K10 - Flexjob & Førtidspension

K10 - Flexjob & Førtidspension (http://www.k10.dk/index.php)
-   Nyttigt at vide for Førtidspensionister (http://www.k10.dk/forumdisplay.php?f=43)
-   -   Gen- og vedligeholdstræning (http://www.k10.dk/showthread.php?t=15813)

phhmw 18-12-2010 17:31

Gen- og vedligeholdstræning
 
Jeg starter hermed en tråd hvor vi kan samle viden og information om love, Vejledninger og Bekendtgørelser.

Fysioterapi, Teddy Øfeldt http://ofeldt.dk/ og andre tilbud, som handicappede kan have glæde af.

Brochure fra Sundhedsstyrelsen
http://www.sum.dk/Aktuelt/Publikatio...0REGIONER.ashx

Sundhedsloven:
https://www.retsinformation.dk/Forms...aspx?id=114054

Bekedtgørelse tilskud:
https://www.retsinformation.dk/Forms...aspx?id=120371

Vederlagsfri behandling fysioterapi, ØfeldtCenterne:
http://www.sst.dk/publ/Publ2008/Plan...api_4jul08.pdf

Diagnoseliste:
http://www.sst.dk/~/media/Behandligs...noseliste.ashx

Vejledende fortolkning af reglerne om vederlagsfri fysioterapi:
http://www.ft.dk/samling/20081/almde...284/655757.pdf

med baggrund i følgende brev med spørgsmål:
http://www.ft.dk/samling/20081/almde...284/655757.pdf

så er det fastlagt at kommunens sagsbehandlere ikke har bemyndigelse til visitation eller bestemme hvor, privat eller kommunalt, tilbud.


Hilsen Peter ;)

Ida 19-12-2010 15:25

Velfungerende ordning
 
Det er min erfaring, at vederlagsfri fysioterapi er en meget velfungerende ordning. Det tager 5 minutter hos lægen at få en henvisning - og man har frihed til selv at vælge fysioterapeuten. Der er ingen opslidende sagsbehandling. Det svære kan være at finde en god fysioterapeut - Jeg har prøvet nogle stykker før jeg fandt 2 gode.

Ridefysioterapi er også en god mulighed.
Se mere på www.ridefys.dk

jsn 19-12-2010 20:01

Citat:

Oprindeligt indsendt af Ida (Send 140409)
Det er min erfaring, at vederlagsfri fysioterapi er en meget velfungerende ordning. Det tager 5 minutter hos lægen at få en henvisning - og man har frihed til selv at vælge fysioterapeuten. Der er ingen opslidende sagsbehandling. Det svære kan være at finde en god fysioterapeut - Jeg har prøvet nogle stykker før jeg fandt 2 gode.

Ridefysioterapi er også en god mulighed.
Se mere på www.ridefys.dk

Dog skal man være klar over at hvis f.eks. piskesmæld nævnes kan du have nok så mange andre handicap, for så afviser de det på det punkt.! :mad:

Jeg har selv en hofte og en skulder / arm, som ikke er mange potter pi. værd. Søgte efter vederlagsfri fysioterapi på baggrund af netop disse ledelser, men fik brev tilbage med afslag om at der ikke gives vederlagsfri fysioterapi til piskesmældsramte.

Citat:

2.3 Diagnoser eller tilstande, der ikke er omfattet af
ordningen

Følgegruppen har vurderet en række diagnoser, som man ikke har fundet berettiget
til ordningen. Følgende diagnoser udgør de vigtigste og største
diagnosegrupper/tilstande, som ikke er omfattet af ordningen:
• Artrose, diskusdegeneration/diskusprolaps, osteoporose, ablatio mammae,
whiplash, bækkenløsning, hypermobilitet, fibromyalgi, myoser, Mb.
Scheuermann, kroniske, erhvervede lungesygdomme som fx KOL.
Funktionsnedsættelse som følge af generel udviklingshæmning samt som følge af
smerter alene er ikke omfattet af ordningen.
http://www.sst.dk/publ/Publ2006/PLAN/Fysvejl/frifys.pdf


Det er også værd at huske disse 2 paragraffer
Citat:

Servicelovens §86
Kommunen skal tilbyde genoptræning til afhjælpning af fysiske fundktionsnedsættelse forårsaget af sygdom, der ikke behandelse tilknytning til en sygehusindlæggelse.
stk. 2 siger.
Kommunen skal tilbyde hjælp til at vedligeholde fysiske eller psysiske færdigheder til personer, som på grund af fysiske eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer har behov herfor.

Citat:

Aktivloven § 82. Kommunen kan yde hjælp til udgifter til sygebehandling, medicin, tandbehandling eller lignende, der ikke kan dækkes efter anden lovgivning, hvis ansøgeren ikke har økonomisk mulighed for at betale udgifterne. Der kan kun ydes hjælp, hvis behandlingen er nødvendig og helbredsmæssigt velbegrundet. Der kan kun undtagelsesvis ydes hjælp til udgifter til behandling uden for det offentlige behandlingssystem. Dette forudsætter, at der ikke er behandlingsmuligheder inden for det offentlige behandlingssystem, og at behandlingen i hvert enkelt tilfælde er lægeligt velbegrundet.

Jeg har på min blog skrevet et indlæg om netop fysioterapi via disse 2 paragraffer.

