K10 - Flexjob & Førtidspension

K10 - Flexjob & Førtidspension (http://www.k10.dk/index.php)
-   Politik og Samfund (http://www.k10.dk/forumdisplay.php?f=31)
-   -   Serviceloven reform af. Hold øje med den reform... (http://www.k10.dk/showthread.php?t=33087)

Webmaster 03-12-2016 02:15

Det er jo standard udlægning af alt der kommer fra politisk side...uanset om det er rød eller blå side...

Vi så det samme med fleksjob og førtidspensions reformen...nu skulle folk virkelig hjælpes...og det hele ville blive så meget bedre...

Resultat...folk lider i stor stil...endda på kontanthjælp fordi det ikke er muligt at komme videre...som bonus straffer man så de samme borgere med kontanthjælpsloft og regler om at skulle arbejde i 225 timer...og kan de ikke dette ja så straffer man dem igen igen...

Men udlægningen af fleksjob og førtidspensions reformen var jo at nu skulle folk rigtig hjælpes i ressourceforløb som så ville hjælpe folk....resultat...tja indtil videre er 62 mennesker døde under ressourceforløb og før de kunne få den førtidspension som de ellers ville have haft krav på..

Så er der de sagsbehandlingsfrister...arggg....det er sg opgivende...tænk at de til stadighed ikke gider/ønsker at få styr på dette...

Lovgivningen er jo tydelig og nem at forstå...så det burde faktisk ikke være et problem at forstå denne...

Skulle det være fordi de ikke kan forstå loven...ja så er det da ikke noget under at der findes så mange sager hvor der er store fejl i sagsbehandlingen..

Men det er næppe forståelsen af loven der er problemet...

Det er nok mere det at de simpelthen bare ikke ønsker at folk skal have denne retssikkerhed...

Det er sikkert også derfor at selv hvis de endelig bliver tvunget til at offentliggøre de frister....ja så fjerner de dem efter meget kort tid....sådan at folk ikke kan finde dem...

Det er blevet så slemt at tilsynet er med i koret om at lovgivningen ikke skal overholdes...her tænkes på sagen Kalundborg kommune...og din klage over den...

Politikerne må også været med i koret...da de ikke pålægger dem at overholde loven...

De kunne jo pålægge samtlige kommuner at offentliggøre deres frister på stedet som alle borger skal kende...nemlig på www.borger.dk

Hvis det skete...ja så ville der jo hurtigt kunne komme et overblik over hvilke kommuner som ikke overholder lovgivningen...men det er måske af samme årsag at man ikke pålægger kommunerne dette...

En anden ting som er under al kritik...det er at den revidering af serviceloven...ja der skal der komme midler fra satspuljen....altså der er de fattigste mennesker i samfundet....folk på overførselsindkomst....der skal betale for det..

Skal man tvinge sig selv til at skulle komme med noget positivt ang serviceloven og revideringem af denne....ja så er det at de denne gang ikke har kunne tage det store skridt som den tidligere regering ville....

Havde de det...ja så ville folk slet ikke kunne klage over de afgørelser som kommunerne laver efter denne lov..

Så det er da en god ting...at det ikke blev så dårligt...som der ellers var lagt op til....men ingen tvivl om at dette er en smart måde at sørge for at kommunerne kan spare penge på...

Måske de bare har fundet ud af at hvis man skal undgå det store oprør fra borgerne.....ja så skal man kun skære en lille del af retssikkerheden fra pr gang...man skal nok nå i mål på et tidspunkt....det tager måske bare lidt længere tid end hvis man skar det hele fra på en gang..

phhmw 07-04-2017 17:50

DUKH Hjælp til rengøring efter serviceloven til borgere med nedsat funktionsevne
 
http://www.dukh.dk/viden-selvhjaelp/...-til-rengoring


Rengøringshjælp efter serviceloven er en ydelse, som kan bevilges efter flere forskellige bestemmelser i serviceloven.

Hjælpen efterspørges bl.a. af familier med et barn med nedsat funktionsevne og af voksne med nedsat funktions- evne.

