K10 - Flexjob & Førtidspension

K10 - Flexjob & Førtidspension (http://www.k10.dk/index.php)
-   Alt det andet (http://www.k10.dk/forumdisplay.php?f=30)
-   -   Efteregulering af husleje a conto varme, el. og kost på bostedet (http://www.k10.dk/showthread.php?t=37369)

desimir 26-09-2019 19:12

Efteregulering af husleje a conto varme, el. og kost på bostedet
 
Jeg har i årevis fået noget penge tilbage vedr. omkostninger for varme, el og kost fra kommunen vedr mit ophold på et bosted (§108 Serviceloven). Man har plejet at udbetale beløb senest juni mnd. løbende år for det forrige år, efter årsregnskab for bostedet. Nu nærmere sig oktober måned men jeg fik intet noget.
Hvad skal jeg lave og hvem skal jeg henvende mig til?
Tak på forhånd!

fatternada 27-09-2019 07:40

Jeg syntes du skal henvende dig til kommunen, som tidligere har udbetalt.

Der kan være sket en fejl, eller også kan de fortælle dig, eller i hvert fald kunne viderestille dig til rette person, som kan besvare dit spørgsmål, og give dig en forklaring på, hvad der er hændt :)

desimir 02-10-2019 17:57

I samtalen i telefon med en økonomi konsulent i kommunen blev jeg oplyst at hun ikke har prioriteret den slags opgaver, men hun har lovet at det skulle lade sig gøre.Hun har ikke oplyste hvornår hun skulle gøre det, men ved den sidste husleje har jeg set at hun ikke har gjort noget ved det. Jeg sendte skrivelse til hende med spørgsmål om fristen til udarbejdelse af efterregulering men hun svarer ikke.

fatternada 03-10-2019 07:02

Jeg vil, hvis det var mig:

1) Kontakte kommunen igen, og bede om at få at vide hvem der er hovedansvarlig indenfor dette område, og så derefter gennem EBOKS skrive til denne person, og bede om en redegørelse for, hvorfor du ikke har modtaget dine penge.

2) Hvis nr. 1) ikke er ladesiggørlig, så skriv til (EBOKS) Borgmesteren i din kommune, og bed om en forklaring.

desimir 27-10-2019 18:45

Jeg har henvendt mig ti bostedetsleder som besvarede mig følgende:


»Som svar på din mail vedrørende efterregulering af forskellige aconto indbetalinger kan jeg oplyse at den hovedansvarlige for dette er jeg.

Reguleringen har ikke fundet sted endnu, da administrationen har måttet prioriterer forskellige andre opgaver vedrørende den individuelle borgers økonomi, der fremadrettet skal løses efter samme skabelon for udregning, på tværs af alle centre i .... kommunes sociale tilbud.

Jeg beklager og vil snarest for bragt forholdene i orden omkring efterreguleringen for 2018 s aconto betalinger.«

Dene besvarelse fik je den 7. oktober 2019. Jeg fik regning for husleje for november for 2 dage siden og har set igen at de ikke har gjort noget selvom de har lovet at gøre det i 4 mnd. i træk. Hvad skal jeg gøre?

desimir 27-10-2019 18:48

Kan man klage sig over at de opføre sig i strid med §108 af Servceloven, fordi de ikke give nødvendige støtte og hjælp?
Eller skal man bruge en anden juridisk grundlag til klagen. Til hve, skal jeg eventuelt sende klagen.

fatternada 27-10-2019 21:30

Jeg syntes du skal videresende den email du modtog fra din bostedsleder, til kommunen, og tilføje at du gerne vil vide hvornår, da du kan se at de endnu ikke er fratrukket din husleje for nov. 2019.

Altså. Send en email til kommunen, og ikke din bostedsleder. Der må være en fælles instans hos kommunen du kan rette din email til.

