K10 - Flexjob & Førtidspension

K10 - Flexjob & Førtidspension (http://www.k10.dk/index.php)
-   Hjælpemidler til handicappede (http://www.k10.dk/forumdisplay.php?f=40)
-   -   Invalidebil/trivselsbil (http://www.k10.dk/showthread.php?t=4678)

phhmw 06-08-2018 14:12

Anvendelse af tro og love-erklæringer i serviceloven
 
https://www.dukh.dk/viden-selvhjaelp...e-erklaeringer

Der er pr. 1.1.2018 kommet flere muligheder for anven- delse af tro og love-erklæringer i serviceloven. I 2010 duk- kede anvendelsen af tro og love-erklæringer op i servicelo- ven, idet sigtet var at afbureaukratisere i den offentlige sek- tor. Mere konkret er formålet, at kommunen i enkle og en- tydige sager anvender færrest mulige ressourcer i sagsbe- handlingen, og borgeren får en afgørelse så hurtigt som muligt. I begyndelsen var det frivilligt, om kommunerne ville anvende sådanne tro og love-erklæringer, men nu skal den anvendes i en enkelt situation.

Tro og love-erklæringer skal anvendes

Efter hjælpemiddelbekendtgørelsens § 4, stk. 1 gælder det ved udskiftning af hjælpemidler fra 1.1.2018, at

hvis ansøgeren fortsat har behov for det pågældende hjæl- pemiddel, og ansøgerens funktionsnedsættelse i alt væ- sentlighed er uændret siden kommunalbestyrelsens seneste afgørelse, og ansøgeren afgiver en erklæring herom på tro og love, skal kommunalbestyrelsen træffe afgørelse om ud- skiftning af bevilgede hjælpemidler uden at indhente yder- ligere oplysninger.
Det er således gjort obligatorisk for kommunerne at an- vende en tro og love-erklæring ved udskiftning af hjælpe- midler, når ansøgerens funktionsnedsættelse i alt væsent- lighed er uændret, og borgeren afgiver tro og love-erklæ- ring. Kommunen må ikke i sådanne tilfælde begynde at ind- hente yderligere oplysninger i sagen.

Bekendtgørelse om hjælp til anskaffelse af hjælpemidler og forbrugsgoder efter serviceloven
https://www.retsinformation.dk/Forms...aspx?id=194640

Hilsen Peter (y)

Bilag

Folketinget

https://www.ft.dk/samling/20121/almd...04/1234199.pdf

phhmw 09-08-2018 23:47

Min handicapbil er en Mercedes
 
https://www.tv2ostjylland.dk/artikel...er-en-mercedes

Lasse Larsen fra Aarhus er lam fra armhulerne og ned. Men det betyder ikke, at det er slut med at køre i spændende biler. Han har netop fået ombygget sin Mercedes til en handicapvenlig bil

Jeg håber, at det, jeg har gjort her, kan være en inspiration til andre med lignende handicap.

phhmw

Kære raske medborgere.

Før du giver udtryk for dine meninger om, at handicappede får invalidebil, skal du kende til de økonomiske rammer og lovgivningen.

Ingen får bare frit spil og bestiller den invalidebil, som vi ønsker os.

Hilsen Peter (y)

phhmw 11-08-2018 07:36

Medicinsk cannabis: Minister ind i sag om nej til kørekort
 
https://www.bt.dk/danmark/medicinsk-...-til-koerekort

Sundhedsminister Ellen Trane Nørby (V) bliver nu inddraget i sagen om den 56-årige aarhusianer Marianne Fridthjof, der til sin store frustration står til at miste sit kørekort, fordi hun er ordineret medicinsk cannabis mod sine kroniske smerter.

Det er Socialdemokratiets sundhedsordfører Flemming Møller Mortensen, der på baggrund B.T.s omtale af sagen har bedt sundhedsministeren om at redegøre nærmere for og give en vurdering af, hvornår og eventuelt hvordan Styrelsen for Patientsikkerhed kan tage bedre individuelt hensyn til smertepatienter som Marianne Fridthjof, der er 100 procent afhængige af at have et kørekort.

Men som pga. særlige omstændigheder omkring bl.a. hvilket præparat, de er ordineret, risikerer at miste førerretten på anbefaling fra styrelsen.