Her i denne udgave af praksisnyt vil jeg give et overblik over muligheder for rengøringshjælp, idet det er et område, hvor vi får en del spørgsmål i DUKH.


Hilsen Peter (y)

phhmw 07-04-2017 18:35

Definition på hjælpemidler
 
https://socialstyrelsen.dk/tvaergaen...-hjaelpemidler

Definition på hjælpemidler

"Ethvert produkt (herunder genstande, udstyr, redskaber og software) specielt produceret eller almindeligt tilgængeligt, som anvendes af eller for personer med funktionsevnenedsættelse
- til deltagelse
- for at beskytte, træne, måle eller erstatte kropsfunktioner/anatomi og aktiviteter, eller
- for at forebygge funktionsnedsættelser og aktivitets- eller deltagelsesbegrænsninger."

Kilde: Den Internationale Standardiseringsorganisation

Men også her skal du vide og ikke bare accepterer hvad kommunen siger eller afgører i din sag. Ofte ønsker kommunen af definerer alt som forbrugsvarer.

http://www.dukh.dk/viden-selvhjaelp/...-forbrugsgoder

http://www.dukh.dk/viden-selvhjaelp/...-forbrugsgoder

http://www.dukh.dk/viden-selvhjaelp/...r-forbrugsgode

https://www.google.dk/?gws_rd=ssl#q=...+forbrugsvarer

Hilsen Peter (y)

phhmw 15-02-2018 19:13

Hvad kan du se frem til i 2018 på handicapområdet – og hvad skal du holde øje med?
 
https://muskelsvindfonden.dk/nyheder...du-holde-oeje/

Et nyt år står på dørtærsklen, og det betyder ofte nye procedurer og nytårsforsæt, som skal indføres og overholdes. Og det gælder også for kommunerne.

Nogle af de lovmæssige ændringer, som interessegrupper og foreninger har kæmpet for at få indført, træder i kraft – og nogle ændringer giver anledning til panderynken.

Handicappolitisk konsulent i Muskelsvindfonden, Thomas Krog, kommenterer her nogle af de væsentligste ændringer, som er værd at fejre, men også dem, som er værd at holde øje med i 2018.

Nogle af de områder, som vi holder et skarpt øje med


Vi takker Muskelsvindfonden.

Hilsen Peter (y)

phhmw 23-03-2018 11:18

Det betyder den nye Servicelov for dig
 
https://www.ulykkespatient.dk/servic...ye-servicelov/

Den 1. januar 2018 trådte de meget omtalte ændringer af Serviceloven i kraft. Du får her et overblik over de vigtigste ændringer for UlykkesPatientForeningens medlemmer.

Formålet med serviceloven er tydeliggjort

Fokus på tidlig og forebyggende indsats

Støtte til køb af bil
http://www.k10.dk/showthread.php?p=361962#post361962

Hjælpemidler og forbrugsgoder

"Tro - og loveerklæring"

http://www.ft.dk/samling/20121/almde...04/1234199.pdf

Merudgifter

Borgerstyret personlig assistance (BPA)

Minimumsvarsel med opsat virkning


Hilsen Peter (y)

phhmw 18-04-2018 15:15

Det betyder ny servicelov for dig
 
https://www.gigtforeningen.dk/nyhede...-dig-med-gigt/

1. Nødvendige merudgifter (§ 100)

2. Hjælpemidler og forbrugsgoder

3. Støtte til køb af bil

Varsel på 14 uger


Hilsen Peter (y)

phhmw 21-04-2018 08:20

Revision af Serviceloven er IKKE et spareforslag
 
Hanne Linnet, forkvinde for socialcheferne:

http://www.denoffentlige.dk/revision...om-besparelser

.. og mange andre lovede os det samme: Dansk Folkeparti, Karen Ellemann minister og mange andre.

