisationer (DH), Rådet for Socialt Udsatte og Socialrådgiverforeningen) inviteres til drøftelser om en revision af loven. Inddragelsen sker i en såkaldt følgegruppe, som løbende drøfter de tanker og initiativer, ministeriet lægger frem.

Arbejdet påbegyndes i midten af januar. DH har derfor indkaldt til medlemsmøde (den 18. januar) umiddelbart før det første møde med ministerierne og de øvrige interessenter, og der vil løbende blive holdt medlemsmøder forud for møderne med ministerierne.

DH er blevet tildelt to pladser i følgegruppen og vil være repræsenteret af DH-formand Thorkild Olesen og direktør i Spastikerforeningen Mogens Wiederholt.

Hilsen Peter :confused:

phhmw 18-12-2015 01:20

Hjerneskadet kommentere Serviceloven
 
https://hjerneskadet.dk/wp-content/u...ssikkerhed.pdf

ÆNDRINGER I SERVICELOVEN

Karen Ellemann bringer i sit svar på banen, at hun ”... gerne [vil] se på
mulighederne for at forenkle lovgivningen og gøre reglerne mere tydelige, så det bliver lettere for kommunerne at administrere korrekt.” Det skriver hun parallelt med, at den nye V-regering officielt har meldt ud, at den vil igangsætte en revision af Serviceloven på voksenområdet som opfølgning på økonomiforhandlingerne med KL i juli 2015.

Men når hun anvender borgernes svækkede retssikkerhed som begrundelse for at ville fremsætte lovforslag om ændring af Serviceloven, så camouflerer hun, at regeringen i virkeligheden agter at forringe retssikkerheden yderligere!


Så det er ikke kun k10 der er bekymret for en forenkling af Serviceloven.

Hilsen Peter :evil:

phhmw 15-04-2016 18:24

Hvor tror du Serviceloven er på vej hen?
 
http://www.altinget.dk/artikel/dh-re...QcorM.facebook

Socialminister Karen Ellemann (V) vil gøre et nyt forsøg med reform af servicelovens voksenbestemmelser. Det virker som en god ide. Men når udgangspunktet er, at udgifterne til voksenområdet skal være styrbare, vækker løsningerne bekymring hos Danske Handicaporganisationers formand Thorkild Olesen.


http://www.altinget.dk/artikel/df-se...ign=altingetdk

Dansk Folkeparti ser frem til forhandlingerne om serviceloven, men ministeren skal være lydhør overfor partiets forslag til forbedringer. Det mener Dansk Folkepartis handicapordfører Karina Adsbøl.

PH

Hvor mon Serviceloven er på vej hen?

Hilsen Peter (:)

phhmw 16-04-2016 13:25

Ergoterapeuter: Serviceloven skal servicere borgeren ikke systemet
 
http://www.altinget.dk/social/artike...-ikke-systemet

En revision af serviceloven skal bringe servicen så tæt på borgeren som muligt. Det skriver Tina Nør Langager, formand for Ergoterapeutforeningen.

PH

Ja, det bliver spændende, men glemmes må det ikke, at det er Karen Ellemann, V som kommer til at stå for denne revison af Serviceloven.

Vi må se på, hvad embedsmænd og den private interesseorganisation KL, tillader ministeren at revidere.

Hilsen Peter :confused:

phhmw 21-04-2016 19:03

Meninger om justering af Serviceloven.....
 
Spastikerforeningen

http://www.altinget.dk/artikel/spast...aek-med-viften

Den såkaldte tilbudsvifte i Serviceloven giver ikke udsatte borgere en mere helhedsorienteret indsats. Det mener Mogens Wiederholt, direktør i Spastikerforeningen.

Dansk Folkeparti

http://www.altinget.dk/social/artike...s-og-forenkles

Dansk Folkeparti ser frem til forhandlingerne om serviceloven, men ministeren skal være lydhør overfor partiets forslag til forbedringer. Det mener Dansk Folkepartis handicapordfører Karina Adsbøl.