Marianne Fridthjofs egen praktiserende læge samt en læge med speciale i smertebehandling, som begge kender hende, vurderer, at hun fortsat kan køre bil på sikker vis. Men i styrelsen, hvor man aldrig har mødt hende, har man en anden opfattelse.

https://www.bt.dk/danmark/smertepati...piller-dagligt

København. Rune Holm fra Ballerup har haft kroniske og voldsomme nervesmerter siden en fejloperation i 2009 efter en trafikulykke.

Derfor er han meget glad for, at han med medicinsk cannabis er kommet ud af et årelangt og ødelæggende forbrug af smertestillende medicin.

- Jeg har været oppe på i nogle år at tage 34 piller dagligt, herunder kraftige sager som morfin og binyrebarkhormon. Jeg har været så påvirket, at folk på min arbejdsplads ikke rigtigt kunne få kontakt med mig, siger han.

Hilsen Peter :mad:

phhmw 28-09-2018 20:52

Kommunernes kreativitet for afslag, når nye højder.
 
Ansæt kun små mennesker!

Nej, overskriften er ikke udtryk for et nyt, handicappolitisk princip i Muskelsvindfonden. Det er derimod meldingen fra en kommune i en konkret sag om indretning af bil efter bilbekendtgørelsens §13


https://muskelsvindfonden.dk/politik...maa-mennesker/

Kommunen: Det er dit ansvar ikke at ansætte høje hjælpere
Kommunen indvendte herefter i en skriftlig kommentar til Ankestyrelsen følgende:

Vi mener fortsat, at da det er X, der er arbejdsgiver, er det hans ansvar, at arbejdsmiljøet er i orden for de ansatte både i hjemmet og i bilen. Vi mener i øvrigt, at der er en rimelig ståhøjde i den bil, der er bevilget og kan understrege, at det er begrænset, hvilket arbejde omkring X i bilen, der foretages i fuld ståhøjde. Hvis X mener, at det er vigtigt, at alle hjælpere kan stå op i fuld højde, bør han ansætte hjælpere, der ikke er højere, end at de kan stå op i den bil, han vælger at købe.

:mad::mad::mad::mad::mad::mad::mad::mad::mad::mad: :mad::mad::mad:

Ankestyrelsen: Det er en ommer

phhmw

.... og her husker vi den nye lov, hvor kommunalbestyrelsen har pligt til at vedtage og offentliggøre, på kommunens hjemmeside, sagsbehandlingtider til afgørelse ved hjemsendte afgørelser, således at kommunerne ikke bevidst kan komme med bevidste ulovlige afgørelser for at trække tiden ud for hjemsendte sager.

Hilsen Peter :evil:
http://www.k10.dk/showpost.php?p=365234&postcount=655

227.519

phhmw 10-11-2018 11:22

Det behøver jo ikke at være vanskeligt eller særligt kostbart.
 
https://www.facebook.com/muskelsvind...4195580596887/

Rasmus Dissing fra vores rejsepanel har sendt denne video fra Singapore, hvor taxaerne er små, men på magisk vis kan indeholde en kørestol. Charmerende, men ikke den mest behagelige tur beretter han ������

Læs om vores rejsepanel her: https://muskelsvindfonden.dk/for-med...-rejsepanelet/

Hilsen Peter :kram:

phhmw 14-11-2018 10:43

Det kan gøres vanskeligt......... og det gør vi så!
 
Connie må ikke parkere på p-pladser med sin handicapbil - ikke engang foran egen læge

https://www.tv2lorry.dk/artikel/conn...s1s5nJcIJ5lfHQ

Connie Bjørn Nissen fra Ishøj er afhængig af sin handicapvenlige bil. Men fordi den er tung, må hun ofte ikke parkere på private P-pladser. Hun føler sig diskrimineret.

Hilsen Peter :mad:


Alt tidssætning er GMT +2. Klokken er nu 13:30.

Lavet i vBulletin® Version 3.8.10
Copyright ©2000 - 2019, Jelsoft Enterprises Ltd.
Copyright © www.k10.dk
Indholdet på K10 - Flexjob & Førtidspension må ikke kopieres eller gengives andre
steder uden først at have indhentet tilladelse til det fra ejeren af K10 - Flexjob & Førtidspension