K10 - Flexjob & Førtidspension

K10 - Flexjob & Førtidspension (http://www.k10.dk/index.php)
-   Alt det andet (http://www.k10.dk/forumdisplay.php?f=30)
-   -   Særlig boligstøtte §34 (http://www.k10.dk/showthread.php?t=35376)

Fr Frost 15-06-2017 12:51

Særlig boligstøtte §34
 
Hej alle. Er ny her, og har lige et par spørgsmål vedr. ovennævnte.
Jeg kan forstå man som flexjobber - på ledighedsydelse (har endnu ikke fundet et flexjob) - KAN være berettiget til særlig boligstøtte efter §34.
På ansøgningsskema, ser jeg, man skal oplyse om formueforhold. Er det ALT, man regner med? I så fald, hvor/hvordan vurderer man, hvad ens gamle bil er værd? Skal der udskrifter med vedr. konti, kapitalpension, aktier m m.?
Nogen der ved, hvor værdi-grænsen ligger? (10.000,- kr?)
Hvis man skulle være støtte-berettiget. Får man så kun, det beløb, der svarer til forskellen på "den høje understøttelse-takst" minus "ledighedsydelses-taksten"?
Håber I forstår, hvad jeg mener.

MistyMiss 15-06-2017 12:57

Aktivlovens vejledning ang formue:
"73. Formue er fx

penge, herunder overskydende skat, og værdier, som hurtigt kan omsættes til penge, fx aktier, obligationer, andre værdipapirer samt guld, sølv o.l.,
kapitalpensioner,
kostbart indbo, fx malerier og tæpper samt indbo udover det normale,
lotterigevinster, fx pengebeløb, forbrugsgoder, rejser m.v.,
biler,
sommerhuse.

Kommunen ser normalt bort fra formue i form af ejerbolig eller andelsbolig, hvis ansøgeren/familien bor der. Hvis der er en betydelig friværdi i boligen, kan kommunen ud fra en konkret vurdering henvise ansøgeren til at optage lån, forudsat at den pågældende vil kunne klare de øgede boligudgifter, der følger med lånet."

Formue på bil, der får man lavet en vurdering ved en mekaniker :)
Bilens formue er det bilen kan sælges for, minus evt gæld i bilen.

Og hvis du er ugift, ja, så er formuegrænsen 10.000 kr.

Er du forsørger eller ikke-forsørger? Hvor mange voksne er i i husstanden?

Hut 15-06-2017 13:45

http://sindvejle.dk/node/265#.WUJyrRPyhTb

"Dette er en Djøf-regel, der skal skåne kommunens budget. Der er ikke lovgrundlag for den.

Hvis du er på dagpenge eller sygedagpenge & har fået afslag på ansøgning om særlig støtte til høje boligudgifter i Aktivloven med den begrundelse, at du har formue eller en bil til kr. 70.000,-.

Så klag over det !

Stå fast på din klage, hvis kommunen fastholder det & få den i Ankestyrelsen."

MistyMiss 15-06-2017 13:55

Citat:

Oprindeligt indsendt af Hut (Send 355038)
http://sindvejle.dk/node/265#.WUJyrRPyhTb

"Dette er en Djøf-regel, der skal skåne kommunens budget. Der er ikke lovgrundlag for den.

Hvis du er på dagpenge eller sygedagpenge & har fået afslag på ansøgning om særlig støtte til høje boligudgifter i Aktivloven med den begrundelse, at du har formue eller en bil til kr. 70.000,-.

Så klag over det !

Stå fast på din klage, hvis kommunen fastholder det & få den i Ankestyrelsen."

"§ 34. Personer, der opfylder betingelserne i § 11, og som har høje boligudgifter eller stor forsørgerbyrde, kan særskilt eller i forbindelse med udbetaling af hjælp efter §§ 22-25 få en særlig støtte. "

"§ 11. Kommunen yder hjælp i form af integrationsydelse, uddannelseshjælp, kontanthjælp, tilbud efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats og tilbud i medfør af integrationsprogrammet efter integrationsloven.

Stk. 2. Det er en betingelse for at få hjælpen,

1) at ansøgeren har været ude for ændringer i sine forhold, f.eks. i form af sygdom, arbejdsløshed eller samlivsophør,

2) at ændringerne bevirker, at ansøgeren ikke har mulighed for at skaffe det nødvendige til sin egen eller familiens forsørgelse, og

3) at behovet ikke kan dækkes gennem andre ydelser. "
(dvs 1), 2), 3), er de betingelser der omtales)

Den samme skal kh modtagere opfylde, som det kan ses. Hvis man har formue, hvordan kan man så opfylde 2) ?