KL, Kommunernes Landsforening, privat interesseorganisation.

http://www.altinget.dk/social/artike...idlige-indsats

KL mener derfor, at serviceloven bør laves om, så ydelserne og støtten i højere grad har fokus på at understøtte borgerne til, i den grad det er muligt, at kunne mestre deres eget liv.
Thomas Adelskov (S)
Formand, KL’s Social- og Sundhedsudvalg

PH. Peter :evil: Bruger på k10:

Hvem står for denne revision af Serviceloven?

Det gør socialminister Karen Ellemann, Venstre...... en minister, som efter min mening er formidable til mene meget uden konkret tyngde og manglende reelle resultater. Jeg ser med bekymring på Servicelovens fremtid.

Min respekt og forventninger er ikke-eksisterende.

https://www.google.dk/?gws_rd=ssl#q=...n+serviceloven

Hilsen Peter :evil:

phhmw 25-04-2016 14:01

Embedsmænd: Socialdirektør: Serviceloven er ude af trit
 
http://www.altinget.dk/artikel/socia...ign=altingetdk

Det er tiltrængt, når social- og indenrigsminister Karen Ellemann (V) bebuder en revision af Servicelovens voksenbestemmelser. I modsætning til børneområdet, hvor loven lægger op til helhedsbetragtninger, er voksenbestemmelserne baseret på bevilling af konkrete ydelser og tilbud. Det indebærer en rigiditet og mangel på helhedsvurdering, der gør det vanskeligt at tilbyde en fleksibel støtte, målrettet den enkelte borger.

Dermed er Serviceloven ude af trit med det paradigmeskifte, der finder sted på socialområdet i disse år. Et skifte, hvor vi går fra at betragte borgerne som kunder, der har ret til at plukke specifikke varer fra specifikke, kommunale hylder, til at se dem som samarbejdspartnere.

Hilsen Peter :confused:

Venligst læs også kommentarerne til debatindlægget

phhmw 11-05-2016 07:10

Kommuner vil have snor i udgifter til svage og handicappede
 
http://www.dr.dk/nyheder/politik/kom...g-handicappede

Men,...

Social- og indenrigsminister Karen Ellemann (V), der sammen med finansminister Claus Hjort Frederiksen (V) forhandler på regeringens vegne, er med på at ændre loven, så den bliver nemmere at administrere for kommunerne.

Men kommunerne skal ikke nødvendigvis regne med at spare penge af den grund, mener hun.

Kommunerne skal have mulighed for bedre at styre, hvor mange penge de bruger på det såkaldte specialiserede socialområde.

PH

Lige præcis denne gruppe af unge kalder KL, Kommunernes Landsforening "Gøgeunge-agtig"

Af denne tidligere magtfulde kommunalpolitiker:

http://www.b.dk/foedselsdag/kommuner...ornuftens-mand

Hjertelig tillykke med de 75 år.

Hilsen Peter :evil:

phhmw 04-11-2016 15:47

Serviceloven er revideret færdig
 
Bør læses nøje.

http://www.sim.dk/media/18169/endeli...stemmelser.pdf

https://www.facebook.com/groups/7953638673/

Kære Mogens Wiederholt. Spastikerforeningen

Hvis muligt, kan du bekræfte, at denne revision i skrivende stund er at betragte som de nye regler, kommunerne og borgerne har at rette sig efter? S.U.
http://www.sim.dk/.../endelig-aftale-om-revision-af...
Eller skal revisionen gennem Folketinget eller ønsker man bare justering af reglerne gennem en Vejledning? S.U.

Jeg har kun scannet revisionen løst igennem og kan se enkelte steder, hvor der er brugt flotte ord og sammensat, i tilsyneladende, gode sætninger.

Eksempel.

"Lettere og hurtigere sagsbehandling i sager om hjælpemidler og forbrugsgoder til gavn for både kommuner og borgere.

Der gives i enkle og entydige sager mulighed for at anvende forenklet sagsbehandling ved ansøgninger om hjælpemidler og forbrugsgoder.

Der indføres obligatorisk brug af "tro-og love erklæringer" ved genbevilling af hjælpemidler, hvis borgerens funktionsevne i al væsentlighed er uændret.

Endelig gives der mulighed for, at kommunen kan vælge at gøre brug af "tro-og love erklæringer" ved reparation af hjælpemidler og i den forbindelse opsætte faste kriterier for reparationen
"

http://www.ft.dk/.../20121/almdel/so...04/1234199.pdf

Hvor mange kommuner, mon indtil nu, har gjort brug af "Tro - og love erklæring"? Som har eksisteret siden 2011.

