PDA

Se fuld version : Nyttigt at vide for Førtidspensionister


 1. Mange går glip af historisk pension
 2. Penge
 3. Kommende førtidspensionist.
 4. Lægers rolle i sager om førtidspension
 5. Genoptagelse af førtidspension
 6. frihedsbrev ????
 7. Kommunen rejser endelig sag om førtidspesin
 8. Førtidspension i 2006
 9. Skånejob
 10. Evaluering af førtidspensionsreformen her i maj
 11. Om genoptagelse af sager
 12. 75% i skat ved skånejob
 13. Støt førtidspensionisternes ret til bedre vilkår
 14. Ansvar for og forløb af pensionsafgørelser
 15. Job tilbud til førtidspensionister
 16. Kan kommunen tage førtidspensionen igen?
 17. Rabat i tog og bus med "mimrekort".
 18. Borgerrådgivning gør noget!
 19. Fem år i klemme mellem læger og det sociale system
 20. DSB Rabat
 21. Modregning i pension - socialudvalget
 22. God artikel i førtidspensionisten
 23. 12 socialrådgiver på 3 år
 24. Mere fokus på behandling, inden kommunerne giver pension til psykisk syge
 25. Huskeliste til tjek af ulovligheder i pensionssag
 26. Skattetænkning, ulovlig sagsbehandling
 27. førtidsPensionsinfo/beregning 2008
 28. Ret og Pligt i dag!!!
 29. Erstatning
 30. Ret og pligt om fleksjob og førtidspension
 31. Lisa
 32. Førtidspensionister og lejere kan ikke få medlemskreditkort hos FDB
 33. Ny bog "Syge på tvangsarbejde"
 34. Førtidspension og forsikringsindtægt
 35. Kørselsfradrag
 36. Førtidspension og formue
 37. Øget samarbejde mellem kommuner og pensionsinstitutter
 38. for svært at få førtidspension i Odense
 39. test
 40. Faldt over denne...
 41. Bedre vilkår for pensionister, der vil arbejde?
 42. Tendenser for førtidspensioner 2008:1
 43. Naturlige reaktioner på en bevilget førtidspension
 44. SUPP
 45. Ftp til man bliver 65 år og hvad så?
 46. Førtidspensionist og børnepenge
 47. Fordobling af antal ulykkestilfælde, vold, kræft på førtidspension
 48. 23% fald i antal førtidspensioner
 49. Endelig, det er ooså på tide
 50. Beregning af ægtefællers pension
 51. Varmetilskud m.m. ?
 52. Hmm må jeg godt det???
 53. Brøkpension...kan det virkelig være sandt?
 54. Skånejob, hvornår er det 40 kr./t. og løn efter overenskomst...?
 55. En rabat liste til førtoidspensionisterne?
 56. 13,2% på Lolland - førtidspension - 3,2% i Gentofte
 57. Gratis influenzavaccine til førtidspensionister
 58. Førtidspensionister kan roligt søge arbejde...
 59. børne tilskud
 60. Flytning og førtidspension....
 61. Kronikkerbetaling
 62. CVR nummer
 63. Ikke kun de fysiske skavanker
 64. Nu bliver jeg utryg igen ..nogen som kan hjælpe??
 65. Brøkpensionister og EF-forordning 1408/71
 66. Udbetaling af LD-opsparing.
 67. Førtidspensionist i et forhold.
 68. Brøkpensionister med bopæl i Danmark og EF-forordning 1408/71
 69. Udbetalt efterlønsbidrag & boligsikring??
 70. Førtidspension med tilbagevirkende kraft?
 71. Efterlønsinbetaling ?
 72. Formue.
 73. Hvor længe.
 74. ulykkesforsikring/ny helbredsoplysninger
 75. Hvad må jeg eje? Med mere.
 76. Regulering af FP
 77. ang. nedfældning af relevante oplysninger
 78. Håb for brøkpensionister
 79. Håb for brøkpensionister der omfattet af EF-forordning 1408/71
 80. Ny tråd i min samling "Håb for brøkpensionister..."
 81. Førtidspension, brøkpension og § 27a i aktivloven
 82. Er du Brøkpensionist
 83. Brøkpensionister, EF-traktaten, EF-forordning 1612/68, EF-forordning 1408/71
 84. [B]Rettelse til mine tråde håb for brøkpensionister[/B]
 85. Til alle brøkpensionister, som har et EU/EØS-statsborgerskab
 86. Mere håb til brøkpensionister, der er unionsborgere
 87. Aktiviteter for pensionister
 88. Brøkpension, EF-traktaten, EF-forordning 1612/68 og EF-forordning 1408/71
 89. FP, skånejob og modregning
 90. Matematiske modeller for vandrende arbejdstagere?
 91. Matematiske modeller iht. EF-traktaten og Rådets forordninger 1612/68 og 1408/71
 92. Hvad kommisioner "fodrer" pressen og politikere med osv.
 93. Mere information til brøkpensionister
 94. EF-forordning 1408/71 og ret til fuld pension
 95. Må jeg studere som FP ?
 96. Hvordan får man et skånejob??
 97. udbetaling af engangs beløb fra arbejdsmarksbidrag .