Men ja, jeg har haft diskussionen med Flemming fra sindvejle. Jeg håber at nogen får det videre til ankestyrelsen, for jeg ville rigtig gerne se ankestyrelsens mening om det :)

Fr Frost 15-06-2017 14:39

Hej igen.
Undskyld, jeg døjer virkelig med at forstå reglerne. Nu ser jeg følgende i Beskæftigelsesministeriets bekendtgørelse vedr. §34:
Der står følgende i §7, Stk. 3:
"Der foretages dog ikke nedsættelse efter stk. 1-2, såfremt der udbetales revalideringsydelse efter lovens § 52, og det må anses for sandsynligt, at behovet for hjælp bortfalder, når revalideringen er gennemført. Nedsættelsen foretages i disse tilfælde heller ikke i perioder, hvor udbetaling af revalideringsydelse midlertidigt er sat i bero."
Mit spørgsmål er følgende:
Når jeg har en "sygehistorie", der hedder.: Fast arbejde - herefter ledighed - herefter sygemelding - herefter revalidering (§52) i 5 år - til slut besluttes det (feb 2017), jeg ikke kan revalideres, og jeg tilkendes fleksjob/ledighedsydelse.
Under min sygdom/revalidering gør jeg flere gange kommunen opmærksom på, min økonomi ikke hænger sammen. Jeg finder selv en billigere bolig, men trods det, har jeg stadig problemer med at få økonomien til at rende rundt (er enlig forsørger - senere kun enlig).
Burde kommunen/min sagsbehandler ikke have oplyst mig om, der fandtes/findes en §34, som man kan søge hjælp gennem?
Jeg synes jo heller ikke, jeg tidligere har læst at når man er ledig fleksjobbere, skal man fremlægge "formue-regnskab" for at blive godkendt til støtte. Jeg forstod det sådan, at det var dem, der er på kontanthjælp, integrationsydelse osv, der skulle fremlægge dette regnskab. Har jeg misforstået det hele?? - (åh, jeg bliver så træt i hovedet af at skulle læse/undersøge og så alligevel ikke finde noget konkret på nettet)

MistyMiss 15-06-2017 15:05

Først og fremmest: husk at man uddanner folk (jurister) til at forstå lovene og den slags.
Det sprog de er skrevet i, kan ofte være meget kringlet og svært at forstå.
Jeg har selv brugt siden omkring sidst i 2013, på at terpe reglerne, og med støtte fra folk der arbejder med det, og er uddannet i det.
Så det er helt forståeligt at det er svært at læse/forstå de love! :)

Vi tager det stille og roligt, en ting af gangen :)

Formue og ledighedsydelse:
Det er helt rigtigt, at formue IKKE har betydning når du er på ledighedsydelse, så det har du forstået helt rigtigt :)
Der er lidt diskussion om hvorvidt formue kan have betydning for §34, og det ved jeg at der er forskellige syn på. Jeg har endnu ikke fundet et konkret svar fra ankestyrelsen, så jeg kan kun give mit bud på det, ud fra min fortolkning.

Hvorvidt du tidligere har været berettiget til §34:
Det er meget svært for mig at sige.
Der er nemlig flere faktorer der spiller ind. Kommunen burde dog have oplyst om §34, og lavet en beregning på det. Hvis det viser sig at man rent faktisk er berettiget, og kommunen ikke har vejledt, kan man få med tilbagevirkende kraft, tilbage til den dato man var berettiget. Dog maks 3 år tilbage.

Hvorvidt du er berettiget til §34 nu:
Her skal jeg bruge nogen oplysninger:
Først og fremmest om du er forsørger eller ej. Det har nemlig betydning for grænsebeløbet. (den del af dine samlede boligudgifter, du ikke kan få hjælp til).

Hvis man er forsørger, så kan ens ydelse (sygedagpenge, dagpenge, revalideringsydelse osv) efter skat + §34, ikke overstige 90% af ens tidligere indtægt efter skat. Tidligere indtægt vil normalt være den lønindtægt man havde før man blev syg/arbejdsløs.
Så her har det også stor betydning om du er forsørger.

Når §34 så skal beregnes, tager man dine samlede boligudgifter, dvs husleje + vand + varme + el, minus alm boligstøtte.
Hvis i bor to voksne i husstanden, er dine samlede boligudgifter halvdelen af husstandens samlede boligudgifter.

Det dine samlede boligudgifter overstiger grænsebeløbet, er det der kan søges §34 til.
§34 kan dog herefter begrænses, af f.eks. det med de 90%.

---

Sig til hvis der er noget jeg skal forklare på en anden måde, eller der er noget du vil have uddybet.
Jeg hjælper meget gerne med at finde dit grænsebeløb, og finde ud af hvor meget dine boligudgifter overstiger det grænsebeløb :)


Alt tidssætning er GMT +2. Klokken er nu 05:37.

Lavet i vBulletin® Version 3.8.10
Copyright ©2000 - 2019, Jelsoft Enterprises Ltd.
Copyright © www.k10.dk
Indholdet på K10 - Flexjob & Førtidspension må ikke kopieres eller gengives andre
steder uden først at have indhentet tilladelse til det fra ejeren af K10 - Flexjob & Førtidspension