Hvor mange kommuner tror du har fulgt denne ordre fra ministeriet fra anno 2005, netop omhandlende at kommunerne skal vedtage og offentliggøre sociale sagsbehandlingsfrister iht Retssikkerhedslovens § 3 stk 2 herunder meget KORTE frister samt netop reparation af bevilget ekstraudstyr.

Som man nu vil indskærpe gennem en Vejledning som ingen juridisk er pligtig til at følge, i forhold til en Bekendtgørelse, Lov eller Principafgørelse fra Ankestyrelsen.

Mon nu alle 98 kommuner fra nu af, kan fremvise alle sagsbehandlingsfrister iht Retssikkerhedslovens § 3 stk.2 vedtaget af de 98 kommunalbestyrelser og offentliggjort?

Det er jeg yderst skeptisk over for da Retssikkerhedsloven blev vedtaget den 1. juli 1998, skærpet 2009 af Karen Jespersen,V tidligere velfærdsminister L117 og endnu kan der ikke findes een eneste kommune, som har offentliggjorte sagsbehandlingsfrister, inden for ALLE områder der udmunder i en kommunal afgørelse og dermed en ankemulighed.

http://www.danskeaeldre.launch-it.dk/.../4992...

"Brev til samtlige kommuner fra ministeriet 2005

Departementet, Holmens Kanal 22, 1060 København K

Tlf. 3392 9300, Fax. 3393 2518, E-mail sm@sm.dk

KPU/ J.nr. 222-1559

Samtlige amtskommuner, Københavns, Frederiksberg Kommune og Bornholms Regionskommune

8. september 2005

Fastsættelse af tidsfrist for ansøgninger om reparation af særlige indretninger.

Ministeriet skal hermed takke for modtagelse af bidrag til besvarelse af spørgsmål fra Folketinget om fastsættelse af tidsfrist for ansøgninger om reparation af særlige indretninger. Ministerens svar til Folketinget vedlægges.

Ministeriet har noteret sig, at der ikke i alle tilfælde er fastsat en tidsfrist, der omhandler afgørelse i sådanne sager.

I den forbindelse skal ministeriet understrege, at de enkelte afgørelser, en kommune eller en amtskommune træffer, skal være omfattet af en tidsfrist jf. retssikkerhedslovens § 3, stk. 2. Dette gælder, selv om afgørelser i den enkelte type af sager i praksis typisk træffes efter selv meget kort sagsbehandlingstid.

§ 3. Kommunen og amtskommunen skal behandle spørgsmål om hjælp så hurtigt som muligt med henblik på at afgøre, om der er ret til hjælp og i så fald hvilken.

Stk. 2. Kommunen eller amtskommunen fastsætter en frist for, hvor lang tid der må gå, inden der skal være truffet en afgørelse. Hvis denne frist ikke kan overholdes, skal ansøgeren skriftligt have besked om, hvornår ansøgeren kan forvente en afgørelse.

I den forbindelse skal ministeriet henstille, at de myndigheder, der således ikke lever op til kravet i retssikkerhedslovens § 3, stk. 2, om fastsættelse af en frist for, hvor lang tid der må gå, inden der skal være truffet afgørelse i sager vedrørende reparation af særlige indretninger i handicapbiler, til snarest at bringe forholdet i overensstemmelse med lovgivningen."

Jeg håber, at min skepsis bliver gjort til stor skamme.

Med venlig hilsen :evil:

Bilag http://muskelsvindfonden.dk/.../folk...kommunerne.../ & http://www.ft.dk/.../forespoe.../F16...orhandling.htm... LÆS & LYT

majs 07-11-2016 00:32

Vi er flere, der har kommenteret det på:

http://www.altinget.dk/artikel/handi...-ny-servicelov

Heldigvis blev det værste fjernet (kommunernes ret til ...)
men rigtig meget er under al kritik, som Peter Hansen meget flot dokumenterer.

mine klager går på de manglende sanktionsmuligheder over for kommunerne, når en borger får medhold i Ankestyrelsen:
14 uger, mens Ankestyrelsen behandler sagen og der efter kan kommunerne igen trække sagsbehandlingen ud i det uendelige.

og på, at man for at få merudgifter på mere end 2500kr. pr. måned refunderet, først selv skal kunne betale og derefter dokumentere det. Altså bliver § 100 nu til en lov, som kun de rigeste kan benytte sig af?

phhmw 02-12-2016 23:28

Revision af Serviceloven er ikke et spareforslag...
 