Forsat god jul

Mvh.
Jsn

phhmw 14-01-2011 13:14

Information om Teddy Øfeldt, træningsmetoder
 
http://www.k10.dk/showthread.php?t=15141

Hilsen Peter ;)

phhmw 03-02-2011 15:54

Vedligeholdende Træning Serviceloven § 86 stk. 2.
 
http://www.frederikssund.dk/content/...ldende_traning

Borgere, der vurderes at have behov for målrettet vedligeholdende træning, for at hindre at funktionsnedsættelser fører til tab af akltiviteter.
Borgere, der har behov for, at træningen finder sted under supervision af faglig ekspertise fra ergoterapeut og/ eller fysioterapeut, evt. via Dagaktivitetens Social- og Sundhedsassistenter. Det vil sige, at borgeren ikke kan få sit træningsbehov opfyldt i fx et motionscenter.
Borgere, der er motiveret og kan deltage aktivt i træningen.

Hilsen Peter ;)

phhmw 04-02-2011 17:19

Rygpatienter skal træne i stedet for at få operation.
 
http://fysio.dk/org/nyheder/Flere-ry...fa-operation-/

"Privathospitalerne skal operere mindre og medvirke til, at flere rygpatienter får tilbudt træning. Det står i en ny aftale mellem Danske Regioner og Brancheforeningen for Privathospitaler og klinikker."

Men her ser vi arbejdsskader og discus-prolapser genoptræning stoppes da de kommunale ikke kan magte opgaven. Hverken med ekspertise eller længden af denne vigtige genoptræning.

Hvad skal der så tilbydes disse borgere?

Jobcentre og SB presser jo borgeren op i timer eller vil bare have dem i arbejde, ellers bliver der truet med kontanthjælp eller stop af sygedagpenge. Noget er galt!

Hilsen Peter

phhmw 05-02-2011 12:11

Nye regler for rygoperation!
 
http://www.gigtforeningen.dk/nyheder?newsid=8833

I forbindelse med offentliggørelsen af nye visitationskrav, udtalte sundhedsminister Bertel Haarder (V):

"For nogle ryglidelser ved vi, at hvis to patienter har haft ondt i ryggen, og den ene får en operation, og den anden ikke gør, så kan man ikke se forskel på de to ét år efter, den ene fik operationen. De nye retningslinjer vil være med til at sikre, at man i sundhedsvæsenet nu bedre kan vurdere, hvilke patienter der skal tilbydes operation, og hvilke patienter der evt. skal have en anden behandling. Det vil gavne patienterne."

Gigtforeningen:

""Problemer med ondt i ryggen bliver selvsagt ikke mindre for den enkelte rygpatient, blot fordi regeringen og regionerne ændrer i krav og regler. Derfor er det vigtigt at få andre gode behandlingsformer på plads, før politikerne fører sparekniven over rygoperationerne," siger Lene Witte, som understreger, at "Gigtforeningen naturligvis bakker op om, at der skal være klare faglige retningslinjer for, hvornår en patient tilbydes en operation."

Fra en tilfældig K10 tråd.

http://www.k10.dk/showthread.php?t=16440

"Genoptræning stand by pga. øget smerter. " " Sundsheds centeret i Sorø kommune har midlertidigt indstillet træning grundet stærkere smerter i ryg knogler(mislyde) og nervesmerter i ben efter minimal bevægelse."

Hilsen Peter ;)

Tak, Mollys for svar på #14....ja, man skal ikke være ingeniør for at forudsige at her er noget der giver problemer i fremtiden.

phhmw 05-02-2011 19:10

Retningslinier for visitation.......
 
http://www.sum.dk/Aktuelt/Nyheder/Su...injer_ryg.ashx

Det rykker for ryggene …
http://www.danskreumatologiskselskab...er/drs4_04.pdf

Hilsen Peter ;)

phhmw 22-02-2011 18:45

Vederlagsfri behandling sidste nyt.
 
Fra Muskelsvindfonden og DHF.

http://www.muskelsvindfonden.dk/Hand...sioterapi.aspx

"Nu har imidlertid også Danske Fysioterapeuter og Danske Handicaporganisationer skrevet forslag til en kvalitetsreform, der i stedet tager udgangspunkt i patienternes behov for optimal behandling, og på et møde i Sundhedsministeriet er de første skridt nu taget, så der kan komme gang i arbejdet med kvalitetsreformen."

Temasider.

http://www.handicap.dk/politik/sundh...ri-fysioterapi

Hilsen Peter ;)

phhmw 24-02-2011 18:28

Det kniber med dokumentationen.
 
http://fysio.dk/org/nyheder/Engod-or...kumentationen/

"En analyse blandt interessenterne i vederlagsfri fysioterapi viser, at alle er glade for ordningen, men savner dokumentation for kvaliteten"

Her vil jeg opfordre alle der modtager vederlagsfri henvisninger, at læse og forstå hvad dette går ud på!!!!!!!!...... især det, der står "imellem linnierne"

Hilsen Peter


Alt tidssætning er GMT +2. Klokken er nu 06:15.

Lavet i vBulletin® Version 3.8.10
Copyright ©2000 - 2020, Jelsoft Enterprises Ltd.
Copyright © www.k10.dk
Indholdet på K10 - Flexjob & Førtidspension må ikke kopieres eller gengives andre
steder uden først at have indhentet tilladelse til det fra ejeren af K10 - Flexjob & Førtidspension