K10 - Flexjob & Førtidspension

K10 - Flexjob & Førtidspension (http://www.k10.dk/index.php)
-   Politik og Samfund (http://www.k10.dk/forumdisplay.php?f=31)
-   -   Resultater fra IPS projektet, Udarbejdet af Thomas N. Christensen og Lene F.Eplov (http://www.k10.dk/showthread.php?t=36805)

Lathyrus 16-12-2018 00:02

Resultater fra IPS projektet, Udarbejdet af Thomas N. Christensen og Lene F.Eplov
 
Se vedhæftede rapport, venligst leveret af STAR.

Resultater fra IPS projektet,

Individuelt Planlagt Job med Støtte (IPS) og træning i sociale og kognitive færdigheder til personer med en alvorlig sindslidelse

Udarbejdet af Thomas Nordahl Christensen og Lene Falgaard Eplov 2018.Resumé
Baggrund: Individuelt Planlagt Job med Støtte (IPS) er en beskæftigelsesindsats, der internationalt har vist gode resultater i forhold til at støtte personer med alvorlig psykisk sygdom til at opnå og fastholde ordinær beskæftigelse eller uddannelse. Den overordnede filosofi er, at personer med alvorlige sindslidelser kan arbejde eller tage en uddannelse, når der opnås et godt match mellem kandidaten og arbejds- eller uddannelsesstedet, samtidigt med at kandidaten modtager sideløbende intensiv støtte. IPS er integreret i den psykiatriske behandling og har fokus på kandidatens egne valg og præferencer. Derudover arbejder IPS-konsulenterne opsøgende med henblik på at skabe relationer på det lokale arbejdsmarked og matche kandidaten til ledige stillinger. International forskning med IPS-metoden har yderligere indikeret, at effekterne kan forstærkes ved at tilbyde træning i kognitive og sociale færdigheder.

Lathyrus 16-12-2018 00:04

Kan tilsynelade ikke vedhæfte filer .................................................. ...........

Lathyrus 16-12-2018 04:59

Lonnie-Pigen stiller BIF spørgsmål om udgifter til beskæftigelsesprojekter i 2015 og 2016, herunder IPS.

https://www.kk.dk/sites/default/file...nkl._bilag.pdf

Spørgsmål
Hvor mange beskæftigelsesprojekter har BIF gennemført i 2015 og
2016? For hvert af projekterne ønskes oplyst hvornår det er gennemført, hvad det har kostet, hvem er udbyder af projektet, hvor mange
deltagere har gennemført, hvor mange deltagere er kommet i hhv. uddannelse og job.

Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningens svar
Det vedlagte bilag 1 er en oversigt over beskæftigelsesprojekter i 2015
og 2016 i BIF, herunder detaljer om blandt andet udgifter, antal deltagere og effekt.
Oversigten dækker over de projekter, det har været muligt at træk

På side 3 af 5
IPS
Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen deltager i forskningsprojektet IPS, som er et samarbejde mellem Region Hovedstaden Psykiatri, Region Syddanmark og Jobcenter Frederiksberg, København og
Odense. Københavns kommune har medvirket til at starte projektet i
oktober 2012. I perioden fra 2012 til 2014 har jobcenteraktiviteterne i
IPS været finansieret af forskningsprojektets egne midler. I 2015 og
2016 har aktiviteterne – udover forskningsmidler - været finansieret af
enkeltstående, etårige bevillinger fra Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen (indsatsmidler). I 2017 finansieres projektet udelukkende af en etårig bevilling på 3,5 mio. kr. som ligger inden for indsatsrammen. I den første fase af det danske forskningsprojekt (2012-
2014), som involverede 400 borgere, primært kontanthjælpsmodtagere, var resultatet, at 37 pct. af borgerne efter forløbet kom i beskæftigelse eller uddannelse. De endelige resultater fra forskningsprojektet foreligger ultimo 2017."

Lathyrus 17-12-2018 17:18

B E S K Æ F T I G E L S E S R E T T E D E I N D S A T S E R
for mennesker med psykiske lidelser
- et pilotstudie.

Forfatter: Inge Storgaard Bonfils
ISBN: 978-87-7548-241-2

FOR at downloade rapporten som pdf :

https://tidsskrift.dk/arbejdspapirer...ad/27281/24030

Lathyrus 17-12-2018 17:25

Den nævnte rapport er ikke lige sådan offentligt tilgængeligt??

Hvis man vil læse rapporten fra RegionH, kan man skrive til STAR: star@star.dk , og anmode om at få den tilsendt, evt. som aktindsigt

Resultater fra IPS projektet,

Individuelt Planlagt Job med Støtte (IPS) og træning i sociale og kognitive færdigheder til personer med en alvorlig sindslidelse

Udarbejdet af Thomas Nordahl Christensen og Lene Falgaard Eplov 2018.


Alt tidssætning er GMT +2. Klokken er nu 12:40.

Lavet i vBulletin® Version 3.8.10
Copyright ©2000 - 2019, Jelsoft Enterprises Ltd.
Copyright © www.k10.dk
Indholdet på K10 - Flexjob & Førtidspension må ikke kopieres eller gengives andre
steder uden først at have indhentet tilladelse til det fra ejeren af K10 - Flexjob & Førtidspension