... mener en embedskvinde. Ole Pass`s afløser, chef for Danmarks socialchefer Helle Linnet forkvinde for http://www.denoffentlige.dk/fsd-fore...efer-i-danmark

:mad:

http://www.denoffentlige.dk/revision...om-besparelser

Revision af serviceloven: Ikke et spørgsmål om besparelser!

Revision af Serviceloven
http://www.sim.dk/media/18169/endeli...stemmelser.pdf

Læs Boks 3 og samtlige kommentarer med dokumentation på denoffentlige.dk.

Hilsen Peter :evil:

Webmaster 03-12-2016 02:15

Det er jo standard udlægning af alt der kommer fra politisk side...uanset om det er rød eller blå side...

Vi så det samme med fleksjob og førtidspensions reformen...nu skulle folk virkelig hjælpes...og det hele ville blive så meget bedre...

Resultat...folk lider i stor stil...endda på kontanthjælp fordi det ikke er muligt at komme videre...som bonus straffer man så de samme borgere med kontanthjælpsloft og regler om at skulle arbejde i 225 timer...og kan de ikke dette ja så straffer man dem igen igen...

Men udlægningen af fleksjob og førtidspensions reformen var jo at nu skulle folk rigtig hjælpes i ressourceforløb som så ville hjælpe folk....resultat...tja indtil videre er 62 mennesker døde under ressourceforløb og før de kunne få den førtidspension som de ellers ville have haft krav på..

Så er der de sagsbehandlingsfrister...arggg....det er sg opgivende...tænk at de til stadighed ikke gider/ønsker at få styr på dette...

Lovgivningen er jo tydelig og nem at forstå...så det burde faktisk ikke være et problem at forstå denne...

Skulle det være fordi de ikke kan forstå loven...ja så er det da ikke noget under at der findes så mange sager hvor der er store fejl i sagsbehandlingen..

Men det er næppe forståelsen af loven der er problemet...

Det er nok mere det at de simpelthen bare ikke ønsker at folk skal have denne retssikkerhed...

Det er sikkert også derfor at selv hvis de endelig bliver tvunget til at offentliggøre de frister....ja så fjerner de dem efter meget kort tid....sådan at folk ikke kan finde dem...

Det er blevet så slemt at tilsynet er med i koret om at lovgivningen ikke skal overholdes...her tænkes på sagen Kalundborg kommune...og din klage over den...

Politikerne må også været med i koret...da de ikke pålægger dem at overholde loven...

De kunne jo pålægge samtlige kommuner at offentliggøre deres frister på stedet som alle borger skal kende...nemlig på www.borger.dk

Hvis det skete...ja så ville der jo hurtigt kunne komme et overblik over hvilke kommuner som ikke overholder lovgivningen...men det er måske af samme årsag at man ikke pålægger kommunerne dette...

En anden ting som er under al kritik...det er at den revidering af serviceloven...ja der skal der komme midler fra satspuljen....altså der er de fattigste mennesker i samfundet....folk på overførselsindkomst....der skal betale for det..

Skal man tvinge sig selv til at skulle komme med noget positivt ang serviceloven og revideringem af denne....ja så er det at de denne gang ikke har kunne tage det store skridt som den tidligere regering ville....

Havde de det...ja så ville folk slet ikke kunne klage over de afgørelser som kommunerne laver efter denne lov..

Så det er da en god ting...at det ikke blev så dårligt...som der ellers var lagt op til....men ingen tvivl om at dette er en smart måde at sørge for at kommunerne kan spare penge på...