 98. Handicap udstyr
 99. Mere om ret til fuld pension og EF-forordning 1408/71
 100. Brøk pension
 101. Folketingets Socialudvalg
 102. Lottogevinst
 103. Hus & FP
 104. "Lønstigning"
 105. Hvilke udgifter skal et bistandstillæg/plejetillæg dække ifølge loven????!!
 106. Brøk pensjon
 107. Min klagesag ved Ankestyrelsen ang. EU-retten
 108. Førtidspension i udlandet... forvirring.
 109. Ny hjemmeside !
 110. Pension til førtidspensionister
 111. Lidt at lytte til om at være på førtidspension
 112. Førtidspension i EU.
 113. Rabat listen
 114. Info om job m. løntilskud for førtidspensionister
 115. Hvilke forsikringsselskaber nedsætter præmien til pensionister?
 116. Kronikertilskud hvis stor medicin-udgift
 117. §100 Bevilling med tilbagevirkende kraft hvis en kommune tilsidesætter sin vejledning
 118. Trehjulet el-scooter kan bevilges som hjælpemiddel.
 119. hjælp efter § 117, Kbh, førtidspension
 120. Gældssanering når ftp?
 121. Hvad kan jeg få af hjælp?
 122. Forskellige regler?
 123. ny praksis vedr. ophør sygedagpenge
 124. Førtidspension i fængsel??
 125. Arbejdsløse og straffede skal ud af ghetto
 126. Gen- og vedligeholdstræning
 127. 3000 kr udbetalt i feb!!!
 128. hjælp til førtidspensionit
 129. Udenlandsk kæreste og ftp?
 130. Man bevarer sin merudgiftsydelse, selv om man flytter til en anden kommune.
 131. Bekendtgørelse: Til Brøkpensionister
 132. Åben uddannelse
 133. NYT NYT Landsforeningen for førtidspensionisterne
 134. uligebehandling.........
 135. [Info] SUPP - Supplerende Arbejdsmarkedspension
 136. Huusk Pensionen
 137. Kronikertilskud og Sygeforsikring Danmark? - Nye regler om Seroquel
 138. FP
 139. Roskilde, god praktiserende læge søges
 140. pensionistkort
 141. ang. rengøringshjælp
 142. Ulykkesforsikring
 143. Nyt kursus for førtidspensionister der bor i Århus V
 144. Pensionsopsparing som fp?
 145. Hjælp til tandlægeregning.
 146. Flere pladser ledig for FP fra "hele" Århus på "Bydelsreporter" kursus.
 147. Længden for udbetaling af erhvervsevnetab
 148. Borgerrådgiver.
 149. Førtidspensionister har mulighed for at spare op til alderspension.
 150. Medicinkort
 151. Kan man som fp overhovedet låne til hus?
 152. Har jeg mulighed for at søge førtidspension når jeg både er fysik og psykisk syg??
 153. Hjælp til rengøring.
 154. Har du som ftp i Kbh.kommune fået tildelt hjemmehjælp?
 155. Hvad sker der ??
 156. Til jer der får dækker merudgifter jf. § 100
 157. aktindsigt
 158. SUP - den supplerende arbejdsmarkedspension,
 159. Pensionist: Egen pensionsopsparring, a-kasse og pensionistbevis.
 160. Erstatning jf skat.
 161. Førtidspension og krav om erstatning eller noget ligne
 162. nyt om Førtidspensionister eller lov/krav
 163. SKAT er skummel.. nu tjner jeg mere end da jeg havde arbejde
 164. Hvad menes der med sociale grunde?
 165. feriepenge.
 166. Lejre Kommunes familieafdeling?
 167. Førtidspension, hvad nu, hvad må jeg/hvad må jeg ikke ?
 168. beregning f førtidspension
 169. Lån af penge af kommunen
 170. Gå fra pension til flexjob?
 171. Forkert beregning af FTP
 172. Hjælp til tandlæge?
 173. FP når man lever adskilt
 174. Sidste chance: Bydelreporter kurset, for sidste gang.
 175. Vejledning for enlige og samlevende.
 176. miste ftp
 177. For godt til at være sandt ! Fagligt kursus, hvor der tages hensyn til, at man er FP.
 178. Anke/klage
 179. Løn som førtidspensionist
 180. trivsel med og lave noget og fp
 181. Genvurdering af førtidspension
 182. hej jeg har et ? til jer om avis kørsel m.m
 183. førtidspensionist og lønarbejder
 184. Skånejob og boligstøtte
 185. førtidspension når man ikke er reel enlig.
 186. Pensionssatser for 2015
 187. Gode råd om job til førtidspensionister
 188. En nyttig oplysning om regler for aktieindkomst på førtidspension
 189. Sætte førtidspensionen i bero grundet fleksjob?
 190. Pensionssatser 2016
 191. Formueregler - hvordan er det nu det er?
 192. Værdi af et brøk i brøkpension anno 2016?
 193. for meget udbetalt fp OBS skat
 194. Boligløs og FTP?
 195. Fradrag i Brøkpension
 196. El scooter
 197. Befordring
 198. Førtidspension satser for 2018 ?
 199. Udlandet
 200. Når vi henviser til love, Bekendtgørelser og Vejledninger
 201. §100 og forbrugslån
 202. Låne penge