Om du kan klage over brud på serviceloven §108, kan jeg desværre ikke rådgive om, da jeg ikke kender denne, og derfor om der står noget omkring en sådan situation!

desimir 16-12-2019 17:47

Jeg fik efterregulering som nævnt tidligere. I den er jeg uenig i regulering af kost, fordi jeg skal betale en højere beløb. Er man berettiget at søge akt indsigt f.eks i deres årsregneskab som er i forbindelse med spørgsmål om opkævning af højere pris for kost?
Tak på forhånd.

fatternada 18-12-2019 12:32

Jeg kan desværre ikke rådgive. Men prøv at læse her:

Betaling for mad:

Praksis for opkrævning af udgifter for beboere i botilbud er forskellig alt efter om der er tale om praktisk støtte til madlavning eller madserviceordning. Principafgørelse 11-19 har slået fast, hvornår der er tale om praktisk støtte til madlavning og hvornår borgeren kan henvises til madserviceordning.

Praktisk støtte til madlavning

Ved praktisk støtte laver hjælperen maden sammen med beboeren. Hvis borgeren kan medvirke, har borgeren ret til at få praktisk støtte til madlavning. Det fremgår af principafgørelsen 11-19, at ”Når borgeren modtager praktisk støtte i hjemmet til madlavning, kan kommunen højst opkræve et beløb hos borgeren, der svarer til kommunens gennemsnitlige, langsigtede omkostninger, der kan henføres til produktion og levering af tilbuddet. Kommunen kan medregne direkte omkostninger (fx råvarer) og indirekte omkostninger (fx administration). Kommunen kan derimod ikke kræve betaling for omkostninger til personale, der yder hjælp til den praktiske opgave herunder madlavning.”

Madservice

Hvis borgeren ikke kan medvirke ved madlavning er der tale om en madserviceordning. Kommunen har som udgangspunkt ret til at henvise en borger til madserviceordning, hvis borgeren ikke kan medvirke. Der kan være undtagelser fra denne regel fx hvis borgeren har behov for specialkost, som ikke kan leveres via madserviceordning.

Hvis der er tale om visiteret hjælp efter servicelovens § 83, fremgår reglerne om opkrævning for madserviceordning af bekendtgørelse om betaling for generelle tilbud og for tilbud om personlig og praktisk hjælp mv.

Fra principafgørelse 11-19

”Når borgeren modtager madserviceordning, kan kommunen – ud over betaling for udgifter der henføres til produktion og levering af tilbuddet – også opkræve betaling for personaleomkostninger. Hvis borgere bor i et botilbud, kan kommunen maksimalt kræve 3.685 kr. pr. måned (2019 niveau) for madserviceordning med fuld forplejning for beboeren.

Kun omkostninger forbundet med madserviceordningen må medregnes i borgernes egenbetaling.”

Der er ikke fastsat nærmere regler for, hvordan kommunen tilrettelægger tilvalg og fravalg af enkelte måltider og forplejning hele dage, herunder frister for modtagernes afbestilling m.v., når beboerens ophold er varigt. Kommunen kan vælge f.eks. at reducere taksten for beboerens betaling ved at reducere det maksimale beløb forholdsmæssigt, hvis en beboer fravælger eller afbestiller enkelte måltider og/eller fuld forplejning på dagsbasis eller måltidsbasis.

Ved midlertidige ophold i botilbud på mindre end en måneds varighed (f.eks. i forbindelse med aflastningsophold) fastsættes betalingen for madserviceordningen ved en forholdsmæssig reduktion af det maksimale beløb.

Kilde: https://www.dukh.dk/viden-selvhjaelp...radet/botilbud

snoozz 18-12-2019 20:40

Selvom jeg kun er 38 år, fik jeg en kort overgang leveret denne her nok så "berømte vakumpakkede mad".

Men for det første var jeg nødt til at bare det i salt peber og ketchup for det overhovedet smagte af lidt, og da jeg efter den første måned fik regningen gik det op for mig at det ville være billigere for mig enten at bestille pizza fra pizzariaet, eller div færdigretter fra mit lokale supermarked - også leveret.

Så kan man overhovedet magte at gå hen til sin mikroovn og vente typisk 6-8 min på mad der også smager af noget så er det klart at foretrækker fra for kommunens mad som mest af alt smager af at stikke tungen ud af vinduet.


Alt tidssætning er GMT +2. Klokken er nu 03:39.

Lavet i vBulletin® Version 3.8.10
Copyright ©2000 - 2020, Jelsoft Enterprises Ltd.
Copyright © www.k10.dk
Indholdet på K10 - Flexjob & Førtidspension må ikke kopieres eller gengives andre
steder uden først at have indhentet tilladelse til det fra ejeren af K10 - Flexjob & Førtidspension