Men, ......

https://www.tv2lorry.dk/artikel/blin...-i-hjemmepleje

For ni år siden blev den dengang 43-årige Tine Stig Bang ramt af en række blodpropper, som betød, at hun blev hjerneskadet, mistede synet og blev multihandicappet.

De seneste ni år har hun hver dag fået hjælp seksten timer i døgnet - fra klokken syv om morgen til 23 om aftenen.

- Jeg kan ikke gå på toilettet, jeg kan ikke få noget at drikke, jeg kan ikke tisse selv, og jeg kan ikke spise selv og jeg kan ikke tænde for fjernsynet eller tænde radioen. Det er det hele, jeg ikke kan, siger Tine Stig Bang til TV 2 Lorry.

Selv om Gribskov Kommune erkender, at Tine Stig Bang fortsat har brug for den omfattende hjælp, har den alligevel besluttet at skære hjælpen med mere end en tredjedel - eller hvad der svarer til 5 1/2 times mindre hjælp om dagen.

- Det er, fordi der er kommet nye principafgørelser på det her område. Og der er også faldet en Landsretsdom, siger Hannah Levy, der er fagchef i Center for Social og Sundhed i Gribskov Kommune.

Hilsen Peter :evil:

Reno 30-04-2018 18:23

Dragør flest hjemvist sager serviceloven
 
Ud ad 100 sager der klages over, topper Dragør kommune med flest hjemvisninger, nemlig 58 sager der skal gå om.

En meget flatternende førsteplads:mad:

Dvs. over halvdelen skal vurderes igen, mens borgerne har gener og frustrationer i ventetiden

At tænke sig, gennemsnittet er 38 procent på landsplan, det er uværdigt for de berørte borger.

https://www.tv2lorry.dk/artikel/saa-...ge-afgoerelser

phhmw 18-12-2019 21:48

Til den danske befolkning fra Peter
 
Til den danske befolkning.

Serviceloven er netop revideret.

Påstanden lød, at revision ikke var en spareøvelse.


"troværdig adjektiv som man med rimelighed kan tro eller stole på"

Alliance mod serviceforringelser og afspecialisering på socialområdet
https://www.nb-nyt.dk/2019/12/18/494...gPkLuhmqE-6-vs


Helle Linnet Formand for Socialchefer i Danmark

“"Revision af serviceloven: Ikke et spørgsmål om besparelser””

“"Skal et handicappet barn have ret til at få skiftet sin gamle kørestol ud med den sidste nye model, eller giver det god mening, at man slider den gamle kørestol op først?”” :mad::evil: Sætningen er ond spin.

Thomas Adelskov (S), der er formand for Social- og sundhedsudvalget i Kommunernes Landsforening:

“"Han erkender åbenlyst, at formålet også er, at nogle mennesker med handicap skal have mindre hjælp, end de får i dag.””

Karen Ellemann, Venstre.

“"Regeringen mener, at reglerne er for indviklede og svære for kommunerne at administrere. Det fører til alt for mange fejl, lange sagsbehandlingstider og uhensigtsmæssige forløb for borgerne.”"


Bilag som dokumentation

Helle Linnet

https://www.denoffentlige.dk/revisio...om-besparelser

http://www.k10.dk/showpost.php?p=368791&postcount=5

Kommunernes Landsforening
https://www.kristeligt-dagblad.dk/kr...t-handicappede

Karen Ellemann, Venstre.
http://www.hsknet.dk/nyhedsartikler/...ny-servicelov/

Revision af Serviceloven.
https://www.k10.dk/showthread.php?t=33087

Aftale.
http://www.sim.dk/media/18169/endeli...stemmelser.pdf

Hilsen Peter :evil:


Alt tidssætning er GMT +2. Klokken er nu 06:55.

Lavet i vBulletin® Version 3.8.10
Copyright ©2000 - 2020, Jelsoft Enterprises Ltd.
Copyright © www.k10.dk
Indholdet på K10 - Flexjob & Førtidspension må ikke kopieres eller gengives andre
steder uden først at have indhentet tilladelse til det fra ejeren af K10 - Flexjob & Førtidspension