K10 - Flexjob & Førtidspension

K10 - Flexjob & Førtidspension (http://www.k10.dk/index.php)
-   Spørgsmål ang Sygedagpenge/Kontanthjælp (http://www.k10.dk/forumdisplay.php?f=90)
-   -   sygemeldt med trosel om partshøring. (http://www.k10.dk/showthread.php?t=35375)

Mightydk 15-06-2017 11:11

sygemeldt med trosel om partshøring.
 
1 vedhæftning(er)
Hej jeg er sygemeldt med hofte problem, og jobcenteret vil have mig på kontanthjælp.

Er sygemeldt i følge § 7. og forlænget i følge § 27.1.3. i troen om en 3. operation. men nej, er for ung til ny hofte og lægerne er tøvende med en 3. operation

Ny vil lægen ikke operaer før jeg har været på smertecenter, hvor jeg starter 28/06-2017.

Spørgsmål:
Hvad kan/skal jeg gøre vis jeg får en partshøring?

har fået nej til at optage samtalerne med jobcenteret. kan det passe, vedhefter begrundelse pdf fra ombudsmanden.

Har spurgt om arbejdes prøvning, men bliver bare spist af med at jeg ikke opfylder kravende. ingen begrundelse. hvad for en paragraf omdægger arbejdes prøvning?

Mit forløb:
Fik skaden på hoften i 2009.

Er blevet operaret 2 gang første gang 2012 og anden gang 2013.

Taget en revalidenderne uddannelse som afsluttes den 9-2015.

Bliver fuldt raskmeldt, på tros af jeg meddeler at jeg ikke kunne klare 37t/ugen i praktikken.

Går på A-kassen et ½år får jeg får en aftale i hus med jobcenteret og tidligere praktikplads, som starter den 18/1-2016 med 37t/ugentligt praktik.
Men holder kun til et gennemsnit på 30t/ugentligt.

Da jeg ikke kan holde til 37t/ugentligt. Bliver jeg ansat til 30t/ugentligt med løntilskud fra 04/04/2016.

Efter 3 måneder, den 06/07-2016 ansættelse bliver opsagt pga. for meget sygefravær. efter at have kørt mig selv hent ned for at have de 30t/ugentligt.

nu er jeg sygemeldt og venter starte på smertecenter 28/06-2017.


Fakta om mig:
Bor alene i Aalborg.
Er 33år

På forhånden tak
Mightydk

KageØre 15-06-2017 13:07

Ang. Optagelse af samtale.
Idet du som følge af smerter har svært ved at koncentrere dig (kognitive vanskeligheder) benytter du diktafon som hjælpemiddel...
Hvem ville tage et hjælpemiddel fra en handicappet, eks. en stok ?

Webmaster 15-06-2017 14:15

Når du får en partshøring...så skal du selvfølgelig komme med dine egne udtalelser og argumenter...forudsat at du mener at du skal forblive på sygedagpenge...

Vil kommunen stoppe dine sygedagpenge....så er det ikke et spørgsmål om du måske får en partshøring....det er noget du skal have...og hvis du ikke får den partshøring...så er kommunens afgørelse som udgangpunkt ikke gældende...

Med hensyn til at optage....tja...hvis man er typen der spørger om man må optage...så må man påberegne et afslag...

Personligt forstår jeg ikke at man vil løbe risikoen for et afslag...

Eftersom du har spurgt...så kan du være helt sikker på at de vil se efter om du optager alligevel og hvis de finder ud af at du alligevel optager...ja så kan de afvise at afholde mødet med dig...

Der er så meget der taler imod at spørge om at optage...

Personligt ville jeg bare gøre det...selvfølgelig diskret....uden at spørge...og det er ganske lovligt ifølge straffeloven §263....men sådan er vi jo forskellige...

MistyMiss 15-06-2017 22:51

Og hvis du fortsat er syg, når dine sygedagpenge udløber, skal du ikke på kh. Men derimod som minimum jobafklaringsforløb med ressourceforløbsydelse.

Lov om aktiv beskæftigelsesindsats:
"§ 68 d. En sygedagpengemodtager, som er uarbejdsdygtig på grund af egen sygdom, jf. § 7 i lov om sygedagpenge, og som ikke kan få forlænget sygedagpengene efter § 27 i lov om sygedagpenge, har ret til at få et jobafklaringsforløb ved ophør af sygedagpengene. Tilsvarende gælder for en person, der på første fraværsdag ville have haft ret til sygedagpenge fra kommunen, hvis personen ikke var omfattet af tidsbegrænsningen i § 24, stk. 1, i lov om sygedagpenge, jf. § 24 a i lov om sygedagpenge. En person, som fortsat er uarbejdsdygtig på grund af egen sygdom, men hvis ret til sygedagpenge ophører efter § 24 c, stk. 1, i lov om sygedagpenge, har ret til at få et jobafklaringsforløb ved ophør af sygedagpengene. Under jobafklaringsforløbet skal personen have en individuelt tilpasset, tværfaglig og helhedsorienteret indsats med udgangspunkt i personens forudsætninger og behov, herunder helbredstilstand, jf. § 68 f. "

http://www.socialjura.dk/content-sto...atslov/#c94045

Mightydk 16-06-2017 12:29

Tak for svarene, jeg vil kigge nærmere på disse paragrafer.

Ms_MoneyPenny 17-06-2017 06:59

Umiddelbart, ud fra det du skriver, så er det korrekt, at du ikke længere opfylder betingelserne fortsat at være på sygedagpenge.

Du skal i gang med et forløb på smertecentret. Ingen kan oplyse hvor længe forløbet vil vare og hvad der kommer ud af det. Risikoen for operation er der, hvornår bliver den så foretaget, hvis det bliver nødvendigt?

Grundet forløbet på smertecentret, kan man ikke nu udtale sig om dine måske varige skånehensyn, hvorfor der ikke kan iværksættes arbejsprøvning.

Du har dog ret til at få bevilget et "jobafklaringsforløb" med dertil hørende ressourceforløbsydelse.

stampe 19-06-2017 14:06

Ja en partshøring er ikke en trussel for dig, men et tilbud kommunen, skal komme med og din rettighed.

https://www.sundhed.dk/borger/patien...-partshoering/


Alt tidssætning er GMT +2. Klokken er nu 23:18.

Lavet i vBulletin® Version 3.8.10
Copyright ©2000 - 2018, Jelsoft Enterprises Ltd.
Copyright © www.k10.dk
Indholdet på K10 - Flexjob & Førtidspension må ikke kopieres eller gengives andre
steder uden først at have indhentet tilladelse til det fra ejeren af K10 - Flexjob & Førtidspension