Måske de bare har fundet ud af at hvis man skal undgå det store oprør fra borgerne.....ja så skal man kun skære en lille del af retssikkerheden fra pr gang...man skal nok nå i mål på et tidspunkt....det tager måske bare lidt længere tid end hvis man skar det hele fra på en gang..

phhmw 07-04-2017 17:50

DUKH Hjælp til rengøring efter serviceloven til borgere med nedsat funktionsevne
 
http://www.dukh.dk/viden-selvhjaelp/...-til-rengoring


Rengøringshjælp efter serviceloven er en ydelse, som kan bevilges efter flere forskellige bestemmelser i serviceloven.

Hjælpen efterspørges bl.a. af familier med et barn med nedsat funktionsevne og af voksne med nedsat funktions- evne.

Her i denne udgave af praksisnyt vil jeg give et overblik over muligheder for rengøringshjælp, idet det er et område, hvor vi får en del spørgsmål i DUKH.


Hilsen Peter (y)

phhmw 07-04-2017 18:35

Definition på hjælpemidler
 
https://socialstyrelsen.dk/tvaergaen...-hjaelpemidler

Definition på hjælpemidler

"Ethvert produkt (herunder genstande, udstyr, redskaber og software) specielt produceret eller almindeligt tilgængeligt, som anvendes af eller for personer med funktionsevnenedsættelse
- til deltagelse
- for at beskytte, træne, måle eller erstatte kropsfunktioner/anatomi og aktiviteter, eller
- for at forebygge funktionsnedsættelser og aktivitets- eller deltagelsesbegrænsninger."

Kilde: Den Internationale Standardiseringsorganisation

Men også her skal du vide og ikke bare accepterer hvad kommunen siger eller afgører i din sag. Ofte ønsker kommunen af definerer alt som forbrugsvarer.

http://www.dukh.dk/viden-selvhjaelp/...-forbrugsgoder

http://www.dukh.dk/viden-selvhjaelp/...-forbrugsgoder

http://www.dukh.dk/viden-selvhjaelp/...r-forbrugsgode

https://www.google.dk/?gws_rd=ssl#q=...+forbrugsvarer

Hilsen Peter (y)

phhmw 15-02-2018 19:13

Hvad kan du se frem til i 2018 på handicapområdet – og hvad skal du holde øje med?
 
https://muskelsvindfonden.dk/nyheder...du-holde-oeje/

Et nyt år står på dørtærsklen, og det betyder ofte nye procedurer og nytårsforsæt, som skal indføres og overholdes. Og det gælder også for kommunerne.

Nogle af de lovmæssige ændringer, som interessegrupper og foreninger har kæmpet for at få indført, træder i kraft – og nogle ændringer giver anledning til panderynken.

Handicappolitisk konsulent i Muskelsvindfonden, Thomas Krog, kommenterer her nogle af de væsentligste ændringer, som er værd at fejre, men også dem, som er værd at holde øje med i 2018.

Nogle af de områder, som vi holder et skarpt øje med


Vi takker Muskelsvindfonden.

Hilsen Peter (y)

phhmw 23-03-2018 11:18

Det betyder den nye Servicelov for dig
 
https://www.ulykkespatient.dk/servic...ye-servicelov/

Den 1. januar 2018 trådte de meget omtalte ændringer af Serviceloven i kraft. Du får her et overblik over de vigtigste ændringer for UlykkesPatientForeningens medlemmer.

Formålet med serviceloven er tydeliggjort

Fokus på tidlig og forebyggende indsats

Støtte til køb af bil
http://www.k10.dk/showthread.php?p=361962#post361962

Hjælpemidler og forbrugsgoder

"Tro - og loveerklæring"

http://www.ft.dk/samling/20121/almde...04/1234199.pdf

Merudgifter

Borgerstyret personlig assistance (BPA)

Minimumsvarsel med opsat virkning


Hilsen Peter (y)

phhmw 18-04-2018 15:15

Det betyder ny servicelov for dig
 
https://www.gigtforeningen.dk/nyhede...-dig-med-gigt/

1. Nødvendige merudgifter (§ 100)

2. Hjælpemidler og forbrugsgoder

3. Støtte til køb af bil

Varsel på 14 uger


Hilsen Peter (y)

phhmw 21-04-2018 08:20

Revision af Serviceloven er IKKE et spareforslag
 
Hanne Linnet, forkvinde for socialcheferne:

http://www.denoffentlige.dk/revision...om-besparelser

.. og mange andre lovede os det samme: Dansk Folkeparti, Karen Ellemann minister og mange andre.

Men, ......

https://www.tv2lorry.dk/artikel/blin...-i-hjemmepleje

For ni år siden blev den dengang 43-årige Tine Stig Bang ramt af en række blodpropper, som betød, at hun blev hjerneskadet, mistede synet og blev multihandicappet.

De seneste ni år har hun hver dag fået hjælp seksten timer i døgnet - fra klokken syv om morgen til 23 om aftenen.

- Jeg kan ikke gå på toilettet, jeg kan ikke få noget at drikke, jeg kan ikke tisse selv, og jeg kan ikke spise selv og jeg kan ikke tænde for fjernsynet eller tænde radioen. Det er det hele, jeg ikke kan, siger Tine Stig Bang til TV 2 Lorry.

Selv om Gribskov Kommune erkender, at Tine Stig Bang fortsat har brug for den omfattende hjælp, har den alligevel besluttet at skære hjælpen med mere end en tredjedel - eller hvad der svarer til 5 1/2 times mindre hjælp om dagen.

- Det er, fordi der er kommet nye principafgørelser på det her område. Og der er også faldet en Landsretsdom, siger Hannah Levy, der er fagchef i Center for Social og Sundhed i Gribskov Kommune.

Hilsen Peter :evil:

Reno 30-04-2018 18:23

Dragør flest hjemvist sager serviceloven
 
Ud ad 100 sager der klages over, topper Dragør kommune med flest hjemvisninger, nemlig 58 sager der skal gå om.

En meget flatternende førsteplads:mad:

Dvs. over halvdelen skal vurderes igen, mens borgerne har gener og frustrationer i ventetiden

At tænke sig, gennemsnittet er 38 procent på landsplan, det er uværdigt for de berørte borger.

https://www.tv2lorry.dk/artikel/saa-...ge-afgoerelser

phhmw 18-12-2019 21:48

Til den danske befolkning fra Peter
 
Til den danske befolkning.

Serviceloven er netop revideret.

Påstanden lød, at revision ikke var en spareøvelse.


"troværdig adjektiv som man med rimelighed kan tro eller stole på"

Alliance mod serviceforringelser og afspecialisering på socialområdet
https://www.nb-nyt.dk/2019/12/18/494...gPkLuhmqE-6-vs


Helle Linnet Formand for Socialchefer i Danmark

“"Revision af serviceloven: Ikke et spørgsmål om besparelser””

“"Skal et handicappet barn have ret til at få skiftet sin gamle kørestol ud med den sidste nye model, eller giver det god mening, at man slider den gamle kørestol op først?”” :mad::evil: Sætningen er ond spin.

Thomas Adelskov (S), der er formand for Social- og sundhedsudvalget i Kommunernes Landsforening:

“"Han erkender åbenlyst, at formålet også er, at nogle mennesker med handicap skal have mindre hjælp, end de får i dag.””

Karen Ellemann, Venstre.

“"Regeringen mener, at reglerne er for indviklede og svære for kommunerne at administrere. Det fører til alt for mange fejl, lange sagsbehandlingstider og uhensigtsmæssige forløb for borgerne.”"


Bilag som dokumentation

Helle Linnet

https://www.denoffentlige.dk/revisio...om-besparelser

http://www.k10.dk/showpost.php?p=368791&postcount=5

Kommunernes Landsforening
https://www.kristeligt-dagblad.dk/kr...t-handicappede

Karen Ellemann, Venstre.
http://www.hsknet.dk/nyhedsartikler/...ny-servicelov/

Revision af Serviceloven.
https://www.k10.dk/showthread.php?t=33087

Aftale.
http://www.sim.dk/media/18169/endeli...stemmelser.pdf

Hilsen Peter :evil:


Alt tidssætning er GMT +2. Klokken er nu 18:29.

Lavet i vBulletin® Version 3.8.10
Copyright ©2000 - 2020, Jelsoft Enterprises Ltd.
Copyright © www.k10.dk
Indholdet på K10 - Flexjob & Førtidspension må ikke kopieres eller gengives andre
steder uden først at have indhentet tilladelse til det fra ejeren af K10 - Flexjob & Førtidspension